Bibliografi:Seljord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur

 • Aakre, Harald: Husmannsplasar i Seljord. Utg. H. Aakre. 2002-
  • Del 1: Seljord. 2002. 32 s.
  • Del 2: Flatdal, Åmotsdal. 2002. 40 s.
 • Aakre, Harald: Husmannsplassar i Svartdal. Utg. H. Aakre. 1996. 175 s.
 • Aakre, Harald: Kleivskogen. Utg. H. Aakre. 1999.
 • Aakre, Harald: På gamle tufter i Dyrlandsdalen. Utg. H. Aakre. 1997. 65 s.
 • Aakre, Harald: Skarsvegen. Utg. H. Aakre. 1991. 175 s.
 • Aamotsdal kyrkje 150 års jubileum : 1792-1942. Utg. Aamotsdal sokneråd. 1942. 32 s.
 • Aasbø, Hallvard: Nutheim gjestgiveri i Flatdal 100 år : eit lite oversyn ved 100 års jubileet i 1977. Utg. H. Aasbø. 1977? 36 s.
 • Bakken, Kristin: Stedsnavn fra Langlim. Hovedoppgave i norsk, Universitetet i Oslo, 1987.
 • Bakken, Vigdis: Prestens rettighet. Konflikten mellom almuen og sognepresten i Seljord prestegjeld i siste halvdel av 1700-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 2000.
 • Bolstad, Alfred: Frå kvægudstilling til folkefest : Seljordutstillinga Dyrsku'n 125 år 1866-1991. Utg. Seljordutstillinga Dyrsku'n. 1993. 334 s. ISBN 8299294908. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bringa, Ole Bjørn: Ord og uttrykk frå Seljord : ordliste fe utvandra og inngrodde seljordingar og andre mæ intresse fe Vest-Telemarkdialekt. Utg. O.B. Bringa. 2003. 80 s. ISBN 8299660106. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøe, Olav: Dei fine tonane : meisterspelemannen Bjarne Herrefoss : 50 år med folk og musikk. Utg. Genius forlag. 1996. 128 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flatin, Kjetil A.: Tussar og trolldom. Ved. Tov Flatin. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1991. Merknad: Serie: Norsk folkeminnelags skrifter nr 21. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fornminner i Telemark : rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket : Seljord kommune. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1988. Upag., ringperm.
 • Hagland, Jan Ragnar: «Hans Jacob Willes bruk av diplom som kjeldemateriale i Sillejords Beskrivelse». I: Heimen, b. XVI, s. 645–650.
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Høgehaug, Olav: Ættesoge frå Øvre Telemark. Utg. T. Nes. 1997. 97 s. Merknad: Denne ættesoga tek for seg slekt etter Kristine og Sigvald Aakre som levde i Langlim i Seljord kommune på 1700-talet.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høydal, Aslaug: Bakholfolkji : til minne om husmennene i landet vårt. Utg. Landbruksforlaget. 1991. 71 s. ISBN 8252914969. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jubileumsskrift. Flatdal kyrkje 350 år. Manndal kapell 50 år. Red. Sigurd Telnes. Utg. Flatdal sokneråd. 2004?. 46 s.
 • Kivlemøyarne : Sogur og dikt : helsing til Olaf Sveinsson paa 75 aarsdagen hans. Utg. Kr. Torp Hansen. 1917. 95 s.
 • Kvaale, Kjetil: Den gamle skulen : om skulen i Seljord frå 1700 talet til 1960-åri. Utg. Seljord sogelag. 1997.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvaale, Kjetil: På attlagde tun ved Sundsbarm strender. Utg. Seljord sogelag. 2010. 2. utg. 40 s. Merknad: 1. utgave fra 1969.
 • Lindhjem, Peder: Seljordidretten gjennom tidene : Seljord idrettslag 100 år. Utg. Seljord idrettslag. 2002. 177 s.
 • Mikkelsen, Egil: Kulturminner i området mellom Seljordvatn og Flåvatn Telemark. Utg. Universitetets Oldsaksamling. 1981. 17 s. Merknad: Serie: Verneplan for vassdrag : 10 års vernede vassdrag.
 • Minneskrift om flyulukka på Skorve : den 9. september 1944. Red. Peder Lindhjem, Birger Smestad og Gunnar Sveinsson. Utg. Seljord sogelag. 1994. 35 s.
 • Moe, Moltke: Jomfru Morgonsoli og andre eventyr : etter oppskrifter frå Flatdal. Red. Peter Fjågesund. Utg. Fingal forlag. 2016. 91 s. ISBN 978-82-999818-2-8
 • Møller, Arvid: Erlend Grøstad og Nuthein : Nutheim gjestgiveri. Utg. Labyrinth press. 1998. 95 s. ISBN8273931013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nes, Trygve: Svartdalsheiane : staulshistorikk fra Svartdal og Åmotsdal. Utg. T. Nes. 1998. 128 s. ISBN 8299221870. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nitter, Peter Lorentz de Ferry: Sjøormen fanget i natt : bli med sjøormforsker Bang Urkestad i jakten på sjøormen i Seljordvatnet. Utg. Kolofon. 2014. 362 s. ISBN 9788230011249
 • Nordby, Guro og Anne Haugen Wagn: Kulturlandskap i Hjartdal, Notodden og Seljord. Utg. Tun forl. 2007. 88 s. ISBN 978-82-529-3050-4.
 • Nordstoga, Torvald: Sol gjeng upp - sol gjeng ned : trekk frå edruskapsarbeid i Telemark. Utg. Pro Anno forlag. 1998. 151 s. ISBN 8290733097. Digital versjonNettbiblioteket
 • - og bygdi syng : viser frå Seljord. Utg. Tiden. 1976.
 • Rem, Håvard: Dyrsku'n : eventyret i Telemark. Utg. Dinam0. 2016. 215 s. ISBN978-82-8071-315-5
 • Sanden, Gunnar: Vest-Telemark boki. Utg. @NNO forlag. 2004. 230 s. ISBN 8299610834
 • Sandsdalen, Guro: Juksebøn. Ei samling historiar fra gamle dagar. Utg. G. Sandsdalen. U.å.
 • Sandsdalen, Halvor J.: Drivarbekkdalen : med Seljord målarklubb på gamle stigar og nye vegar i grenseskilje mellom Øyfjell og Langlim. Utg. Seljord kunstforening. 1984. 46 s.
 • Sandsdalen, Halvor J.: Langs Svorteåi : frå Svartdal til Hjartdal. Utg. Seljord kunstforening. 1986. 54 s.
 • Sandsdalen, Halvor J.: Seljord - frå Kivlemøyane til Brurebergi. Utg. Seljord kunstforening. 1989. 76 s.
 • Sandsdalen, Halvor J.: Trollebotn : ein tur over Seljordshei og gjennom Trollebotn i lag med Seljord målarklubb. Utg. Seljord kunstforening. 1983. 62 s. ISBN: 82-990719-1-7
 • Seljord sogelags skriftserie. Utg. Seljord sogelag. 1992-. ISSN 0805-3138
  • Nr 1: Karlberg, Odd: Skanke-ætlingar i Seljord. Dei fyrste fem generasjonane. 1992. Digital versjonNettbiblioteket
  • Nr 2: Sandsdalen, Halvor J: Seljordshei. Hendingar og landskap. 1993. Digital versjonNettbiblioteket
  • Nr 3: Høydal, Aslaug: Me skal ikkje skjøne alt. 1995.
  • Nr 4: Flatin, Anne Brit Borgen: "Folkeleg og frilynt". 100 års festskrift. Seljord ungdomslag 1896-1996. 1996.
  • Nr 5: Kvaale, Kjetil: Den gamle skulen. Om skulen i Seljord frå 1700-talet til 1960-åri. 1997. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skrede, Knut: Seljord pensjonistlag 60 år. Utg. Seljord pensjonistlag. 2011. 64 s.
 • Strømsbo, Anne-Marie: Veving med utgangspunkt i brukstekstiler fra Seljord. Hovudarbeid, Telemark lærarhøgskole, 1979.
 • Sveinsson, Gunnar: Av mannslagar-ætt : ei halvdokumentarisk soge om Andres Olavsson Garvik og Kivledalen. Utg. G. Sveinsson. 1989. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sveinsson, Gunnar: Ja, me minnest! : Seljord i krigsåri 1940-45. Utg. G. Sveinsson. 1993. 118 s. ISBN 8299282012.
 • Sveinsson, Gunnar: Vardøger. Utg. G. Sveinsson. 1987. 97 s.
 • Swensen, Wilhelm: Jarand Aasmundson Rønjom. Utg. Grøndahl. 1943. 26 s. (Fortidsminner XXIII).
 • Telnes, Bergit: Bergverksdrift og bondeopprør. Vest-Telemark 1538-1549. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1991.
 • Telnes, Jørund: Guro Heddelid. Utg. Seljord kunstforening. 1985. 125 s. ISBN 8299071925.1. utg. Kristiania : Det Norske Samlags Forl., 1880. Digital versjonNettbiblioteket
 • Telnes, Sigurd: Jubileumsskrift : Flatdal kyrkje 350 år, Manndal kapell 50 år. Utg. Flatdal sokneråd. 2004. 46 s.
 • Telnes, Sigurd: Lugar-Ola : soger etter Olav Ø. Sandsdalen. Utg. Landstadinstituttet. 2004. 112 s. ISBN 8290526520. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Telnes, Sigurd: Åmotsdal : grannelagi mellom Dalemannen og Lepjusdalen. Utg. Seljord målarklubb; Landstadsinstituttet. 2001. 80 s. ISBN 8252134548 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Telnes, Tone: Tettstadutvikling og identitet - med Seljord som oppgåveområde. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Trahaug, Tov: Flatdal kyrkje 300 år. Utg. 1954. Merknad: Manuskript.
 • Tøfte, Borgny Slettemoen: 100 år med Seljord Røde kors. Utg. Seljord Røde kors. 2009. 120 s.
 • Wenaas, Harold: Stener, the sheriff from Telemark : a novel. Utg. North American Heritage Press. 1996. 196 s. ISBN 094232322X.
 • Wille, Hans Jacob: Beskrivelse over Sillejords Præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge, : tilligemed et geographisk Chart over samme. Utg. Halvorsen & Børsum Antikvariat A/S. 1956. 292 s. Merknad: Faksimileutg. Serie:

Facsimilia topographica, nr.: 4. Digital versjonNettbiblioteket.

 • Wille, Hans Jacob: Norsk Ordbog som især indeholder en Samling af norske Ord, som især bruges i Sillejord og fleere Stæder i Norge. Red. Jan Ragnar Hagland. Utg. Universitetsforlaget, 1975. 70 s. Merknad: Serie: Skrifter (Det Kongelige norske videnskabers selskab) ; nr 3 (1975).
 • Åmotsdal kyrkje : 200 års jubileum : 1792-1992. Utg. Åmotsdal sokneråd. 1992. 48 s.
 • Åsebrekkene og Nutheimsvingen : jubileumsskrift til opninga av Nutheim-parsellen på E 76 i juni 1989. Red. Marit Håverstad og Birger Aase. Utg. Statens vegvesen. 1989. 19 s.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 0430 Fra: , Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, Helse og sykdom, Økonomiske kår, priser, Nærmiljø, giftermål,
 • År: 0704 Fra: K. E. Strand, Aarusmoen, Seljord, Telemark Til: Anne Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Nærmiljø, dødsfall, Helg og høytid, begravelse, Værforhold,
 • År: 19161023 Fra: Bergit Flaati, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Nærmiljø, Helse og sykdom, slag, tjenestejenter, giftermål. Fulltekstversjon av brev nr. 1748
 • År: 19161229 Fra: Kjetil E. Strand, Strand, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen m. fam., Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, slag, sykeleie, foto, Amerikanske forhold, Religiøsitet, Økonomiske kår, priser,
 • År: 19171209 Fra: Bergit Flaati, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, tjenesteudyktig, brysthinnebetennelse, Helse og sykdom, militære, folkehøgskole, svulst, Religiøsitet, kristelig ungdomslag, tannlege, tæring, Nærmiljø, første verdenskrig, Økonomiske kår, dyrtid, rasjonering, husmorskole
 • År: 19180304 Fra: Agnete Nystøl, Seljord, Telemark Til: Egelev og Anne Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Nærmiljø, dødsfall, slag, Helse og sykdom, Religiøsitet, tæring, koldbrann, rørlegger,
 • År: 19180524 Fra: Bergit Flaati, Flatdal, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: bortforpakting, Nærmiljø, Værforhold, Helg og høytid, pinsestevne, Religiøsitet, dommedagsprofetier, religiøst skille, Sosiale kår, frilynde ungdomslag, evangelist, giftermål, setring,
 • År: 19190126 Fra: Kjetil og Agnete, Seljord, Telemark Til: Egelev og Anne Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Nærmiljø, dødsfall, spanskesyken, søndagsskole, julefest, Helg og høytid, jul, brennevinsforbud,
 • År: 19190213 Fra: Gunhild Tvinglid, Tvingeli, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: foto, Helse og sykdom, spanskesyken, brysthinnebetennelse, dødsfall, Nærmiljø, sinnsykdom, Værforhold,
 • År: 19190315 Fra: Olav L. Berge (søskenbarn), Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Familieforhold, gikt, spanskesyke, dødsfall, Nærmiljø, rasjonering, Økonomiske kår, foto,
 • År: 19190613 Fra: Gudveig, Kjetil og Agnete , Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Nærmiljø, dødsfall, blodstyrtning, handelslag,
 • År: 19210328 Fra: Gunnhild Tvinglid, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, kusma, difteri, dødsfall, Nærmiljø, gjeting, Værforhold, gårdkjøp, Emigrasjon, foto, drukningsulykke
 • År: 19231227 Fra: Olav Berge, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, arbeidsledighet, Økonomiske kår, priser, Nærmiljø, kårordning, språkstudier, strikkemaskiner, tvangssalg, økonomisk depresjon, ryggskade, Værforhold, Kommunikasjon,
 • År: 19240111 Fra: Gunhild og Kjetil Strand, Strand, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Værforhold, Årsvekst og avling, Helg og høytid, jul, Amerikanske forhold, Religiøsitet., dødsfall,
 • År: 19240112 Fra: Gunhild Tvingelid, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, Værforhold, setring, Religiøsitet, bedehus, stevne, Amerikanske forhold, misjonær, hytte, Helse og sykdom, Nærmiljø,
 • År: 19240321 Fra: Gunhild Tvingelid, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, influensa, giktfeber, Religiøsitet, Nærmiljø, Alderdom, bronkitt, lungebetennelse, Værforhold, dødsfall, spanskesyken,
 • År: 19250501 Fra: Gunhild Tvingelid, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, Økonomiske kår, gjeld, tømmerhogst, barneoppdragelse, Nærmiljø, Helse og sykdom, lungebetennelse, tæring, dødsfall, Amerikanske forhold, kikhoste,
 • År: 1929 Fra: Guro og Jørgen Heggenes (søskenbarn), Seljord, Telemark Til: søskenbarn, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson,
Stikkord: Familieforhold, Emigrasjon, Økonomiske kår, økonomisk depresjon, gjeld,
 • År: 19291110 Fra: Høye Dalen (bror), Haugan, Seljord, Telemark Til: Margit Hestemyr, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Sosiale kår, Økonomiske kår, økonomisk depresjon, Alderdom, Familieforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1767
 • År: 19300105 Fra: Høye Dalen (bror), Seljord, Telemark Til: Margit Hestemyr, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, Økonomiske kår, priser, økonomisk depresjon, Nærmiljø,
 • År: 193209 Fra: Gunhild Tvingelid, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: foto, gjeting, Primærnæring, Økonomiske kår, Nærmiljø, bilulykke, drukningsulykke, skilsmisse, dødsfall, Religiøsitet, brennevin, Familieforhold,
 • År: 19350911 Fra: Gunhild Tvingelid, Seljord, Telemark Til: Egelev Olsen, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: gjeting, Økonomiske kår, Alderdom, senilitet, Nærmiljø, odelsrett, setring, indremisjon, Religiøsitet, frimisjon, pinsevenner, voksendåp, Helg og høytid, Værforhold, Årsvekst og avling, sølvrevoppdrett,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - skøyte (984 SELJORD: Sjå nr)
Einevaldstida og dei norske skogane. Utg. Telemark mållag. I: Årbok for Telemark. 1961. S. 35-47. Red. Olav Kaarstein. Merknad: 4 skøyte: 1 frå 1708 (gjeld Luksefjell i Sandsvær), 3 frå 185455 (gjeld Østre Haslevik i Seljord).

Aviser