Trøgstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trøgstad kommune
0122 Trogstad komm.png
Basisdata
Kommunenummer 0122
Fylke Østfold
Kommunesenter Skjønhaug
Areal i  km²(2020) 204,45 km²
Folketall 2020 5337 (2018)
Grunnlagt 1838
Opphørte 2020
Nå del av Indre Østfold kommune
Målform Bokmål

Trøgstad kommune lå helt nord i Østfold. Den grensa til Akershus-kommunene Enebakk, Fet og Aurskog-Høland, samt Østfold-kommunene Eidsberg, Askim og Spydeberg. Administrasjonssenteret var Skjønhaug. Kommunen ble oppretta i 1838, og ble den 1. januar 2020 del av nye Indre Østfold kommune.

Trøgstad var en landbrukskommune, med rundt en tredjedel av arealet regulert til jordbruk. Det er noe industri, dels næringsmiddelindustri knytta til jordbruket, og dels verksted- og trevareindustri.

Kommunen ble oppretta i forbindelse med innføringa av formannskapslovene av 1837 og hadde uendra grenser siden den ble etablert. 16. mai 2017 vedtok kommunestyret i Trøgstad, med 11 mot 10 stemmer, å gå inn i den nye storkommunen Indre Østfold. Kommunen, som ble danna 1. januar 2020, består foruten Trøgstad av Askim, Eidsberg, Spydeberg og Hobøl.

Trøgstad var med i Indre Østfold regionråd sammen med Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet og Spydeberg.

Siden 1970-åra har kommunen hatt en viss vekst i folketallet. I tidsrommet 2004-14 var befolkningsveksten gjennomsnittlig 0,8 prosent årlig mot 1,0 prosent i Østfold som helhet. Tettstedene er Skjønhaug, som ligger øst for Øyerens sørende og Heiås (Båstad) noe lenger nord. 53 % av befolkningen bor i tettsteder (2013) mot 85 prosent i Østfold som helhet. For øvrig er bosetningen er jevnt fordelt i jordbruksområdene og med en tynnere bosetning i de nordøstre skogtraktene.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Trøgstad til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

Ordførere

Kilder og litteratur