Bibliografi:Akershus fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Akershus fylkesvåpen
Akershus amtsting i 1903.
Foto: Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket
Grensestein på grensen mellom Østfold og Akershus, mellom dagens Hobøl kommune og Ski kommune. På steinen står det Kråkstad herred (Kråkstad var egen kommune fram til 1964, da den ble del av Ski kommune).
Foto: Stig Rune Pedersen (2013).
Akershus amt. Kart fra Nasjonalbibliotekets kartsamling. Kartet er gitt ut i (1829) og viser Akershus amt.
Kart over samferdsel i Akershus fylke.
Foto: Det norske næringsliv : Akershus, 1952
 • 100 års kamp for arbeid og inntekt : HK Oslo - Akershus 1907-2007. Utg. Handel og kontor Oslo - Akershus. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aanesland, Normann og Olaf Holm: Landbrukets betydning for sysselsetting og inntekt i Akershus og Østfold. Utg. UMB/IØR. 2005. Merknad: Rapport (Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for økonomi og ressursforvaltning), nr.: Nr 28.
 • Berntsen, Bredo: Naturglede og kamp i hundre år : Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 1914-2014. Utg. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Arne Lie: Funkis : Funksjonalismen i Oslo og Akershus. Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. 2007. 111 s. Merknad: Fremtid for fortiden, nr.: 2007 nr 3/4.
 • Christensen, Trygve: Skogfinner og finnskoger : vandringene vestover på 1500- og 1600-tallet - fra Finland til de svenske og norske finnskogene - og videre vestover til store deler av Østlandet, Oslomarka og Finnemarka. Utg. T. Christensen. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Da klokka klang : skoleminner fra Akershus. Red. Arne Lie Christensen og Anne Ragnhild Hoel. Utg. Forbundsmuseet i Akershus. 1989. 128 s. ISBN 8273570029. Digital versjonNettbiblioteket
 • Det nye Norge : arkitektur og byutvikling i Oslo og Akershus 1900-1930. Utg. Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus. 2015. 148 s. Merknad: Fremtid for fortiden, nr.: 3/4-2015.
 • Eggset, Alf: Det eldre Akershus : slik folk levde og bygde. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 104 s. ISBN 8200074994 Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Jahnsen, Jahn Børe i Heimen, b. XXIII, s. 173–174.
 • Elvik, Frank Robert: Partiet som farget Akershus rødt : Akershus arbeiderparti 1902-2002. Utg. Akershus arbeiderpartiarti. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flyen, Simen: Fra bondens jord til borgers bord : landbruket i Akershus gjennom 150 år. Utg. Akershus landbruksselskap/Landbruksforlaget. 1992. 248 s. ISBN 8252912672. Digital versjonNettbiblioteket
 • Frøysnes, Åsulv: Høgre utdanning 1970-1994 med vekt på høgskolevirksomheten i Oslo og Akershus. Utg. ABM-media. Oslo. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimstad, Sverre: Fra Nordmarka og Alaska. Utg. Dreyers forlag. 2018. 275 s. ISBN 978-82-8265-451-7.
 • Hansen, Svein: Bataljonene Matheson (I/IR4) og Torkildsen (Den lette bataljon) : personer og hendinger i april 1940 . Utg. Nova. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. 1991. 48 s.
 • Ja, vi elsker ting! : en artikkelsamling om gjenstander ved museene i Akershus. Red. Christian Hintze Holm og Kirsten Linde. Utg. Forl. Bonytt. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensen, Inger: Samordning av museumstjenester : erfaringer fra Akershus fylke. Utg. Norsk museumsutvikling. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kiær, A.Th.: Akershus amt 1814-1914. En oversigt over amtets økonomiske og kulturelle utvikling i hundreaaret 1814-1914. Med enkelte oplysninger fra de senere aar. Utg. efter amtets foranstaltning. 1921. 456 s.
 • Klavestad, Lars Ole: Kirken i landskapet : langs pilegrimsledene gjennom Østfold, Follo og Romerike. Utg. Gyldenstierne forlag. 2019. 590 s. ISBN 9788292159354
 • Lagesen, Ole Christian og Per Østerud: Her står det om livet - og yrkeslivet : høgskolefolk forteller. Utg. Høgskolen i Oslo og Akershus. 274 s. Merknad: HIOA-rapport, nr.: 2013 nr. 5. ISBN 9788293208372
 • Lagesen, Ole Christian og Per Østerud: Historie gjennom historier : høgskolefolk forteller. Utg. Høgskolen i Oslo og Akershus. 2013. 289 s. Merknad: HIOA-rapport, nr.: 2013 nr. 3.
 • Linde, Kirsten og Petter Tønder Jakobsen. Bensinstasjonsboken : perspektiv Akershus. Utg. Museene i Akershus. 2019. 180 s. ISBN 9788273570338
 • Lundberg, Ole: Farfar forteller. Utg. O. Lundberg. -2010.
  • Nr. 1:
  • Nr. 2: Lek og alvor : barndomsminner 1938-1940. 2005?. 208 s. ISBN 8299721504.
  • Nr. 3: Okkupasjonstiden : barndomsminner 1940-1945. Utg. 2010. 222 s. ISBN 9788299721516. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lystad, Johan: Jegerkorpset - Akershus regiment 1995-2002. Utg. Norge. Hæren. Akershus infanteriregiment, 4 Jegerkorpset . 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mosbæk, Eilif: Sagaen om Haldenkanalen : fra spenstig idé til handlekraftig realitet. Utg. Haldenvassdragets kanalselskap. 2010. 38 s.
 • Myhre, Georg Øren: Uthus på museum og bygdetun i Østfold og Akershus : hovedoppgave i byggeteknikk og arkitektur ved Norges landbrukshøgskole våren ... = Farmbuildings at museums and district museums in Østfold and Akershus counties, Norway. Hovedoppgave i Tekniske fag - Norges landbrukshøgskole, 2004.
 • Nedrud, Rune: Regnskapene for Akershus på 1600 tallet. Utg. Slektshistorisk forlag. 2016-
  • Oppland del 1 : Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres, Land, Sikt og sakefall 1612-1695. Utg. 2016. 455 s. ISBN 978-82-93397-05-2
 • Nilsen, Grete Brustad: Kulturminner langs Haldenkanalen. Utg. Fortidsminneforeningen, Østfold. 2017. 333 s. ISBN 978-82-997793-1-9.
 • Norge i 1743 : innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli : 1 : Akershus stift og amt : Østfold, Akershus . Red. Kristin M. Røgeberg. Utg. Solum. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Red. Merete haug og Siri Lima. Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. 1991. 48 s.
 • Smalberget, Thorsten: Postbudenes kamp gjennom 120 år : Oslo og Akershus krets av Norsk postforbund 1881 - 2000. Utg. Norsk post- og kommunikasjonsforbund, Oslo og Akershus krets. Oslo. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Harald: Engebret Soot : Grasmo kanalanlegg - Sootkanalen. Utg. Flisby'n forlag. 2014. 212 s. ISBN 9788292841259.
 • Solberg, Sverre: Ravinene : Østlandets jungel. Utg. Isfugl forlag. 2019. 224 s. ISBN 9788230342756.
 • Stor-Oslo heimevernsdistrikt 02 og Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 : 1947-2012 : fra «over alt - alltid» til «verner - vokter - virker». Red. Arne O. Hagtvedt. Utg. Oslo og Akershus HV distrikt 02. 2012. 288 s. ISBN 9788230320594. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svensk angrep - norsk forsvar : Christiania 1716. Ivar Bu ofl. Utg. 2011. 78 s.
 • Ti vinner-kvinner og en taper. En historisk mosaikk om kvinners kamp i Akershus. Red. Mindor Hesthaug. Utg. Akershus kulturvernråd. 2014. 144 s. ISBN 978-82-300-1176-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tysdal, Håkon og Odd Kjell Skjegstad: Det går på skinner : da dampen tok over for gampen. Utg. Flisby'n forl. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegaard, Liv Asta: I regn og glede : kronprinsparets fylkesbesøk i Akershus 15. til 17. september 2015. Utg. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aadnekvam, Olav: "Partivalg før partiorganisasjon". En undersøkelse av stortingsvalgene i Akershus amt i 1879 og 1882. Oslo 1965 Fag: Historie
 • Amdam, Rolv Petter: Den organiserte jordbrukspatriotismen 1769-1790. Ei jordbrukspolitisk reformrørsle? (Sunnmøre/Romsdal, Akershus, Åmot) Oslo 1985 Fag: Historie
 • Andresen, John Martin: Ungdommens transportbruk i Oslo/Akershusområdet. En avhandling om hvordan redusere trafikken i Osloregionen. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Oslo
 • Apesland, Knut Inge: Innføring av ny styrings- og administrasjonsordning på undervisningssektoren i Akershus. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Bjørkmann, Øyvind: Flytting av arbeidsplasser - mobilitet blant arbeidstakere. En studie av to foretaks omlokaliseringer innen Oslo/ Akershus-regionen. Oslo 1983 Fag: Geografi
 • Brunvoll, Nina Mork: Voksenkorarbeid. En presentasjon av voksenkorarbeidet i Akershus og Østfold, sett i lys av en spørreundersøkelse gjennomført våren 1991. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: [Merknad: Østfold: se også Akershus]
 • Christensen, Arne Lie og Lars Emil Hansen: Urbane drømmer : byutvikling i Oslo og Akershus fra 1960 til i dag. Utg. Fortidsminneforeningen. Merknad: Fremtid for fortiden, nr. 2011 nr 2/3.
 • Dyrhaug, Marit Åshill og Myhren, Bengt: Del I: Gårdbrukere og ugraskampen. En undersøkelse om hvordan ugrasbekjempelsen ble drevet av gårdbrukere i Akershus og Østfold, og hvilke kilder de benyttet til informasjon i ugraskampen. Del II: Rådgiving i ugrasbekjempelse. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse. NLH 1983 Fag: NLH
 • Dyrhaug, Tore: Milorg i D 12 1940-1945. (D 12=Herreder i Akershus og Hedmark.) Oslo 1968 Fag: Historie
 • Erlandsen, Heidi Kristine Syrdahl: Småbarnsforeldres reiser i hverdagen. En studie av transportmiddelbruk på arbeidsreisen til småbarnsforeldre i Oslo og Akershus. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Sosiologi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Fuglseth, Kari: Relasjoner i miljøvernforvaltningen. Samhandlingen mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunene i Hordaland og Akershus. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: [Merknad: Akershus: se også Hordaland]
 • Gløersen, Harald: Stiftamtmann Levetzau og hans stilling til trelasthandlerne og almuen i Akershus stift. Oslo 1930 Fag: Historie
 • Holm, Jon-Harald: Milorg og S.O.E. i D 11 1940-45. (Akershus, Østfold.) Oslo 1977 Fag: Historie
 • Isaksen, Arne: Industrisysselsettingen i Oslo - Akershus 1870-1980: nasjonal konsentrasjon og dekonsentrasjon. Universitetet i Oslo 1982. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Koren, Per: Lokalsamfunnsmiljø og religion. Kirken i Borg bispedømme i romlig perspektiv. Oslo 1977 Fag: Geografi
 • Korneliussen, Georg: Den lokale embetsstand i Akershus len og stiftamt 1645-1700. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Larsen, Ingvild Marheim: Opprettelsen av forskningsstiftelsen i Oslo-regionen (FOSFOR). Universitetet i Oslo 1990. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Lundby, Svein: Framveksten av politiske bygdeforeninger i Akershus 1865-1884. Oslo 1967 Fag: Historie
 • Lystad, Ingrid Lydersen: Administrasjon og finansiering av nye kirkebygg i perioden 1660-1690. Kirkene i Østfold og Akershus fylker. Trondheim 1974 Fag: Historie
 • Løvlien, Astrid: Dødelighetskrisa på 1740-tallet. En sammenligning mellom to norske landsdeler. (Akershus stiftamt og Bergenhus stiftamt) Bergen 1977 Fag: Historie
 • Mer hus enn aker? : urbanisering i Akershus. Red. Kari Amundsen og Camilla H. Maartmann. Utg. Novus. 2019. 237 s. ISBN 9788283900224
 • Nikolaisen, Stine: Opphopning av sosiale problemer? En kvantitativ analyse av boligsegregering og nabolagseffekter på kriminalitet i Akershus. Masteroppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2020.
 • Pettersen, Gro-Kristin: Konsesjonsvilkår. En undersøkelse fra fylkene Akershus, Finnmark og Vest-Agder for 1984. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Jordskifte. Kommune: [Merknad: Finnmark: se også Akershus, Vest-Agder: se også Akershus]
 • Soelberg, Helge: Mobilisering og rekruttering til stortingsvalgene i Aker og Follo - og Nedre Romerike fogderi 1879-1885. En valgundersøkelse fra Akershus amt. Oslo 1975 Fag: Historie
 • Solberg, Karin: Kulturisme i Akershus fylke i 150 år. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Etnologi. Kommune:
 • Strand, Geir Harald: Metodeforsøk med temakart. Bosettingskart for Oslo og Akershus. Trondheim 1984 Fag: Geografi
 • Svendsen, Martin J.: Fylkespolitikerne og deltagelse i fylkesplanlegging. En casestudie av Akershus fylkeskommune. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Syse, Karen Victoria Lykke: Lende og landskap. En analyse av skogens fysiske landskap og landskapspersepsjon i Nordmarka fra 1900 til 1999. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Etnologi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo
 • Sæther, Elin: Reorganisering av helse- og sosialtjenesten i Akershus fylkeskommune. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Sæther, Per-Arne: Bønders tro på framtida og tilpassing til landbruk i endring. En spørreundersøkelse i Oslo/Akershus og Nord-Trøndelag. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo, Nord-Trøndelag: se også Oslo]
 • Sørensen, Ingunn Løvstad: "Hadde vi noen påvirkningsmulighet?" Omorganisering i Oslo & Akershus postregion: konsekvenser, deltakelse, tilknytning. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Totland, Gisle Rebnord: Landskapet, betrakteren og vegen. Vurderinger av veger og landskap som ressurs for reiseliv i Akershus. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune:
 • Vittersø, Gunnar: Et landbruk i utvikling. Om rammebetingelser for økologisk landbruk i Østfold og Akershus/Oslo. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: [Merknad: Akershus: se også Østfold, Oslo: se også Østfold]
 • Zakariassen, Bernt: Transportmiddelbruk i Oslo og Akershus. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev ; kongebrev (59 AUSTLANDET)
Om "onde og usedvanlige orme, hvilke fortærer enge-markene". Et tidsbilde anno 1742 fra Aggershuus stift. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Årbok. Nr 29 (1991). S. 17-22. Red. Erik Aas jr. Merknad: 2 brev frå biskopen i Akershus, eit svarbrev frå kongen.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (184 AKERSHUS)
Amtstings-/fylkestingsforhandlinger. Akershus amt/fylke. 1838-.

Aviser

Eksterne ressurser