Eidsivating lagmannsrett

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eidsivating lagmannsrett er ankedomstol for Innlandet og de delene av Romerike i Akershus som sokner til Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett. Lagmannsretten har tilhold i Hamar tinghus.

Fram til 1. august 1995 hadde Eidsivating også ansvaret for Oslo og hele de daværende fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Den holdt da til i Oslo tinghus. Lagmannsretten ble så delt i Eidsivating og Borgarting lagmannsrett. Siden navnet Eidsivating kommer fra lagtinget for området rundt Mjøsa, med sete på Åker i Vang på Hedmarken og fra tidlig middelalder på Eidsvoll, var det naturlig at dette navnet ble brukt av domstolen som ble lagt til Hamar, mens domstolen i Oslo tok navnet Borgarting. Den norrøne formen av navnet var Heiðsævisþing, som viser til Heiðsær. det norrøne navnet på Mjøsa.

I historisk sammenheng er det viktig å være oppmerksom på denne delinga av domstolen, da man fram til 1995 må forholde seg til Eidsivating lagmannsrett som domstol for et langt større område enn i dag.

Tingrettskretsene som har Eidsivating lagmannsrett som andreinstansdomstol er:

Litteratur og kilder