Bibliografi:Telemark fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur

 • 50-års beretning for Telemark svømmekrets : 1934-19. februar-1984. Utg. Telemark svømmekrets. 1984. 23 s.
 • 50 års skrift for Telemark krins av N.K.U.F. : 1895-1945. Utg. Norges kristelige ungdomsforbund Telemark krins. 1946. 57 s.
 • 75 år med N.K.U.F. i Telemark : 1895-1970. Utg. Norges kristelige ungdomsforbund Telemark krins. 1970. 33 s.
 • Aall, Jacob: Jernværkseier Jacob Aalls Optegnelser 1780-1800. Utg. Historielaget for Telemark og Grenland. 1939. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarnes, Tone: Høgre i Telemark. Landdistrikt og byar 1919-1927. Historie, Bergen 1980.
 • Aarsskrift. Utg. Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland. 1907-1954. Merknad: variant tittel Årsskrift
 • Aarsskrift. Utg. Historielaget for Telemark og Grenland. 1918-1946. Merknad: Variant tittel Årsskrift.
 • Aase, Birger og Mary Kristensen: Veger over en fylkesgrense : historisk oversikt over veger og samferdsel mellom Telemark og Vestfold. Utg. Statens vegvesen Telemark ; Statens vegvesen Vestfold. 1995. 51 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aasen, Inge Vidar: Den kommunale gjeldskrisa i Telemark 1925/26 - 1935/36. Historie, Oslo 1973.
 • Aaserud, Per Anders: Erfaringer fra utflytterprosjekter i Telemark. Utg. 1999. Telemarksforsking. 40 s. ISBN 8274011120.
 • Aasmundtveit, O.: Høtt skjer'a? Ei sosiolingvistisk gransking av talemålet til unge i Vest-Telemark. 2008.
 • Amundsen, Øystein Magnus: Neolitikum i Agder og Telemark. En komparativ analyse av keramikk og flintøkser. Arkeologi, Universitetet i Oslo 2000.
 • Andelsslakteriet i Telemark : 1916 - 50 år - 1966. Red. Jens O. Kjær. Utg. 1966. 55 s.
 • Arbo, C.O.E.: Fortsatte Bidrag til Norges Anthropologi : : 6 : Bratsberg Amt. Utg. I Kommission hos Dybwad. 1904. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arnesen, Randolf: Samvirkelag i Telemark. Utg. 1949. 58 s.
 • Aronsen, Elisabeth: Skrift og rett. Utviklingen av en skriftkultur i Telemarks rettssystem i perioden 1300-1450. Historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Aslaksby, Truls: Skiensfjord-klassisismen. Bygningsstil i handels- og produksjonsmiljøene mellom Ulefoss og Langesund ca 1800-ca 1850. Kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1977.
 • Aune, Anne: Avkriminalisering av leiermål. En studie av rettspraksis i leiermålssaker i nedre Telemark sorenskriveri 1727-1797. Historie, Universitetet i Oslo 1993.
 • Aune, Anne: Avkriminalisering av leiermål. En studie av lov og rettspraksis i leiermålsaker i Nedre Telemark sorenskriveri 1727-1797. Utg. Tingbokprosjektet. 1994. 160 s. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 10). ISBN 82-91472-04-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Authen, Knut: A/L Telemark meieri og de 5 sammenslutningspartnere i en etterkrigstid. Utg. Telemark meieri. 1983. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakka, Tryggve: Stadnamn, vegar og verksemd i Dyraheia : om stadnamn i heiområdet mellom Setesdal/Vest-Telemark og Nordaust-Ryfylke. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1997. 89 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakka, Trygve: Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdaveger mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal, Vest-Telemark. Norsk, Oslo 1946.
 • Bartnes, Erik: Praktisk eksempel på bygdeturistnæring i Telemark. NLH 1965.
 • Berg, Arne: Norske tømmerhus frå mellomalderen : 3 : Hus for hus : i Telemark austre delen. Utg. Landbruksforlaget. 1991. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Arne: Norske tømmerhus frå mellomalderen : 4 : Hus for hus : i Telemark vestre delen. Landbruksforlaget. 1993. 309 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergan, I. G.: Telemark lensmannslag : jubileums-skrift 1950. Utg. Telemark lensmannslag. 1950. 151 s.
 • Berge, Rikard: Fylkesmuseet for Telemark og Grenland : bondesamlingi. Utg. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 1927. 32 s.
 • Berge, Rikard: Fylkesmuseet for Telemark og Grenland : bysamlingen : hvorunder personal- og lokalhistorisk samling, mynt- og vaabensamling, oldsamling, kirkesamling m. fl.. Utg. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 1927. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Birkenes, Jon: Milorg i D 17 (Nedre Telemark) 1940-1945. Historie, Oslo 1980.
 • Bjercke, Kari Benedikte: Desimering av fornminner gjennom et halvt århundre. En komparativ analyse med materiale fra Telemark. Nordisk arkeologi, Universitetet i Oslo. 2011.
 • Bjerregaard, Ragnhild: Middelaldertradisjon i 1700-årenes bygdekunst. Treskurd i øvre Setesdal og vestre Telemark. Kunsthistorie, Oslo 1941.
 • Bjørvik, Oddvar og Finn Christiansen: Fredningsplan for etterreformatoriske kulturminner i Telemark. Utg. Telemark fylkeskommune. 1995. 155 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bloch, Thomas: Glossemata Tellemarchica, Fyresdal 1698. Utg. Norsk måleførearkiv. 1956. 37 s. Merknad: Noter: Fra Kgl. bibliotek, København, Ms. Gl.Kgl.samling fol.773 II. Serie: Skrifter frå Norsk målførearkiv, nr.: 7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blom, Andreas og J. L. Quisling: Efterladte historiske optegnelser : særlig vedkommende Skien, Laardal og Kviteseid. Utg. 1904. 177 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Boka om Heiene : Vest-Telemark, Setesdal, Ryfylke : kultur og tradisjoner. Red. Jan-Erik Hallandvik ofl. Utg. Grøndahl. 1982. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borschenius, J.: Norges handel, sjøfart og industri i tekst og billeder : Bratsberg amt. Utg. 1913-1914. 2708 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brataas, Morten: Bo- og driveplikt; Konsekvenser for ressurstilpassingen på ulike gardsbruk belyst ved en undersøkelse i Telemark. Landbruksøkonomi, NLH 1983.
 • Braaten, Torstein: Skogen, elvene og vegen : ein historikk om framdrift av skogsvirke frå Hjuksebø- og Tinnegrendskogane gjennom 120 år. Utg. Hjukseelvens fællesfløtningsforening. 1979. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breian, Ingjerd: Bosettingsmønsteret og inntektsutviklingen i Telemark. Hovedtrendene på kommunenivå fra 1950 til 1991. Landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Breivik, Tor: Poul Hansen - fogd i Øvre Telemark 1746-1770. Historie, Oslo 1973.
 • Brunsvig, Joseph: Telemark jeger- og fiskerforening : 1912-1952. Utg. 1952. 112 s.
 • Buggeland, Tord: "Den sal. mandtz ringe efterladenscab i løst og fast". En undersøkelse av formuesforhold 1701-1716 i Romsdal og Nedre Telemark. Historie, Bergen 1969.
 • Byberg, Lis: Biskopen, bøndene og bøkene. Leseselskapene i Christianssands stift 1798-1804. Historie, Universitetet i Oslo 1997. [Rogaland, Agder, Telemark]
 • Bystrøm, Harald Bache og Gerhard Hedlund: I lovens navn : Telemark politikammer 1898-1998. Utg. Telemark politidistrikt. 1998. 304 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bø, Sveinung: Gjensidige Telemark 1865-1989 : 125 år. Utg. Gjensidige forsikring Telemark.1989. 55 s.
 • Bøe, Olav: Dei fine tonane : meisterspelemannen Bjarne Herrefoss : 50 år med folk og musikk. Utg. Genius forlag. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Carm, Kjell: Laks i Skiensvassdraget 1992 : Telemark laksestyres virksomhet 1967-1992. Utg. Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen. xx#. 1993. Digital versjonNettbiblioteket

Christenson, Lisbeth Gytri: Nikulstradisjonen i Eidsborg i fortid og notid : kvifor vert helgentradisjonar tekne oppatt i våre dagar?. Masteravhandling i kristendomskunnskap - Det teologiske Menighetsfakultet, høsten 2006.

 • Coll, A. L.: Skien-Telemarkens turistforenings reisehaandbog : Telemarken. Utg. Dyrings Bogtrykkeri. 1910. 385 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalene, Halvor: Av forhistoria til Telemark distriktshøgskole. Utg. Telemark distriktshøgskole. 1972. 23 s.
 • Dalland, Øystein og Tor Kjetil Gardåsen: Kanalen til Telemark. Utg. 1984. 16 s.
 • Dammann, Åse: Kulturminner i drift. Å være eier av fredete hus på gårdsbruk i Telemark og Oppland. Etnologi, Universitetet i Oslo.
 • Distad, Noralv: Fordelingsprosessar i vanskeleg avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtalar mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1985.
 • Dunker, Bernhard: Reise til Tellemarken og til Arendal : Sommeren 1852. Utg. Gyldendalske bokhandel. 1922. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Edvardsen, Vidar og Jahnsen, Jahn: Telemark-kanalene. Registreringsrapport bygninger og anlegg 1982–1984. Oppdrag fra Riksantikvaren og Olje- og energidepartementet. 1984. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Endresen, Trond: Telemarkskanalen. Landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1986.
 • Eriksen, Erling: Telemark fjørfeavlslag 1905-1955. Utg. 1955. 40 s.
 • Espelund, Arne: Jernet i Vest-Telemark der tussane rådde grunnen = Iron in Western Telemark where the goblins ruled. Utg: Arketype. 2004. 200 s. ISBN 82-992430-8-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Evensen, Anders Skrede: A.O. Vinje som målreinsar. Nordisk, Universitetet i Oslo 1979.
 • Febakke, Marit; Krogstad, Mette; Spitalen, Mari; S: Register til Historielaget for Telemark og Grenland Aarsskrift. Statens bibliotekhøgskole, 1983.
 • Feldborg, D.: Gjestestuer i Vest-Telemark 1790-1890. 2007.
 • Flaten, Turid: Register til Årbok for Telemark 1955-1972. Statens bibliotekhøgskole, 1973.
 • Flatin, Kjetil A.: Folkeminne fraa Telemarki. Utg. 1913
 • Flaten, Turid: Bibliografi over Årbok for Telemark : 1955-1970. Utg. Porsgrunn bibliotek. 1971. 9 bl.
 • Flatin, Kjetil A.: Tussar og trolldom. Utg. Norsk folkeminnelag. 1930. 154 s. Merknad: Serie Norsk folkeminnelags skrifter ; nr. 21. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flo, A.B.: Norsk bygdeturisme. Samarbeid en visjon eller virkelighet? Kvantitiv undersøkelse om bygdeturisme i Sogn og Fjordane og Telemark. 1992.
 • Folkeminne frå Telemark. Utg. Nemnda for folkeminnegransking i grunnskolen. 1981. 114 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Oppteikna av skuleborn i 1970 åra.
 • F.O.S. avd. Telemark 25 år : jubileumsskrift 1966-1991. Utg. Forbundet for overnattings- og serveringsnæringen, Avd. Telemark. 1991. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forsythe, Hilda J.: Grandeur in simplicity. Utg. Vantage press. 1963. 108 s. (Telemark)
 • Foss, Knut: Telemark hagebrukslag : melding om lagets arbeid gjennom 50 år, 1905-1955 : stutt oversyn. Utg. Telemark hagebrukslag. 1955. 7 s.
 • Fosstveit, Trygve og Knut Gjerden: Folk og fjell : daglegliv på fjellviddene i Hardanger, Telemark og Setesdal. Utg. Samlaget. 1989. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fylkeskomiteen for åndssvakesaken i Telemark : 15 års beretning ; Dagsrudheimen : 10 års beretning : 1953 - 1958 - 1968. Utg. Fylkeskomiteen for åndssvakesaken i Telemark ; Dagsrudheimen. 1969. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gansum, Terje: Mindre arkeologiske undersøkelser i Telemark 1996. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Byborgerens, middelstandens og arbeiderens hus : bybebyggelse i byene i nedre Telemark 1750-1950. Utg. Telemark museum. 2011. 394 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Byggeskikk og boskikk i nedre Telemark 1750-1950 : form, bruk, mening. Utg. Telemark museum. 2011. 539 s. ISBN 9788290692310. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Godt håndverk, tradisjonsforankret uttrykk og fornying : husflid i Vest-Telemark 2000-2005. Utg. Samarbeidsprosjekt mellom Telemark museum, Vest-Telemark museum og husflidkonsulenten i Telemark. 2007. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Tor Kjetil. Kystguiden : Telemark : kulturhistorisk reisefører for Telemarkskysten. Utg. Thure forl.. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Lokalstoff i Telemarksavisen "Varden" 1880-1899 : en oversikt. Utg. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 1984. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Regioner og kulturområder i Telemark : særpreg og kulturtrekk i Grenland, Vest-Telemark, Aust-Telemark og Tinn før 1900. Utg. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 1996. 66 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Glenna, Mathias og Per Bertin Stiansen: Telegraf og telefon i Nedre Telemark : 1855-1992. Utg. Skien teleområde. 1992. 143 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Glimt fra arbeiderbevegelsens historie i Telemark : LO 100 år 1899-1999. Red. Aud Sandaaker Andersen. Utg. LOs distriktkontor i Telemark. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grandal, Hilde: Smøygestølbeltet : et lite stykke norsk historie - med europeiske røtter?. Mastergradsoppgåve i tradisjonskunst - Høgskolen i Telemark, Institutt for folkekultur. 2006.
 • Groseth, Lars: Å finne sted. Økonomiske og rituelle landskap i Telemark i sen-neolitikum og bronsealder. Arkeologi, Universitetet i Oslo 1999.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gundersen, Egil A.: Alltid foran! : Telemark krets av NMF 1938-1988. Utg. Trio. 1988. 206 s. ISBN 8274570030.
 • Gundersen, Hanne og Aase, Astrid: Register til Skien-Telemark turistforenings årbøker. Statens bibliotekhøgskole, 1980.
 • Gunnhejm, Chr.: Gamalt fraa Austtelemork : segner og sogur. Utg. Norigs prenteverk. 1914.
 • Gulliksen, Øyvind T.: En synodeprest blir teksthistorie : Søren S. Urberg i Wisconsin, 1893-1930. Utg. Telemark distrikshøgskole. 1991. Merknad: Skrifter (Telemark distriktshøgskole) ; nr. 136.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gåra, Halvor R.: Stadnamn frå Lifjell. Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Trondheim, 1977 I.
 • Hageland, Torfinn Normann og Rolf Aarre: Murar og hellerar i heiane : drifteheiane i Rogaland og på Agder. Utg. Vest-Agder fylkeskommune, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. 1998. 231 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hallesby, J.: Øst-Telemarkens Brukseierforening gjennom 50 år 1903-1953. Utg. Øst-Telemarkens brukseierforening. 1956. 428 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Arne Chr.. Fra hestedrosje til busstrafikk : reiser gjennom 90 år : et lite streiftog med små glimt fra andre rutebilselskaper i og til dels utenfor Telemark. Utg. [s.n.]. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hannaas, Torleiv: Ældre norske Sprogminder : 2 : Ordsamling fraa Robyggjelaget fraa slutten av 1600-talet : (Handskr. nr. 1506, 4to i Thottske samling). Utg. 1911. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Berner og Bjørn Øvrum Nielsen: Avis må til! : en oversikt over aviser i Telemark fra 1830 til 1970. Utg. Telemark presselag. 1970. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Berner: På vei oppover : en oversikt over utviklingen til arbeiderbevegelsen i Telemark : utarbeidet ved Telemark arbeiderpartis 50 års jubileum. Utg. Telemark arbeiderparti. 1954. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Bert: En norsk familie kronikk. Utg. B. Hansen. 1996. 698 bl.
 • Hansen, Kristoffer Ullern: Konflikter mellom bruk og vern i Hardangervidda Nasjonalpark. Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1996.
 • Hanssen, Jonas: Egelands Jernverk  : paa Grundlag af Verkets Arkiv. Utg. I Hovedkommission hos H. Joh. Dyrings forlag. 1903. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Sigrid Hillern: Studier i Øvre Telemarks vikingetid. Arkeologi, Oslo 1969.
 • Hanto, Anne: Telemark - en bibliografi. Statens bibliotekhøgskole, 1970.
 • Haugan, Sigur: Far fortel eventyr og sogor, utan notat : "Ymse" er småstubbar. Utg. S. Haugan. 1987. 53 s.
 • Haugane, Olav G.: Midt-Telemark kraftlag : 40 år i kraftforsyningens tjeneste. Utg. Midt-Telemark kraftlag. 1989. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Oddvar: Etterspurnad etter høgre utdanning og behov for arbeidskraft med høgre utdanning i Telemark fram til 1990. Utg. Telemark distriktshøgskole. 1977. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heber, Gustav: Telemarks urtid og fortid : en kulturhistorisk studie og en innledning til bygdebøker og slektsbøker vedrørende Telemark. Utg. Eget forlag. 1954. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helland, Amund: Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over ... : B.8 : del 1 og 2. Utg. 1900.
 • Helleberg, Odd Arne (red.): Alexander Rabe von Pappenheims jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca. 1615. Utg. O.A. Helleberg. 1991. 255 s. ISBN 82-992572-0-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksen, Sverre F. ofl: Telemark Mineralvann 1938 - 1988. Utg. Telemark Mineralvann. 1988. 23 s.
 • Henriksveen, Herman: Bakke opp og bakke ned : rutebildrift i Vest-Telemark. Utg. Vest-Telemark bilruter. 1997. 262 s. ISBN 8299426405. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hjukse, R.Ø.: Stakk og liv. Telemark lærerhøgskole Notodden 1980.
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Holme, Edvard: Fra Telemarken : liv og skikke i det forrige aarhundrede. Utg. Gunleikson. 1911. 82 s. Merknad: Edvard Holme er psevdonym for Nils Høgevold. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovden, Knut K.: Gamal rosemåling frå Telemark. Utg. Telemark husflids- og husindustrilag og Telemark husflidssentral. 1944. 8 pl. i mappe. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hove, Mads I.: Fra 15 km i timen - til Skandinavias største buss : rutebiltrafikken i Telemark 1908-1965. Utg. Telemark rutebileieres forening. 1965. 16 s.
 • Hundradårsfestane i Telemark 1837-1937 : til minne om den fyrste organisera utvandring frå Telemark til Amerika. Utg. 1937. 7 s. Merknad: Program og sanger.
 • Hunnes, Asbjørn: Konfirmasjonen i grisgrendte strok. Ei gransking omkring gjennomføringa av Kyrkjerådet si nyordning for konfirmasjonstida i Telemark og på Sunnmøre. Kristendomskunnskap, Oslo 1978.
 • Hvalvik, S.: "Elever modtages til oplærelse i sygepleien". En historisk analyse av sykepleieutdanningens framvekst i Telemark i perioden 1890-1919. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høeg, Tom Arbo: Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970 : 8 : Telemark. Utg. Universitetsbiblioteket i Oslo. 1979. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høgetveit, S.: Entrepenørar i Vest-Telemark. Dynamikken mellom entrepenørar og samfunn. 2008.
 • Høgli, Ingolf: Legeprofiler ved Bratsberg amts sykehus på Osebakken og Hakastein - Fahret 1774-1903. Utg. Telemark sentralsjukehus. 1990. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høibø, Stein og Tor Kjetil Gardåsen: Hilsen fra Telemark : gamle postkort fra by og bygd. Utg. Telemark museum. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høydal, Hallgrim: Kampen om vannet : Øst-Telemarkens brukseierforening 1903-2003. Utg. Erik Tanche Nilssen. 2003. 192 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høydal, Una: Fann eg dei stigar - : pilegrimsvegen frå Vest-Telemark til Røldal : ei kulturhistorisk vegbok. Utg. Styringsgruppa for "Pilegrimen" v/Vest-Telemark museum. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • I manns minne : daglegliv ved hundreårsskiftet : frå Nasjonalforeningens landskonkurranse for eldre : Buskerud og Telemark i manns minne. Utg. Nasjonalforeningen for folkehelsen ; Samlaget. 1971. 229 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Indrebø, Torvald: Telemark NRF : fylkeslaget for Norsk rødt fe 25 år : 1959-1984. Utg. Telemark NRF. 1984. 23 s.
 • Indrebø, Torvald: Telemark svinavlslag 20 år : 1959-1979. Utg. Telemark svinavlslag. 1979. 21 s.
 • Industri og skole : en presentasjon av 39 Telemarksbedrifter. Utg. Telemark industriforening. 1980. 43 s.
 • Ingebrigtsen, Bernt og Geir K. Halvorsen: Telemark politilag 50 år : 1937-1987 : jubileumsskrift. Utg. Telemark politilag. 1987. 29 s.
 • Instruks for Landsskogtakseringens markarbeid i Telemark 1954. Utg. Skrivemaskinstua. 1954. 22 bl.
 • Jacobson, Charlotte: Pioneer memoirs and stories of the Jacobson immigration and pioneer life. Utg. C. Jacobson. 198? Merknad: Tilgjengelig ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Jensenius, Caspar Holten: Økonomisk beskrivelse over Bratsberg amt. Ledsaget med praktiske bemærkninger, samt et tillæg om grunddigning (draining). Utg. Selskabet for Folkeoplysningens fræmme. 1852. 149 s.
 • Jessen, Gudbrand: Lidt om postvæsenet i Telemarken i ældre tid. Utg. 1910. Postmuseet. Merknad: Fotokopi av manuskript fra 1910.
 • Johannessen, Trygve: Hundre år for edruskap - brorskap - fred : Telemark distriktslosje av IOGT 1891-1991. Utg. Telemark distriktslosje av IOGT. 1991. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Axel Edward: Rosemaling : en moderne innføring i rosemalingsteknikk med basis i Telemarkstilen. Utg. Cappelen. 1973. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Ottar: Da helse ble samfunnssak : 250-årsjubileum for opprettelsen av det første landfysikat : Christiansands stift 1743 (Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Øvre Telemark). Utg. [Fylkeslegen]. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øystein Kock: Norske depotfunn fra bronsealderen. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1993. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johnsen, John: Operasjonene ved Telemark infanteriregiment nr. 3 og Kongsberg luftvern ; operasjonene i Telemark ; operasjonene i Røldal. Utg. Forsvarets krigshistoriske avdeling ; Gyldendal. 1956. 325 s. Merknad: Serie: Krigen i Norge. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Jørg: Orgler og organister i Agder bispedømme. Utg. Vest-Agder organistforening og Telemark organistforening. 1962. 143 s.
 • Jordeple og søteple : potet og eple : oppskrifter og tradisjonsstoff. Utg. Telemark bygdekvinnelag. 2011.135 s. ISBN 9788299880404
 • Jordheim, Knut: "Den kristelige ungdomssag" i Telemark i hundre år 1895-1995. Utg. Telemark krets av Norges KFUK-KFUM. 1995. 15 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jordheim, Knut (red.): Lærerutdanning i Telemark gjennom 250 år. Utg. Høgskolen. Notodden. 1988. 488 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Sirevåg, Tønnes i Heimen, b. XXVI, s. 61–62.
 • Jørgensen, Eivin: Treforedlingsindustrien ved Skiensvassdraget 1870-1900. Økonomisk historie, NHH.
 • Kaarstad, Henrik og Arent Midtbø: Grenmar distriktslosje : 1891-1931. Utg. IOGT. Grenmar distriktslosje. 1931. 48 s.
 • Kaasa, Lars: Telemark lærarlag : 1874-1959. Utg. Telemark krins av Noregs lærarlag. 1959. 123 s.
 • Kallåk, Knut: Kraftutbygging og lokalsamfunn : NVE og Tokkekommunane, frå tillit til konfrontasjon. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1987 I.
 • Karlsen, Jan Holte: BU-midlene i Telemark. Et regionalt perspektiv. Økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Katalog over Telemarkskanalenes arkiv : Norsjø-Skienskanalen 1861-1978 : Bandak-Norsjøkanalen 1892-1978. Utg. Statsarkivet i Oslo. 1987. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kivle, Geir Anders: HAF, Hydro og Herøya i perioden fra 1928 til 1932. Hovedfagsoppgave i historie, UIO. 1998.
 • Kjelingtveit, Birger og Øystein Kostveit: Hardingslepa - Åmyrmarken. Utg. Rauland historielag ; Rauland bygdelag. 1992. 112 s.
 • Kjær, Jens O.: Andelsslakteriet i Telemark 75 år : 1916-1991. Utg. Andelsslakteriet i Telemark. 1991. 78 s.
 • Klevar, Bjørg: Register til Årbok for Telemark. Årgangene 1973-75. Statens bibliotekhøgskole, 1982.
 • Kostveit, Øystein: Kniven i folkeliv og formkultur. Hovedoppgave ved Telemark lærarhøgskule. 1983.
 • Krafft, Finn: Gamle skåp frå Telemark. Utg. Telemark husflidslag og Telemark husflidsentral. 1944. 8 pl. i mappe. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kråkedal, Karl ofl.: Husdyrkontrollen 100 år : jubileumsbok. Utg. Tine meierier sør. 1998. 58 s. Merknad: Husdyrkontrollen i Agder og Telemark.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krumsvik, R.J.: Telemark og personlegdomstrekk i eit sosiokulturelt perspektiv. 1996.
 • Kulturplan for Telemark. Utg. Kulturnemnda for Telemark. 1975. 45 s.
 • Kvaalen, Olav: Soga om Myllarguten i poesi og prosa : [med] mange nye opplysningar av Jon Hvitsand og Olav Nordbø. Utg. Ragnvald Christenson. 1991. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvaalen, Olav: Stubbar om telegubbar. Utg. O. Kvaalen. 1979. 119 s.
 • Kvale, Svein Egil: Tveit-namna i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Nordisk, Universitetet i Bergen 1993.
 • Kyrkjebø, Gudmunn: Tele-idretten gjennom tidene : Telemark idrettskrets 1919-1994 : 75 år. Utg. Telemark idrettskrets. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lande, Eivind: Kraft og konsesjon. Lokaliseringen av Norsk Hydros produksjonssystem i Telemark 1902-1940. Historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Landstad, M.B.: Telemarks blodige kjemper : M.B. Landstads etterlatte opptegnelser: "Ættesagaer og sagn fra Telemarken".Utg. Forl. Grenland. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langangen, Anders: Poststeder i Telemark fylke : brevhusene. Del I. Faste brevhus. Utg. A. Langangen. 1983. 24 bl.
 • Langangen, Anders: Poststeder i Telemark fylke : poståpneriene : Del II : spesiell del A. Akkerhaugen - Gvarv. Utg. 1985.
 • Lavik, Randi: Holdning til handling : hvordan kvinner og menn legger vekt på ulike sider ved dagligvareinnkjøp. Utg. 1979. ISBN 8272840014. (Halden, Telemark, Oppdal, Rennebu). Merknad: Serie: Forskningsrapport (Fondet for markeds- og distribusjonsforskning), nr.: 21.
 • Lie, John og Hallvor Lie: Gaamaalt etti bestemor. Utg. 1925. 43 s. Merknad: Serie: Norske folkeminnesamlarar nr. 2 : 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Longva, Frode og Jon Rogstad: Rotløs ungdom i Telemark? : en studie av fritid, frykt og framtid blant ungdom i fem Telemarksregioner. Utg. Telemark fylkeskommune. 2001? 22 s.
 • Ludvigson, Merrill T.: The Christensons and the Platsons : where we came from, who we are. Utg. M.T. Merrill. 1995. 459 s.
 • Lund, Ernst W.: Bibliografi over Historielaget for Telemark og Grenlands årsskrifter 1918-1946 : utgitt av Henrik Wergelands folkeboksamling, Porsgrunn. Utg. Historielaget for Telemark og Grenland. 1954. 8 s.
 • Lund, Ernst W.: Bibliografi over Skien-Telemark turistforenings årsskrifter : med fortegnelse over bilder. Utg. Skien-Telemark turistforening. 1962. 16 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Ernst W.: Telemark idrettskrets 1919-1969 : jubileumsberetning. Utg. Telemark idrettskrets. 1968. 39 s.
 • Løken, Roar: Militær motstand i Milorgs D 16 1940-1945. (Telemark og Buskerud.) Historie, Oslo 1976.
 • Lønning, Dag Jørund. Kva er Telemark? : nordmenn sine syn på Telemark, og korleis slike assosiasjonar kan brukast i lokal utvikling. Utg. Telemarksforsking. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løvenskiold, Carl. Min Norske Reise : baron Carl Løvenskiolds reisedagbok fra Norge 1811. Utg. Norgesforl.. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mandt, Engelbret Michaelsen Resen: Historisk beskrivelse over øvre Tellemarken. Utg. Lokalhistorisk forl. 1989. 125 s. ISBN 82-7404-033-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martens, Irmelin og Anders Hagen: Arkeologiske undersøkelser langs elv og vann : Gyrinosvatn, Hallingdal og Tokke-Vinje-vassdraget, Telemark : meddelelser om registreringer og utgravninger i forbindelse med vassdragsreguleringer 1959. Utg. Oldsaksamlingen. 1961. 95 s. Merknad: Serie Norske oldfunn ; nr. 10. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Med Norge i vekst : albumblad fra Norsk hydro gjennom 75 år. Red. John Storækre. Utg. Norsk hydro. 1980. 360 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Messel, E.: Telemarkfeet. 1989.
 • Metcalfe, Frederick: Norske reiseeventyr i Thelemarken og Sætersdalen for hundre år siden. Utg. Cappelen. 1971. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Midttun, J.: Bratsberg Amts skogeierforening, Telemark Skogeigarlag 1907 - 1929. Utg. Telemark skogeigarlag ; Bratsberg amts skogeierforening. 1954. 60 s.
 • Mikkelsen, Egil: Fra jeger til bonde : utviklingen av jordbrukssamfunn i Telemark i steinalder og bronsealder. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1989. 441 s. Merknad: Serie: Universitetets oldsaksamlings skrifter. Ny rekke, nr.: 11. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjaaland, Tarjei: Distriktsutbygging i Telemark. En analyse av Distriktenes utbyggingsfonds støttetildelinger. Diplomoppgave BI 1984.
 • Moestue, Alf ofl.: Slik var hverdagen : arbeidsfolk forteller fra husmannskår, anleggstid og kriseår. Utg. Notodden historielag ; NKS-forlaget. 1988. 230 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Sigrid: Pestepidemien i Telemark fogderi i 1626. En epidemiologisk studie. Historie, Universitetet i Oslo 2000.
 • Moland, Carolina: Født til å eie : en kulturvitenskaplig analyse av odelsjenter fra Aust-Agder og Telemark. Mastergradsoppgave i kulturvitenskap - Universitetet i Bergen, 2005.
 • Munthe, Kjersti Sissener: "Jeg har her fundet, hvad jeg vidste var her-". Den unge maleren Eilif Peterssens studiereiser i Telemark og besøk i Eidsborg i 1873. Utg. Vest-Telemark museum. 2004. 36 s.
 • Mykleby, Axel Christopher: Kur- og sesonghoteller i Norge 1880-1900. Et bidrag til historien om fremveksten av turisthotellene på Vestlandet og i Telemark. Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1983.
 • Naeseth, Gerhard Brandt: The Naeseth-Fehn family history : the history and genealogy of two large inter-related families : including the cognate lines of Stuverud, Neset, Bonhus, Gunderson, Haraldsen, Stephens, Ullevig, and Stenstadvold. Utg. 1956. 346 s. Fulltekst
 • Nerbøvik, Jostein: Bondevener og andre uvener : ein studie frå Telemark. Utg. Samlaget. 1979. 156 s. ISBN 82-521-0938-1
 • Nesland, Knut: Telemark folkehøgskole og Jakob Naadland. Ei framstilling av Jakob Naadland med skolen og hans soge som bakgrunn. Pedagogikk, Oslo 1974.
 • Nidarå tømmersalslag 1930-1980 : Østre Nedenes skogeierforening 1930-1946 og om skogeiersamarbeid før 1930. Utg. Nidarå tømmersalslag. 1980. Digital versjonNettbiblioteket. (Agder og Telemark)
 • Nilssen, Lillian: Telemarksbiblioteket : Nome folkebibliotek/Telemark fylkesbibliotek : et bibliotek med en spesiell historie, en kulturhistorisk reise helt fra 1893. Utg. 2014. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nome, Olav Naper ofl: Posten på vannveiene i Telemark. Utg. Posten. 1997. 11 s.
 • Norby, Truls E.. Varden fra fjord til fjell gjennom 125 år : avishistorie i Telemark fra 1874 til 1999. Utg. Forl. Grenland. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordbø, Halvor: Utviklinga av landbruket i Telemark i dei siste 100 år : Telemark landbruksselskap, 1877-1977. Utg. Telemark landbruksselskap. 1983. 390 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordbø, Jakob B.: Gransking av vilkåra for utvikling av jordbruket i Telemark fylke. Utg. Telemark landbruksselskap. 1952. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordbø, T.D.: Vekstmuligheter og vekstambisjoner i næringslivet i Vest-Telemark. En kreativ studie. 2002.
 • Nordstoga, Knut: Vest-Telemark pedagoglag : um livet og verksemdi til laget 1922-1972. Utg. Vest-Telemark pedagoglag. 1973. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norges rutebileierforbund, avdeling Telemark 50 år 18. jan. 1929 - 18. jan. 1979. Utg. Norges rutebileierforbund, avdeling Telemark. Red. Odd Johannessen. Utg. Norges rutebileierforbund, avd. Telemark. 1979? 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norsk folkehjelp Telemark : 1940-1990. Utg. Norsk folkehjelp Telemark. 1990. 18 s.
 • Norsk Hydros kraftanlegg i Telemarken. Utg. Norsk hydro. 1926. 15 s.
 • Noss, Aagot: Draktskikk i Aust-Telemark. Mangfald og endring. Bø, Gransherad, Heddal, Hjartdal, Sauherad. Utg. Novus forl. 2010. 195 s. ISBN 978-82-7099-582-0.
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. 1991.
 • Nygaard, Edith Marie: De romanske steinkirkene i Telemark: beskrivelse, analyse og tolkning. Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1996.
 • Nygaard, Herluf: Tortur, flukt og gisler til tross : hemmelige operasjoner på Møre, i Trøndelag og Telemark under krigen 1940-45. Utg. H. Nygaard. 1982. 231 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nystad, Jens Fredrik. Landet rundt Oslofjorden - sett fra luften. Utg. Hjemmets bokforl. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næs, Helge: Hovedtrekk ved den sivile motstandsbevegelse i Telemark under okkupasjonen 1940-45. Historie, Oslo 1984.
 • Oftelie, Torkel: Glenwood tales: Rispur og Sogur. Utg. Minneapolis. 1919. Merknad: Serie: Telesoga nr 39.
 • Olsen, Gudmund: Skipsforlis på Vestfold og Telemarkkysten : område: Svenner, Stavern, Tvistein og Langesund fyr : heftet omhandler forlis av utgitt vrakkart "B". Utg. Aquarius. 1993. 63 s. ISBN: 8299281210.
 • Olsnes, Aanund: Lokalhistorie i Telemark – eit brokute landskap. I: Heimen, b. XXXI, s. 73–86.
 • Olsnes, Aanund: Telemarks seine integrasjon i kongeriket Noreg – bakgrunn og fylgjer. I: Heimen, b. XXVIII, s. 193–203.
 • Omholt-Jensen, Jakob: Telemark fylke i gammel tid. Administrative inndelinger. Historie, Oslo 1925.
 • Opstad, Leiv: Det interkommunale utleieselskapet Vest-Telemark Nærungsbygg A/S som eit virkemiddel i distrikstutbygginga. Sosialøkonomi, Oslo 1978.
 • Ormestøyl, Per: Drikkevondet: Ei gransking av folkemeininga kring alkohol og alkoholstyring i perioden frå 1814 fram til folkerøystinga i 1919 med vekt på Telemark. Historie, Universitetet i Oslo, 2014. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Otterstad, Anne Steina: Politiske alternativer i en krisetid. Stortingsvalget i 1933 i Telemarks landdistrikter og tilslutningen til Nasjonal Samling - Bygdefolket. Historie, Oslo 1977.
 • Pedersen, Kari Anne: Når klær blir til bunad. Magistergradsavhandling i etnologi. Universitetet i Oslo, 1993.
 • Quisling, J. L.: Lokalhistoriske avhandlinger : væsentlig vedkommende Telemarken. Utg. "Fremskridts" boktrykkeri. 1924. 53 s.
 • Quisling, J. L.: Prester i øvre Telemarken : fra de ældste tider til omkring 1600. Utg. E. S. Nissen. 1902. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reiersen, Magne: Kommunalt tiltaksarbeid. En beskrivelse og analyse av kommunalt tiltaksarbeid i 14 Telemarkskommuner. Statsvitenskap, Oslo 1982.
 • Rian, Øystein: Bratsberg på 1600-tallet. Stat og samfunn i symbiose og konflikt. Utg. Universitetsforl. 1997. 516 s. ISBN 82-00-22519-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rian, Øystein ofl.:Da embetsmenn og kjøpmenn gjorde revolusjon i Telemark : samfunn og mennesker på 1600-tallet. Red. Øystein Rian, Stian Henneseid og Atle Døssland. Utg. Skrifter (Telemark distriktshøgskole) nr.: 122, 1987. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ross, Hans: Norske bygdemaal : 3-6 : Oust-telemaal o numedalsmaal ; Hallingmaal o valdresmaal ; Gudbrandsdalsmaal ; Upplandsmaal. 1907. 73 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rue, Halvor K.: Etablerarstipend og kommunalt tiltaksarbeid. Ei hovudoppgåve om jobbskaping i Telemark. Allsidig jordbruk, Norges landbrukshøgskole 1990.
 • Rui, Odd Vidar: Folkeopplysning og kulturpolitisk strid i Telemark. Viggo Ullmann og Telemark Folkehøgskule 1878-1892. Historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Røine, Bengt-Arne: Fortell Såmund- fortell mer : sagn, folkelivs- og bjørneskildringer fra Utkant-Norge. Utg. Grøndahl. 1979. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønning, N.N.: En Sommer i Telemarken : samt nogle Karakterskisser og Sagn. Utg. N. N. Rønning, Minneapolis. 1904. 155 s.
 • Røste, Ole Christoffer: Offentlig prisregulering og verdiskapning i norsk skogbruk. En studie av avvirkningspotensialet på ulike eiendomsstørrelser i Telemark. Økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1999.
 • Samuelsen, Finn: Meierisamvirket i sør : 1983-1998 : en historikk om meierier og mjølkesentraler i Agder og Telemark. Utg. [Tine meieriet sør]. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandsdalen, Unni: "Forvillelsen". En vekkelse i Øst-Telemark i 1840-åra. Folkeminne, Oslo 1980.
 • Sandvik, Astrid og Kari Opheim: Avisartikkelindeks for lokalstoff i Telemarksavisene : en forundersøkelse. Utg. Norsk dokumentdata. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schjølberg, Jacob T.: Telemark infanteriregiment nr 3. Utg. Fabritius. 1988. 339 s. Merknad: Serie: Hærens historie, nr.3.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schwach, Conrad Nicolai: Thelemarkiske optegnelser. Med etterord av Rikard Berge. Utg. Erik Gunleikson. 1921. 36 s.(Norske folkeminnesamlarar ; 2:3). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skard, Torfinn: Telemark landbruksbibliotek, sentralbibliotek for Telemark, Ulefoss : 20-årsmelding : 1936-1956. Utg. 1956. 12 s.
 • Skard, Torfinn: Telemark landbruksskule på Søve, 1893-1968 : (Bratsberg amts landbrugsskole 1846-1917). Utg. Telemark landbruksskule. 1969. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skau, Irene: Opprettelsen av hjelpemiddelsentralen i Telemark. En analyse av en reorganiseringsprosess. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1989.
 • Skaun, Sigurd: Telemark jeger- og fiskerforening : 1912-1962. Utg. Telemark jeger- og fiskerforening. 1962. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skillbragd / Telemarkstepper. Utg. Husfliden. 200?. 24 s.
 • Skjekkeland, Martin: Tysk-danske lånord i nynorsk og i bygdemåla : om ein frisk debatt - og om ei gransking av ordtilfanget i to bygdemål. Utg. Høgskolen i Agder, Avdeling for humanistiske fag. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjevrak, Mikkjel: Bjørn og varg på Agderbygdene og Vest-Telemark i eldre tid : folkeminne, jakt- og dyrelivskildringar. Utg. 1953. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skobba, Ingvar: Krigen i Telemark 1940-45 : likvideringer og sabotasje - kommunister og Milorg. Utg. Varsko forlag. 1996. 96 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skobba, Ingvar og Bjarne Langseth: Midt-Telemarks energi gjennom 100 år : 1916-2016. Utg. Midt-Telemark energi. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skoglund, Anne: Telemark døveforening 50 år : 1921 - 13. februar - 1971. Utg. Telemark døveforening. 1971. 7 s.
 • Skulerud, Olai: Om vin-Navnenes Behandling i Fogderierne Nedre Telemarken og Bamble af Bratsberg Amt. Utg. I Kommission hos Jacob Dybwad. 1906. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skulerud, Olai: Telemaalet i umriss : ei utsyn yver maalsoga og maalgeografien i Telemark, serleg med umsyn paa Tinn. Utg. Norli. 1918. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skår, Margrete og Bjørn Tordsson: Kulturminners betydning og verdi i reiselivsopplevelsen : en undersøkelse fra utvalgte steder i Kragerø, Nome og Hjartdal kommuner i Telemark. Utg. Telemarksforskning. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slinning, Tore: Bergmalingene i Telemark. Kultstedenes tidfestingog sosiale sammenheng. Arkeologi, Universitetet i Bergen 2002.
 • Smedal, Erling A.: The Smedal family history and genealogy. Utg. 1966.
 • Stafford, Linda Berg: The Berg and Larson families : from Telemark, Norway to America : Vol. 1. Utg. Authorhouse. 2006. ISBN 1420884913.
 • Stattholderskapets jordebok over Telemark 1624 : Stattholderarkivet, jordebøker 1624-26 D IX, XXIX Bratsberg, Skien. Utg. O.A. Helleberg. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steane, John G.: Fra Indremisjonsarbeidet i Telemark : Langesundsfjordens indremisjonsselskap gjennem 70 år. Utg. Langesundsfjordens indremisjonsselskaps forlag. 1935. 189 s.
 • Stenstad, Asborg: Bokbestand og bokkjøp i 1790-årene. Tre auksjoner i Christiansand stift. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, 1999. [Merknad: Rogaland, Agder, Telemark]
 • Stoa, Nils Jørgen: «Fogdene i Bratsberg len i 1620- og 30-årene». I: Heimen, b. XX, s. 179–190.
 • Strand, Halvor: Fyregangsmenn i Telemark kring 80-åri : stutte livsskildringar. Utg. 1932. 55 s.
 • Støylen, Kaare: Vår kirke i sør : Christianssand Stift, Agder bispedømme, 1684-1984. Utg. Agder bispedømmeråd. 1984. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Bernt Bærem og Olav Solberg: Buskerud og Telemark i nær fortid. Utg. Landslaget for lokalhistorie og Nasjonalforeningen for folkehelse ; Samlaget. 1983. 308 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Swensen, Wilhelm: Innberetning om en reise i Telemark juli 1928. Utg. 1928.
 • Syversen, Severin: Telemark sparebanklag gjennom 50 år. Utg. 1966. 21 s.
 • Sætra, Gustav Grunde: Embetsmann, bonde, borger. Konflikten mellom trelasthandlerne i Arendal og bøndene i opplandet. [Deler av Aust-Agder og Vest-Telemark.] Historie, Bergen 1980.
 • Sætra, Gustav og Berit Eide Johnsen: Kristian Lofthus og hans tid : artikler fra historisk sommerseminar arrangert av Høgskolen i Agder i samarbeid med Lillesand kommune. Utg. Høgskolen i Agder, Avdeling for humanistiske fag. 1998. 104 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørlie, Jon Erik: Små industriforetaks tilgang til kapital fra Distriktenes utbyggingsfond. En studie av fondets virksomhet i Telemark 1970-1975. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1978.
 • Talseth, Helge: Historisk vassdragsbeskrivelse over Skiensvassdraget fra Notodden til Skien. Utg. H. Talseth. 1969. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Taksering av Norges skoger utført av Landsskogtakseringen 1920-1933 : 10 : Telemark fylke. Utg. Landsskogtakseringen, 1929. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Taksering av Norges skoger : Telemark fylke ; revisjonstaksering 1954. Utg. Landskogstakseringen. 1956. 186 s.
 • Telegrafmennenes landsforbund, krets 40 - Agder 50 år : 1934-1984. Utg. Telegrafmennenes landsforbund, krets 40. 1984. 24 s. Merknad: Telemark, Aust- og Vest-Agder.
 • Telelaget : the first one hundred years, 1907-2007. Utg. Telelaget of America ; Anundsen Publ. 2007. 206 s.
 • Telemark arbeidersangerforbund 50 år : kort historikk ved 50 års jubileet. Red. Edvard Støland. Utg. Telemark arbeidersangforbund. 1969. 24 s.
 • Telemark bondekvinnelag 1932-1982 : 50 år. Red. Sina Sanda ofl. Utg. Telemark bondekvinnelag. 1982. 27 s.
 • Telemark døveforening 50 år - 1921 - 13. februar - 1971. Red, Anne Skoglund. Utg. Telemark døveforening. 1971. 7 s.
 • Telemark fuglehundklubb 50 år : 1946-1996. Red. Richard Rørstad ofl. Utg. Telemark fuglehundklubb. 1995? 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Telemark fylke. Red. Sigurd T. Sandbu. Utg. Bøndernes forlag. 1949. 95 s. (Jonsok 1947).
 • Telemark fylkes embetskontorfunksjonærforening 50 år : 1905-1955. Utg. Telemark fylkes embetskontorfunksjonærforening. 1955. 6 s.
 • Telemark fylkes embetskontorfunksjonærforening 75 år : 1905-1980. Utg. Telemark fylkes embetskontorfunksjonærforening. 1980. 11 s.
 • 'Telemark gartnerlag 75 år. Red. Johannes Arnesen og Torfinn Skard. Utg. Telemark gartnerlag. 1982.
 • Telemark godtemplarhistorie. Utg. IOGT Telemark distriktslosje. 1930. 16 s.
 • Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark historielag. Utg. Telemark historielag. 1981-. ISSN 0800-3408.
  • Nr. 22: Kystkultur. Red. Kirsten Tangen, Ove Lunde, Knut A. Finborud. 2001. 152 s.
  • Nr. 23: Hardangervidda. Red. Svein Aas Pedersen ofl. 160 s.
  • Nr. 24: Fra svartebok til fastlege. Red. Ove Lunde ofl. 156 s.
  • Nr. 27: Telemark - ein diktarheim. Red. Nils Ivar Agøy. 2006. 144 s.
  • Nr. 28: Byer i Telemark. Red. Nils Ivar Agøy ofl. 2007. 184 s.
  • Nr. 30: Langs Kvenna før og no. Red. Johan Vaa. Utg. 2009. 238 s. ISBN 978-82-993715-1-3.
 • Telemark infanteriregiment nr. 3 : biografier med billeder av befalsskoleutdannede officerer (underofficerer) : 1911-1935. Red. Tollef P. Vike. Utg. Telemark regiments befalslag. 1937. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Telemark infanteriregiment nr. 3 1628-1978 : 350 år. Utg. Telemark infanteriregiment nr. 3. 1977. 60 s.
 • Telemark krets av Norges husmorforbund 1928-1978 : 50 år. Red. Astrid Bjercke Hansen ofl. Utg. Norges husmorforbund, Telemark krets. 1978. 48 s.
 • Telemark lensmannslag : jubileums-skrift 1990. Red. John Tveitan og Olav T. Haugo. Utg. Telemark lensmannslag. 1990. 96 s.
 • Telemark lærarlag : 50 aars-skrift 1874-1924. Utg. Telemark lærarlag. 1924. 22 s.
 • Telemark lærarlag : 1874-1974 : hundreårsskrift. Trygve Slettebakken ofl. Utg. Brødrene Kjær. 1974. 46 s.
 • Telemark og Vestfold grafiske bedrifters forening 1907-1982 : 75 år. Utg. Telemark og Vestfold grafiske bedrifters forening. 1982. 74 s.
 • Telemark poståpnerlag 60 år : 1914-1974. Red. Johs. Pedersen. Utg. 1974. 19 s.
 • Telemark skogselskap i 25 år : 1900 - 1925. Utg. Telemark skogselskap. 1925. 32 s.
 • Telemark St. Andreas broderforening : 50 år 20. september 2006 : moderloge: St. Andreaslogen Vestfold. Utg. St. Andreas broderforening. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Telemark søndagsskolekrets 1877 - 100 år - 1977'. Utg. Telemark søndagsskolekrets. 1977. 31 s
 • Telemark tannlegeforening 75 år : 1910-1985. Utg. Telemark tannlegeforening. 1985. 67 s.
 • Telemark tannlegeforening 80 år : 1910-1990. Utg. Telemark tannlegeforening. 1990.
 • Telemark to America : 1 : Emigration. Utg. Telelaget. 1990. 221 s.
 • Telemark tolltjenestemannsforening gjennom 60 år : 1904 - 23.mai - 1964. Utg. Telemark tolltjenestemannsforening. 1964. 16 s.
 • Telemarks historie. Red. Olav Rovde ofl. Utg. Fagbokforlaget. 2014. 3 b.
  • B.1: Før 1814. Red. Øystein Rian. 385 s. ISBN 978-82-450-1407-5.
  • B.2: 1814-1905. Red. Nils Ivar Agøy og Ellen Schrumpf. 359 S. ISBN 978-82-450-1408-2.
  • B.3: Etter 1905 Red. Olav Rovde og Ingvar Skobba. 371 s. ISBN 978-82-450-1409-9.
 • Telemarkskanalen : Bandak-Norsjø og Skien-Norsjøkanalen. Utg. Turisttrafikkomiteen for Telemark ; Næringsrådet i Skien. 1973. 21 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Telemarksmagasinet. Utg. Telemarksmagasinet ISSN 1501-0414 Hjemmeside
 • Telnes, Bergit: Bergverksdrift og bondeopprør. Vest-Telemark 1538-1549. Historie, Universitetet i Oslo 1991.
 • Thor O. Hannevig : 1891 - 20. april - 1961. Utg. 1961. 48 s. Merknad: Fra venner på 70-årsdagen 1961.
 • Thorbjørnsen, Kristian: Thorbjørnsen-etta fra Telemark : 1624-1942 : Pavel Hielm og hans barn. Utg. K. Thorbjørnsen. 1942. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thoresen, Svein Olav: Kviteseid seminar. Eit skuletiltak i Vest-Telemark. Pedagogikk, Oslo 1979.
 • Thue, Friderich Wilhelm: Forsøg til Beskrivelse over Kragerøe Kiøbsted og Langesunds-Fiorden eller Scheens Kiøbsted med dens Ladesteder : samtlig beliggende i Bradsberg Amt og Aggershuus Stift i Norge. Utg. 1966. 184 s. Merknad: Originalutgivelse: Faksimileutg. Opprinnelig utg.: Kiøbenhavn : J.R. Thiele, 1789. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tinfos-selskapene : 1875-1975 : et hundre år. Red. Ernst Gervin. Utg. Tinfos. 1975. 160 s.
 • Tjeltveit, Njål: Gamle fjellvegar : ferdsla mellom Rogaland og bygdene austanfor. Utg. Statens vegvesen Rogaland. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trollerud, Elin: "Han Far". Bygdefolkets holdninger til presten belyst ut fra sagnmateriale fra Numedal og Telemark ca. 1650-1900. Historie, Universitetet i Oslo 1992.
 • Tufte, Per Bernt. NAF - nedre og vestre Telemark : 75 år : 1927 - 2002. Utg. NAF - nedre og vestre Telemark. xx#. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveitane, Mattias: «Kviteseid-Eidsborg. Om namn, eigedomsforhold og samferdsel i Vest-Telemark i eldre tid». I: Heimen, b. XVIII, s. 635–650.
 • Tveitane, Ottar: Ei jamføring av språket (lydverk, formverk og evt. ordfang) i Glossemata Tellemarchica (Fyresdal 1698) og vest-telemålet i dag, og ei vurdering av korleis Bloch gjev att målføret i skrift. Norsk, Oslo 1973.
 • Ulvenes, Halvor: Det hende i Telemark : historier om dåd og udåd fortalt i Varden. Utg. Eldhuset. 2018. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ung, Svein: Vandring i bygd og heid : skildringar. Utg. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 1994. 119 s.
 • Utbygging av næringsgrunnlaget i fjellbygdene : foredrag og ordskifte på Telemark landbruksselskaps årsmøte 10/8-1957. Utg. Telemark landbruksselskap. 1957. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vaa, Johan: Fjøllmanngjenta : folk og musikk i Vest-Telemark. Utg. Hovudnemndi for Landskappleiken 1994. 1994. 159 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vangen, Målfrid Ravnåsen: Min brud og mitt hjerte. Henrik Sørensens forhold til Telemark og Telemark-tradisjonene i norsk kultur. Hovedoppgave i kunsthistorie - Universitetet i Oslo, 2005.
 • Veier-Olsen, Martin: «"Tesligeste skall ieg och lyde en stor nød mett tisze bergmend y winther" - Telemarksopprøret 1540 – et unngåelig opprør», artikkel i Heimen, 2/2019. Digital utgave.
 • Veien til velferd : en beretning om innsats for arbeidersaken i Telemark laget til Telemark arbeiderpartis 75 års-markering i 1979. Red. Berner Hansen og Olaf Vee-Haugen. Utg. Telemark arbeiderparti. 1979. 200 s.
 • Venås, Kjell. Norske innsjønamn : b. 4 : Telemark fylke Utg. I kommission hos Jacob Dybwad. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vest-Telemark gubbelag 1927-1977. Utg. Vest-Telemark gubbelag. 1983. 94 s.
 • Vest-Telemark kraftlag 25 år : 1938-1963. Red. Knut Nordstoga og O. G. Nystad. Utg. Erit St. Nilssen. 1965. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vestfold og Telemark krets av Norsk postforbund 90 år : 1906-1996. Utg. Vestfold og Telemark krets av Norsk postforbund. 1996. 19 s.
 • Vevstad, Andreas. Skogen i Telemark. Utg. Telemark skogselskap. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • von Løvenskiold, Bartholomæus Herman: Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder. Utg. Børsum forlag. 1958. 285. Digital versjonNettbiblioteket.
 • von Pappenheim, Alexander Rabe: Alexander Rabe von Pappenheims Jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca 1615. Red. Odd Arne Helleberg. Utg. O. A. Helleberg. 1991. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Warholm, Eva Inger-Lise: "Ikkje klassisk danning, men uppseding i vaar eigen norske kultur". En sammenlikning av de frilyndte ungdomslagene i Telemark og Vestfold i perioden 1895-1920. Historie, Universitetet i Oslo 2002.
 • Webster, Beverly Ann Lanning: Aase's family : ancestors & descendents of families of: Stevens/Stephens, Tollefson, Thompson, Ellefson & related families by Beverly Ann Lanning Webster. Utg. B.A.L. Webster. 1993. 386 s. Merknad: Omhandler Aase Olsdatter Grotnes Bergsto og hennes etterkommere.
 • Wekre, Eivind: Sørlandets meierifolkforening 1921-1971. Utg. Sørlandets meieriforening. 1971. 12 s.
 • Westhrin, V.: Regionsreformen - en kamp om lokaldemokratiets framtid? En dybdestudie av politikerrollen i regionsforsøket Buskerud-Telemark. 2006.
 • Wille, Hans Jacob: Norsk Ordbog som især indeholder en Samling af norske Ord, som især bruges i Sillejord og fleere Stæder i Norge. Red. Jan Ragnar Hagland. Utg. Universitetsforlaget, 1975. 70 s. Merknad: Serie: Skrifter (Det Kongelige norske videnskabers selskab) ; nr 3 (1975).
 • Ystebø, Asbjørn Odd: Atterljom av ferdrearven. Forfattaren Jon Norstog frå Telemark til Midtvesten. Nordisk, Universitetet i Bergen 1993.
 • Østvedt, Einar: August Cappelen og Telemark. Utg. 1950. 31 s.
 • Østvedt, Einar: Fløtning i Telemark gjennom 300 år. Utg. Skienvassdragets fellesfløtningsforening. 1963. 538 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østvedt, Einar: Fra vei og vidde : Skien-Telemark turistforening gjennom 75 år. Utg. Skien-Telemark turistforening. 1962. 199 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østvedt, Einar: Telemark i norsk billedhuggerkunst. Utg. Oluf Rasmussens forlag. 1967. 200 s.
 • Øverbø, S.D.: Den historisk-topografiske litteraturen fra 1780-årenes Bratsberg. En analyse av bakgrunn, komposisjon og tendens. 1993.
 • Ådna, Karsten: Kristenliv i Telemark : et festskrift : ved Skien krets av Norsk luthersk misjonssambands 50 års jubileum. Utg. Norsk luthersk misjonssamband. 1955. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årbok for Telemark. Utg. Telemark mållag. 1955-. ISSN 0587-4076
  • Flaten, Turid: Årbok for Telemark. Register 1955-1972. 1973. 23 bl.
  • 2007: Soger om levd liv. Red. Ruth Slokvik. 216 s. ISBN 82-92451-12-9.
 • Åsen, Kjell: Mjølk til alle tider : Vest-Telemark meieri 1936-1986 : jubileumsskrift. Utg. Vest-Telemark meieri. 1986. 51 s.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (925 TELEMARK)
Amtstings/Fylkestingsforhandlingar. Bratsberg amt/Telemark fylke. 1838.
 • Jordebok - odel (926 TELEMARK)
Alexander Rabe von Pappenheims jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca 1615. Utg./ Red. Odd Arne Helleberg. 1991. 255 s.
 • Diplom (927 ØVRE TELEMARK)
Et bispebrev frå 1395. I: Årsskrift. Tokke historielag. 1985. S. 45-51. Merknad: Hyrdebrev til bøndene i øvre Telemark. I omsetjing frå "Illustreret Norges historie" av O.A Øverland, b.5 (1892) s. 39-43.
 • Topografi (928 ØVRE TELEMARK)
Historisk Beskrivelse over Øvre Tellemarken. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1989. 125 s. Red. Olav Solberg. Merknad: Skrive av Engelbret Michaelsen Resen Mandt 1777.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Ny kongl. S. 4. 1581 f:
Chr. Prams oeconomiske statistiske Tabeller til Kundskab om det sydvestlige Norge eller Christiansands Stift og Nedre – Telemarken. 72

Digitale kilder på nett

Eksterne ressurser