Bibliografi:Frogn kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Drøbak kirke tidlig på 1900-tallet.
M/S Oslofjord passerer Drøbak i 1952 eller 1953.
Frogn herregård i 1925.
Foto: Anders Bugge.
 • Aanonsen, Anne Lise: Oscarsborg festning ved Drøbak og festningsarkitekten Balthazar Nicolai Garben. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1995.
 • Asheim, Vidar: Årungselva og Tjuvåsen : rekonstruksjon av et historisk landskap. Utg. Ås historielag og Frogn historielag. 2018. 71 s. ISBN 978-82-991832-7-7.
 • Ballin, Torben Bjarke: Oslofjordforbindelsen : arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1998. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Evy: Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, Akershus : Dobbeltspor/E6-prosjektet 1996. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1997. 123 s. ISBN 8271811428. (Varia ; 44). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Drange, Erling, Bernhard Magnussen: Drøbak fra nord til syd : husene forteller historie. Utg. Ameta-DM. 2001. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frogn bygdebokverk. Utg. Frogn kommune. 1996-2001.
  • Bind 1. Rolf Sørensen, Øystein Kock Johansen, Knut Dørum: Fra urtid til ca. 1550. 1996. ISBN 82-993990-1-7. 228 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2. Dørum, Knut: Gjenreisning og nye muligheter (ca. 1550- ca. 1825). 1999. ISBN 82-993990-2-5. 359 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3. Holm, Christian Hintze: Vekst og forandring. Frogn og Drøbak fra ca. 1825 til århundreskiftet. 1996. ISBN 82-993990-3-3. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 4. Holm, Christian Hintze: Sommeridyll og krisetider. Drøbak og Frogn 1900-1945. 2000. ISBN 82-993990-4-1. 405 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 5: Øystå, Øystein: Ny frihet og nytt Frogn 1945–2000. Utg. Frogn kommune. 2001. ISBN 82-993990-6-8. 346 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Aage: Her i Fraunars gamle rike- : fra naturalhusholdning til sovekommune. Utg. [Frogn bondelag]. 1995. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. Oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Haugen, Gunnar, Geir Krogh: Lensmennene i Ås og Frogn : fra kongens mann til bygdas lensmann. Utg. Politimesteren i Follo. 2005. 216 s. ISBN 8299627109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hildrum, Eva: Velger og representant i lokalsamfunnet. En analyse av vedtaket om bygging av administrasjonsbygg i Frogn kommune. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1986.
 • Høibraaten, Einar: Folkelivet i Follo : rundt århundreskiftet i Drøbak, Frogn og Hurum. Utg. E. Høibraaten. 1975. 95 s. ISBN 8299036909. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høibraaten, Einar: Skjemt og alvor fra en svunnen tid i Drøbak, Frogn og Hurum. Utg. E. Høibraaten. 1976. 93 s. ISBN 8299036917. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myckland, Haakon Falck: Bygdebok for Frogn. Gårdshistorien. Utg. Bygdebokkomiteen. 1967. 707 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Kirkeby, Birger i Heimen, b. XIV, s. 396–399.
 • Ribsskog, Asbjørn: Artilleri og sivilt samfunn : Oscarsborg og Drøbak 1643 til 1985. Utg. Oscarsborg festnings venner. 1985. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rosfjord, Helge Alvin: Politisoldatens frigjøringsdrama: Med Torgeir Foss fra Blücher til blodslit i Finnmark. Bergen 2019. Utg: Rosfjord Forlag. ISBN 978-82-691467-1-4
 • Sandsmark, Gerd Sølvi: Hvordan markedskrefter, offentlig regulering og eiendomsforhold påvirker arealbruken - belyst ved intervjuer i kommunene Frogn og Ås. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Sandsmark, Heidi: Drøbak sentrum. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1986.
 • Schøning, A.: «Vaar Frelsers kirke i Drøbak. Bygget 1774–1776». I: Norvegia Sacra. 5. Utg. Steenske forl. 1924. S. 91–124. Utvidet særtrykk utg. 1976, 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slagtern, Ottar: Faktorer som påvirker valg av driftsform på mindre skogeiendommer. En undersøkelse blant Nedre Glommen skogeierforenings medlemmer i Frogn, Vestby og As. Hovedoppgave i skogbruksdriftsteknikk, Norges landbrukshøgskole 1984.
 • Storøy, Astrid og Lene Nagelhus: Kulturhistorisk stedsanalyse Drøbak (DIVE). Utg. Asplan Viak. 2012. 68 s.
 • Suphammer, Trine, Olav H. Sandsmark (red.): Biblioteket vårt 100 år : 1880-1980. Utg. Kulturkontoret i Frogn kommune. 1980. 12 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Treider, Hans Petter: Nissen : den utrolige historien om hans liv og opprinnelse. Utg. Badebyen bokforl.. 2017. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øystå, Øystein: Rapport fra et opplyst enevelde : Drøbak Rotary klubb 25 år : 1969, 12. mai, 1994. Utg. Klubben. 1994. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19051207 Fra: G. Stang, Frogn, Akershus Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: marineinstrumenter, orograf, Politikk, unionsoppløsning, festninger, republikk. Fulltekstversjon av brev nr. 1323

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Almanakk (227 FROGN)
Christen Carlsens almanakk for 1767. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne nr 19 (1981). S. 53-72. Red. Reidunn Groll Borchgrevink. Merknad: Ufullstendig transkribering på grunn av skadd original.
 • Folketeljing 1801 (228 FROGN)
Folketellingen 1801 for Drøbak. Utg. Hans Krag. 1946. 42 s. Merknad: Særtrykk av Akershus Amtstidende.
 • Kongebrev - løyve (229 FROGN)
Første hotell i Drøbak. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. 1967/68. S. 57-58. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Frå 1680.
 • Skattemanntal - koppskatt/eldstadskatt 1699 (230 FROGN)
Drøbak i 1699 og eldre eiendomsforhold på stedet. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. 1951. S. 45-48. Red. Hans Krag. Merknad: Skrive av sokneprest Woldemar Fritz.

Aviser

Eksterne ressurser