Bibliografi:Nannestad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Parti fra Nannestad i 1924.
 • Fjordholm, Vivian: Nannestad og agrarkrisen i senmiddelalderen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1971.
 • Gorseth, Inga Kristin, Kittelsrud, Anne Gunn: Tiltak i kulturlandskapet. Offentlige styringsmuligheter med Nannestad som eksempelområde. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole, 1991.
 • Haga, Anne Gunhild: Lokalhistorisk bibliografi for Nannestad kommune 1940-1995. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, avdeling for journalistikk, bibliotek- og inf.fag, 1996.
 • Helliksen, Wenche: Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr.-1400 e.Kr : Gardermoprosjektet. Utg. Universitetets oldsaksamling, 1997. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hovden, Rangdi: "Jeg har ogsaa havt brev fra Amerika" : slekts- og vennskapsrelasjoner i brevs form 1862-1943. Utg. Staur, 2001. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ingul, Ivar Magne: Prøvebruket Kabberud, Nannestad i Akershus : driftsform: mjølkeproduksjon og kornproduksjon. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt, 1978. Digital versjonNettbiblioteket
 • Limseth, Øivind Thorleif: Arbeidsforhold og pendling i Nannestad og Gjerdrum. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Oslo, 1963.
 • Nannestad jeger- og fiskerforening : 60 år : 1934-1994 : 10-års tilbakeblikk. Utg. Nannestad jeger- og fiskerforening, 1994. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nordgård, Asbjørn Johan: Driftsformenes variasjon. En studie av jordbruket i Nannestad. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Oslo, 1966.
 • Sand, Cato: Deltidslandbruk i Nannestad. En sammenligning av driften på deltids- og heltidsbruk. Hovedoppgave ved Norges landbrukshøgskole, 1973.
 • Syltevik, Kåre: Krigsveteraner fra Nannestad forteller om motstandsarbeid rundt Gardermoen 1940-1945. Utg. K. Syltevik, 2000. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016041148064
 • Tangen, Bosse: Stensgård kirke 100 år : 26. november 1902-26. november 2002. Utg. Stensgård menighetsråd, 2002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tunold, Asbjørn: Hærta tå hårt : muntre historier og historikk fra Nannestad 16.-19. århundre. Utg. Nannestad: Lions Club, 1987. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aalde, Marianne Melgård: Landskapet som ressurs for ny næringsutvikling i landbruket. Nannestad kommune som eksempelområde. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole, 1996.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (240 NANNESTAD)
Manntallet for Nannestad fra 1801. Avskrevet og bearbeidet etter manntallslister oppbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.2 (1945-52). S. 27-52. Merknad: Modernisert ortografi.

Aviser

Eksterne ressurser