Aremark kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Aremark
0118 Aremark komm.png
Basisdata
Kommunenummer 3012
Fylke Østfold
Kommunesenter Fossby
Areal 282.25  km²
Areal land 282.25  km²
Areal vann 0  km²
Folketall 1 329 (2023)
Grunnlagt 1838
Fradeling(er) 1903 (Øymark utskilt
Målform Bokmål
Nettside Nettside

Aremark kommune ligger i Østfold og har sitt administrasjonssenter i Fossby. Kommunen grenser mot Marker, Rakkestad, Halden og riksgrensen mot Sverige. Aremark er en jord- og skogbrukskommune, med lite industri og andre arbeidsplasser. Et flertall av de yrkesaktive har arbeidsplass i nabokommuner, spesielt Halden. Navnet er lånt fra Aremarksjøen, og er av norrønt opphav. Ara, fra ari som betyr «ørn» er et tidligere navn på Aremarksjøen, og mǫrk betyr «mark» eller «skog».

Kommunen er med i Søndre Viken regionråd. Aremark hørte til Idd og Marker fogderi i Smaalenenes amt fram til 1912. I dag tilhører kommunen Øst politidistrikt, Søndre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Aremark sokn er det eneste soknet i Den norske kirke i kommunen, og tilhører Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme.

Aremark kommune ble oppretta som formannskapsdistrikt i 1838. Den fikk sine nåværende grenser i 1903, da Øymark ble egen kommune. Begge kommuner hadde da omkring 1800 innbyggere. Aremarks folketall har siden gått ned, slik at det pr. 2012 var drøyt 1400 innbyggere. I 2023 hadde dette sunket yhtterligere til drøyt 1300 innbyggere.

Kommunevåpenet viser to blå elger i skrå rekke på sølv, og viser til at det er en skogkommune med mye elg.

Næringsliv

Jord- og skogbruk er de viktigste næringsveiene i kommunen. Korndyrking opptar omkring 65 % av det samla jordbruksarealet. I tillegg er det en del husdyrhold, særlig storfe og høns.

Det er lite industri i kommunen. Per 2022 var bare omkring 4 % av arbeidsplassene i industrien.

Strømsfoss kraftverk er det eneste vannkraftverket i Aremark. Det har en maksimal ytelse på 0,5 MW, og midlere årsproduksjon på 1,6 GWh per 2023.

Nær to tredjedeler av arbeidstakerne i Aremark jobber utafor kommunen. Omtrent halvparten av jobbpendlerne har arbeidsplass i Halden.

Kilder og litteratur