Bibliografi:Drangedal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur

 • Bergland, Jørgen: 50 års beretning til avd. 327 Bostrak skog og landarbeiderforenings jubileum den 1. september 1979. Utg. 1979. 4 bl.
 • Danevad, Haakon: Bjønn og bjønnejakt i Drangedal etter 1850. Utg. Norsk skogbruksmuseum. 1978. 158 s. Merknad: Norsk skogbruksmuseums særpublikasjon ; 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Danevad, Haakon: Skogen i Drangedal. 1958. 47 s.
 • Drangedal Røde Kors Hjelpekorps gjennom 50 år. 1950-2000. Red. Hans Andersen ofl. Utg. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. 2000. 152 s.
 • «Dølens Framtids 50 års jubileumsfest i Bedehuset»: søndag 17. desember 1944, Kragerø U.Å. (1944)
 • Dølens Framtids historie: 50 år 2-12 1894 - 2-12 1944, Kragerø U.Å. (1944)
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Byborgerens, middelstandens og arbeiderens hus : bybebyggelse i byene i nedre Telemark 1750-1950. Bybebyggelse i nedre Telemark 1750-1950. Utg. telemark museum. 2011. 394 s. ISBN 9788290692327.
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Hus i Drangedal : byggeskikk, folk og miljø. Utg. Telemark museum. Drangedal bygdetun. 2014. 208 s. ISBN 9788299848510.
 • Grave, Jørgen: Festskrift for Drangedal kirke : 1775-1975. Utg. Drangedal menighetsråd. 1975. 44 s.
 • Hauglid, Roar: Et middelalderbord fra Tørdal. Utg. 1944.
 • Kjendsheim, Anne: Hundre år i skogbrukets tjeneste : Drangedal skogeierlag 1911-2011. Utg. Drangedal skogeierlag. 2011. 159 s. ISBN 9788230318508.
 • Lauvhjell, Arne: Kroken kjørke 100 år. Utg. Kroken sokneråd. 2010. 120 s. ISBN 9788230315408.
 • Lauvhjell, Arne: Tørdal kjørke 200 år : glimt frå dei eldste tider til 2009. 2009. 138 s.
 • Melås, Per: Husmannsplassane nordøst i Drangedal. Husmenn og buplassar i Kjosen. Utg. Tor Jørgen Naas Melås. 2008. 415 s. ISBN 978-82-997988-0-8.
 • Nesland, Anna: Bygdemålet i Drangedal. Utg. Bibliografisk forl. 1976. 47 s.
 • Naas, Olav T: Drangedal. Fortids minne lever her. Utg. Drangedal bygdetunlag. 2007. 180 s. ISBN 978-82-303-0979-7.
 • Naas, Olav T.: Hallvard Gråtopp frå det historiske Telemark. Utg. Drangedal bygdetunlag. 2010. 180 s. ISBN 9788299848503.
 • Naas, Per: Drangedal kjørke : 225 år. Utg. Drangedal menighetsråd. 2000. 80 s.
 • Naas, Per: Husmannsplassane nordøst i Drangedal : husmenn og buplassar i Kjosen. 2008. 415 s. ISBN 9788299798808.
 • Sannes, Olav: Drangedal med Tørdal. Ei bygdesoga.] 1924. 728 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Evie i Heimen, b. I, s. 340–341.
  • Melding (av nytt opplag 1974): Hals, Harald i Heimen, b. XVII, s. 303–305.
 • Skoglund, Lennart: Kroken IL 75 år : 1933-2008 : jubileumsbok 1983-2008. Utg. Kroken idrettslag. 2008. 142 s.
 • Slektregister for Drangedal : 300 års registrering og opptegnelser. Samlet og komplettert av Bjørn Edvin Holte, (for siste del også av Oddvar Langmyr). 1997-2003. 5 bind. ISBN 82-994358-0-3.
  • B.1: Ekteskap inngått i perioden 1697-1768. 1999. 399 s.
  • B.2: Ekteskap inngått i perioden 1768-1856. 1998. 394 s.
  • B.3: Ekteskap inngått i perioden 1831-1884. 1997. 398 s.
  • B.4: Ekteskap inngått i perioden 1885-1940. 2001. 470 s.
  • B.5: Ekteskap inngått i perioden 1941-1997. 2003. 523 s.
 • Straume, Dag: Gamle postkort fra Drangedal. 2008. 103 s.
 • Straume, Dag: Gards- og slektshistorie for garden Lone (gardsnr. 56). 2005. 140 s.
 • Straume, Dag: Transport 100 år : Tørdalsruta 1909-2009 : Samferdsel i 100 år : bilruta Tørdal-Kragerø 1909-2009. Utg. Drangedal bilruter. 2009. 328 s. ISBN 9788230313992.
 • Vogsland, Olaf: «Dølens Fremtid» i Det var ein gong - Minner frå Drangedal: Bok 25, Drangedal Historielag 2002

Hovedoppgaver 1907-

 • Bergane, Jon Helge: Drangedal kommune og den økonomiske krise i mellomkrigstida. Oslo 1984 Fag: Historie
 • Hagen, Bård Magne: Jakt som grunnlag for næringsutvikling. Et eksempel fra Henneseid Statskog. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Økonomi og planlegging. Kommune: Drangedal
 • Holte, Wenche: Lokalbibliografi for Drangedal kommune. Statens bibliotekhøgskole 1987. Fag: . Kommune: Drangedal
 • Henneseid, Stian: Det kommunale sjølvstyre i Drangedal til 1860. Oslo 1941 Fag: Historie
 • Lone, Øyvind: Kapitalakkumulasjon og lokalsamfunn. En komparativ analyse av urbaniseringsprosessen i Drangedal og Åmot, med særlig vekt på mekaniseringa i skogbruket i perioden 1945-1975 og dens konsekvenser for de lokale produksjonsforholda. Oslo 1977 Fag: Geografi

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Morten Emil Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, Helse og sykdom, Amerikanske forhold, dampskip, amerikareise, Kultur, bok, Årsvekst og avling, poteter, korn, melkelevering, elg, mulkt, børse, brevskriving, Emigrasjon, reisekost,
 • År: Fra: Ole Peder Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: bryllup, Nærmiljø, brennevin, valg, Politikk, venstre, høyre, valgmann, skolelærer, seminaret, dødsfall, drukning, Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, kål, turnips, husdyrkjøp, bjørn, dike,
 • År: Fra: Otilia Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, forlovelse, ekteskap, Kvinnekår, portrett, husstell,
 • År: Fra: Sverre Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: skøyter, skolegang, Kultur, husdyrhold, bytur, Helse og sykdom, skolelærer,legebesøk, søndagsskole, bibliotek, fotografi,
 • År: Fra: Sigurd Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, Hawley, Minnesota, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: skolegang, småskole, husdyr, Helse og sykdom, Barndom,
 • År: Fra: Otilia Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: forlovelse, Amerikanske forhold, Nærmiljø,
 • År: Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: erklæring, eiendomssak, ekspropriasjon, fløtningsforening, oppdemming, Kommunikasjon, tinglysning,
 • År: Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Peder Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengesending, avreise, butikkdame, lønn, Økonomiske kår, Værforhold, Hverdagsliv, målsak, forfatter, statsminister,
 • År: Fra: Rut Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Hverdagsliv, onnearbeid, skolegang, Kultur, konfirmasjonsundervisning, brevskriving,
 • År: Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, Barndom, likkiste, veksel, kausjonist, personlig økonomi, slåball, konfirmantundervisning, pensjon, konsul, drikking, Emigrasjon, lån,skjellsord, hore, hypotekbank, gjeld, portrett, gentleman,fallitt
 • År: Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. og Sara Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fødsel, Familieforhold, eiendomssalg, sakfører, vergemål, Helse og sykdom, Emigrasjon, masseutvandring, amerikabrev, vegbygging,
 • År: Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: tukthus, ordfører, meddomsmann, Politikk, bestyrer, Arbeidsliv, lønn, Økonomiske kår, Barndom, brevskriving,
 • År: Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Næringsliv, tresliperi, oppgangstid, militærtjeneste, onnearbeid,lønn, avskjed, fødsel i dølgsmål, benådning, fengsel, priser, hest, gardskjøp, Helse og sykdom, Arbeidsliv, gardsdrift, melkesalg, meieri, lån, Årsvekst og avling
 • År: Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, personlig økonomi, Helse og sykdom, gikt, spansk flue, folkemedisin, meieri, onnearbeid, poteter, auksjon, konfirmasjon, Nærmiljø, herredstyre, Politikk, Religiøsitet,
 • År: Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: eiendomskjøp, priser, skogstykker, lån, Økonomiske kår, dyrtid, sang, Kultur, bjørnson, Religiøsitet, onnearbeid, dødsfall, Familieforhold, Barndom, Værforhold, flom, poteter,
 • År: 0101 Fra: Gunnar Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, julefeiring, skøyter, julebukk, Helg og høytid, dødsfall, Nærmiljø, giftermål, navneforandring,
 • År: 0215 Fra: Sverre Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, skolegang, Værforhold,
 • År: 0306 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fotografi,
 • År: 0317 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, prest, priser, lirekasse, underholdning, Kultur,
 • År: 0607 Fra: Otelia Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, Hawley, Minnesota, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, pengegave, Religiøsitet, barneoppdragelse, Helse og sykdom, julenek, meieri, Kommunikasjon, hesterute, giftermål, Nærmiljø, konkurs, vitne, gardsovertakelse, Politikk,
 • År: 0718 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, onnearbeid, Barndom, friluftsliv, bærplukking, fiske, Helse og sykdom, nyresykdom, prosess, skogstykke, vitne, eiendomssak, Politikk, naboskap, vegarbeid, oppdemming, priser, Økonomiske kår, tyskere, Arbeidsliv
 • År: 0915 Fra: Otilia Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, nervøsitet, Religiøsitet, dødsfall, fotografi, artikkel, hypotekbanken, pengemangel,
 • År: 0918 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: dødsbudskap, Familieforhold, sorg, norgesbrev, navnebruk,
 • År: 1014 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: portrett, brevskriving, skolelærer, sangforening, Kultur, giftermål, Nærmiljø, Sosiale kår, tjeneste, butikkarbeid, Arbeidsliv, Religiøsitet, livsbetraktning,
 • År: 1105 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fullmakt, gjeld, Kvinnekår, daglønn, fødselsdag, gjødsel, personlig økonomi, sorg, lykkeblad,
 • År: 1107 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, premieobligasjon, priser, Økonomiske kår, Helse og sykdom, eiendomssalg, renter, skatter, Kvinnekår, brevskriving, Alderdom,
 • År: 1107 Fra: Emma Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: amerikabrev, bryllup, spillemann, Nærmiljø, Helg og høytid, brennevin, fødsel, Familieforhold, dåp, konfirmasjon, klokke, husdyrkjøp, slakting, husoppussing,
 • År: 1231 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Sosiale kår, Religiøsitet, livsbetraktning, stortingssal, grunnlovsforslag, jødeparagraf, Politikk, kirkekasse, rente, lån, fattighus, avis, vers,unionsspørsmål, valg, prins, republikk, høyremann, nyttår, konkurs
 • År: 1231 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: kommunevalg, Alderdom, jernbane, Sosiale kår, Kvinnekår, litteratur, aviser, poet, litterat, bokanmeldelse, Barndom, savn, skolegang, overretten, Værforhold, julefeiring, Helse og sykdom, slagsmål,
 • År: 18841210 Fra: Morten Emil Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: avskjed, Emigrasjon, post, julefeiring, juletre, onnearbeid, dødsfall, bryllup, priser, børse, børsesmed, jakt, slag, kappkjøring, hest, slakting, husdyrkjøp, elgskyting, mulkt, fensel, møtevirksomhet,
 • År: 18870728 Fra: Morten Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, fole, husdyrsalg, priser, auksjon, Helse og sykdom, onnearbeid, Barndom, brann, religiøst møte, kjerre, melkelevering, byreise, Kommunikasjon, brevskriving, middelskoleeksamen, savn, Kultur, Religiøsitet, poteter,
 • År: 18870814 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, Helse og sykdom, Værforhold, rosenfeber, tørke, tvangsauksjon, Politikk, priser, gardskjøp, politisk møte, Sosiale kår, brann, Amerikanske forhold, avis, dødsfall, kommunevalg, embetseksamen, barneoppdragelse, hjemvendte emigranter
 • År: 18871018 Fra: Ole Peder Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Værforhold, vedhogging, auksjon, Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, lauving, dyrskue, onnearbeid, melkelevering, anger,
 • År: 18871120 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: gardsarbeid, konkurs, militære, lønn, hest, priser, Årsvekst og avling, Barndom, Politikk, aviser, styresett, jaktlov, elg, bankvesen, rente, Amerikanske forhold, gardskjøp, lungebetennelse, Værforhold, Økonomiske kår, klær
 • År: 18880101 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: julefeiring, Helse og sykdom, Værforhold, halsbyll, søm, Kvinnekår, juletre, Emigrasjon, julesang, julepresang, skolegang, trearbeid, barneleke, basar, Alderdom, handskrift, amerikareise, reisepenger, boforhold, svensk
 • År: 18880201 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: eiendomskjøp, kjøpekontrakt, odelsgard, Amerikanske forhold, fullmakt, lån, forening, meieri, Næringsliv, religiøst møte, reisepenger, Emigrasjon, kreditt, emigrantfrakt, Værforhold, forfatter, amerikansk avis, avisinnlegg, herredsstyre
 • År: 18880226 Fra: Asborg K. Wefald, Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Emigrasjon, Kvinnekår, skolemester, skolegang, Kultur, Helse og sykdom, Barndom. Fulltekstversjon av brev nr. 519
 • År: 18880226 Fra: Dina Wefald, Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, aking, Barndom, dødsfall, Nærmiljø, frikirke, Religiøsitet,
 • År: 18880226 Fra: Elise Wefald, Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, møtevirksomhet, Barndom,
 • År: 18880226 Fra: Emma Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: avskjed, Helse og sykdom, Emigrasjon, mavebetennelse, postkort,
 • År: 18880316 Fra: Niels J. Brødsjø, Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: sparebank, herredstyre, kommunestyre, Politikk, bankfunksjonær, kommunemidler, formann, bygdestyre, borgerplikt, grunnleie, plass, skyld,
 • År: 18880507 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark ? Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: livsbetraktning, ordspråk, gardskjøp, slektsgard, skjøte, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 18880818 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: onnearbeid, Helse og sykdom, Amerikanske forhold, Årsvekst og avling, poteter, kjøkkenhage, lån, husreparasjon, meieri, Næringsliv, Økonomiske kår, ruinering, krig, plyndring, poståpner,
 • År: 18881012 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: portrett, Helse og sykdom, blodstyrtning, Familieforhold, fødsel, Årsvekst og avling, onnearbeid, konfirmasjon, lommeur, priser, hest, husdyrhold, meieri, Arbeidsliv, valgmann, valg, gardskjøp, foreldre-barn forhold, Politikk,
 • År: 18890119 Fra: Gunnar K. Wefald, Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, Amerikanske forhold, portrett, prest, bryllup, fødsel, Religiøsitet,skolegang, fuglejakt, skolelærer, dagskole, underoffiserskole, rekruttskole, Kultur, tjeneste, priser, møtevirksomhet, jakthund
 • År: 18890129 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: foreldre-barn forhold, Barndom, meieri, fløting, dyrskue, skjærp, gruve, Årsvekst og avling, Kvinnekår, husmor, Emigrasjon, lån, rente, veksel, gjødsel, kanal, turisttrafikk, toll, Amerikanske forhold, avis, dikt, Helse og sykdom, Politikk,
 • År: 18890317 Fra: Emma Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, dødsfall, Nærmiljø, begravelse, Helg og høytid, Helse og sykdom, hestekjøring, skolegang, Kultur,
 • År: 18890319 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: eventyr, sagn, priser, meieri, konkurs, gjeld, rettssak,skipsfart, tresliperi, lån, hypotekbank, militærtjeneste, Sosiale kår, skolelov, jurylov, høyre, statsråd, porto, veksel, blodforgiftning, dødsfall
 • År: 18890320 Fra: Gunnar K. Wefald, Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Sosiale kår, fattigdom, rykte, skryt, brevskriving, vennskap, portrett, Religiøsitet, husmannskår?,
 • År: 18890521 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Værforhold, kreditt, personlig økonomi, generalforsamling, amerikabrev, dikt, Kultur, fødsel, Nærmiljø, Religiøsitet, oppbyggelsesmøte, Barndom, Arbeidsliv, gardsfragåelse, bytur, brevskriving,
 • År: 18890602 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: personlig økonomi, onnearbeid, Helse og sykdom, Værforhold, brevskriving, ungdom, skolegang, bryllup, forlovelse, savn, Barndom, drøm, Emigrasjon, naboskap, bok, Kultur, Religiøsitet, teolog, lekpredikant, pietisme, Amerikanske forhold, søm,
 • År: 18890627 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, jernbanearbeid, Helse og sykdom, vedhogst, misvekst, gjeld, Økonomiske kår, meieri, skipspart, Politikk, sukkertoll, skjelm, skolegang, keiserbesøk, stemmerett, republikaner, krig, giftermål, eksersis
 • År: 18890701 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, jernbanearb., personlig økonomi, Sosiale kår, republikaner,skjelm,misvekst, gjeld, skogeiendom, meieri, melkesalg, storting, paven, regjering, tollbeskatning, keiser wilhelm, stemmerett, krig, Religiøsitet
 • År: 18890706 Fra: Gunnar K. Wefald, Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: vennskap, brevskriving, Emigrasjon, amerikafeber, kjæreste, onnearbeid, Værforhold, Helse og sykdom, miltbrann, husdyrhold, bryllup, Nærmiljø, portrett,
 • År: 18890709 Fra: Ole Peder Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, miltbrann, husdyr, Værforhold, årstider, syttende mai, fyrverkeri, spill, dart, underoffiserskole, fødsel, Nærmiljø, hestekjøp, avskjedigelse, underoffiser, saksøking, portrett,
 • År: 18890716 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: avskjedigelse, politisk frisinn, høyreforening, Værforhold, Årsvekst og avling, Politikk, storting, regjering, mistillit, partipolitikk, ministerium, konge, avis, Kultur, Økonomiske kår, personlig økonomi, tørke,
 • År: 18890926 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, gikt, personlig økonomi, Værforhold, gardsarbeid, Årsvekst og avling, Kvinnekår, poteter, gjeld, Politikk, kommunevalg, dikt, Kultur, Religiøsitet, Barndom,
 • År: 18900120 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, hofteskade, feber, Kvinnekår, øyesykdom, Barndom, ekteskap, foreldre-barn forhold, Religiøsitet, Værforhold, naboskap, ved, gjeld, kreditt, Årsvekst og avling, misvekst, kortspill, savn, grå stær, operasjon, Emigrasjon,
 • År: 18900925 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: odelsjord, Religiøsitet, Helse og sykdom, Amerikanske forhold, farm, Emigrasjon, kanal, Kommunikasjon, gjeld, priser, tømmerhogst, skjøte, hypotekbank, odel, referent, avis, Arbeidsliv, Kultur, tegning, konfirmasjon, bryllup, gardsfrasigelse,
 • År: 18901005 Fra: Ole Peder Wefald, Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Årsvekst og avling, dyrskue, dyrskuepremie, drikking, konfirmasjon, Familieforhold, Helg og høytid, klokke, Nærmiljø, bryllup, ofring, dødsfall, høy, korn, poteter,
 • År: 18901214 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, portrett, naboskap, hoftelidelse, stemor, Religiøsitet, Sosiale kår, fattighus, juletid, barndomsminne, Barndom,
 • År: 18901231 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: militærtjeneste, legebesøk, Barndom, tegning, veksel, gjeld,Kommunikasjon,handelsforening, kanal, jernbane, Politikk, ordfører, dikt, avis, Værforhold, roman, lyrikk, bygdepolitikk, valg, teaterdikting, Kultur, Helse og sykdom,
 • År: 18910105 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: eiendomskjøp, priser, skogeiendom, foss, jernbaneanlegg, Kommunikasjon, skjøte, amerikabrev, Amerikanske forhold, lønn, konkurs, boppgjør, skatt, rente, lån, kirkekasse, klesdrakt, fattigdom, militærtjeneste,
 • År: 18910212 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, savn, reiser, øyesykdom, brystbetennelse, tæring, forlikskommissær, veksel, dødsfall, skjøte, bygsel, kanal, Kommunikasjon, likningskommissær, stemmerett, lån, hypotekbank, avisartikkel,
 • År: 18910728 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: hypotekbank, dåp, venstreministerium, Politikk, lagmannsrett, priser, avskjedigelse, Økonomiske kår, Sosiale kår, kongebesøk, politiske partier, dikt, avis, Alderdom, gardskjøp, kortspill, Barndom, kommunevalg, odel
 • År: 18910818 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: kirkekasse, lån, gravhaug, kommunevalg, stemmerett, konkurs, hypotekbank, gardsarbeid, bygsel, Alderdom, dyrtid, priser, Værforhold, korneksportforbud, vuggesang, pengeoppgjør, prosess, onnearbeid,
 • År: 18911026 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Økonomiske kår, priser, trelast, landmåling, prosess, lagmannsrett, Politikk,stortingsvalg, kongelig resolusjon, unionsspørsmål, konkurs, valgmann, dikt, oppdragelse, diktere, folkeviser, dyrtid, leseferdighet, dødsfall
 • År: 18911122 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Økonomiske kår, priser, pengemangel, pietisme, avskjedigelse, oftedalssak, sedelighet, Politikk, konservatisme, valgkamp, stemmerett, unionsspørsmål, jernbane, forfatter, avis, ærekrenkelse, tyveri, dikt, Barndom,
 • År: 18920212 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, Økonomiske kår, fallitt, kreditt, misvekst, Årsvekst og avling, gjeld, hofteproblem, postmester, dødsfall, husmann, Helse og sykdom, skolegang, Barndom, personlig økonomi, poteter, såkorn, Nærmiljø,
 • År: 18920315 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: veksel, Økonomiske kår, fattigdom, eiendomskjøp, tømmerhogst, priser, lån, Arbeidsliv, Helse og sykdom, Sosiale kår, skolegang, Politikk, konge, taksasjonsmann, herredstyre, Kommunikasjon, jernbane, kanal, konsulatsak, statsminister,
 • År: 18920320 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, Amerikanske forhold, Emigrasjon, Sosiale kår, sult, konkurs, gjeld, eiendomskjøp, tømmerhogst, priser, lån, trelasthandler, sakfører, renter,
 • År: 18920328 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: tæring, lungesykdom, abort, Amerikanske forhold, medisin, eiendomskjøp, tømmerarbeid, gjeld, Økonomiske kår, lån, skatt, Politikk, herredstyre, union,jernbane, konsulatsak, konge, paven, folkefrihet, storting, husdyr
 • År: 18920530 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: savn, pengeinvestering, Emigrasjon, reisepenger, Arbeidsliv, pengemangel, gjeld, eiendomssalg, hogst, pengesending, prosess, aksept, kirkekasse, hypotekbank, drukning, ulykke, Amerikanske forhold, onnearbeid
 • År: 18920630 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: konkurs, Økonomiske kår, under administrasjon, lån, skogmerking, husdyr, veksel, pant, mavekatar, meslinger, Emigrasjon, hjernebetennelse, bevisstløs, Familieforhold, dødsbudskap, dikt, sorg, reisepenger, pensjon, skatt, rente
 • År: 18920712 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, begravelse, Helg og høytid, sorg, sang, sørgehus, Økonomiske kår, dikt, Politikk,stemor, unionsspørsmål, ministerium, bevilgningssak, konge, Religiøsitet, protestmøte, abdisere, regjering, Barndom, amerikareise, krans,
 • År: 18920713 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: amerikareise, amerikabillett, pengesending, gjeld, Sosiale kår, begravelsesutgifter, arbeidsfolk, onnearbeid, Årsvekst og avling, korn, poteter, Helse og sykdom, sorg,
 • År: 18920722 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord:
 • År: 18920731 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: sorg, Barndom, foreldre-barn forhold, amerikareise, Emigrasjon, følelsesliv,
 • År: 18921015 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Morten Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, gravminne, legat, begravelse, savn, jernbane, navnebruk,fødsel, skolegang, Økonomiske kår, flytting, eiendomskjøp, bygdepolitikk, Familieforhold, Emigrasjon, flom, amerikabrev, auksjon, landbruksskole, sang, Årsvekst og avling
 • År: 18921016 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Barndom, Emigrasjon, Amerikanske forhold, bryllup, Årsvekst og avling, poteter, korn, kirke, hypotekbank, gjeld, gardskjøp, Religiøsitet,
 • År: 18921027 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: bokholder, auksjon, eiendomskjøp, skogstykke, lån, pant, skatt, rente, pengesending, gjeld, jernbane, Kommunikasjon, fullmakt, odelsjord,hypotekbank, advokat, pensjon, krigshospitalkasse, tollkasserer,
 • År: 18921027 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: bokholder, auksjon, skogeiendom, eiendomskjøp, lån, pant, priser, personlig økonomi, pengesending, skatt, rente, gjeld, jernbane, Kommunikasjon, fullmakt, odelsjord,
 • År: 18921130 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: foreldre-barn forhold, Alderdom, bygdepolitikk, kjærlighet, bryllup, forlovelse, juleforberedelse, Økonomiske kår, jernbane, Emigrasjon, sildefiske, priser, auksjon, Amerikanske forhold, presidentvalg, skipsfart, fattighus
 • År: 18930227 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: skolegang, tunghørthet, Økonomiske kår, avskjedigelse, tvangsauksjon, priser, Sosiale kår, slåsskamp, gruver, bank, valgmann, sedelighet, artikkel, vitne falskt, ulykke, skatt, fattighus, herredstyre, Politikk, gjeld,
 • År: 18930324 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fotografi, barsel, arbeidsledighet, demonstrasjon, avis, konsulatsak, forfatter, unionsspørsmål, krig, arbeiderforening, fattighus, herredstyre, skattelov, stemor, Emigrasjon, fyll, Politikk, dikt
 • År: 18930625 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengesending, frukthage, gjødsel, griseforbud, Økonomiske kår, priser, makrell, hypotekbank, arbeidsledighet, lån, Kommunikasjon, jernbane, svenske, Arbeidsliv, dødsfall, Værforhold, Årsvekst og avling, husdyrhold, hest
 • År: 18930723 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: konkurs, pengesending, kredittbank, kornsalg, kirkekasse, lån, rente, pant, amerikareise, tæring, postkjører, lønn, konsulatsak, apanasje, skattereform, Politikk, Amerikanske forhold, onnearbeid, gardskjøp,
 • År: 18930724 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, epistel, giftermål, Familieforhold, Amerikanske forhold, amerikareise, portrett, barsel, Kvinnekår, rykte,
 • År: 18931022 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, Økonomiske kår, banksvindel, unionsspørsmål, forfatter, Politikk, partipolitikk, forsvarsvesen, kommunevalg, Barndom, skolegang, priser, pensjon, gjeld, bank, skog, særeie, jernbane, hest, kirkekasse,
 • År: 18931214 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, hypotekbank, skogskjøp, konsul, veksel, gjeld, renter, avdrag, konkursbo, sakfører, eksekusjon,
 • År: 18940513 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: skjøte, bank, auksjon, skolegang, Barndom, dikt, gjeld, pensjon, porto, priser, jernbane, norgesbesøk, Sosiale kår, sedelighet, Politikk, Religiøsitet, partipolitikk, lensmannsstilling, forlikskommisjon, ærekrenkelse,
 • År: 18941014 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, skolegang, lærerinne, Helse og sykdom, hjernebetennelse, Årsvekst og avling, Politikk, jernbane, valgmann, stemmerett, riksrett, aviser, dikt, Amerikanske forhold, dødsfall, Nærmiljø, valgfusk, partipolitikk,
 • År: 18941112 Fra: Rut Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, husdyrhold, hest, skolegang, Barndom, fotografi, dødsfall, Nærmiljø, elg, hjernebetennelse, blodstyrtning, juletre, lekser, tresking, tømmerhogst, landmåling, skriveferdighet, Kultur,
 • År: 18941112 Fra: Gunnar Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, skolegang, Værforhold, tømmerhogst, husdyrhold, hest, elg, småvilt, brevskriving, forlovelse, Nærmiljø,
 • År: 18941115 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Økonomiske kår, gjeld, konkurs, skolegang, fotografi, lærerinne, Barndom, tømmerhogst, elg, valgkamp, partipolitikk, Politikk, skadeerstatning, flom, Værforhold, priser, Amerikanske forhold, amerikabrev, Helse Helse og sykdom, Kultur,
 • År: 18941115 Fra: Sverre Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, skolegang, fotografi,
 • År: 18941118 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: auksjon, sakfører, gjeld, rente, skjøte, gardskjøp,
 • År: 18950408 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: livsbetraktning, Amerikanske forhold, Barndom, skjerp, metallsøking, Politikk, avholdsforening, artikkel, partipolitikk, unionsspørsmål, krigsfare, skatt, kommunegjeld, ungdom, pengesending, tømmer, priser, Økonomiske kår
 • År: 18950823 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, onnearbeid, Årsvekst og avling, kromår, fattigdom, Sosiale kår, Kvinnekår, renter, skatt, lønn, Arbeidsliv, aviser, partipolitikk, forsvaret, konge, unionsspørsmål, hogst, priser, kommunerepresentant, ekteskap, Politikk
 • År: 1896 Fra: Emma (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Kultur, ungdomslag, basar, fotografi, Arbeidsliv, kafearbeid, skolegang, brevskriving, Kvinnekår, husoppussing, huskjøp, forlovelse, Nærmiljø,
 • År: 1896 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Næringsliv, eggsanking, auksjon, priser, eiendomsoverdragelse, skogbruk, Politikk, fattighus, kommunevalg, riksdag, svenskefrykt, barneoppdragelse, billedhugger, kunst, historie, konge, republikk,
 • År: 18960215 Fra: Otilia Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, kirkekasse, skogsarbeid, seter, lån, rente, Amerikanske forhold, herredsmøte, ordfører, korrespondent, Barndom, gardskjøp, portrett, Nærmiljø, fødsel, forlovelse, Arbeidsliv, arbeidsledighet, brevskriving
 • År: 18960216 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Religiøsitet, Barndom, foreldre-barn forhold, Emigrasjon, amerikautrustning, skogsarbeid, skogsdrift, tyrirøtter, matstell, klesvaner, sengeklær, hest, priser, tømmer, hypotekbank, skjøte, lån, rente
 • År: 18960524 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, syttende mai, fødsel, Familieforhold, portrett, Amerikanske forhold, Værforhold, tømmer, priser, Årsvekst og avling, barsel, Barndom, naboskap, forlovelse, drikking, Alderdom, telefon, Kommunikasjon, fiskeutklekking, Næringsliv,
 • År: 18960801 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fotografi, Amerikanske forhold, skogdrift, priser, myr, gjødsel, dyrking, vannturbin, gardsbygninger, husdyrhold, Årsvekst og avling, lån, hypotekbank, kirkekasse, pensjon, pengesending, Politikk, rente, skatter,
 • År: 18961002 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: skogsarbeid, hypotekbank, gardsbygninger, kreditt, trelasthandler, pengesending, losjerende, fruktdyrking, foto, klær, skolegang, polarekspedisjon, presse, konge, st.Olafs orden, fattigkommisjon
 • År: 18961004 Fra: Rut Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: konfirmasjon, skolelærer, skolegang, Kultur, steilskrift, fotografi, Værforhold, Årsvekst og avling, fruktdyrking, onnearbeid, komfyr,
 • År: 18961125 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, legebesøk, lungesykdom, Alderdom, skurlast, priser, Økonomiske kår, korn, tollbeskyttelse, Politikk, portrett, Værforhold, medisin, gårdbrukerstand,
 • År: 18961229 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, gjeld, portrett, Arbeidsliv, priser, Politikk,unionsspørsmål,konkurs, brennevin, legebesøk, klesdrakt, bibliotek, forfatter, Barndom, Kvinnekår, litteratur, historie, Helse og sykdom, veksel, julekort
 • År: 18970109 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, bytur, Arbeidsliv, lønn, kartmåling, Helse og sykdom, priser, lege, medisin, kloster, konkurs, industri, jernbanesak, unionsspørsmål, Politikk, avisdebatt, konge, partipolitikk, statsminister, gamle minner
 • År: 18970217 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: karttegning, Arbeidsliv, gikt, lønn, priser, avholdenhet, tømmer, skatt, travsport, avis, formue, Politikk, forfatter, utenlandsk presse, forsvarsbudsjett, nansen, unionsspørsmål, kongejubileum, Barndom
 • År: 18970327 Fra: Emma Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, album, Helse og sykdom, Kvinnekår, Arbeidsliv, aftenskole, Barndom,skolelærer, ungdomslagsfest, eksamen, skolegang, Kultur, fødsel, Nærmiljø, dødsfall, henging, selvmord, sinnsykdom,
 • År: 18970328 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, vedhogst, selvmord, nervelidelse, Politikk, høyskole, konge, partipolitikk, panserskip, greske forhold, russiske forhold, demokratisk forfatning, diplomater, unionsspørsmål, svensker,
 • År: 18970328 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: amerikabrev, Amerikanske forhold, fotografi, Nærmiljø, styrmann, giftermål, skolelærer, skolegang, julekort,
 • År: 18970329 Fra: Rut Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, fant, fente, ungdomslagsfest, Barndom, basar, Kultur, dødsfall, Nærmiljø, selvmord, henging, håndgjerningsskole, bibliotek, sinnsykdom. Fulltekstversjon av brev nr. 583
 • År: 18971102 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: amerikabrev, personlig økonomi, Religiøsitet, arbeidsufør, utdannelse, Økonomiske kår, jernbaneanlegg, Kommunikasjon, Emigrasjon, Barndom, eiendomspris,språkkunnskap, Amerikanske forhold, Kvinnekår, giftermål, hypotekbank,
 • År: 18971128 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Arbeidsliv, medisin, lån, lungesykdom, Årsvekst og avling, husdyr, Barndom, Værforhold, oppdragelse, skolegang, reiseutrustning, Politikk, valg, partipolitikk, unionsspørsmål, Alderdom, fattigkasse, portrett, pengesending,
 • År: 18971205 Fra: Gunnar Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: skøyter, skolegang, lek, kalving, hestestell, Helse og sykdom, søndagsskole, Kultur, skolelærer, aftenskole, fødselsdag, Barndom,
 • År: 18980101 Fra: Rut Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fotografi, bibliotek, ungdomslag, Kultur, dødsfall, Nærmiljø, giftermål, skøyter, skolegang, lekser, aftenskole, tannverk, juletre, Helse og sykdom,
 • År: 18980101 Fra: Sigurd Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, dødsfall, Nærmiljø, navneforandring,
 • År: 18980109 Fra: Otilia Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengesending, eiendomspris, kunstgjødsel, frukttre, skog, Arbeidsliv,skolegang, Kvinnekår, lønn, eksamen, fabrikkvirksomhet, flytting,lærerinne, kunst-og industriutstilling, husflid, avis, Amerikanske forhold
 • År: 18980224 Fra: Otilia Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, USA
Stikkord: Alderdom, Værforhold, skolegang, lærerinne, eksamen, syskole, Kvinnekår,gardsbygging, skolepenger, pengegave, avholdssak, butikkoppstart, avis, drikking, portrett, skipsreder, historie, Sosiale kår, juletre
 • År: 18980301 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: legebesøk, medisin, øl, brennevin, Kvinnekår, Arbeidsliv, Amerikanske forhold, utdannelse, vennskap, husmannsdatter, Sosiale kår, søm, rettssak, Politikk, trelast, Økonomiske kår, lån, Barndom, odelsjord, giftermål, skatteliste
 • År: 18980329 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: dødsbudskap, Familieforhold, sakrament, Religiøsitet, Barndom, arv, begravelse, Helse og sykdom, Helg og høytid, fattigkassen, Sosiale kår,
 • År: 18980329 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: papirer,
 • År: 18980403 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: lån, byreise, medisin, priser, hypotekbank, onnearbeid, gjødsel, begravelse, fattigkasse, arbeidsufør, portrett, skolegang, Politikk, Barndom, Økonomiske kår, unionsspørsmål, konge, partipolitikk, forfatter,hest
 • År: 18980412 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, Barndom, Helse og sykdom, Kvinnekår, stemor, slekt, livsoppfatning, øl, medisin, Religiøsitet, husreparasjon, dødsfall, Amerikanske forhold, giftermål, litteratur, forfatter, pietisme, dikt, lønn, hypotekbank, Familieforhold,
 • År: 18980605 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pietisme, slekt, personlig økonomi, begravelse, Barndom, Arbeidsliv, bank, ulykke, dikt, priser, Amerikanske forhold, husreparasjon, grunnplan, legebesøk, landmåling, krig, Politikk, artikkel, syttende mai, konge
 • År: 18980710 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, lønn, onnearbeid, Årsvekst, rettssak, naboforhold, fiske, Barndom, husreparasjon, byggemateriale, priser, kreditt,
 • År: 18980814 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: forlikskommisjon, skogstykke, rettssak, odel, Alderdom, forfedre, karttegning, flødningsvesenet, onnearbeid, lønn, hampefrøsuppe, Politikk, stemmerett, krig, Økonomiske kår, naboskap, landmåling, lommeur
 • År: 18981106 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, Kvinnekår, malerarbeid, Politikk, naboskap, skogskjøp, priser, Økonomiske kår, Arbeidsliv, skolegang, Alderdom, snus, kausjon,
 • År: 18981108 Fra: Emma Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, lån, utdannelse, kausjon, handelsskole, skolepenger,lærerinneskole, Kvinnekår, lønn, bokholder, skolelærer, Politikk, herredstyre, skoletilsynsmann, Amerikanske forhold,
 • År: 18981124 Fra: Gunnar Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, Arbeidsliv, landmåling, oppdemming, konfirmasjon, kaniner,
 • År: 18981124 Fra: Magnus Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, skriveferdighet, julefeiring, lefsekling, sylteflesk, epler,
 • År: 18981124 Fra: Karen Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, skolegang, skriveferdighet,
 • År: 18981124 Fra: Rut Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: skolegang, lekser, skolelærer, komfirmasjon, fotografi, Værforhold, lesing, bøker,
 • År: 18981124 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: eiendomssak, forlik, megling, kommissær, skogstykke, vitne, sakfører, hypotekbank, gjeld, personlig økonomi, stabbur, Helse og sykdom, fullmakt, skadeerstatning, sorenskriver, postgang, omkostninger,
 • År: 18990108 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, handelsskole, Kvinnekår, Helse og sykdom, Arbeidsliv, medisin, priser, eiendomssak, Værforhold, forlikskommisjon, sorenskriver, prosess, vitne, hypotekbanken, kirkekassen, gårdsskatt, prosessutgifter, naboskap
 • År: 18990119 Fra: Rut Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: basar, fest, pengesending, lekser, utdannelse, Værforhold, skolelærer, brevskriving,
 • År: 18990207 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, barn-foreldre forhold, amerikabrev, Amerikanske forhold, Politikk, kongressmann, regnskapsrevisjon, handelsskole, utdannelse, priser, husleie, kveldsskole, skolelærer, nynorsk, eiendomssak,
 • År: 18990207 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: månedsting, rettssak, fullmakt, saksomkostninger, Helse og sykdom, tvangsauksjon, hypotekbanken, kirkekassen, gårdsskatt, lønn, regnskapsrevisjon, handelsskole, Kvinnekår,
 • År: 18990210 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: regnskapsrevisjon, pengesending, fullmakt, månedsting, vitne, Amerikanske forhold, forlovelse, jernbane, avisartikkel, Kommunikasjon, hypotekbank, gårdsskatt, kirkekasse, renter, brevskriving,
 • År: 18990219 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal (Telemark) Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: rettssak, saksomkostninger, sakfører, oppdemning, jernbane, Kommunikasjon,Politikk, avisartikkel, Helse og sykdom, legebesøk, medisin, priser, utdannelse, oppdragelse, tjenestejente, portrett, Kvinnekår, bank, kirkekasse
 • År: 18990318 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengesending, Arbeidsliv, pietisme, slekt, artikkel, jernbane, valg, herredstyre, oppdemming, Helse og sykdom, kur, barnelærdom, Religiøsitet, Barndom, doktorgrad, vedhogst, gartnerlære, skolegang, kommunerevisjon,
 • År: 18990318 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: jernbane, vestlandsbane, Kommunikasjon, eiendomssalg, Økonomiske kår, priser, meieri, sorg, skolepenger,
 • År: 18990416 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Emigrasjon, influensaepidemi, Helse og sykdom, rettssak, vitne, oppdemming, herredstyre, kongelig resolusjon, utdannelse, eksamen,
 • År: 18990501 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, kommunekasse, Årsvekst og avling, Værforhold, Politikk, Helse og sykdom, vitne, rettssak, begravelse, viet jord, Kommunikasjon, oppdemming, jernbane, husmannsplass, drikking, ungdomsmøte,
 • År: 18990606 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: dikt, influensa, utdannelse, rettssak, oppdemming, onnearbeid, pengesending, gårdsskatt, jernbane, skogstykke, eieindomssak, gjestebud, kausjon, verditakst, priser, Helse og sykdom, bytur, Kommunikasjon, Vær
 • År: 18990705 Fra: Otile Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: landmåling, regjering, oppdemming, takseringsmenn, sakfører, priser, utdannelse, eksamen, Arbeidsliv, sølvskje, bryllup, portrett, Religiøsitet,
 • År: 18990927 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: telegram, oppdemming, priser, brobygging, skjønnsmann, Helse og sykdom, landmåling, rettssak, Kommunikasjon,
 • År: 18990930 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: amerikabrev, giftermål, håndverk, lønn, Arbeidsliv, utdannelse, tørke,sagbruk, oppdemming, fullmakt, vassdragsloven, erstatning, Helse og sykdom, medisin, diett, Barndom, skolegang, amerikareise, hypotekbank,
 • År: 18991030 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: eiendomssak, ekspropriasjon, Økonomiske kår, eiendomstakst, oppdemming, Kommunikasjon, Helse og sykdom, Værforhold, tørke, miltbrann, vedhogst, kommunekasse,
 • År: 18991030 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: ekspropriasjon, oppdemming, Kommunikasjon, erklæring, konsul, eiendomssak, fløtningsforening,
 • År: 18991108 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: erklæring, prosess, regress, sakfører, ekspropriasjon, oppdemming, Kommunikasjon, fullmakt, erstatning, kirkekasse, legebesøk, Helse og sykdom, kur, arsenikkpiller,
 • År: 18991111 Fra: Rut Wefald (svigerinne), Drangedal, Telemark Til: Sara Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: gave, fotografi, håndarbeide, norgesreise,
 • År: 18991111 Fra: Rut Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: portrett, gave, håndarbeide, Værforhold, takstmann, ungdomsfest, Kultur,lekser, skolelærer, konfirmasjonsforberedelse, forlovelse, Nærmiljø, fotografi, tjeneste, litteratur, norgesreise,
 • År: 18991112 Fra: Karen Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: skolegang, skolemester, portrett, Barndom,
 • År: 18991112 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Sosiale kår, ekteskap, stemor, oppdemming, prosess, ekspropriasjon, amerikaborger, Næringsliv, sagbruk, priser, jernbane, legebesøk, Politikk, slagsmål, målsak, forfatter, Barndom, tresliperi, artikkel, gave
 • År: 18991112 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: gave, håndarbeide, slekt, Kvinnekår, Religiøsitet, ekteskap,
 • År: 18991231 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Politikk, kommunevalg, regjering, storting, jernbane, Kommunikasjon, Barndom, Kvinnekår, Sosiale kår, avis, litteratur, Helse og sykdom, sakfører, jul, Værforhold, eksekusjon, skog, overhoffrett, lagmannsrett, bruksrett, dødsbo,
 • År: 19000117 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: julefeiring, Værforhold, Barndom, Helse og sykdom, kur, brystbetennelse, astma, gjeld, pensjon, eiendomstakst, ekspropriasjon, Arbeidsliv, Politikk, Kvinnekår, butikkjomfru, mavekreft, kirkekasse, Økonomiske kår, leker,
 • År: 19000120 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: O.P. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengesending, pensjon, Værforhold, Barndom, butikkdame, klesdrakt, lønn,gikt, forkjølelse, Politikk, målsak, forfatter, dikt, statsminister, boerkrig, presse, dødsfall, mavekreft, julekort, skolemester,
 • År: 19000122 Fra: Olav Sannes, Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: telefon, sakfører, komiteformann, grunneier,
 • År: 19000304 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, Værforhold, Barndom, dødsfall, Nærmiljø, lungebetennelse, pengesending, ekspropriasjon, kirkekasse, rente, gårdsskatt,
 • År: 19000318 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: ekteskap, barsel, barnestell, Barndom, klesdrakt, hollendere,Emigrasjon, Politikk, jernbane, fruktdyrking, boerkrig, engelsmenn, eventyr,målsak, venstre, stortingsvalg, filip 2, oppdemming, erstatning,
 • År: 19000318 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: petrarca, dikt, ekteskap, graviditet, Kvinnekår,
 • År: 19000415 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengesending, rettsmøte, domsmenn, sportler, sakfører, fallitt, dødsfall, sukkersyke, lungebetennelse, vitne, Værforhold, Politikk, jakt, fiske, landsmål, boerkrig, Helse og sykdom,
 • År: 19000501 Fra: Otilie Wefald (svigermor), Drangedal, Telemark Til: Sara Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, graviditet, Kvinnekår, syttende mai, Religiøsitet, hagestell, Helse og sykdom, kjøkkenhage, premie for grønnsaksdyrking, Værforhold, amerikabrev, fødsel, Familieforhold,
 • År: 19000513 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. og Sara Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: pengesending, Barndom, Helse og sykdom, avis, Kommunikasjon, fødsel, syttende mai, Værforhold, målsak, riksmål, stortingsvalg, Politikk, sang, oppdemming, foto, oppdragelse, bekledning, handelsskole, fiske, jakt, lønn, Arbeidsliv
 • År: 19000608 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: dikt, forlik, sorenskriver,skogstykke, eiendomssak, rettspraksis,domsmann, vitne, ære, kommissær, megling, Økonomiske kår, priser, turnips,medisin, Værforhold, Helse og sykdom, rettskrenkende, rettssak, foss, Kultur, Årsvekst og avling
 • År: 19000912 Fra: Knut Wefald (far), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: oppdragelse, arbeidsmentalitet, oppdemming, bank, Helse og sykdom, Årsvekst og avling, hasselnøtter, fattigdom, frukttrær, bær, onnearbeid, Politikk, valg, valgmann, politisk møte, laks, hummer, landmåling, erstatning, gjeld,
 • År: 19001009 Fra: Emma Wefald (søster), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: dødsfall, Familieforhold, begravelse, sorg, Helg og høytid, Alderdom, dampskip, konfirmasjon, Arbeidsliv, konkurs, sørgeklær, Religiøsitet, navnebruk, fotografi,
 • År: 19001021 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: dikter, Religiøsitet, offiser, dreyfus, oppsigelse, begravelse,sørgeklær,arvegods, personlig økonomi, slåmaskin, potetopptaker, gardssalg, amtmann, fullmakt, bank, fløtningsinspektør, husdyr, gjeld, pensjon, priser
 • År: 19001027 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: sorg, Helse og sykdom, Alderdom, hypotekbank, sakfører, uskiftet bo, skifteretten, enkepensjon, begravelse, Familieforhold,
 • År: 19001101 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: hussalg, pengesending, arv, drenering, kunstgjødning, gardssalg, landbruksmaskin, fattigdom, skjøte, personlig økonomi, Emigrasjon, Helse og sykdom, kirkekasse, ingeniør, oppsigelse, taksering, Værforhold, sorg, amerikabrev,
 • År: 1901 29 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Kommunikasjon, elveutgifter, dambygging, Helse og sykdom, Amerikanske forhold, pengesending, Økonomiske kår, lege, nyresykdom, tæring, Religiøsitet, gave,
 • År: 19010105 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, fotografi, julefeiring, Helg og høytid, sorg, panteattest, skogstykke, hypotekbank, skatter, lensmann, Værforhold, amerikabrev,
 • År: 19010219 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Barndom, lege, hofteoperasjon, medisin, likstrå, begravelse, Emigrasjon, skolegang, dikt, ekteskap, livsbetraktning, kirkekasse, personlig økonomi, slåmaskin, landbruksmaskin, gjødsel, klesplagg, priser, kakkelovn
 • År: 19010220 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: matrikkelskyld, hypotekbanken, pant, odelsjord, gardskjøp, priser, skjøte, auksjon, sakfører, lensmann, kirkekasse, renter, skatter, kubbestol, fugler, Helse og sykdom, Religiøsitet, fedrelandskjærlighet,
 • År: 19010326 Fra: Gusta M. Pedersen (tante), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: dødsbudskap, Familieforhold, slagtilfelle, Helse og sykdom, pengesending, begravelse,sorenskriver, fullmakt, arv, vevstol, arveoppgjør, skifterett, blåtøy,
 • År: 19010416 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: hypotekbank, konkursbo, personlig økonomi, kirkekassen, gjeld, renter, skatter, sakfører, gardssalg, pensjon,
 • År: 19010505 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fødsel, Familieforhold, livsoppfatning, Religiøsitet, navnebruk, hypotekbanken, Sosiale kår, personlig økonomi, eldhus, tvangsauksjon, treplanting, fritenker, Amerikanske forhold, vekkelsesmøte, arrestordre, prest, Emigrasjon, oppdragelse,
 • År: 19011208 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fullmakt, lån, kirkekasse, stevning, priser, amerikansk borger, skadeerstatning, forlikskommisjon, gjeld, auksjon, Barndom, lønn,Sosiale kår, gardssalg, giftermål, skatter, julefeiring, konsul,
 • År: 19011222 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: artikkel, fotografi, livsholdning, Religiøsitet, gardssalg, gjeld, Helse og sykdom,ekteskap, dranker, pukkelrygg, fattighus, Sosiale kår, kontrakt, hampesuppe, foreldre-barn forhold, konsul, hampefrø,
 • År: 19020120 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: gardsveg, vegkonflikt, lensmann, vegbygging, slå ball, makeskifte, forlikskommisjon, åstedskommisjon, eiendomssak, erklæring,
 • År: 19020209 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: avisartikkel, konsul, eiendomsrett, Økonomiske kår, eiendomssalg, priser,lån, forlikskommisjon, gjeld, rettssak, kommunekasserer,
 • År: 19020323 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: Emigrasjon, Barndom, Kvinnekår, skolelærer, amerikareise, Amerikanske forhold, norgesbrev, gave, konsul, Økonomiske kår, eiendomssalg, priser, pensjon, renter, skatt, gjeld,
 • År: 19071118 Fra: Otilie Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: eiendomssalg, pensjon, Helse og sykdom, Kvinnekår, gjeld, oppdemming, Emigrasjon, begravelse, landbruksmaskiner, konkursbo, trelast,cellulose, avis, Arbeidsliv, arbeidsledighet, utvandringsskatt, pengesending, Sosiale kår
 • År: 19081217 Fra: Sigurd Wefald (bror), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: gardsbygninger, Helse og sykdom, Økonomiske kår, Amerikanske forhold, økonomisk krise, Emigrasjon, portrett,
 • År: 19110318 Fra: Otilia Wefald (stemor), Drangedal, Telemark Til: Knud S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fiskegrunn, taksering, sorenskriver, personlig økonomi, konfirmasjon, bil, Helse og sykdom, dødsfall, hjemvendt emigrant, giftermål, Nærmiljø, eiendomssalg, priser, amerikabrev, skogstykke, eik,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (937 DRANGEDAL)
Utvandrarar frå Tørdal. Utg. Drangedal historielag. I: Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Nr 1 (1976). S. 32-40. Red. Jon Lauvstad. Merknad: Avsendar: Ole H. Nottolfson Doxrud 1920.
 • Amerikabrev ; Norgesbrev (938 DRANGEDAL)
Amerikabrev. Utg. Drangedal historielag. I: Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Nr 5 (1982). 112-123. Red. Dag Straume. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Halvor G. Haugene 1931 (Amerikabrev), Aslaug Nordbø 1890 (Norgesbrev). Det siste i fotografisk avtrykk.
 • Brev (939 DRANGEDAL)
Budstikke. I: Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag. 1981. S. 10-13. Merknad: Avsendar: Presten Andreas Christian Krogh 1780. Også trykt i "Det var ein gong: minner frå Drangedal" nr 4 (1981) s. 48-50.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (940 DRANGEDAL)
Drangedahls Kalds Situasjon og Beskaffenhed befindes saaleedes. Utg. Drangedal historielag. I: Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Nr 9 (1986). S. 36-49. Red. Jon Straume. Merknad: Svar frå sokneprest Ole Meldahl.
 • Diplom (941 DRANGEDAL)
Diplomatarium Norvegicum. Det eldste dokumentet frå Drangedal. Utg. Drangedal historielag. I: Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Nr 2 (1979). S. 81-86. Red. Dag Straume. Merknad: Frå 1341. Fotografisk avtrykk frå DN, samt i omsetjing. Domsbrev vedrørande Roalstad.
 • Husmannskontrakt (942 DRANGEDAL)
Hauktjennlikåsa. Utg. Drangedal historielag. I: Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Nr 1 (1976). S. 60-68. Red. Tor O. Gautefald. Merknad: Kåsa under Gautefall 1890.
 • Husmannskontrakt (943 DRANGEDAL)
Rølandliane. Utg. Drangedal historielag. I: Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Nr 12 (1989). S. 49-51. Red. Tor O. Gautefald. Merknad: Rølandliane under Lien 1842.
 • Husmannskontrakt (944 DRANGEDAL)
Husmannstida. Utg. Drangedal historielag. I: Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Nr 2 (1979). S. 15-23. Red. Jørgen Løyte. Merknad: Homme under Åse 1837.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (945 DRANGEDAL)
Landkommisjonen 1661. (Gårdenes brukere, eiere og herligheter). Utg. Drangedal historielag. I: Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Nr 10 (1987). S. 59-75. Red. Jon Straume. Merknad: Omfattar Drangedal hovedsokn og Tørdal anneks.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (946 DRANGEDAL)
Forslag til ny Skyldlægning for Drangedals Her Red....[1866]. [115] s.

Aviser