Bibliografi:Nome kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjørkås, Svein og Thor N. Devig: : SEFRAK i kommunalt kulturminnevern : sluttrapport fra SEFRAK/Nome-prosjektet. Utg. Telemarksforskning. 1990. 35 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bygningsvern i Nome – en orientering. Utg. Nome kommune. 1992. 15 s.
 • Bærland, Ruth: Anetavle for Hans Odin Andereassen og Julette Marie Andersdatter Bakken. Utg. Nome Antikvariat. 1996. 12 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bærland, Ruth: Noen opplysninger om de som har bodd på Øvre Verket. Utg. Øvre Verkets Venner. 1996. 13 s.
 • Dahl, Øyvind: Etterkommerliste : supplement til Nomeboken : slektstreff på Nome 6. august 2016. Utg. Kultur og kommunikasjon. 2016. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Devig, Thor N. og Svein Bjørkås: Plan for vern av kulturminner i Nome : bygningsvern. Utg. Telemarksforskning. 1990.
 • Dubowski, G.M.A.: Landskapsparken ved Ulefos Hovedgaard. En hagehistorisk undersøkelse. 2001.
 • Espelin, Trygve: Lensmann under okkupasjonen : Hans Hansens egne redegjørelser om tiden som lensmann i Holla. Utg. T. Espelin. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Byborgerens, middelstandens og arbeiderens hus : bybebyggelse i byene i nedre Telemark 1750–1950. Utg. Telemark museum. 2011. 394 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Byggeskikk og boskikk i nedre Telemark 1750–1950 : form, bruk, mening. Utg. Telemark museum. 2011. 539 s. ISBN 9788290692310. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garnås, Ingvill Marit: Kulturlandskapsforvaltning i Nome kommune. Botaniske registreringar og studie av prosjekteffektar. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Biologi og naturforvaltning. Kommune: Nome
 • Gjermundsen, Arne Johan: Hollamålet i Nedre Telemark : ord og uttrykk. Utg. Norgesforl. 2006. 551 s. ISBN 9788292765036. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjermundsen, Arne Johan: Skifteregister for Holla, Nedre Telemark : offentlige arveskifter 1667–1900 med oversikt over slekt og arvinger etter bønder og husmenn og verks- og bruksarbeidere. Utg. LTB. 1992. 297 s. ISBN 8291251002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjermundsen, Arne Johan: Variasjonsmønster i Holla-målet. En språksosiologisk og språkgeografisk undersøkelse. Universitetet i Oslo, 1977. ISBN 82-7099-061-2.
 • Gjermundsen, Arne Johan: Variasjonsmønster i Holla-målet : en språksosiologisk og språkgeografisk undersøkelse. Utg. Novus. 1981. 387 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Grue, Unni Dahl: Ulefos Hovedgård : gårdsmiljø, park, jordbruksarealer og skog : forslag til kulturbasert turisme og næringsutvikling : rapport fra arbeidsgruppa. Utg. Norges landbrukshøgskole, NLH. Institutt for landskapsplanlegging. 2001 39 bl.
 • Hanssen-Bauer, Svein: Min far kom fra Holla, Ulefoss i Telemark : historie om slekt i Ulefoss og om egne opplevelser i min tid. Utg. S. Hanssen-Bauer. 2000? 82 bl.
 • Hedlund, Gerhard: Det gamle Ulefoss : mennesker ved sagbruk, gruver, jernverk og -støperi, handel og service. Utg. Nome kommune. 1991. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hedlund, Gerhard: Niob : romfartsmetallet fra Ulefoss : gruvene på Søve 1942–45 og1952–65. Utg. Genius. 1995?. 35 s. ISBN 8291645019. Digital versjonNettbiblioteket
 • Helgen kirke 250 år 1735–1985. Utg. 1985. 8 s.
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Hotvet, Ole Steensen: Læge-Bog vedkommende Mennisker, Hæster og Kiør. Hotvet udi Holden, Nedre Tellemarken 1794. Utg. Holla historielag, 1980. - XXXVI,199 s. Skrifter nr 3, Holla historielag. Faksimile av håndskrevet originalutgave med kommentarer. ISBN 82-990676-1-8.
 • Høgvoll, Arvid og Ruth Bærland: Henrik Ibsen : herregårder, kammerherrer, godseiere og proprietærer : brokker av en slektshistorie. Utg. Nome antikvariat. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Innberetning om en topografisk-arkeologisk registrering i Nome kommune, Holla og Lunde prestegjeld, Telemark : 1973–1976. Red. Hans Olav Bærland ofl. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1976. 1 b.
 • Juul, Kari: Ulefoss – et gammelt industristed under omstilling. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Geografi. Kommune: Nome
 • Kulturlandskapsprosjekt Flåbygd. Utg. Nome kommune i samarbeid med grendelaget i Flåbygd. 1996. 19 s.
 • Kyrkjebø, Gudmunn: Soga om Skade : 90 år for idretten 1887–1977. Utg. Idrettslaget Skade. 1977. 33 s.
 • Kyrkjebø, Gudmunn: Soga om Skade gjennom 100 år : 1887–1987 : jubileumsskrift for I.L. Skade. Utg. Idrettslaget Skade. 1987. 208 s.
 • Landsmarka kapell : kirkejubileum 1895–1995. Utg. Flåbygd og Lunde sokneråd. 1995. 19 s.
 • Lodberg-Holm, Brita: Arkitektens perspektiv på fortiden i Kragerø, Nome og Hjartdal kommuner. Utg. Telemarksforsking. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lodberg-Holm, Brita: Forvaltning av kulturminner og landskap i Kragerø, Nome og Hjartdal kommuner. Utg. Telemarksforsking. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lundesoga = Lunde herad med Flaabygd. Utg. 1921–1925 ; 2001.
 • Meir frå bygda. Utg. Flåbygdelaget ; Lunde sogelag.
  • B. 1: Opheim, Gunnar: Soger og hendingar frå Flåbygd og Lunde. Utg. 1994. 133 s.
  • B. 2: Opheim, Guttorm Bjørgum (red.): Soger og hendingar frå Flåbygd og Lunde. Utg. 2001. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 3: Opheim, Guttorm Bjørgum og Gudmunn Kyrkjebø (red.): Soger og hendingar frå Flåbygd og Lunde. Utg. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 4: Kyrkjebø, Gudmunn (red.): Soger og hendingar frå Flåbygd og Lunde. Utg. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 5: Kyrkjebø, Gudmunn: Soger og hendingar frå Lunde. Utg. 2012.
  • B. 6: Opheim, Gunnar og Guttorm Bjørgum Opheim: Lunde i Telemark årsskiftet 1943/44-1945. Utg. Lunde sogelag. no. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 7: Kårstein, Halvard: Dagar attmed Straumen : nokre minnestreif. Utg. 2016. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 8: Opheim, Guttorm Bjørgum (red.): Skrifter frå Torstein Børte: Lunde i Telemark, 1923–1963. Utg. 2016. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 9: Herregården, Olav: Liv og arbeid på 1900-talet : bygdefolk minnest. Utg. 2017.
  • B. 10: Hanto, Henning: Plassar, vegar og folk. Utg. 2020. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 11: Hanto, Henning: Heime best. Utg. 2021. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moxness, Ragnhild: En skildring og bilder fra eldre tider på Ulefoss i Telemark. Utg. Ragnhild Moxness. 1982. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moxness, Ragnhild: Fra det gamle Ulefoss. Utg. Holla Historielag. 1979. 107 s.
 • Naeseth, Gerhard Brandt: The Naeseth-Fehn family history : the history and genealogy of two large inter-related families : including the cognate lines of Stuverud, Neset, Bonhus, Gunderson, Haraldsen, Stephens, Ullevig, and Stenstadvold. Utg. 1956. 346 s. Fulltekst
 • Nilsen, Berit Pauline og Barbro Hegland: Minner fra barndom og oppvekst i Ekornrød på Ulefoss. Utg. B.P. Nilsen. 2019. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilssen, Lillian: Telemarksbiblioteket : Nome folkebibliotek/Telemark fylkesbibliotek : et bibliotek med en spesiell historie, en kulturhistorisk reise helt fra 1893. Utg. 2014. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norby, Truls E.: Gårds- og stedsnavn i Midt-Telemark : navneopprinnelser i Bø, Holla, Lunde og Sauherad. Utg. Forlaget Grenland. 2003. 94 s. ISBN 82-91986-51-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opheim, Gunnar: I manns minne : Sundbø krins. Utg. Lunde sogelag. 1974.
 • Pedersen, Svein Aas: Sagbruket på Ulefoss og bøndene i Vinje. En økonomisk analyse av åra 1735–45. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: Nome (Merknad: Vinje: Se også Nome)
 • Rugstad, Hans Martin: Holla sparebank og krisen i mellomkrigstiden. Utredning til handelslærereksamen. Norges handelshøyskole 1978.
 • Rønning, Finn: Fløyting i Eikjaelva i Bø og Lunde : 1864–1962. Utg. Bø lokalhistoriske arkiv. 2006. 112 s. Merknad: Serie: Årsskrift (Bø lokalhistoriske arkiv) nr 5, 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sanden, Gunnar og Arvid Høgvoll: Verksfolk : Øvre og Nedre Verket : om folk, hus og livet på Verket. Utg. Holla historielag og Øvre Verkets venner. 2019. 260 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Ellen Lunde: Lundeslekten fra Torpen : tidligere på Strande i Ringebu ; Lunde Gård, Lunde Kirke samt et skiftebrev fra Olstad 1645. Utg. 1938. 74 s.
 • Schrumpf, Ellen: Barnearbeid - plikt eller privilegium? : barns arbeid i en paternalistisk bygdeindustri : Ulefoss sagbruk ca 1840–1900. Utg. Telemark distriktshøgskole. 1989. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schrumpf, Ellen: Barnearbeid - plikt eller privilegium? : barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i perioden 1850-1910. Utg. Høyskoleforlaget. 1997. 241 s. Merknad: Porsgrunn og Nome. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skard, Torfinn: Telemark landbruksbibliotek, sentralbibliotek for Telemark, Ulefoss : 20-årsmelding : 1936–1956. Utg. 1956. 12 s.
 • Skard, Torfinn: Telemark landbruksskule på Søve, 1893-1968 : (Bratsberg amts landbrugsskole 1846-1917). 1969. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skrifter (Holla historielag). Utg. Holla historielag.
 • Skår, Margrete og Bjørn Tordsson: Kulturminners betydning og verdi i reiselivsopplevelsen : en undersøkelse fra utvalgte steder i Kragerø, Nome og Hjartdal kommuner i Telemark. Utg. Telemarksforsking. xx#. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stranna, Olav: Lunde herad med Flaabygd. Utg. Lunde sogelag.
  • B.1: Gardesogur og ættetavlur. Utg. 1975. 166, 51 s.
  • B.2: Lundesoga. Utg. 1984. 776 s.
 • Stranna, Olav: Lunde herad med Flaabygd : 2 (1984) : Lundesoga
 • Thorbjørnsen, Kristian: Thorbjørnsen-etta fra Telemark : 1624-1942 : Pavel Hielm og hans barn. Utg. K. Thorbjørnsen. 1942. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Toreskaas, Halvor: Frøet som ble til en lilje : 1. Ulefoss speidertropp gjennom 50 år : 1919–69.. Utg. H. Toreskaas. 1969. 102 s.
 • Toreskaas, Halvor: Frihetskamp fra prekestol til hjemmefront : Holla og Lunde i okkupasjonstiden : område 1706. Utg. T. Toreskaas. 1991. 239 s. ISBN 8299248906. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tufte, Per Bernt og Nils Garmo: 40 år med folk og biler i gamle Holla : 1903–1943. Utg. Holla historielag. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tufte, Per Bernt og Jon Halvor Svalbjørg: "Fra formerforening til fellesforbund" : Fellesforbundet, avd. 227 : Midt-Telemark fagforening 75 år, 1930–2005. Utg. 2005. 134 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tufte, Per Bernt og Nils Garmo: Biler og folk i gamle Holla : med mange muntre historier om kollektivtransport, privatbilisme, m.m. fram til krigen. Utg. Holla historielag. 1987. 85 bl.
 • Tufte, Per Bernt: Hus i Holla : eldre, nyere og noen som er borte. Utg. Hi-Fo Ulefoss. 2007–2018.
 • Tufte, Per Bernt: Nomebilder. Utg. Genius forlag. 2000–2002.
 • Ungdom og fritid i Nome kommune. Tove Virata Bråthen, Ingrid Harboe og John Holm. Studentoppgave - Telemark distriktshøgskole, 2-årig studium i kulturarbeid, 1991.
  • Melding: Skard, Torfinn i Heimen, b. XI, s. 197–199.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Aslaug Svenningsen Lunde, Nome, Telemark Til: , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: postkort, hotel, Nærmiljø,
 • År: Fra: Chrestin Jørgensen (?), Nome, Telemark Til: , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Nærmiljø,
 • År: Fra: Jørgen Kjøstolsen Kaalstad (bror), Kaalstad, Nome, Telemark Til: Peder Kjøstolsen Haatvedt, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: brevskriving, Familieforhold, Helg og høytid, jul,
 • År: 1850-05-01 Fra: Halvor Nilsen (bror), Nome, Telemark? Til: , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Familieforhold, Emigrasjon,
 • År: 1852-05-07 Fra: Jørgen Kaalstad (bror), Kaalstad, Nome, Telemark Til: Peder Kjøstolsen Haatvedt, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Religiøsitet, Økonomiske kår, Amerikanske forhold, pengegave,
 • År: 1854-05-27 Fra: Sten Andersen, Tufte, Nome, Telemark Til: Peder Kjøstolsen Haatvedt, Whitewater, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Religiøsitet, Alderdom,
 • År: 1854-06-05 Fra: Jørgen Kjøstolsen Kaalstad (bror), Kaalstad, Nome, Telemark Til: Peder Kjøstolsen Haatvedt, Whitewater, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: dødsfall, Familieforhold, Helse og sykdom, Økonomiske kår, priser, Religiøsitet,
 • År: 1856-04-14 Fra: Jørgen Kjøstolsen (bror), Kaalstad, Nome, Telemark Til: Peder Kjøstolsen (?) Haatvedt, Whitewater, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold,
 • År: 18560414 Fra: Jens + Anne Asbjørnsen + Kjøstolsdatter, Hvalen, Helgen, Nome, Telemark Til: Peder Kjøstolsen Haatvedt, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Alderdom, Religiøsitet,
 • År: 1861-02-28 Fra: (bror), Kaalstad, Nome, Telemark Til: (bror med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Religiøsitet,
 • År: 1862-03-31 Fra: Jens Asbjørnsen Hvalen (bror), Hvalen, Nome, Telemark Til: Peder Kjøstolsen Haatvedt, Whitewater, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Emigrasjon, Religiøsitet, Økonomiske kår, Nærmiljø,
 • År: 1862-04-09 Fra: Anders + Kirsti Audensen + Kjøstolsdatter, Thorsnes, Nome, Telemark Til: Peder Kjøstolsen med familie Haatvedt, Whitewater, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Religiøsitet, Emigrasjon, Familieforhold, familie-emigrasjon,
 • År: 1864-09-01 Fra: Ole Andersen, Huset, Helgen, Nome, Telemark Til: Christen Jørgensen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: reise, Emigrasjon, fullmakt, Nærmiljø,
 • År: 1872-02-17 Fra: Daarte Nilsdatter Aasen (søster), Nome, Telemark Til: , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Værforhold, skole, konfirmasjon, Helg og høytid, Familieforhold, Nærmiljø,
 • År: 1872-10-07 Fra: Nils Gunleksen (far), Nome, Telemark Til: , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: tjeneste, Økonomiske kår, Nærmiljø, Årsvekst og avling, dødsfall, Nærmiljø, kirkeinnvielse, Værforhold,
 • År: 1873-12-18 Fra: (venn), Nome, Telemark? Til: Niri Nilsen, Chippewa Co., Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Helse og sykdom, skogsarbeid, Familieforhold,
 • År: 1874-01-01 Fra: Johan Chr. Sindesen (bror), Nome, Telemark Til: Niri Nilsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Emigrasjon, Amerikanske forhold, krigsfrykt, Værforhold, Nærmiljø, Årsvekst og avling, Primærnæring, tørråte, Religiøsitet, kirkebygg, alkoholservering, bayerøl, dødsfall, fødsel, portrett, Økonomiske kår, priser,
 • År: 1874-01-06 Fra: Halvor Nilsen (bror), Nome, Telemark Til: , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Amerikanske forhold, krigsfrykt, Økonomiske kår, Helg og høytid, jul, dans, Primærnæring,
 • År: 1874-09-07 Fra: Nils Gunleksen (far), Nome, Telemark Til: (sønn), USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Årsvekst og avling, Familieforhold, Nærmiljø,
 • År: 1879-05-22 Fra: Jens Jørgensen (nevø), Kaalstad, Holden, Nome, Telemark Til: Peder Kjøstolsen Haatvedt(?) (onkel), Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Helse og sykdom, Alderdom, Familieforhold, Amerikanske forhold, Årsvekst og avling,
 • År: 1939-04-11 Fra: Marie Brukaasa (søster), Nome, Telemark Til: , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, sykehus, dødsfall, sommergjester, fjøsbygging, foto,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (958 NOME)
Kampen for kulleveranser til Ulefos jernverk. Et brev fra forvalteren til oberbergamtet i 1767. I: Holla-minner. Tidsskrift for Holla historielag. Nr 5 (1991). S. 46-51. Red. Arne Johan Gjermundsen. Merknad: Avsendar: Hans Alstrup.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (959 NOME)
Beskrivelse av Holla 1743. Utg. Holla historielag. I: Iginga. Tidsskrift for Holla historielag. Nr 1 (1986). S. 55-61. Red. Arne Johan Gjermundsen. Merknad: Svar frå sokneprest Niels Bastiansen Stabel.
 • Diplom (960 NOME)
Sork, Fuldrumdalen og Grøiviedda. Gamle stedsnavn i et middelalderbrev fra Holla. I: Holla-minner. Tidsskrift for Holla historielag. Nr 4 (1990). S. 5-9. Red. Arne Johan Gjermundsen. Merknad: Markegang mellom prestegarden og Søve 1463. På originalspråk og i omsetjing.
 • Folketeljing 1801 (961 NOME)
Folketellinga i Holla 1801. Utg. Holla historielag. 1983. 18, [78] s. Red. Tormod Halvorsen, Harald Øverbø. (Skrifter fra Holla historielag nr 4) (Kildeskriftserien nr 1).
 • Husmannskontrakt (962 NOME)
Husmannskontakt for Glahus. I: Holla-minner. Tidsskrift for Holla historielag. Nr 6 (1992). S. 77-78. Merknad: Under Holla prestegard 1829.
 • Husmannskontrakt (963 NOME)
Huusmandscontract for Peder Andersen paa Pladsen Linddalen. I: Holla-minner. Tidsskrift for Holla historielag. Nr 5 (1991). S. 61-62. Merknad: Under Ulefoss gard 1878.
 • Husmannskontrakt (964 NOME)
Husmannsvesenet i Holla. Del II. I: Holla-minner. Tidsskrift for Holla historielag. Nr 3 (1989). S. 38-52. Red. Ruth Bærland, Signe Hansen. Merknad: Ringsevje under Ulefoss jernverk 1845.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (965 NOME)
Forslag til ny Skyldlægning for Holden Her Red.... 1866. 129 s.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 ; folketeljing 1782 (966 NOME)
Folk i Holla 1762–1782. Ekstraskatten 1762–64. Folketellingen 1782. Utg. Holla historielag. 1993. 80 s. Red. Nils Johan Stoa. (Skrifter fra Holla historielag nr 13) (Kildeskriftserien nr 2)
 • Søknad (967 NOME)
Om opprøret 1762. Eiendomsforhold - Brev fra Severin von Løvenskiold. I: Iginga. Tidsskrift for Holla historielag. Nr 1 (1986). S. 62-65. Merknad: Brev til kongen vedrørande makeskifte.

Aviser

Lyd

 • Gulliksen, Øyvind Tveitereid: Olaf Bentsen, 86 år [lydopptak] : innspilt 1.2.83. Utg. Telemark distriktshøgskole. 1983. 2 lydkassetter. Merknad: Bakgrunnsmateriale til artikkel i Holla-minner ; 1990:4. Universitetet i Sørøst-Norge, biblioteket.

Bilder