Bibliografi:Midt-Telemark kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur for heile kommunen

 • Norby, Truls E.: Gårds- og stedsnavn i Midt-Telemark : navneopprinnelser i Bø, Holla, Lunde og Sauherad. Utg. Forlaget Grenland. 2003. 94 s. ISBN 82-91986-51-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nørstrud, Ambros. Til topps i Lifjell. Utg. Himingen forl.. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skobba, Ingvar, Bjarne Langseth: Midt-Telemarks energi gjennom 100 år : 1916-2016. Utg. Midt-Telemark energi. 2016. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Bø i Telemark

Bø kyrkje i 1930- eller 1940-åra.
Utsyn over Vefall i Bø i 1958.
Foto: A. Holm/Widerøe.
Garden Bø (Nerbø), på folkemunne kalla «Majorbø». Foto frå 1939.
Utsyn over Lifjell i 1957.
Rosemalt kiste i 1950.
Rosemalt felt på dør, Øvre Bø, ca. 1950.
 • Bergset, Halvor: Idrettslaget "Skarphedin's" 60 års jubileum : 1891-1951. Utg. Idrettslaget Skarphedin. 1950. 67 s.
 • Bjørge, Odd: Bø gymnas og statsrealskole og Bø vidaregåande skule 1973-1993. Utg. Bø vidaregåande skule. 1993. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bø kyrkje 100 år : 1875-1975. Red. Bjarne Karsten Nenseter. Utg. Bø sokneråd. 1975. 32 s.
 • Elsbutangen, Tjostolv Strandskogen: Fra kirke og bedehus : glimt fra formiddagstreff i Bø bedehus 1979-1999 og et utvalg av taler i Bø kirke og Bø bedehus. Utg. [T. Elsbutangen]. 1999. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fotefar frå fortid til framtid : pilegrimsvandring : vandring i eit spennande og allsidig kulturlandskap frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje i Midt-Telemark. Red. Finn Rønning og Ivar Solbu. Utg. Telemark fylkeskommune. 2012. 63 s.
 • Gamle hus da og nå : status for SEFRAK-registrerte bygninger : Bø kommune, Telemark fylke 2004. Utg. Riksantikvaren. 2007. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hedlund, Gerhard: Kristiane Lund : bogestrok frå eit spelemannsliv. Utg. Nes nasjonale dansarring. 1989. 77 s. ISBN 8299203708. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoch, Johan Fredrik: Storgården Vihus. Utg,. J. F. Hoch. 1976?. 15 s.
 • Hodne, Bjarne: Eventyret og tradisjonsbærerne : eventyrfortellere i en Telemarksbygd. Utg. Universitetsforlaget. 1979. 162 s. ISBN 8200019128. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jantzen, Anneliese, Finn Rønning: Beltestakk, gråkufte og korttrøye : ein fotodokumentasjon frå Bø i Telemark 1860-1910. Utg. Bø bygdemuseum. 1990. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krag, Claus: Introduksjon til bosetningshistorien. Utg. Telemark distriktshøgskole. 1980. 126 s.
 • Kvaalen, Olav: Bø i Telemark : jubileumskrift : Bø papir og trykk, 1941-1981. Utg. Bø papir og trykk. 1981. 100 s. ISBN 8299083400. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvaalen, Olav: Bø pensjonistlag 35 år : jubileumsskrift 1988. Utg. Bø pensjonistlag. 1988. 15 s.
 • LO 100 år : Bø - Nome - Sauherad : noen trekk fra fagbevegelsens historie i Midt-Telemark. Utg. LO i Midt-Telemark. 1999. 25 s.
 • Lunde, Ove: Thranittene i Bø i Telemark. En sosialhistorisk analyse. Hovedoppgave. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Løvdal, Jostein, Sanda, Karl Gunnar og Rogstad, La: Disponering av sand- og grusressurser med eksempel fra Bø kommune, Telemark. Hovedoppgave. NLH 1982 Fag: Jordskifte
 • Nordbø, Gregar O.: [Om Bø nye og gamle kirke, Gårå kirke, og prester, kapellaner, klokkere og skolen i Bø]. Utg. 1926-1929? 995 s. i 5 h.
  • H.1: Bø nye og gamle kirke.
  • H.2: Gaara kirke. 1926. 48 s. Merknad: Særtrykk fra: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskift. 1925. Digital versjonNettbiblioteket.
  • H.3/4: Bø presteboel eller presteembede, eller også Bø prestekald.
  • H.5: Kapellaner m.m. Også om klokkere og om skolen.
 • Nordbø, Gregar O.: Bø gamle kirke. Utg. Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland. 1915. 74 s.
 • Nordbø, Gunhild: Arbeidarrørsla i Bø : 1891-1991 : frå slit til velstand. Utg. Bø arbeiderparti. 1991. 59 s.
 • Nordbø, Knut H.: Trekk frå folkelivet i Bø i eldre tider. Utg. Bø lokalhistoriske arkiv : Bø bygdemuseum. Bø i Telemark. 1991. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noss, Aagot: Draktskikk i Aust-Telemark : mangfald og endring : Bø, Gransherad, Heddal, Hjartdal, Sauherad. Utg. Novus forlag. 2010. 195 s. ISBN 978-82-7099-582-0.
 • Planlegging av kraftutbygging i Bøelva : informasjon om Bøfossane kraftverk. Utg. Planselskapet. Bø. 1999. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Quanbeck, Alton Harold: Some ancestors of Sveinung Halvorsen Kvambekk : a monograph. Utg. A. H. Quanbeck. 2001.
 • Randsborg, Hege Brit: Befolkningsutviklingen i Bø i Telemark 1727-1815. Hovedoppgave. Oslo 1979 Fag: Historie
 • Rovde, Olav: Bø-idretten gjennom hundre år : idrettslaget Skarphedin 1891-1991. Utg. Skarphedin. 1990. 249 s.
 • Rønning, Finn: Husmannssoge for Bø i Telemark. Utg. Bø Museum. ISBN: 978-82-690066-2-9 (kpl.)
  • Band 1: 2017. 438 s. ISBN: 978-82-690066-3-6.
  • Band 2: 2019. 352 s. ISBN: 978-82-690066-5-0. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 3: 2021. 643 s. ISBN: 978-82-690066-6-7.
 • Sandsdalen, Guro: Juksebøn. Ei samling historiar fra gamle dagar. Utg. G. Sandsdalen. U.å.
 • Sel, Jorunn Jaatten: Lokalhistorisk bibliografi for Bø i Telemark. Hovedoppgave. Oslo?? 1979 Fag: SBH
 • Skobba, Ingvar: Eg gjekk meg over Bø og land. Utg. Varsko forlag. 2005. 92 s. ISBN 8299332281. Merknad: Artikler tidligere publisert i Bø blad.
 • Skobba, Ingvar: "Heimefront, Nasjonal samling og svartebørs" : okkupasjonssoger frå Bø 1940-45. Utg. Varsko forl.. 1994. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjekkeland, Martin: Bø-målet i går og i dag : rapport frå ei språkgeografisk og språksosiologisk gransking. Utg. Telemark distriktshøgskole. 1980. 189 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjekkeland, Martin: Språkholdningar i eit lokalsamfunn : rapport frå ei lita undersøking i Bø i Telemark. Utg. Telemark distriktshøgskole. 1987. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjekkeland, Martin: Tysk-danske lånord i nynorsk og i bygdemåla : om ein frisk debatt - og om ei gransking av ordtilfanget i to bygdemål. Utg. Høgskolen i Agder, Avdeling for humanistiske fag. 1999. 130 s. ISBN 8271173863. (Bø (Telemark) og Kvinesdal). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Inger-Lise: Talemålet i Bø : eit grammatisk oversyn : Bø mållag 75 år, 1902-1977. 1977. 62 s.
 • Storesund, Asbjørn: Flatland-spelet : arven etter Myllargutten. Utg. Telemark museum ; i samarb. med Til Telemark AS. 2012. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storesund, Asbjørn: Spelemannslaget Bøheringen 1934-2009 : organisert arbeid for tradisjonsmusikken på hardingfele i Bø gjennom 75 år. Utg. Telemark Museum. 2009. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ungdomstid i Bø : solskinshistorier og andre forteljingar : minne frå Bø-russen 1965. Utg. Bø-russen 1965. 2020. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vatnar ungdomssenter 1964-1974. Utg. Vatnar ungdomssenter. 1974. 23 s.
 • Årsskrift. Utg. Bø bygdemuseum, Bø lokalhistoriske arkiv og Telemark museum. Nr 1 (1990)-. ISSN 0803-7787
  • Nr 1 (1990): Beltestakk, gråkufte og korttrøye. Ein fotodokumentasjon frå Bø i Telemark 1860-1910. Utg. Bø bygdemuseum. Red. Anneliese Jantzen og Finn Rønning. 72 s. ISBN 82-91-041-00-8
  • Nr 2 (1991): Lokalskribenten Knut H. Nordbø. Trekk frå folkelivet i Bø i eldre tider. Red. Finn Rønning. 64 s. ISBN 82-91041-01-6.
  • Nr 3 (1994): Sina Sanda. Blomar på livsvegen. Red. Gunhild Kinck, Gunhild Nordbø og Finn Rønning. 84 s. ISBN 82-91041-02-4.
  • Nr 4 (1996): Halvor Halvorsson Eikjaruds brevveksling. Red. Stian Henneseid og Finn Rønning. 111 s. ISBN 82-91041-03-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 5 (2006): Fløyting i Eikjaelva i Bø og Lunde 1864-1962. Red. Finn Rønning.
  • Nr 6 (2007): Folkeliv, husmann og handel på Oterholt. Red. Finn Rønning.
  • Nr 8 (2009): Storesund, Asbjørn: Spelemannslaget Bøheringen 1934-2009 : organisert arbeid for tradisjonsmusikken på hardingfele i Bø gjennom 75 år. 192 s. ISBN 9788290692303.
  • Nr 9 (2011): Nordbø, Knut H.: Gamle Bøherad. Red. Finn Rønning. 78 s. ISBN 9788290692334.
  • Nr 10 (2012): Storesund, Asbjørn: Flatland-spelet : arven etter Myllargutten. 173 s. ISBN 9788290692358.

Lokalhistorisk litteratur frå Sauherad

Stugu på Klevar Nestugu i 1950.
Hopprenn i MerdebakkenHørte i 1895. Fotografi frå boka Norske skiløpere (1957).
 • Aaraas, Tollef: Min Amerikareise i Sommeren 1902. Utg. Brødrene Dyrings trykkeri. 1927. 104 s.
 • Bergan, Torjus: Sauherad-heimbygda mi. Utg. T.Bergan. 1975. 64 s.
 • Braaten, Torstein: Den gamle stulen. Fotodokumentarisk skildring frå Sauherad kring århundreskiftet. Utg. Sauherad kulturstyre. 1978. 112s.
 • Braaten, Torstein: Skogene, elvene og vegen. En historikk om framdrift av skogsvirke frå Hjuksebø- og Tinegrendskogane gjennom 120 år. Utg. Hjukseelvens fællesfløtningsforening. 1979. 60s.
 • Børlum, Thiman: Den gamle stulen : fotodokumentarisk skildring frå Sauherad kring hundreårsskiftet. Utg. Sauherad kulturstyre. 1978. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fotefar frå fortid til framtid : pilegrimsvandring : vandring i eit spennande og allsidig kulturlandskap frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje i Midt-Telemark. Red. Finn Rønning og Ivar Solbu. Utg. Telemark fylkeskommune. 2012. 63 s.
 • Hasledalen, Karianne: Bibliotekreformen av 1902, og resultatet i Sauherad kommune. Hovedoppgave. Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, 1996
 • Haugerud, Gunhild og Gunleif Haugerud: Gamle brev til og fra Amerika fra 1874 til 1923. Utg. G. Haugerud. 2006. 37 bl.
 • Hegna, Hans: Presten Atle mann. Utg. Aschehoug. 1927. 187 s.
 • Hjukse, Ragnhild Ørbech: Stakk og liv. Ei kvinnedrakt frå Sauherad. Utg. Telemark Lærarhøgskole. 1994. 83s. Merknad: Skriftserien NOTA BILE.
 • Holtestaul, Torbjørg: Apokalypse i Sauherad kirke : Altertavlen og korbueveggen. Masteroppgave i kunsthistorie - Universitetet i Oslo, 2011.
 • Håtveitslekta etter Anne og Augon Håtveit 1815-1983. Utg. Anne og Augon Håtveits Minne. 1983. 351 s.
 • Ingebretsen, Jon: "Heimbygdsminne" - frå Sauherad. Utg. J. Ingebretsen. 2011. 160 s. ISBN 9788230319284
 • Kyrkjene i Sauherad og Nes gjennom tidene. Red. Tone Høibø ofl. Utg. Sauherad og Nes menighetsråd og Nes sokneråd. 1991. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Leine, Marton: En bro mellom drøm og krav. Sagavoll folkehøgskole 100 år 1893-1993. Utg. Sagavoll folkehøgskole. 1993. 104s.
 • Leine, Marton (red.): For å gjøre hjertene glade. Sagavoll folkehøgskole 90 år. Utg. Sagavoll folkehøgskole. 1983. 148 s.
 • Minneglimt - Sauherad i okkupasjon og fredsdagar. Minneskrift ved 50års jubileet. 1995. 48 s.
 • Noss, Aagot: Draktskikk i Aust-Telemark : mangfald og endring : Bø, Gransherad, Heddal, Hjartdal, Sauherad. Utg. Novus forlag. 2010. 195 s. ISBN 978-82-7099-582-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prestholdt, Ragnar: Fra mjølk til korn og frukt. Produksjonsendringer i jordbruket i Sauherad med spesiell vekt på fruktdyrking som driftsformtilpassing. Hovedoppgave. Oslo 1984 Fag: Geografi
 • Roheim, Jørgen: Hvor de gamle stier møtes. Ei lita grend mellom tre kommuner. Utg. J. Roheim. 2007. 121 s.
 • Sauherad gjennom tidene. Utg. Sauherad skole- og kulturforlag.
  • Høydal, Hallgrim: Utvandring frå Sauherad på 1800-talet. U.å. 15 s.
  • Høydal, Hallgrim: Okkupasjon. 1990. 23 s.
  • Høydal, Hallgrim: Mellomkrigstida. 1991. 15 s.
  • Høydal, Hallgrim: Ei rettsak frå 1835. 1991. 8 s.
 • Skogen og bygda. Sauherad Skogeigarlag 1909-1989. Red. Ola Klevar ofl. Utg. Sauherad skogeigarlag. 1989. 113 s.
 • Skotland, Sidsel: Samtun gjennom 25 år : en vei til et selvstendig liv uten rusmisbruk. Utg. Stiftelsen Sauherad Samtun. 2011. 84 s.
 • Vale, Thorstein: Sentrale deler av Nes og Saudes gamle historie som del av det gamle Grenland. I tidsromet fra merovingertiden gjennom vikingtiden, mellomalderen og fram til nyere tid. Utg. Sauherad skole- og kulturforlag. 2010. 96 s.
 • Wahlstrøm, Thorbjørn og Helge Markussen: Til stuls på Sauheradfjella. Utg. Sauherad historielag. 199 s.
 • Østtveit, Hellek: Kyrkjone i Nes og Sauherad. Utg. Sokneråda i Sauherad og Nes. 1954. 60 s.

Skjønnlitteratur

 • Brodtkorb, Reidar: Hansfossgjengen. Utg. Barnebladet Magne. 1972. 126 s.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev fra Bø i Telemark

 • År: 18520219 Fra: Jacob Knudsen, Kultan, Bø, Telemark Til: Jacob Abrahamsen, USA Eier: "Gulliksens.", Willard og Marie Torgrim, Decorah, Iowa, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, Emigrasjon, Amerikanske forhold, okser, priser,

Norgesbrev fra Sauherad

 • År: 1027 Fra: (søster?), Sunde, Sauherad, Telemark Til: Sigurd Hansen Sanden, Rio Columbia, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Hverdagsliv, Nærmiljø, Familieforhold, auksjon, Værforhold, Helse og sykdom,
 • År: 18970109 Fra: Anund Sand (bror), Farvolden, Sauherad, Telemark Til: Sigurd Hansen Sanden, Rio Columbia, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Helg og høytid, jul, fester, alkohol, sjalusi, krangel, julefeiring, Nærmiljø, spiritisme, Amerikanske forhold, nybygging, Økonomiske kår, Religiøsitet, Helse og sykdom,
 • År: 18990108 Fra: Hans H. Sanden (bror), Hofsrud, Sauherad, Telemark Til: Sigurd Hansen Sanden, Rio Columbia, Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Helg og høytid, jul, dansing, julefeiring, utroskap, Nærmiljø,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (935 BØ)
Gaara kirke. I: Aarsskrift. Historielaget for Telemark og Grenland. 1926. S. 1-22. Red. G.O. Nordbø. Merknad: Vedrørande kyrkjeombodsmannen sin rekneskap 1584, samt utdrag av diverse andre dokument.
 • Måtehaldskontrakt (936 BØ)
Forordning mot bøndernes luxus. I: Aarsskrift. Historielaget for Telemark og Grenland. 1920. S. 63-70. Red. G.O. Nordbø. Merknad: Frå 1818. Modernisert ortografi.
 • Skattemanntal - kontribusjon 1647, knekteskatt 1612 (983 SAUHERRAD)
Eiendomsforhold og skatteansettelser for Sauherad og Nesherad i første halvdel av 1600-tallet. I: Aarsskrift. Historielaget for Telemark og Grenland. 1935. S. 5-48. Red. H. H. Holta.

Aviser

Eksterne lenker