Bibliografi:Eidsberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Askim · Eidsberg · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hobøl · Hvaler · Marker · Moss · Rakkestad · Rygge · Rømskog
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Spydeberg · Trøgstad · Våler
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bygdebok for Eidsberg. Bygdehistorien. Utg. Eidsberg og Mysen historielag. 1966-70
  • B.1. Gunnar Rudie, Sigrid Marie Christie, Håkon Christie, Gunnar Dehli: 1637-1800. 1966. 559 s.
  • B.2. Sigurd Senje, Erik Aarsund: 1800-1940. En kort oversikt 1940-1965 ved Erik Aarsund. 1970. 579 s.
 • Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie. Utg. Eidsberg bygdebokkomite. 1959-
 • Eidsberg historielag: Haakon : historisk tidsskrift for Eidsberg historielag. 2008- ISSN 1890-8470
 • Heggen og Frøland: Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. Red. av en komite. 1965-
  • B.1. Berggrunnen og jorden. Bygdenes eldste historie. Mellomalder. Bygdemålet. 1965. 377 s.
  • Halvb. 2, del 1. Miljøtyper, plante- og dyreliv. Tradisjon om vokster. 1978. 136 s.
 • Koht-Norbye, Hakon: Fra vannhjul til avansert teknologi : sagbruk i Eidsberg gjennom 400 år. 1993. 72 s.
 • Sandberg, Per-Øivind: Eidsberg gjennom 150 år. 1998. 137 s. ISBN 82-994680-0-0
 • Sandem, Arne: Eidsberg: ei mini-bygdebok. Mysen. 1981. 111 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Thoresen, H.: Eidsberg herred. Bidrag til en bygds beskrivelse. 1914. 141 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Undrum, Kjell: «Øst i kroken» - og litt vestover : en omtale av husmannsplasser og andre kulturminner i Eidsberg kommune. 2011. 84 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Eidsberg: Det er arbeid i gang med et syvende bind av Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.


Hovedoppgaver 1907-

 • Johansen, Hilde Merete, Skinne, Ann-Mari: Deltidslandbruk på større bruk i korndistriktene. En undersøkelse basert på intervju i Eidsberg og Skjeberg. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Allsidig jordbruk. Kommune: Eidsberg [Merknad: Sarpsborg: se også Eidsberg]
 • Kvam, Per Morten: Generasjonsforhold i gårdsmiljø. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukerpar i Eidsberg, Marker og Trøgstad. Landbruksøkonomi. NLH 1985 Fag: NLH
 • Langebrekke, Arne: Utviklingen av landbruket i Eidsberg herred. NLH 1959 Fag: NLH
 • Lund, Tore: "Hvorfor skal Mysen forbigåes?" Oppkomsten av et stasjonsbykollektiv i Eidsberg herred 1899-1920. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: Eidsberg
 • Tokerud, Jørn Henrik og Undrum, Steinar: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på bruk hvor det er nydyrket i kommunene Eidsberg og Rakkestad. Landbruksøkonomi. NLH 1981 Fag: NLH

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (86 EIDSBERG)
"Moer Korens" dagbøker. Utg. Aschehoug. 1915. 2 b. Red. Sofie Aubert Lindbæk. Merknad: Christiane Koren var gift med sorenskrivar Johan Koren i Frøland og Heggen.

Eksterne ressurser