Bibliografi:Notodden kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjerva, Asle: Notodden i 3670-åra. Utg. Notodden historielag. 2012. 96 s. ISBN 9788299371537
 • Bjerva, Asle og Knut G. Bjerva: Historiefortelleren Teledølen. Utg. Teledølen kultur-pub. 2013.
  • Nr. 1: 1961-1963. 96 s. ISBN 9788299931410
  • Nr. 2: 1964-1965. 96 s. ISBN 9788299931427
  • Nr. 3: 1965-1973. 96 s. ISBN 9788299931434
 • Borgen Tordis (red.): Betesda : pinsemenighet Heddal 50 år, 1945-1995 : jubileumsskrift. Utg. Betseda pinsemenighet (Heddal). 1995. 25 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brendalsmo, Jan ofl: Innberetning over de arkeologiske undersøkelser på Heddal prestegård, Notodden kommune, Telemark fylke, 1988. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1989. Merknad: Serie: Varia ; nr 20. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Coch, Niels: Beskrivelse over Hitterdahls præstegield. Red. Alf Moestue. Utg. Notodden historielag og Teledølen. 1995. 11 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Ivar T.: Lesebok for deg og meg. Folketradisjon i Heddal og bygdene omkring. Levende bygdemål – ein arv for nåtid og framtid. Utg. Ivar T. Dahl. 2007. 304 s. ISBN 978-82-92053-31-7.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grini, Inger Johanne: Bunadskaparen Anne Bamble 1884-1984 : jubileumsskrift. Utg. Heddal bondekvinnelag. 1984. 15 s.
 • Gundersen, Edgar: Boligbyggingen på Svelgfos, 1906 - 1913. Utg. E. Gundersen. 2012. Merknad: Notat utarbeidet på oppdrag fra Riksantikvaren. Fulltekst
 • Halvorsen, Else Marie: Lærerutdanneren Henrik Halvorsen : visjon og virke. Utg. 2010. 284 s.
 • Halvorsen, Henrik og Birger Risnes: Lærarutdanning på Notodden : 1895-1994. Utg. Høgskolen i Telemark. 2003. 50 s.
 • Hansen, Jens Christian: Notodden. Utg. av Notodden kommune i anl. byens 50-årsjubileum 1963. 1963. 351 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. XIII, s. 236–239.
 • Henriksen, Norolf: Hydranten : lang arbeidsdag i industrien. Utg. Telemark trykk. 2013. 174 s. ISBN 9788292053379. Merknad: Om Norsk Hydros utvikling og historie de siste 50 årene, og om arbeidslivet på Rjukan og Notodden.
 • Holta, O. H.: Hitterdalsboken. Gaarde og slegte. Porsgrund. 1926. 535 s. Digital versjonNettbiblioteket (fotografisk opptrykk 1988, Lokalhistorisk forlag)
 • Husmannsplassar i Notodden kommune. Utg. Notodden historielag. 2011-
  • B.1: Kaasa, Ragnhild Kaste, Rodahl, Ingrid S., Bakka, Inger Johanne og Holm, Helga: Notodden by. 2011. 280 s. ISBN 978-82-92053-49-2.
  • B.2: Kaasa, Ragnhild Kaste, Rodahl, Ingrid S., Bakka, Inger Johanne: Tinnegrend og Lisleherad. 2016. 457 s. ISBN 978-82-993715-7-5
 • Høydal, Hallgrim: "Lat oss ikkje forfedrane gløyma" : Heddal og Notodden museumslag 1947-1997.Utg. Heddal og Notodden museumslag. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høydal, Hallgrim: Notodden frå bygd til by. Arbeidarrørsla veks fram. Universitetet i Trondheim 1978. Historie.
 • Jordheim, Knut: Tidsbilder : av livet i en kommune gjennom 100 år - Notodden 1913-2013 : "Gudsord og fossekraft". Utg. Notodden kirkelige fellesråd. 2013. 324 s. ISBN 9788292053607.
 • Kaasa, Ottar. Notodden i tekst og bilder. Utg. Telemark trykk. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Arne ofl: "Byens framtid er dens skole" : jubileumsbok for Notodden videregående skole 1913-2013. Utg. Notodden videregående skole. 2013. 240 s. ISBN 9788292053621.
 • Langdalen, Erik og Roy Thomassen: Kulturlandskapet ved Heddal stavkirke : utredning om vegtrasévalg og arealdisponering som grunnlag for reguleringsplan for området ved Heddal stavkirke i Notodden kommune. Utg. Norges landbrukshøgskole. 1980. 71 s. Merknad: Serie: Melding (Norges landbrukshøgskole. Institutt for jordskifte og eiendomsutforming), nr.: 34.
 • Løvstad, Anne Kjersti: Hydroparken Notodden : fra industri til grønn bydel : mulighetsanalyse transformasjon og phytoremediering = Hydroparken Notodden : from industrial site to green neighborhood : feasibility study for tarnsformation [sic] and phytoremediation. Mastergradsoppgave i Landskapsarkitektur - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging, Ås, 2012.
 • Moestue, Alf: "Enighed gjør stærk" : fra de første fagforeninger til Hydroarbeidernes forening 1906-1981. Utg. Hydroarbeidernes forening. 1981. 122 s.
 • Moestue, Alf: Slik var hverdagen : arbeidsfolk forteller fra husmannskår, anleggstid og kriseår. Red. Hallgrim Høydal, Kari Moen og Jostein Nerbøvik. Utg. Notodden historielag. 1988. 230 s. ISBN 82-508-0499-6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Møen, Leiv I.: Heddal stavkyrkje. Utg. Heddal sokneråd. 2010. 36 s.
 • Nelvik, Odd Johan: Holta i fire generasjoner. Utg. Holta Invest. 2013. 199 s. ISBN 9788230010860.
 • Nordby, Guro: Ungdomstid i Notodden. Ungdomskultur i 1950- og 1970-årene. Universitetet i Oslo, magistergrad 1992.
 • Nordby, Guro og Anne Haugen Wagn: Kulturlandskap i Hjartdal, Notodden og Seljord. Utg. Tun forl. 2007. 88 s. ISBN 978-82-529-3050-4.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordlund, Sturla: Drikkevaner og vinmonopolutsalg. Utg. Universitetsforlaget. 1974. Merknad: Elverum, Notodden og Ålesund. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noss, Aagot: Draktskikk i Aust-Telemark : mangfald og endring : Bø, Gransherad, Heddal, Hjartdal, Sauherad. Utg. Novus forlag. 2010. 195 s. ISBN 978-82-7099-582-0.
 • Notodden - slik far så byen. Bilder fra Ragnvald Bjervas kamera. Red. Asle og Knut Bjerva. Utg. Telen. 2009. 80 s. ISBN 978-82-993721-1-4.
 • Notodden kirkes innvielse : 20. februar 1938. Utg. 1938. 16 s.
 • Nørstrud, Ambros. Til topps i Lifjell. Utg. Himingen forl.. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Roheim, Jørgen: Hvor de gamle stier møtes. Ei lita grend mellom tre kommuner. Utg. J. Roheim. 2007. 121 s.
 • Sem, Halvor (red.): Bakafe susar skogenn : soga om skogen i Gransherad, Heddal og Lisleherad. Utg. Notodden trykk & reklame. 2011. 272 s. ISBN 9788299889704
 • Skogen, Olav A.: Tinfos kjemiske arbeiderforening avd. 58 av N.K.I.F. : 40 år 1939-1979. Utg. Tinfos kjemiske arbeiderforening avd. 58 av N.K.I.F. 1979. 19 s.
 • Skoleplan for Notoddens folkeskole. Utg. 1913. 91 s.
 • Sønmør, Ingunn Mælandsmo. Gransherad kyrkje : frå dei eldste tider til i dag : ved 150-års jubileet 1999. Utg. [Gransherad sokneråd]. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thorsen, Birger: I kamp med det frie ord : Notoddens illegale informasjon 1940-45. Utg. 1994. 200 s. ISBN 82-993327-0-2.
 • Thorsen, Birger: Notoddens illegale informasjonstjeneste under Den annen verdenskrig, sett gjennom de illegale avisene "Fronten" og "Fritt fram". Universitetet i Oslo/Telemark distriktshøgskole 1993. Historie.
 • Trae, Svein Vetle: På sporet av norsk forsvarshistorie : fra sverd til Krag-Jørgensen og fra Sten-gun til MP 5 : Notodden heimevernsområde 1946-1966. Utg. S.V. Trae. 1996. 211 s. ISBN 82-993986-0-6.
 • Wagn, Anne Haugen: Notodden energi 50 år 1954-2004 : glimt fra Tinnelvas krafthistorie : kommunal elektrisitetsforsyning. Utg. Notodden energi. 2004. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wergeland, Håkon: Notodden lærarskule 1895-1920 : festskrift til 25 års jubilæet. Utg. "Teledølen"s prenteverk. 1920. 174 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wølner, Odd Ivar: Mannskoret Brage Notodden 100 år : 1913-2013. Utg. Notodden trykk & reklame. 2013. 128 s. ISBN 9788299889711.
 • Østvedt, Einar: Uppigard Bolkesjø gjennom to hundre år : reiseskildringer og litt om folket på Uppigard. Utg. 1975. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Orm: "Det smærter mig meget at nedskrive disse linjer til eder" : Heddal-Telemark-Wisconsin. Utg. Teledølen, 1995. 111 s.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1723 (968 NOTODDEN)
Skattematrikkelen 1723 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 50 s. Red. HansOlav Oldrup Johnsen.
 • Matrikkel 1886 (969 NOTODDEN)
Ny Matrikul for Grandsherreds Thinglag (ifl. Lov af 6. Juni 1863). 1886. 26 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (970 NOTODDEN)
Forslag til ny Skyldlægning for Hiterdals Herred 1866. 50 s.
 • Skattemanntal - brød og vinpengar 1824 (971 NOTODDEN)
Brød og vinpenge 1824 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 30 s. Red. Hans Olav Oldrup Johnsen.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (972 NOTODDEN)
Ekstraskatten 1762 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 35 s. Red. HansOlav Oldrup Johnsen.
 • Skattemanntal - inntektsskatt 1810 (973 NOTODDEN)
Innkomstskatten 1810 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 36 s. Red. HansOlav Oldrup Johnsen.
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (974 NOTODDEN)
Skoskatten 1711. Hva ekstraskattliste fra Heddal 1711 kan fortelle. I: Årsskrift. Notodden historielag. Årg. 3 (1985). S. 14-18. Red. Alf Mostue.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (975 NOTODDEN)
Sølvskatten 1816 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 25 s. Red. HansOlav Oldrup Johnsen.

Aviser

Eksterne lenker