Bibliografi:Tokke kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur

Gardstun på Børte tidleg i 1950-åri.
Utsikt over Bandak frå Dalen i 1880-åri.
Gardstun på Breiland.
Parti frå Dalen i 1961.
 • Aabø, Arne T.: Grytestøylsmeden - Steinar Aslaksson Turtedalen. Utg. Vest-Telemark museum. 2006. 64 s. ISBN 8299317630. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aabø, Arne T.: Var det kje moro? blenk frå soga til idrottslaget Teledølen i Lårdal. Utg. Tokke historielag. 2003. 40 s. Merknad: Særprent av årsskriftet til Tokke historielag 2003.
 • Anker, B.Th. (Bernt Theodor).: Minne-ord ivi Eidsvollsmannen Talleiv Olavsson Huvestad ved Avdukingi av ein Bautastein paa Gravi hans 17. mai 1901. Utg. Tokke kommune, Kulturetaten. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakken, Olav: Lårdalssoga. Utg. Sogenemnda for Lårdal. Utg. 1978. 641 s. Merknad: 1 : Kultursoge med skulesoge ; 2 : Gardsoge Lårdal herred m/Øyfjell ; 3 : Ættesoge ; 4 : Register og oversyn. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bastiansen, Birger: Åmdals gamle kobberværk : 1540-1945. Utg. B. Bastiansen. 1983?. 40 s.
 • Bendiksen, Unni: Åmdal I.L. : 100-årsjubileum. Utg. Åmdal idrettslag. 2016. 216 s. ISBN978-82-303-3361-7
 • Brattekås, Sigrunn Lie: Dalen hotel 1894-2003. Utg. Dalen Hotel. 2003. 96 s. ISBN 8230300321
 • Brattekås, Sigrunn Lie. Knivkunstnaren Gunnar Omdal : (1901-1984). Utg. Vest-Telemark museum. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brekke, Halgeir: Kniv- og felemakaren Aasmund Hovden : eit minneskrift. Utg. Støttelaget for Øyfjell bygdemuseum. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Broe, Unni: Under tak i Tokke : sluttrapport frå kulturminneregistreringane i Tokke. Utg. Tokke kommune, Tokke historielag. 1986. 182 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christenson, L.G.: Nikulstradisjonen i Eidsborg i fortid og notid. Kvifor vert helgentradisjonar tekne oppatt i våre dagar? 2006.
 • Dalen og Dalen hotel : festskrift ved Telemarkkanalens 100-års jubileum : 1892-1992. Utg. Tokke historielag. 1992. 109 s. ISBN 8299119723. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Draugedal, Ingebjørg: Eit år på Haugo. Utg. Stiftinga Vest-Telemark museum. 2009. 96 s. ISBN 9788299317672
 • Eidem, Knut: Rui-jentene som kom til Kongen. Utg. Telemarksmagasinet. 2004. 141 s. ISBN 8292169032. 1. utg. 1974. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eidsborg stavkyrkje. Utg. 1971. 95 s.
 • Eliassen, Georg: Restaureringen av Eidsborg stavkirke. Utg. 1932.
 • Farner, Edvard: «Olaf O. Rogndal. Bonde, lege, fotograf og fabrikkeier i Telemark som bygde sin egen kraftstasjon». I: Volund. Utg. Norsk Teknisk Museum. 1975. S. 62–73.
 • Felland, Olav: Nedlagte gardsbruk. Ei gransking frå Tokke kommune i Vest-Telemark. NLH, 1972.
 • Fles, Anne: Husmannsplassen ved fjorden : barndomsminne frå Bandaksli. Utg. Telemarksmagasinet. 2002. 144 s. ISBN 8292169024
 • Førstøyl, Tarjei: Lårdal ætt og heim : Høydalsmo sokn. Utg. Tokke kommune. 2012-2014.
  • B.1: [Utan bindtittel]. 2014. 640 s. ISBN 9788292053553
  • B.2: [Utan bindtittel]. 2013. 415 s. ISBN 9788292053560
  • B.3: [Utan bindtittel]. 2012. 459 s. ISBN9788292053577
 • Gjertsen, Randi. korsfestede Kristus fra Skafså kirke, Tokke kommune i Telemark : undersøkelser og konservering. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gravir, Gudveig: Husmannsvesenet i Mo i Telemark i tidbolken 1865-1910. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1967.
 • Grønlid, Jon: Arven frå løypemøtet på Ofte : eit 150-års jubileum 1866-2016 : Høydalsmo idrottslag. Utg. J. Grønlid. 2016. 136 s. ISBN 978-82-996113-2-9
 • Grønlid, Jon. Høydalsmo : låmir og lende : ei bok til NM på ski - nordiske greiner - Høydalsmo i Tokke kommune, 2002. Utg. J. Grønlid. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hedlund, Gerhard (red.): Folk og gamp : hestemarken på Dalen. Utg. Tokke historielag. 1990. 93 s. ISBN 8299119715. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Kallåk, Knut: Kraftutbygging og lokalsamfunn. NVE og Tokke kommune fra tillit til konfrontasjon. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1987.
 • Lurås, Ragnar: Håkon Årneshaugen : husmannsguten frå Fåvang som kom til Telemark og streid for eit betre samfunn : ein biografi. Utg. Telemarksmagasinet. 2009. 274 s. ISBN 9788292169124
 • Lurås, Ragnar: Ljos og kraft til alle heimar : historia om Tokkeanlegget : eit 50års minne. Utg. Telemarksmagasinet. 2006. 336 s. ISBN 8292169075. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Johan: «Botnedalen i Mo, Telemarken». I: Heimen, b. II, s. 209–215.
 • Mo og Skafså kyrkjer 1839-1989 : eit jubileumsskrift. Utg. Mo sokneråd. 1989. 63 s.
 • Morten, Øystein: Stavkyrkja i Eidsborg : ein biografi. Utg. Scandinavian Academic Press. 2008. 270 s. ISBN 9788230400371
 • Munthe, Kjersti Sissener: "Jeg har her fundet, hvad jeg vidste var her-" : den unge maleren Eilif Peterssens studiereiser i Telemark og besøk i Eidsborg i 1873. Utg. Vest-Telemark museum. 2004. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nenseter, Bjarne: To bygdekyrkjor i Vest-Telemark. Utg. 1962. Merknad: Særtrykk av årbok for Agder bispedømme 1962.
 • Ofte, Jon H.: Me ville vera med : ei reise gjenom dei fem krigsåri slik ho kunne taka seg ut for sume : Motstandsrørsla i O-1635, Vest-Telemark. Utg. Tokke historielag. 1984. 176 s.
 • Randen, Olav: Vassdragsutbygging/bygdesamfunn. Ei undersøking av konsekvensane av vassdragsutbyggingane i Tokke i Telemark for lokalsamfunn og primærkommune. Hovudoppgåve i sosiologi, Oslo 1972.
 • Rorgemoen, Dag: Dei mange val : utvandringa til Amerika frå Lårdal og Rauland prestegjeld 1837-1899. Utg. Vest-Telemark museum, 2000, 165 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rorgemoen, Dag: Utvandringa til Amerika frå Lårdal og Rauland prestegjeld 1837-1899. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo 1998.
 • Sanden, Gunnar: Vest-Telemark boki. Utg. @NNO forlag. 2004. 230 s. ISBN 8299610834
 • Tveit, Tore: Jubileumsboka : Tokke-Vinje sparebank 90 år. Utg. [Tokke-Vinje sparebank]]. 1987. 67 s.
 • Visted, Kristofer: «Niculs fra Eidsborg». I: Heimen. 2. bind. 1930. S. 155–159.
 • Åmdal koparverk. Utg. Lokalstyret for Åmdals verk gruver. ISBN 9788299948807
  • B.1: Glimt frå gruvehistoria 1691-1945. 2013. 120 s. ISBN 9788299948814
  • B.2: Minner frå gruvesamfunnet. 2014. 156 s. ISBN 9788299948821
  • B.3: Åmdals verk : longt under Skreafjellet. 2015. 156 s. ISBN 9788299948838

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Stue på Tveiten i 1958.
Rokkejuvet i 1930- eller 1940-åri.
 • År: 1848 Fra: Knut Nilsmundsen Heggtveit, Tokke, Telemark ? Til: Lars Knutsen Åker, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, feber, sykeleie, amerikabrev, oppsigelse, gjeld, leiekontrakt,
 • År: 18850525 Fra: A. Fjeldet (svigerbror), Fjeldet, Tokke, Telemark Til: S. Gudmundsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: gårdsdrift, instrumentmaker, fioliner, Årsvekst og avling, gårdkjøp, Familieforhold, avis, Politikk, Økonomiske kår,
 • År: 19050619 Fra: Olav L. Fælland (far), Felland, Tokke, Telemark Til: Jørgen og Torjus Olson Felland, Viroqua (?), Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Kenneth Root, 804 Ridge Road, Decorah, Iowa, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, sinnsykdom, Alderdom, Familieforhold, Helse og sykdom, misjonsfest, Religiøsitet, vekkelser,
 • År: 19190617 Fra: Olav Bjørensen (bror), Listog, Tokke, Telemark Til: Joraand Mittvit, Willmar (?), Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Familieforhold, arv,
 • År: 19200104 Fra: Høye H. Tangen (bror), Dalen, Tokke, Telemark Til: Margit Hestemyr, Elbow Lake, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Edna M. Anderson, Fergus Falls, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, spanskesyken, dødsfall, lungebetennelse, Økonomiske kår,
 • År: 19211210 Fra: Sigrid Hangeholmen (søskenbarn), Hangeholmen, Bandakslid, Tokke, Telemark Til: Alice , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Økonomiske kår, nedgangstider, Værforhold, Familieforhold, håndarbeid,
 • År: 1923 Fra: Nils Heggtveit, Tokke, Telemark Til: T. T. Haugo, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, ordførere, krimsyke, arbeidsledighet, Værforhold, Helse og sykdom, Økonomiske kår,
 • År: 1923 Fra: Nils Heggtveit, Tokke, Telemark Til: Nils K. Aaker, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektsopplysninger,
 • År: 19230314 Fra: Knut Kleivene (søskenbarn), Bandakslid, Tokke, Telemark Til: Alice , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Familieforhold, hjemmearbeid, arbeidsløshet, epilepsi?, sykehusopphold,
 • År: 19230429 Fra: Sigrid (søskenbarn) Hangeholmen, Tokke, Telemark Til: Alice , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: foto, Nærmiljø, bryllup, Helg og høytid, Værforhold, Årsvekst og avling, Familieforhold, veving, lærerinne, barneskole, 1. mai-feiring, Økonomiske kår, arbeidsløshet, bankfallitter, Kommunikasjon, veibygging, husorgel, håndarbeid, bunadsøm, dansestevne. Fulltekstversjon av brev nr. 1924
 • År: 1926 Fra: Nils Heggtveit, Tokke, Telemark Til: Nils K. Aaker, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektsopplysninger,
 • År: 19280129 Fra: Torbjørn Larsen(?) (bror), Høymyr, Dalen, Tokke, Telemark Til: Torjus Larsen med huslyd, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, svulst, Nærmiljø, dødsfall, fattigkasse, Sosiale kår, Økonomiske kår, nedgangstider, Årsvekst og avling,
 • År: 1931 Fra: Nils Heggtveit, Tokke, Telemark Til: A. A. Rowberg, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektsopplysninger,
 • År: 19311102 Fra: Margit O. Felland med flere (søster), Felland, Tokke, Telemark Til: George Felland med familie, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Kenneth Root, 804 Ridge Road, Decorah, Iowa, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsbo, arveoppgjør, Religiøsitet,
 • År: 19320106 Fra: Torbjørn Larsen(?) (bror), Høymyr, Dalen, Tokke, Telemark Til: Tarjei Larsen med huslyd, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, pengegaven, fattigkasse, Sosiale kår, ugrodd sår, Helse og sykdom, dødsfall, Nærmiljø,
 • År: 19350110 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, Økonomiske kår, revefarm, priser, økonomiske tap, Alderdom, Familieforhold, Helse og sykdom, tuberkulose, lærerskole,
 • År: 19360502 Fra: Torbjørn Larsen(?) (bror), Høymyr, Dalen, Tokke, Telemark Til: Tarjei Larsen med huslyd, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, motorsykkelulykke, påkjørsel, benbrudd, sykehusopphold, Helse og sykdom, erstatning, tømmerpriser, Økonomiske kår, gjeld, ugrodd sår, dødsfall, revefarm, gikt,
 • År: 19360502 Fra: Torbjørn Larsen (bror), Tokke, Telemark? Til: Tarjei Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Økonomiske kår, Nærmiljø, Helse og sykdom, gikt, Familieforhold, Religiøsitet,
 • År: 19390505 Fra: Torbjørn Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, jordbruksskole, skolegang, sølvrev, Økonomiske kår, priser, lærerpost, eldhus, elektrisitetsverk, Nærmiljø, gikt, dødsfall, nervesykdom, Helse og sykdom, Værforhold, Religiøsitet,
 • År: 19410505 Fra: Torbjørn Larsen (bror), Høymyr, Dalen, Tokke, Telemark Til: Tarjei Larsen med huslyd, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Nærmiljø, Helse og sykdom, Familieforhold, tæring, sanatorium, lungebetennelse, Økonomiske kår, priser, tømmerpriser, rasjonering, Religiøsitet, dommedag,
 • År: 19450722 Fra: Torbjørn Larsen (bror), Skålebygdi, Dalen, Tokke, Telemark Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Annen verdenskrig, nazisme, dødsdom, krigsoppgjør, tortur, Familieforhold, Helse og sykdom, slag, lungebetennelse, dødsfall, Nærmiljø, Værforhold, Alderdom,
 • År: 19480523 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: (bror med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: decorahposten, leserbrev, Nærmiljø, dødsfall, begravelse, foto, Helg og høytid, skolehusbygging, Familieforhold, landsgymnas, brann, misjonsbasar, forsikring, militærtjeneste,
 • År: 19480523 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: (bror med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: dødsfall, foto, Helg og høytid, begravelse, Familieforhold, Nætmiljø, brann, forsikring, landsgymnas, militærtjeneste, skolebygging, Værforhold,
 • År: 19490814 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: (bror med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: dødsfall, arv, kår, lensmannsområde, Nærmiljø, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 19491215 Fra: Sigrid Hangeholmen (søskenbarn), Åmdals Verk, Tokke, Telemark Til: Mrs Alfred (Alice?) Carlson, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, halsoperasjon, Helse og sykdom, rasjonering,
 • År: 19500129 Fra: Ragna Grønlid, Høydalsmo, Tokke, Telemark Til: Marie B. Vasend, Mcintosh, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Gertrude Simen, Maddock, Nord-Dakota, USA
Stikkord: amerikapakke, bryllupsdag, rasjonering, Religiøsitet, Amerikanske forhold,
 • År: 19500910 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: (brødre med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: luftpost, tjenestejenter, Økonomiske kår, gårdsdrift, foto, Værforhold, Årsvekst og avling, skipsverksted, Familieforhold, teknisk fagskole, lærerskole, Nærmiljø, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 19511229 Fra: Sigrid Hangeholmen (søskenbarn), Åmdals Verk, Tokke, Telemark Til: Alice , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: gårdsbruk, Værforhold, Økonomiske kår, arbeidsmangel, priser, uførepensjon, halsoperasjon, Helse og sykdom, Nærmiljø, sykurs
 • År: 19540225 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: Torjus + Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, gårdsdrift, vaskemaskin, nybygging, pensjon, realskole, Familieforhold, teknisk høyskole, lærer, dødsfall,
 • År: 19540324 Fra: Ketil Kvaale, Høydalsmo, Tokke, Telemark Til: Anne og Marie B. Vasend, Mcintosh, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Gertrude Simen, Maddock, Nord-Dakota, USA
Stikkord: Familieforhold, slektsopplysninger, lærerinner, lærerskolen, gårsdrift, traktor, seteravvikling, Amerikanske forhold, Værforhold, Kommunikasjon, elektrisitet, biler, telefon, avfolkning, industri,
 • År: 19560112 Fra: Ketil Kvaale, Høydalsmo, Tokke, Telemark Til: Anne og Marie B. Vasend, Mcintosh, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Gertrude Simen, Maddock, Nord-Dakota, USA
Stikkord: Værforhold, Helg og høytid, julefeiring, gode tider, Familieforhold, dødsfall,
 • År: 19570212 Fra: Olav Larsen, Ljostad, Tokke, Telemark Til: Torjus Larsen (?) med familie, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: flypost, militærtjeneste, Familieforhold, lærer, ingeniør, lagerarbeid, Alderdom, fødselsdag, elektrisitet, pensjon, alderstrygd, slektsopplysninger, Helg og høytid, begravelse, tømmerkjøring, dødsfall, Helse og sykdom, gikt, arv, Familieforhold, Nærmiljø
 • År: 19570221 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: (bror med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, foto, slektsbok, husbygging, utbygging, Kommunikasjon, brobygging, Helse og sykdom, nervesykdom, arbeidsufør, flytting, Familieforhold,
 • År: 19580124 Fra: Lars Kaldbast (nevø), Mo, Tokke, Telemark? Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, Helse og sykdom, kreft, hjerneblødning, Nærmiljø, nybygging, arbeidsløshet,
 • År: 19601011 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: (bror med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, lærer, gårdbruker, foto, statstilskudd,
 • År: 19601130 Fra: Lars Kaldbast (nevø), Mo, Tokke?, Telemark Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, bygningsarbeider, giftermål, konfirmasjon, Helg og høytid, Nærmiljø, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 19610202 Fra: Olav Larsen (bror), Mo, Tokke, Telemark Til: (bror), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: skifte, arv, Værforhold, kraftverk, Helse og sykdom, Familieforhold, pensjon, kirkeoppussing,
 • År: 19610302 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: (bror med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: norgesbesøk, sakfører, Amerikanske forhold, Værforhold, skifte,
 • År: 19611106 Fra: Ragna Grønlid, Høydalsmo, Tokke, Telemark Til: Marie B. Vasend, Mcintosh, Minnesota, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Gertrude Simen, Maddock, Nord-Dakota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, gårdsdrift, tømmerhogst, Værforhold, Årsvekst og avling, lærerskole,
 • År: 19650114 Fra: Olav Larsen (bror), Ljostad, Tokke, Telemark Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, pengegave, maveoperasjon, Værforhold, skolegang, Familieforhold, brevvenn,
 • År: 19660302 Fra: Olav Larsen (bror), Dalen, Tokke, Telemark Til: Torjus Larsen med familie, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Alderdom, Værforhold, kulde, flytting, prestegård, rådyr, slektsopplysninger, brevvenn,
 • År: 19661130 Fra: Olav Larsen (bror), Dalen, Tokke, Telemark Til: (bror med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, flytting, prestegård, tippegevinst, silo, Helse og sykdom, Familieforhold, slag, tannlege, Nærmiljø,
 • År: 19671212 Fra: Olav Larsen (onkel), Dalen, Tokke, Telemark Til: Lars og Leah , USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: slektsopplysninger, Helse og sykdom, norgesbesøk, Værforhold, husbygging, julepakker,
 • År: 19671212 Fra: Olav Larsen (bror), Dalen, Tokke, Telemark Til: (bror), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, Alderdom, Værforhold, postombæring, norgesbesøk, Familieforhold,
 • År: 19680504 Fra: Olav Larsen (bror), Dalen, Tokke, Telemark Til: (bror med familie), USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, tømmerpriser, Årsvekst og avling, arbeidsledighet, Arbeidsliv, streik, pensjon, Økonomiske kår, Helg og høytid, konfirmasjon, biler, Alderdom, Familieforhold, Nærmiljø, erstatning, husbygging,
 • År: 19681202 Fra: Olav Larsen (bror), Dalen, Tokke, Telemark Til: Torjus Larsen (?) med familie, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, Familieforhold, Økonomiske kår, hyttebygging, Familieforhold, Nærmiljø, sverigetur, Amerikanske forhold, ensomhet, blind, skilaging,
 • År: 19710923 Fra: Olav Larsen (bror), Dalen, Tokke, Telemark Til: Torjus Larsen (?) med familie, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Doris Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Alderdom, Værforhold, Familieforhold, Helse og sykdom, barneskole, Politikk, kommunevalg,
 • År: ? Fra: Nils Heggtveit, Tokke, Telemark Til: ?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektsopplysninger,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (927 ØVRE TELEMARK)
Et bispebrev frå 1395. I: Årsskrift. Tokke historielag. 1985. S. 45-51. Merknad: Hyrdebrev til bøndene i øvre Telemark. I omsetjing frå "Illustreret Norges historie" av O.A Øverland, b.5 (1892) s. 39-43.
 • Amerikabrev (1006 TOKKE)
Amerikabrev. I: Årsskrift. Tokke historielag. 1988. S. 76-79. Merknad: Avsendar: Gunhild O. Aarhuus 1863.
 • Amerikabrev (1007 TOKKE)
Amerikabrev. I: Årsskrift. Tokke historielag. 1983. S. 45. Merknad: Avsendar: Bennie A. Listug 1941.
 • Brev (1008 TOKKE)
Nokre gamle brev fraa Heggtveit i Laardal. I: Aarsskrift. Historielaget for Telemark og Grenland. 1925. S. 5-16. Red. Alexander Bugge. Merknad: 13 brev 1588-1745.
 • Brev ; supplikk (1009 TOKKE)
Litt om et par gamle gaardsarkiv og om indsamling av gamle brev paa landet. Utg. Den Norske Historiske Forening. I: Historisk tidsskrift, række 5, b.4 (1919) s. 493-512. Red. Alexander Bugge. Merknad: 4 brev frå Heggtveit i Lårdal 1599)1637.
 • Diplom (1010 TOKKE)
Eit ukjent diplom frå Vest-Telemark. I: Telemark historie. Tidsskrift for Telemark historielag. Nr 4 (1983). S. 61-78. Red. Aanund Olsnes. Merknad: Salsbrev for øydegarden Hemingstveit 1567. På originalspråk og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1011 TOKKE)
Telemarks eldste industribedrift. I: Årsskrift. Porsgrund historielag. Årg. 1 (195859). S. 12-33. Red. Gjerløw Skaardal. Merknad: For brynesteinsbrudd i Eidsborg 1778.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev (1012 TOKKE)
Strid om gardsbruk på Åsland. I: Årsskrift. Tokke historielag. 1989. S. 62. Merknad: Frå 1627. Trykt etter DN.
 • Husmannskontrakt (1013 TOKKE)
Husmannskontrakt. I: Årsskrift. Tokke historielag. 1984. S. 47. Merknad: "Baatnflaaten" under Kleven og Tveito/Herjusdalen 1847.

Aviser