Bibliografi:Romerike

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Fossen, Asbjørn: De gamle bygder : Indre Akershus i ord og bilder. Utg, Memoria bok og forlag. 2004. 275 s. ISBN 8299639034. Merknad: Undertittel på omslaget: 1900-1965 : Aurskog, S. Høland, N. Håland, Setskog, Rømskog, Enebakkneset, Gansdalen, Sørum, Blaker, Fet. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norske bygder III: Romerike. I–II. Ved Hans Aall ofl. Utg. John Grieg. 1932–1934. 173 og 142 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Hroar Olsen: «Natur og folkelynde», s. 9–16.
  • Halfdan Bryn: «Antropologi», s. 17–32.
  • Sigurd Kolsrud: «Romeriksmålet», s. 33–52.
  • Bjørn Hougen: «Romerike i forhistorisk tid», s. 53–78.
  • Asgaut Steinnes: «Økonomisk og administrativ historie», s. 79–120.
  • Hartvig Christie: «Kirke og kristenliv», s. 121–128.
  • Reidar Th. Christiansen: «Folkediktning», s. 129–143.
  • Magnus Olsen: «Romerikes runeinnskrifter», s. 144–147.
  • O.M. Sandvik: «Musikk», s. 148–160.
  • Gisle Midttun: «Kunstarbeid og håndverk», s. 161–168.
  • Sverre Steen: «Gamle veier på Romerike», s. 9–13.
  • Gisle Midttun: «Gårdsanlegg, hus og innbo», s. 14–109.
  • Nils Lid: «Liv og levemåte», s. 110–134.
  • Gisle Midttun: «Romeriksdrakten», s. 135–139.
 • Halbo, Sverre M.: Toreid-ætten fra Romerike. Utg. Jacob Dybwads forlag. 1945. 284 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. VII, s. 57–59.
 • Hansen, Lars M. J., Marianne Tønsberg: Romerike på kryss og tvers : en gjennomgang av 17 tettsteder på Romerike med byggeskikkeksperten Morten Krogstad. Utg. Akershus/Romerikes blad, 1992. Digital versjonNettbiblioteket
 • Klavestad, Lars Ole: Kirken i landskapet : langs pilegrimsledene gjennom Østfold, Follo og Romerike. Utg. Gyldenstierne forlag. 2019. 590 s. ISBN 9788292159354
 • Kristiansen, Karin mfl.: Skyttelen går videre- : en samling mønstre fra 1700- og 1800-tallet. Utg. Akershus fylkeshusflidslag, 1995. Digital versjonNettbiblioteket
 • Refsum, Helge: «En gammel bygdebeskrivelse på vers fra Romerike (fra 1740-årene)». I: Heimen, b. IV, s. 71–78 og 120–127. Merknad: Rettinger og tillegg i b. V, s. 186–187.
 • Refsum, Helge: «Trekk fra skihistorien på Romerike». I: Heimen, b. X, s. 253–258.
 • Ribsskog, Øivin: Eventyrkongen og Romerike : et tilskott til granskinga av P. Chr. Asbjørnsen og samtia hans. Utg. Universitetsforlaget. 1966. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Fladby, Rolf i Heimen, b. XIV, s. 91–93.
 • Romerikstun. Utg. Romerike historielag. 1964-1995. ISSN 0800-4749. Fortsetter som Årbok
 • Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag. Utg. Romerike historielag 1983-. ISSN 0801-8057
 • Solberg, Sverre: Elvelangs på Romerike. Leira fra Hadeland til Nordre Øyeren. Utg. Isfugl forlag. 2007. 204 s. ISBN 82-303-0846-2.
 • Steen, Sverre: «Gamle veier på Romerike». I: Heimen, b. II, s. 85–104.
 • Årbok for Romerike historielag. Utg. Romerike historielag. 1953-1964. ISSN 0800-5206. Fortsetter som Romerikstun
 • Årbok. Utg. Romerike historielag. Utg. 1998-. ISSN 1501-4827
  • Nr 19: Middelalderen på Romerike. Red. Jan Erik Horgen, Lene Skovholt, Kari Westbye. 1998. 295 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 20: Romerike mot oppgangstider. 1500- og 1600-tallet. Red. Jan Erik Horgen, Lene Skovholt, Kari Westbye. 384 s. ISBN 82–90350–07–4.
  • Nr 21: Romerike i barokk og rokkokko. Red. Jan Erik Horgen. 408 s. ISBN 82-90350-08-2.
  • Nr 22: Romerike mens nasjonen våkner 1750-1850. Red. Jan Erik Horgen ofl. 2009. 397 s. ISBN 978-82-90350-18-0.
  • Nr 23: Romerike i dampens tid 1850-1900. Red. Jan Erik Horgen ofl. 2017. 321 s. ISBN 978-82-90350-19-7.

Hovedoppgaver 1907-

 • Furuseth, Olav: Studier til det kommunale selvstyre på Romerike der, første menneskealder etter 1837. Oslo 1934 Fag: Historie
 • Haug, Merete: Jordbrukslandskap på Øvre Romerike. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune:
 • Kielland, Sylvi: "Fader er dranker og moder er død". Hva har folk sunget på Romerike? En presentasjon av muntlig tradert sangstoff slik vi finner det i eldre og nyere innsamlinger. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Musikkvitenskap. Kommune:
 • Knutsen-Borgen, Kjersti: Romerike folkehøgskole, fra amtsskole til folkehøgskole, 1876-1966. Oslo 1977 Fag: Pedagogikk
 • Kværner, Frode: Romerike, en lokalhistorisk artikkelindeks, annotert. Oslo. 1973 Fag: SBH
 • Ree, Hjørdis: Landbrukspolitikk og kulturlandskap. Landbrukspolitikkens betydning for jordbrukslandskapets utvikling på Jæren og Romerike. Universitetet i Trondheim 1992. Fag: Geografi. Kommune:
 • Soelberg, Helge: Mobilisering og rekruttering til stortingsvalgene i Aker og Follo - og Nedre Romerike fogderi 1879-1885. En valgundersøkelse fra Akershus amt. Oslo 1975 Fag: Historie
 • Stople, Ragnar: Hus og tun på gardsbruk. 4 eksempler fra Romerike. NLH 1985 Fag: Bygningsteknikk
 • Thingsrud, Leif Sigurd: Organisering og splittelse. Organisering av og rekruttering til de tre arbeiderpartiene i 1920-årene i fire kommuner på Nedre Romerike. Oslo 1984 Fag: Historie
 • Wiborg, Geir Steinar: Sagbruksreguleringen i 1688. Enkelte sosiale og økonomiske problemer sett i lys av sagbruksnæringen på Nedre Romerike ca. 1650-1712. Oslo 1973 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Herambs meldingar 1811 (62 AUSTLANDET)
Besvarelsen af 41 Spørgsmaal Hornquæget betreffende og 33 Spørgsmaal Faareavlen angaaende. Utg. Universitetsforlaget. 1967. 186 s. (Skrifter frå Landslaget for bygde) og byhistorie nr 2). Merknad: Spørsmål utforma av Det kgl. Selskab for Norges Vel, svara innsamla av L.G Heramb. Han reiste gjennom Romerike, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag.
 • Brev (187 NEDRE ROMERIKE)
Om fogder og deres arbeide. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.12 (1982). S. 29-34. Red. Olav Tveter. Merknad: 2 brev frå fut Jonas Dedekam 1736.
 • Supplikk (188 ØVRE ROMERIKE)
Et klagebrev fra 1635. Vi fattige Eders Mayestets skattebønder af Øvre Romerige. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.11 (1980). S. 15-23. Red. Rolf Fladby.

Aviser