Bibliografi:Telemark fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Bibliografi:Telemark)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur

 • 50 års skrift for Telemark krins av N.K.U.F. : 1895-1945. Utg. Norges kristelige ungdomsforbund Telemark krins. 1946. 57 s.
 • Aall, Jacob: Jernværkseier Jacob Aalls Optegnelser 1780-1800. Utg. Historielaget for Telemark og Grenland. 1939. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarsskrift. Utg. Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland. 1907-1954. Merknad: variant tittel Årsskrift
 • Aarsskrift. Utg. Historielaget for Telemark og Grenland. 1918-1946. Merknad: Variant tittel Årsskrift.
 • Andersen, Bo Lilledal (red.): Mat frå Telemark. Oppskrifter og tradisjonar samla inn av Telemark bondekvinnelag. Utg. Telemark bondekvinnelag. 2. utg. 1991. 111 s.
 • Arbo, C.O.E.: Fortsatte Bidrag til Norges Anthropologi : : 6 : Bratsberg Amt. Utg. I Kommission hos Dybwad. 1904. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arnesen, Randolf: Samvirkelag i Telemark. Utg. 1949. 58 s.
 • Aune, Anne: Avkriminalisering av leiermål. En studie av lov og rettspraksis i leiermålsaker i Nedre Telemark sorenskriveri 1727-1797. Utg. Tingbokprosjektet. 1994. 160 s. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 10). ISBN 82-91472-04-1
 • Bergan, I. G.: Telemark lensmannslag : jubileums-skrift 1950. Utg. Telemark lensmannslag. 1950. 151 s.
 • Berge, Rikard: Fylkesmuseet for Telemark og Grenland : bondesamlingi. Utg. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 1927. 32 s.
 • Berge, Rikard: Fylkesmuseet for Telemark og Grenland : bysamlingen : hvorunder personal- og lokalhistorisk samling, mynt- og vaabensamling, oldsamling, kirkesamling m. fl.. Utg. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 1927. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bloch, Thomas: Glossemata Tellemarchica, Fyresdal 1698. Utg. Norsk måleførearkiv. 1956. 37 s. Merknad: Noter: Fra Kgl. bibliotek, København, Ms. Gl.Kgl.samling fol.773 II. Serie: Skrifter frå Norsk målførearkiv, nr.: 7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blom, Andreas og J. L. Quisling: Efterladte historiske optegnelser : særlig vedkommende Skien, Laardal og Kviteseid. Utg. 1904. 177 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borschenius, J.: Norges handel, sjøfart og industri i tekst og billeder : Bratsberg amt. Utg. 1913-1914. 2708 s.
 • Brunsvig, Joseph: Telemark jeger- og fiskerforening : 1912-1952. Utg. 1952. 112 s.
 • Coll, A. L.: Skien-Telemarkens turistforenings reisehaandbog : Telemarken. Utg. Dyrings Bogtrykkeri. 1910. 385 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dunker, Bernhard: Reise til Tellemarken og til Arendal : Sommeren 1852. Utg. Gyldendalske bokhandel. 1922. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Edvardsen, Vidar og Jahnsen, Jahn: Telemark-kanalene. Registreringsrapport bygninger og anlegg 1982–1984. Oppdrag fra Riksantikvaren og Olje- og energidepartementet. 1984. 84 s.
 • Eriksen, Erling: Telemark fjørfeavlslag 1905-1955. Utg. 1955. 40 s.
 • Espelund, Arne: Jernet i Vest-Telemark der tussane rådde grunnen = Iron in Western Telemark where the goblins ruled. Utg: Arketype. 2004. 200 s. ISBN 82-992430-8-4
 • Faltin, Kjetil A.: Tussar og trolldom. Utg. Norsk folkeminnelag. 1930. 154 s. Merknad: Serie Norsk folkeminnelags skrifter ; nr. 21. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flatin, Kjetil A.: Folkeminne fraa Telemarki. Utg. 1913
 • Forsythe, Hilda J.: Grandeur in simplicity. Utg. Vantage press. 1963. 108 s. (Telemark)
 • Foss, Knut: Telemark hagebrukslag : melding om lagets arbeid gjennom 50 år, 1905-1955 : stutt oversyn. Utg. Telemark hagebrukslag. 1955. 7 s.
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Byggeskikk og boskikk i nedre Telemark 1750-1950 : form, bruk, mening. Utg. Telemark museum. 2011. 539 s. ISBN 9788290692310
 • Gunnhejm, Chr.: Gamalt fraa Austtelemork : segner og sogur. Utg. Norigs prenteverk. 1914.
 • Hallesby, J.: Øst-Telemarkens Brukseierforening gjennom 50 år 1903-1953. Utg. Øst-Telemarkens brukseierforening. 1956. 428 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hannaas, Torleiv: Ældre norske Sprogminder : 2 : Ordsamling fraa Robyggjelaget fraa slutten av 1600-talet : (Handskr. nr. 1506, 4to i Thottske samling). Utg. 1911. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Berner: På vei oppover : en oversikt over utviklingen til arbeiderbevegelsen i Telemark : utarbeidet ved Telemark arbeiderpartis 50 års jubileum. Utg. Telemark arbeiderparti. 1954. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Jonas: Egelands Jernverk : paa Grundlag af Verkets Arkiv. Utg. I Hovedkommission hos H. Joh. Dyrings forlag. 1903. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heber, Gustav: Telemarks urtid og fortid : en kulturhistorisk studie og en innledning til bygdebøker og slektsbøker vedrørende Telemark. Utg. Eget forlag. 1954. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helland, Amund: Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over ... : B.8 : del 1 og 2. Utg. 1900.
 • Helleberg, Odd Arne (red.): Alexander Rabe von Pappenheims jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca. 1615. Utg. O.A. Helleberg. 1991. 255 s. ISBN 82-992572-0-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksveen, Herman: Bakke opp og bakke ned : rutebildrift i Vest-Telemark. Utg. Vest-Telemark bilruter. 1997. 262 s. ISBN 8299426405. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holme, Edvard: Fra Telemarken : liv og skikke i det forrige aarhundrede. Utg. Gunleikson. 1911. 82 s. Merknad: Edvard Holme er psevdonym for Nils Høgevold. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovden, Knut K.: Gamal rosemåling frå Telemark. Utg. Telemark husflids- og husindustrilag og Telemark husflidssentral. 1944. 8 pl. i mappe. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hove, Mads I.: Fra 15 km i timen - til Skandinavias største buss : rutebiltrafikken i Telemark 1908-1965. Utg. Telemark rutebileieres forening. 1965. 16 s.
 • Hundradårsfestane i Telemark 1837-1937 : til minne om den fyrste organisera utvandring frå Telemark til Amerika. Utg. 1937. 7 s. Merknad: Program og sanger.
 • Instruks for Landsskogtakseringens markarbeid i Telemark 1954. Utg. Skrivemaskinstua. 1954. 22 bl.
 • Jensenius, Caspar Holten: Økonomisk beskrivelse over Bratsberg amt. Ledsaget med praktiske bemærkninger, samt et tillæg om grunddigning (draining). Utg. Selskabet for Folkeoplysningens fræmme. 1852. 149 s.
 • Jessen, Gudbrand: Lidt om postvæsenet i Telemarken i ældre tid. Utg. 1910.
 • Johnsen, John: Operasjonene ved Telemark infanteriregiment nr. 3 og Kongsberg luftvern ; operasjonene i Telemark ; operasjonene i Røldal. Utg. Forsvarets krigshistoriske avdeling ; Gyldendal. 1956. 325 s. Merknad: Serie: Krigen i Norge. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Jørg: Orgler og organister i Agder bispedømme. Utg. Vest-Agder organistforening og Telemark organistforening. 1962. 143 s.
 • Jordeple og søteple : potet og eple : oppskrifter og tradisjonsstoff. Utg. Telemark bygdekvinnelag. 2011.135 s. ISBN 9788299880404
 • Jordheim, Knut (red.): Lærerutdanning i Telemark gjennom 250 år. Utg. Høgskolen. Notodden. 1988. 488 s.
  • Melding: Sirevåg, Tønnes i Heimen, b. XXVI, s. 61–62.
 • Kaarstad, Henrik og Arent Midtbø: Grenmar distriktslosje : 1891-1931. Utg. IOGT. Grenmar distriktslosje. 1931. 48 s.
 • Kaasa, Lars: Telemark lærarlag : 1874-1959. Utg. Telemark krins av Noregs lærarlag. 1959. 123 s.
 • Krafft, Finn: Gamle skåp frå Telemark. Utg. Telemark husflidslag og Telemark husflidsentral. 1944. 8 pl. i mappe. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lavik, Randi: Holdning til handling : hvordan kvinner og menn legger vekt på ulike sider ved dagligvareinnkjøp. Utg. 1979. ISBN 8272840014. (Halden, Telemark, Oppdal, Rennebu). Merknad: Serie: Forskningsrapport (Fondet for markeds- og distribusjonsforskning), nr.: 21.
 • Lie, John og Hallvor Lie: Gaamaalt etti bestemor. Utg. 1925. 43 s. Merknad: Serie: Norske folkeminnesamlarar nr. 2 : 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Ernst W.: Bibliografi over Historielaget for Telemark og Grenlands årsskrifter 1918-1946 : utgitt av Henrik Wergelands folkeboksamling, Porsgrunn. Utg. Historielaget for Telemark og Grenland. 1954. 8 s.
 • Lund, Ernst W.: Bibliografi over Skien-Telemark turistforenings årsskrifter : med fortegnelse over bilder. Utg. Skien-Telemark turistforening. 1962. 16 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mandt, Engelbret Michaelsen Resen: Historisk beskrivelse over øvre Tellemarken. Utg. Lokalhistorisk forl. 1989. 125 s. ISBN 82-7404-033-3
 • Martens, Irmelin og Anders Hagen: Arkeologiske undersøkelser langs elv og vann : Gyrinosvatn, Hallingdal og Tokke-Vinje-vassdraget, Telemark : meddelelser om registreringer og utgravninger i forbindelse med vassdragsreguleringer 1959. Utg. Oldsaksamlingen. 1961. 95 s. Merknad: Serie Norske oldfunn ; nr. 10. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Midttun, J.: Bratsberg Amts skogeierforening, Telemark Skogeigarlag 1907 - 1929. Utg. Telemark skogeigarlag ; Bratsberg amts skogeierforening. 1954. 60 s.
 • Munthe, Kjersti Sissener: "Jeg har her fundet, hvad jeg vidste var her-". Den unge maleren Eilif Peterssens studiereiser i Telemark og besøk i Eidsborg i 1873. Utg. Vest-Telemark museum. 2004. 36 s.
 • Naeseth, Gerhard Brandt: The Naeseth-Fehn family history : the history and genealogy of two large inter-related families : including the cognate lines of Stuverud, Neset, Bonhus, Gunderson, Haraldsen, Stephens, Ullevig, and Stenstadvold. Utg. 1956. 346 s. Fulltekst
 • Nerbøvik, Jostein: Bondevener og andre uvener : ein studie frå Telemark. Utg. Samlaget. 1979. 156 s. ISBN 82-521-0938-1
 • Nordbø, Jakob B.: Gransking av vilkåra for utvikling av jordbruket i Telemark fylke. Utg. Telemark landbruksselskap. 1952. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordstoga, Torvald: Sol gjeng upp - Sol gjeng ned: Trekk frå edruskapsarbeid i Telemark, Strømmen 1998
 • Norsk Hydros kraftanlegg i Telemarken. Utg. Norsk hydro. 1926. 15 s.
 • Noss, Aagot: Draktskikk i Aust-Telemark. Mangfald og endring. Bø, Gransherad, Heddal, Hjartdal, Sauherad. Utg. Novus forl. 2010. 195 s. ISBN 978-82-7099-582-0.
 • Oftelie, Torkel: Glenwood tales: Rispur og Sogur. Utg. Minneapolis. 1919. Merknad: Serie: Telesoga nr 39.
 • Olsnes, Aanund: Lokalhistorie i Telemark – eit brokute landskap. I: Heimen, b. XXXI, s. 73–86.
 • Olsnes, Aanund: Telemarks seine integrasjon i kongeriket Noreg – bakgrunn og fylgjer. I: Heimen, b. XXVIII, s. 193–203.
 • Quisling, J. L.: Lokalhistoriske avhandlinger : væsentlig vedkommende Telemarken. Utg. "Fremskridts" boktrykkeri. 1924. 53 s.
 • Quisling, J. L.: Prester i øvre Telemarken : fra de ældste tider til omkring 1600. Utg. E. S. Nissen. 1902. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rian, Øystein: Bratsberg på 1600-tallet. Stat og samfunn i symbiose og konflikt. Utg. Universitetsforl. 1997. 516 s. ISBN 82-00-22519-4
 • Ross, Hans: Norske bygdemaal : 3-6 : Oust-telemaal o numedalsmaal ; Hallingmaal o valdresmaal ; Gudbrandsdalsmaal ; Upplandsmaal. 1907. 73 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønning, N.N.: En Sommer i Telemarken : samt nogle Karakterskisser og Sagn. Utg. N. N. Rønning, Minneapolis. 1904. 155 s.
 • Sanden, Gunnar: Vest-Telemark boki. Utg. @NNO forlag. 2004. 230 s. ISBN 8299610834
 • Schwach, Conrad Nicolai: Thelemarkiske optegnelser. Med etterord av Rikard Berge. Utg. Erik Gunleikson. 1921. 36 s.(Norske folkeminnesamlarar ; 2:3). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skard, Torfinn: Telemark landbruksbibliotek, sentralbibliotek for Telemark, Ulefoss : 20-årsmelding : 1936-1956. Utg. 1956. 12 s.
 • Skaun, Sigurd: Telemark jeger- og fiskerforening : 1912-1962. Utg. Telemark jeger- og fiskerforening. 1962. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjevrak, Mikkjel: Bjørn og varg på Agderbygdene og Vest-Telemark i eldre tid : folkeminne, jakt- og dyrelivskildringar. Utg. 1953. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skulerud, Olai: Om vin-Navnenes Behandling i Fogderierne Nedre Telemarken og Bamble af Bratsberg Amt. Utg. I Kommission hos Jacob Dybwad. 1906. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skulerud, Olai: Telemaalet i umriss : ei utsyn yver maalsoga og maalgeografien i Telemark, serleg med umsyn paa Tinn. Utg. Norli. 1918. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steane, John G.: Fra Indremisjonsarbeidet i Telemark : Langesundsfjordens indremisjonsselskap gjennem 70 år. Utg. Langesundsfjordens indremisjonsselskaps forlag. 1935. 189 s.
 • Stoa, Nils Jørgen: «Fogdene i Bratsberg len i 1620- og 30-årene». I: Heimen, b. XX, s. 179–190.
 • Strand, Halvor: Fyregangsmenn i Telemark kring 80-åri : stutte livsskildringar. Utg. 1932. 55 s.
 • Swensen, Wilhelm: Innberetning om en reise i Telemark juli 1928. Utg. 1928.
 • Taksering av Norges skoger utført av Landsskogtakseringen 1920-1933 : 10 : Telemark fylke. Utg. Landsskogtakseringen, 1929. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Taksering av Norges skoger : Telemark fylke ; revisjonstaksering 1954. Utg. Landskogstakseringen. 1956. 186 s.
 • Telemark fylke. Red. Sigurd T. Sandbu. Utg. Bøndernes forlag. 1949. 95 s. (Jonsok 1947).
 • Telemark fylkes embetskontorfunksjonærforening 50 år : 1905-1955. Utg. Telemark fylkes embetskontorfunksjonærforening. 1955. 6 s.
 • Telemark godtemplarhistorie. Utg. IOGT Telemark distriktslosje. 1930. 16 s.
 • Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark historielag. Utg. Telemark historielag. 1981-. ISSN 0800-3408.
  • Nr. 22: Kystkultur. Red. Kirsten Tangen, Ove Lunde, Knut A. Finborud. 2001. 152 s.
  • Nr. 23: Hardangervidda. Red. Svein Aas Pedersen ofl. 160 s.
  • Nr. 24: Fra svartebok til fastlege. Red. Ove Lunde ofl. 156 s.
  • Nr. 27: Telemark - ein diktarheim. Red. Nils Ivar Agøy. 2006. 144 s.
  • Nr. 28: Byer i Telemark. Red. Nils Ivar Agøy ofl. 2007. 184 s.
  • Nr. 30: Langs Kvenna før og no. Red. Johan Vaa. Utg. 2009. 238 s. ISBN 978-82-993715-1-3.
 • Telemark infanteriregiment nr. 3 : biografier med billeder av befalsskoleutdannede officerer (underofficerer) : 1911-1935. Red. Tollef P. Vike. Utg. Telemark regiments befalslag. 1937. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Telemark lærarlag : 50 aars-skrift 1874-1924. Utg. Telemark lærarlag. 1924. 22 s.
 • Telemark skogselskap i 25 år : 1900 - 1925. Utg. Telemark skogselskap. 1925. 32 s.
 • Telemark tolltjenestemannsforening gjennom 60 år : 1904 - 23.mai - 1964. Utg. Telemark tolltjenestemannsforening. 1964. 16 s.
 • Telemarks historie. Red. Olav Rovde ofl. Utg. Fagbokforlaget. 2014. 3 b.
  • B.1: Før 1814. Red. Øystein Rian. 385 s. ISBN 978-82-450-1407-5.
  • B.2: 1814-1905. Red. Nils Ivar Agøy og Ellen Schrumpf. 359 S. ISBN 978-82-450-1408-2.
  • B.3: Etter 1905 Red. Olav Rovde og Ingvar Skobba. 371 s. ISBN 978-82-450-1409-9.
 • Telemarksmagasinet. Utg. Telemarksmagasinet ISSN 1501-0414 Hjemmeside
 • Thor O. Hannevig : 1891 - 20. april - 1961. Utg. 1961. 48 s. Merknad: Fra venner på 70-årsdagen 1961.
 • Thorbjørnsen, Kristian: Thorbjørnsen-etta fra Telemark : 1624-1942 : Pavel Hielm og hans barn. Utg. K. Thorbjørnsen. 1942. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveitane, Mattias: «Kviteseid-Eidsborg. Om namn, eigedomsforhold og samferdsel i Vest-Telemark i eldre tid». I: Heimen, b. XVIII, s. 635–650.
 • Ulvenes, Halvor: Det hende i Telemark : historier om dåd og udåd fortalt i Varden. Utg. Eldhuset. 2018. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • 'Utbygging av næringsgrunnlaget i fjellbygdene : foredrag og ordskifte på Telemark landbruksselskaps årsmøte 10/8-1957. Utg. Telemark landbruksselskap. 1957. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Veier-Olsen, Martin: «"Tesligeste skall ieg och lyde en stor nød mett tisze bergmend y winther" - Telemarksopprøret 1540 – et unngåelig opprør», artikkel i Heimen, 2/2019. Digital utgave.
 • Vest-Telemark kraftlag 25 år : 1938-1963. Red. Knut Nordstoga og O. G. Nystad. Utg. Erit St. Nilssen. 1965. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • von Løvenskiold, Bartholomæus Herman: Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder. Utg. Børsum forlag. 1958. 285. Digital versjonNettbiblioteket.
 • von Pappenheim, Alexander Rabe: Alexander Rabe von Pappenheims Jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca 1615. Red. Odd Arne Helleberg. Utg. O. A. Helleberg. 1991. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østvedt, Einar: August Cappelen og Telemark. Utg. 1950. 31 s.
 • Østvedt, Einar: Fløtning i Telemark gjennom 300 år. Utg. Skienvassdragets fellesfløtningsforening. 1963. 538 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østvedt, Einar: Fra vei og vidde : Skien-Telemark turistforening gjennom 75 år. Utg. Skien-Telemark turistforening. 1962. 199 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ådna, Karsten: Kristenliv i Telemark : et festskrift : ved Skien krets av Norsk luthersk misjonssambands 50 års jubileum. Utg. Norsk luthersk misjonssamband. 1955. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årbok for Telemark. Utg. Telemark mållag. 1955-. ISSN 0587-4076
  • Flaten, Turid: Årbok for Telemark. Register 1955-1972. 1973. 23 bl.
  • 2007: Soger om levd liv. Red. Ruth Slokvik. 216 s. ISBN 82-92451-12-9.

Hovedoppgaver

 • Aarnes, Tone: Høgre i Telemark. Landdistrikt og byar 1919-1927. Historie, Bergen 1980.
 • Aasen, Inge Vidar: Den kommunale gjeldskrisa i Telemark 1925/26 - 1935/36. Historie, Oslo 1973.
 • Aasmundtveit, O.: Høtt skjer'a? Ei sosiolingvistisk gransking av talemålet til unge i Vest-Telemark. 2008.
 • Amundsen, Øystein Magnus: Neolitikum i Agder og Telemark. En komparativ analyse av keramikk og flintøkser. Arkeologi, Universitetet i Oslo 2000.
 • Aronsen, Elisabeth: Skrift og rett. Utviklingen av en skriftkultur i Telemarks rettssystem i perioden 1300-1450. Historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Aslaksby, Truls: Skiensfjord-klassisismen. Bygningsstil i handels- og produksjonsmiljøene mellom Ulefoss og Langesund ca 1800-ca 1850. Kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1977.
 • Aune, Anne: Avkriminalisering av leiermål. En studie av rettspraksis i leiermålssaker i nedre Telemark sorenskriveri 1727-1797. Historie, Universitetet i Oslo 1993.
 • Bakka, Trygve: Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdaveger mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal, Vest-Telemark. Norsk, Oslo 1946.
 • Bartnes, Erik: Praktisk eksempel på bygdeturistnæring i Telemark. NLH 1965.
 • Birkenes, Jon: Milorg i D 17 (Nedre Telemark) 1940-1945. Historie, Oslo 1980.
 • Bjercke, Kari Benedikte: Desimering av fornminner gjennom et halvt århundre. En komparativ analyse med materiale fra Telemark. Nordisk arkeologi, Universitetet i Oslo. 2011.
 • Bjerregaard, Ragnhild: Middelaldertradisjon i 1700-årenes bygdekunst. Treskurd i øvre Setesdal og vestre Telemark. Kunsthistorie, Oslo 1941.
 • Brataas, Morten: Bo- og driveplikt; Konsekvenser for ressurstilpassingen på ulike gardsbruk belyst ved en undersøkelse i Telemark. Landbruksøkonomi, NLH 1983.
 • Breian, Ingjerd: Bosettingsmønsteret og inntektsutviklingen i Telemark. Hovedtrendene på kommunenivå fra 1950 til 1991. Landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Breivik, Tor: Poul Hansen - fogd i Øvre Telemark 1746-1770. Historie, Oslo 1973.
 • Buggeland, Tord: "Den sal. mandtz ringe efterladenscab i løst og fast". En undersøkelse av formuesforhold 1701-1716 i Romsdal og Nedre Telemark. Historie, Bergen 1969.
 • Byberg, Lis: Biskopen, bøndene og bøkene. Leseselskapene i Christianssands stift 1798-1804. Historie, Universitetet i Oslo 1997. [Rogaland, Agder, Telemark]
 • Dammann, Åse: Kulturminner i drift. Å være eier av fredete hus på gårdsbruk i Telemark og Oppland. Etnologi, Universitetet i Oslo.
 • Distad, Noralv: Fordelingsprosessar i vanskeleg avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtalar mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1985.
 • Febakke, Marit; Krogstad, Mette; Spitalen, Mari; S: Register til Historielaget for Telemark og Grenland Aarsskrift. Statens bibliotekhøgskole, 1983.
 • Feldborg, D.: Gjestestuer i Vest-Telemark 1790-1890. 2007.
 • Flaten, Turid: Register til Årbok for Telemark 1955-1972. Statens bibliotekhøgskole, 1973.
 • Flo, A.B.: Norsk bygdeturisme. Samarbeid en visjon eller virkelighet? Kvantitiv undersøkelse om bygdeturisme i Sogn og Fjordane og Telemark. 1992.
 • Endresen, Trond: Telemarkskanalen. Landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1986.
 • Evensen, Anders Skrede: A.O. Vinje som målreinsar. Nordisk, Universitetet i Oslo 1979.
 • Groseth, Lars: Å finne sted. Økonomiske og rituelle landskap i Telemark i sen-neolitikum og bronsealder. Arkeologi, Universitetet i Oslo 1999.
 • Gundersen, Hanne og Aase, Astrid: Register til Skien-Telemark turistforenings årbøker. Statens bibliotekhøgskole, 1980.
 • Hansen, Kristoffer Ullern: Konflikter mellom bruk og vern i Hardangervidda Nasjonalpark. Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1996.
 • Hanssen, Sigrid Hillern: Studier i Øvre Telemarks vikingetid. Arkeologi, Oslo 1969.
 • Hanto, Anne: Telemark - en bibliografi. Statens bibliotekhøgskole, 1970.
 • Hjukse, R.Ø.: Stakk og liv. Telemark lærerhøgskole Notodden 1980.
 • Hunnes, Asbjørn: Konfirmasjonen i grisgrendte strok. Ei gransking omkring gjennomføringa av Kyrkjerådet si nyordning for konfirmasjonstida i Telemark og på Sunnmøre. Kristendomskunnskap, Oslo 1978.
 • Hvalvik, S.: "Elever modtages til oplærelse i sygepleien". En historisk analyse av sykepleieutdanningens framvekst i Telemark i perioden 1890-1919. 1996.
 • Høgetveit, S.: Entrepenørar i Vest-telemark. Dynamikken mellom entrepenørar og samfunn. 2008.
 • Jørgensen, Eivin: Treforedlingsindustrien ved Skiensvassdraget 1870-1900. Økonomisk historie, NHH.
 • Karlsen, Jan Holte: BU-midlene i Telemark. Et regionalt perspektiv. Økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Klevar, Bjørg: Register til Årbok for Telemark. Årgangene 1973-75. Statens bibliotekhøgskole, 1982.
 • Krumsvik, R.J.: Telemark og personlegdomstrekk i eit sosiokulturelt perspektiv. 1996.
 • Kvale, Svein Egil: Tveit-namna i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Nordisk, Universitetet i Bergen 1993.
 • Lande, Eivind: Kraft og konsesjon. Lokaliseringen av Norsk Hydros produksjonssystem i Telemark 1902-1940. Historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Løken, Roar: Militær motstand i Milorgs D 16 1940-1945. (Telemark og Buskerud.) Historie, Oslo 1976.
 • Messel, E.: Telemarkfeet. 1989.
 • Mjaaland, Tarjei: Distriktsutbygging i Telemark. En analyse av Distriktenes utbyggingsfonds støttetildelinger. Diplomoppgave BI 1984.
 • Moen, Sigrid: Pestepidemien i Telemark fogderi i 1626. En epidemiologisk studie. Historie, Universitetet i Oslo 2000.
 • Moland, Carolina M.: Født til å eie. En kulturvitenskapelig analyse av odelsjenter fra Aust-Agder og Telemark. Kulturvitenskap, Universitetet i Bergen 2005.
 • Mykleby, Axel Christopher: Kur- og sesonghoteller i Norge 1880-1900. Et bidrag til historien om fremveksten av turisthotellene på Vestlandet og i Telemark. Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1983.
 • Nesland, Knut: Telemark folkehøgskole og Jakob Naadland. Ei framstilling av Jakob Naadland med skolen og hans soge som bakgrunn. Pedagogikk, Oslo 1974.
 • Nordbø, T.D.: Vekstmuligheter og vekstambisjoner i næringslivet i Vest-Telemark. En kreativ studie. 2002.
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. 1991.
 • Nygaard, Edith Marie: De romanske steinkirkene i Telemark: beskrivelse, analyse og tolkning. Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1996.
 • Næs, Helge: Hovedtrekk ved den sivile motstandsbevegelse i Telemark under okkupasjonen 1940-45. Historie, Oslo 1984.
 • Omholt-Jensen, Jakob: Telemark fylke i gammel tid. Administrative inndelinger. Historie, Oslo 1925.
 • Opstad, Leiv: Det interkommunale utleieselskapet Vest-Telemark Nærungsbygg A/S som eit virkemiddel i distrikstutbygginga. Sosialøkonomi, Oslo 1978.
 • Ormestøyl, Per: Drikkevondet: Ei gransking av folkemeininga kring alkohol og alkoholstyring i perioden frå 1814 fram til folkerøystinga i 1919 med vekt på Telemark. Historie, Universitetet i Oslo, 2014. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Otterstad, Anne Steina: Politiske alternativer i en krisetid. Stortingsvalget i 1933 i Telemarks landdistrikter og tilslutningen til Nasjonal Samling - Bygdefolket. Historie, Oslo 1977.
 • Reiersen, Magne: Kommunalt tiltaksarbeid. En beskrivelse og analyse av kommunalt tiltaksarbeid i 14 Telemarkskommuner. Statsvitenskap, Oslo 1982.
 • Rue, Halvor K.: Etablerarstipend og kommunalt tiltaksarbeid. Ei hovudoppgåve om jobbskaping i Telemark. Allsidig jordbruk, Norges landbrukshøgskole 1990.
 • Rui, Odd Vidar: Folkeopplysning og kulturpolitisk strid i Telemark. Viggo Ullmann og Telemark Folkehøgskule 1878-1892. Historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Røste, Ole Christoffer: Offentlig prisregulering og verdiskapning i norsk skogbruk. En studie av avvirkningspotensialet på ulike eiendomsstørrelser i Telemark. Økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1999.
 • Sandsdalen, Unni: "Forvillelsen". En vekkelse i Øst-Telemark i 1840-åra. Folkeminne, Oslo 1980.
 • Skau, Irene: Opprettelsen av hjelpemiddelsentralen i Telemark. En analyse av en reorganiseringsprosess. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1989.
 • Slinning, Tore: Bergmalingene i Telemark. Kultstedenes tidfestingog sosiale sammenheng. Arkeologi, Universitetet i Bergen 2002.
 • Stenstad, Asborg: Bokbestand og bokkjøp i 1790-årene. Tre auksjoner i Christiansand stift. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, 1999. [Merknad: Rogaland, Agder, Telemark]
 • Sætra, Gustav Grunde: Embetsmann, bonde, borger. Konflikten mellom trelasthandlerne i Arendal og bøndene i opplandet. [Deler av Aust-Agder og Vest-Telemark.] Historie, Bergen 1980.
 • Sørlie, Jon Erik: Små industriforetaks tilgang til kapital fra Distriktenes utbyggingsfond. En studie av fondets virksomhet i Telemark 1970-1975. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1978.
 • Telnes, Bergit: Bergverksdrift og bondeopprør. Vest-Telemark 1538-1549. Historie, Universitetet i Oslo 1991.
 • Thoresen, Svein Olav: Kviteseid seminar. Eit skuletiltak i Vest-Telemark. Pedagogikk, Oslo 1979.
 • Trollerud, Elin: "Han Far". Bygdefolkets holdninger til presten belyst ut fra sagnmateriale fra Numedal og Telemark ca. 1650-1900. Historie, Universitetet i Oslo 1992.
 • Tveitane, Ottar: Ei jamføring av språket (lydverk, formverk og evt. ordfang) i Glossemata Tellemarchica (Fyresdal 1698) og vest-telemålet i dag, og ei vurdering av korleis Bloch gjev att målføret i skrift. Norsk, Oslo 1973.
 • Vangen, M.R.: Min brud og mitt hjerte. Henrik Sørensens forhold til Telemark og Telemark-tradisjonene i norsk kultur. 2005.
 • Warholm, Eva Inger-Lise: "Ikkje klassisk danning, men uppseding i vaar eigen norske kultur". En sammenlikning av de frilyndte ungdomslagene i Telemark og Vestfold i perioden 1895-1920. Historie, Universitetet i Oslo 2002.
 • Westhrin, V.: Regionsreformen - en kamp om lokaldemokratiets framtid? En dybdestudie av politikerrollen i regionsforsøket Buskerud-Telemark. 2006.
 • Ystebø, Asbjørn Odd: Atterljom av ferdrearven. Forfattaren Jon Norstog frå Telemark til Midtvesten. Nordisk, Universitetet i Bergen 1993.
 • Øverbø, S.D.: Den historisk-topografiske litteraturen fra 1780-årenes Bratsberg. En analyse av bakgrunn, komposisjon og tendens. 1993.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (925 TELEMARK)
Amtstings/Fylkestingsforhandlingar. Bratsberg amt/Telemark fylke. 1838.
 • Jordebok - odel (926 TELEMARK)
Alexander Rabe von Pappenheims jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca 1615. Utg./ Red. Odd Arne Helleberg. 1991. 255 s.
 • Diplom (927 ØVRE TELEMARK)
Et bispebrev frå 1395. I: Årsskrift. Tokke historielag. 1985. S. 45-51. Merknad: Hyrdebrev til bøndene i øvre Telemark. I omsetjing frå "Illustreret Norges historie" av O.A Øverland, b.5 (1892) s. 39-43.
 • Topografi (928 ØVRE TELEMARK)
Historisk Beskrivelse over Øvre Tellemarken. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1989. 125 s. Red. Olav Solberg. Merknad: Skrive av Engelbret Michaelsen Resen Mandt 1777.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Ny kongl. S. 4. 1581 f:
Chr. Prams oeconomiske statistiske Tabeller til Kundskab om det sydvestlige Norge eller Christiansands Stift og Nedre – Telemarken. 72

Digitale kilder på nett

Eksterne ressurser