Bibliografi:Akershus fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Da klokka klang : skoleminner fra Akershus. Red. Arne Lie Christensen og Anne Ragnhild Hoel. Utg. Forbundsmuseet i Akershus. 1989. 128 s. ISBN 8273570029. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eggset, Alf: Det eldre Akershus : slik folk levde og bygde. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 104 s. ISBN 8200074994 Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Jahnsen, Jahn Børe i Heimen, b. XXIII, s. 173–174.
 • Flyen, Simen: Fra bondens jord til borgers bord : landbruket i Akershus gjennom 150 år. Utg. Akershus landbruksselskap/Landbruksforlaget. 1992. 248 s. ISBN 8252912672. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. 1991. 48 s.
 • Kiær, A.Th.: Akershus amt 1814-1914. En oversigt over amtets økonomiske og kulturelle utvikling i hundreaaret 1814-1914. Med enkelte oplysninger fra de senere aar. Utg. efter amtets foranstaltning. 1921. 456 s.
 • Solberg, Harald: Engebret Soot : Grasmo kanalanlegg - Sootkanalen. Utg. Flisby'n forlag. 2014. 212 s. ISBN 9788292841259.
 • Ti vinner-kvinner og en taper. En historisk mosaikk om kvinners kamp i Akershus. Red. Mindor Hesthaug. Utg. Akershus kulturvernråd. 2014. 144 s. ISBN 978-82-300-1176-8.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aadnekvam, Olav: "Partivalg før partiorganisasjon". En undersøkelse av stortingsvalgene i Akershus amt i 1879 og 1882. Oslo 1965 Fag: Historie
 • Amdam, Rolv Petter: Den organiserte jordbrukspatriotismen 1769-1790. Ei jordbrukspolitisk reformrørsle? (Sunnmøre/Romsdal, Akershus, Åmot) Oslo 1985 Fag: Historie
 • Andresen, John Martin: Ungdommens transportbruk i Oslo/Akershusområdet. En avhandling om hvordan redusere trafikken i Osloregionen. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Oslo
 • Apesland, Knut Inge: Innføring av ny styrings- og administrasjonsordning på undervisningssektoren i Akershus. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Bjørkmann, Øyvind: Flytting av arbeidsplasser - mobilitet blant arbeidstakere. En studie av to foretaks omlokaliseringer innen Oslo/ Akershus-regionen. Oslo 1983 Fag: Geografi
 • Brunvoll, Nina Mork: Voksenkorarbeid. En presentasjon av voksenkorarbeidet i Akershus og Østfold, sett i lys av en spørreundersøkelse gjennomført våren 1991. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: [Merknad: Østfold: se også Akershus]
 • Dyrhaug, Marit Åshill og Myhren, Bengt: Del I: Gårdbrukere og ugraskampen. En undersøkelse om hvordan ugrasbekjempelsen ble drevet av gårdbrukere i Akershus og Østfold, og hvilke kilder de benyttet til informasjon i ugraskampen. Del II: Rådgiving i ugrasbekjempelse. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse. NLH 1983 Fag: NLH
 • Dyrhaug, Tore: Milorg i D 12 1940-1945. (D 12=Herreder i Akershus og Hedmark.) Oslo 1968 Fag: Historie
 • Erlandsen, Heidi Kristine Syrdahl: Småbarnsforeldres reiser i hverdagen. En studie av transportmiddelbruk på arbeidsreisen til småbarnsforeldre i Oslo og Akershus. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Sosiologi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Fuglseth, Kari: Relasjoner i miljøvernforvaltningen. Samhandlingen mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunene i Hordaland og Akershus. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: [Merknad: Akershus: se også Hordaland]
 • Gløersen, Harald: Stiftamtmann Levetzau og hans stilling til trelasthandlerne og almuen i Akershus stift. Oslo 1930 Fag: Historie
 • Holm, Jon-Harald: Milorg og S.O.E. i D 11 1940-45. (Akershus, Østfold.) Oslo 1977 Fag: Historie
 • Isaksen, Arne: Industrisysselsettingen i Oslo - Akershus 1870-1980: nasjonal konsentrasjon og dekonsentrasjon. Universitetet i Oslo 1982. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Koren, Per: Lokalsamfunnsmiljø og religion. Kirken i Borg bispedømme i romlig perspektiv. Oslo 1977 Fag: Geografi
 • Korneliussen, Georg: Den lokale embetsstand i Akershus len og stiftamt 1645-1700. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Larsen, Ingvild Marheim: Opprettelsen av forskningsstiftelsen i Oslo-regionen (FOSFOR). Universitetet i Oslo 1990. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Lundby, Svein: Framveksten av politiske bygdeforeninger i Akershus 1865-1884. Oslo 1967 Fag: Historie
 • Lystad, Ingrid Lydersen: Administrasjon og finansiering av nye kirkebygg i perioden 1660-1690. Kirkene i Østfold og Akershus fylker. Trondheim 1974 Fag: Historie
 • Løvlien, Astrid: Dødelighetskrisa på 1740-tallet. En sammenligning mellom to norske landsdeler. (Akershus stiftamt og Bergenhus stiftamt) Bergen 1977 Fag: Historie
 • Pettersen, Gro-Kristin: Konsesjonsvilkår. En undersøkelse fra fylkene Akershus, Finnmark og Vest-Agder for 1984. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Jordskifte. Kommune: [Merknad: Finnmark: se også Akershus, Vest-Agder: se også Akershus]
 • Solberg, Karin: Kulturisme i Akershus fylke i 150 år. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Etnologi. Kommune:
 • Soelberg, Helge: Mobilisering og rekruttering til stortingsvalgene i Aker og Follo - og Nedre Romerike fogderi 1879-1885. En valgundersøkelse fra Akershus amt. Oslo 1975 Fag: Historie
 • Strand, Geir Harald: Metodeforsøk med temakart. Bosettingskart for Oslo og Akershus. Trondheim 1984 Fag: Geografi
 • Svendsen, Martin J.: Fylkespolitikerne og deltagelse i fylkesplanlegging. En casestudie av Akershus fylkeskommune. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Syse, Karen Victoria Lykke: Lende og landskap. En analyse av skogens fysiske landskap og landskapspersepsjon i Nordmarka fra 1900 til 1999. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Etnologi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo
 • Sæther, Elin: Reorganisering av helse- og sosialtjenesten i Akershus fylkeskommune. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Sæther, Per-Arne: Bønders tro på framtida og tilpassing til landbruk i endring. En spørreundersøkelse i Oslo/Akershus og Nord-Trøndelag. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo, Nord-Trøndelag: se også Oslo]
 • Sørensen, Ingunn Løvstad: "Hadde vi noen påvirkningsmulighet?" Omorganisering i Oslo & Akershus postregion: konsekvenser, deltakelse, tilknytning. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Totland, Gisle Rebnord: Landskapet, betrakteren og vegen. Vurderinger av veger og landskap som ressurs for reiseliv i Akershus. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune:
 • Vittersø, Gunnar: Et landbruk i utvikling. Om rammebetingelser for økologisk landbruk i Østfold og Akershus/Oslo. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: [Merknad: Akershus: se også Østfold, Oslo: se også Østfold]
 • Zakariassen, Bernt: Transportmiddelbruk i Oslo og Akershus. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev ; kongebrev (59 AUSTLANDET)
Om "onde og usedvanlige orme, hvilke fortærer enge-markene". Et tidsbilde anno 1742 fra Aggershuus stift. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Årbok. Nr 29 (1991). S. 17-22. Red. Erik Aas jr. Merknad: 2 brev frå biskopen i Akershus, eit svarbrev frå kongen.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (184 AKERSHUS)
Amtstings-/fylkestingsforhandlinger. Akershus amt/fylke. 1838-.

Aviser

Eksterne ressurser