Bibliografi:Eidsberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Askim · Eidsberg · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hobøl · Hvaler · Marker · Moss · Rakkestad · Rygge · Rømskog
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Spydeberg · Trøgstad · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Arnesen, Dagfinn: Mysen rotaryklubb : 50 år : 1955-2005. Utg. Mysen rotaryklubb. 2005. 34 s.
 • Bygdebok for Eidsberg. Bygdehistorien. Utg. Eidsberg og Mysen historielag. 1966-70
  • B.1. Gunnar Rudie, Sigrid Marie Christie, Håkon Christie, Gunnar Dehli: 1537-1800. 1966. 559 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Lunden, Kåre i Heimen, b. XIV, s. 74–78.
  • B.2. Sigurd Senje, Erik Aarsund: 1800-1940. En kort oversikt 1940-1965 ved Erik Aarsund. 1970. 579 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Svarteberg, Kristen i Heimen, b. XV, s. 428–430.
 • Christophersen, Kjell: Momarken travbane og Momarken travselskap : 1920-1970. Utg. 1970. 74 s.
 • Degnes, Trond: Fra scene - til slakteri : John Herland - den kreative industribygger. Utg. Markade, 2014. 109 s. ISBN 9788299973106.
 • Degnes, Trond: "Østfolddomen" : et festskrift i anledning Eidsberg kirkes 750 årsjubileum. Utg. Eidsberg menighetsråd. 2000. 80 s. ISBN 8299569001. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eriksen, Anders og Lawrence Rose: Frivillige organisasjoner i Eidsberg : sammendrag av materiale fra en spørreundersøkelse. Utg. NIBR. 1988. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Heggen og Frøland: Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. Red. av en komite. 1965-.
  • B.1. Berggrunnen og jorden. Bygdenes eldste historie. Mellomalder. Bygdemålet. 1965. 377 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. XIII, s. 528–533.
  • Halvb. 2, del 1. Miljøtyper, plante- og dyreliv. Tradisjon om vokster. 1978. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hersleth, Martha og Margit Lundeby: Lundebyættens stamfedre og -mødre og Lundeby gård. Utg. 1984?. 152 s.
 • Hærnes, Per: Kulturminner i Eidsberg : et magasin med bilder fra våre skatter i Eidsberg kommune. Utg. Eidsberg kommune. 2016. 34 s.
 • Høie, Kristian: Høie-Mysenslekta. Utg. K. Høie. 1954. 245 s.
 • Jubileumsavis Heen 4H : 1956-1986. Utg. Heen 4H. 1986. 31 s.
 • Koht-Norbye, Hakon: Fra krig til fred 1940-1945 : Eidsberg : noe av det jeg minnes, og hva andre opplevde på Mysen og i Eidsberg. Utg. H. Koht-Norbye. 1999. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Koht-Norbye, Hakon: Stasjonsbyen på Finnestadgårdene gjennom 120 år : Eidsberg stasjonsby : fra livlig jernbanesenter til velstelt villasenter : en kortfattet omtale om Finnestadgårdenes allsidige historie. Utg. H. Koht-Norbye. 2003. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larsen, Johannes: Karen Marie og Erik Gustav Larsen og deres etterkommere : 1873-1990 : tillegg: litt om Karen og Erik Larsens: 1, Aner, [og] 2, Søsken og deres familier. Utg. J. Larsen. 1990. 91 bl.
 • Meyer, Bjørn Steinar: Mødre uten barn : fra adopsjonens ukjente historie- Utg. Valdisholm forlag. 2007. 283 s. ISBN 9788274120679. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mysen, Dag og Finn Pedersen: Møbelbyen Mysen : stolt Eidsberghistorie. Utg, Eidsberg historielag. 2018. 191 s. ISBN 978-82-691364-0-1.
 • Mysen kirke 50 år : 1903 - 1953. Red. Olaf Funderud, T.A. Vollene og Aage Christiansen. Utg. Mysen menighetsråd. 1953. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rasmussen, Alf Henry ofl.: Eidsberg kommune : en bildepresentasjon. Utg. NorMedia forlag. 1996. 72 s. ISBN 8290943032. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandem, Arne: Da hesten dro lasset : tekster, ordliste og grammatikk : fra målføret i Hærland sogn, Eidsberg i Østfold. Utg. A. Sandem. 1979. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandem, Arne: Ungdom på historisk grunn : Eidsberg ungdomsskole 25 år : et jubileumsskrift'. Utg. A. Sandem. 1995. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skar, Birgitte: Ny E-18 Melleby - Askim, Østfold fylke. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1996. 56 s. ISBN 8242606374. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjørten, Fredrik Johannes: Slekten fra Skjørten i Askim gjennom 500 år : Ole Fransen Skjørten og Johanne Monsdatter Onstads etterkommere og forfedre, og forfedrene til de inngiftede slekter fra Vest-Høie og Nord-Høie i Eidsberg. Utg. F. J. Skjørten. 2005. 186 s. ISBN 8230303657. Digital versjonNettbiblioteket
 • Trømborg kirke 1879-1979. Utg. Menighetsrådet. 1979. 40 s.
 • Undrum, Kjell: Langs slorene : folk og grend i tid som gikk. Utg. Eidsberg historielag. 2015. 115 s.
 • Undrum, Kjell: «Øst i kroken» - og litt vestover : en omtale av husmannsplasser og andre kulturminner i Eidsberg kommune. 2011. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Valaker, Tormod: Momarken mot de hundre. Utg. Momarken travbane. 2013. 163 s. ISBN 9788253303093.
 • Westgård, Kjell-Arve: De kom fra Eidsberg : Westgaard's og Westgård's. Utg. K.A. Westgård. 1994. 107 s.
 • Wilse, J.N.: J. N. Wilses Eidsberg-beskrivelse fra 1790-årene. Med innledning og anmerkninger av Lauritz Opstad. Utg. Østfold historielag. Mysen 1963. 106 s.
 • Wilse, Jacob Nicolai: J. N. Wilses Eidsberg-beskrivelse fra 1790-årene. Red. Lauritz Opstad. Utg. Valdisholm. 1992. 106 s. ISBN 8274120337. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wilse, Jacob Nicolai: Skrifter i utvalg. Utg. Valdisholm. 2016. 588 s. ISBN 978-82-7412-082-2
 • Wåler, Hans: Mysen-leksikon : Mysen kommune 1920-1961. Utg. Smaalenenes medier AS. 1998. 496 s. ISBN 82-994661-0-5 .

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Johansen, Hilde Merete, Skinne, Ann-Mari: Deltidslandbruk på større bruk i korndistriktene. En undersøkelse basert på intervju i Eidsberg og Skjeberg. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Allsidig jordbruk. Kommune: Eidsberg [Merknad: Sarpsborg: se også Eidsberg]
 • Kvam, Per Morten: Generasjonsforhold i gårdsmiljø. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukerpar i Eidsberg, Marker og Trøgstad. Landbruksøkonomi. NLH 1985 Fag: NLH
 • Langebrekke, Arne: Utviklingen av landbruket i Eidsberg herred. NLH 1959 Fag: NLH
 • Lund, Tore: "Hvorfor skal Mysen forbigåes?" Oppkomsten av et stasjonsbykollektiv i Eidsberg herred 1899-1920. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: Eidsberg
 • Tokerud, Jørn Henrik og Undrum, Steinar: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på bruk hvor det er nydyrket i kommunene Eidsberg og Rakkestad. Landbruksøkonomi. NLH 1981 Fag: NLH

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (86 EIDSBERG)
"Moer Korens" dagbøker. Utg. Aschehoug. 1915. 2 b. Red. Sofie Aubert Lindbæk. Merknad: Christiane Koren var gift med sorenskrivar Johan Koren i Frøland og Heggen.

Aviser

Eksterne ressurser