Bibliografi:Bærum kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • 4. Blommenholm's 5års beretning : 1975-1980. Utg. Norges speiderforbund 4. Blommenholm. 1980. 33 s.
 • 30-års jubileumsberetning : 1938 - 15. mars - 1968. Utg. Haslum idrettslag. 1968. 33 s.
 • 100 år i Sandvika  : en billedkavalkade : Selskabet til Sandvikens Vel 1896-1996. Utg. Selskabet til Sandvikens Vel. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Akershus fylke : Bærum herred. Utg. Hanche. 1923?. 72 s. Merknad, serie: Fra Norges næringsveie i tekst og billeder. Digital versjonNettbiblioteket
 • Alfabetisk register over veier i Bærum med henvisninger til krets og husnummer. Utg. 1949. 99 s.
 • Arnesen, Randolf: Østre Bærums samvirkelag 40 år : 1905-1945. Utg. 1945. 23 s.
 • Arvnes, Henrik og Gunvor Øverland Bergan: Bærums verk igår, idag, imorgen : historie, historier, lokalmiljøet: Idrett, lek/hverdag, fest, gamle stedsnavn, ny utbygging. Utg. Bærums verk idrettsforening. 198-. 63 s.
 • Asker og Bærum krets av Norsk speidergutt forbund  : 1929-1978. Utg. [Norges speiderforbund, Asker og Bærum krets]. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aubert, Karsten: Kollektivtilbudet på Rykkinn i Bærum : baneforlengelse eller bussbetjening. Utg. Transportøkonomisk institutt. 1973.
 • Bakken, Thorvald J.: Bærum birøkterlag 1931-1. juni-1956 : 25 års melding utg. av styret. Utg. Bærum birøkterlag. 1956. 44 s.
 • Bakken, Thorvald J. og Victor Hellern: Bærum birøkterlag 50 år. Utg. Bærum birøkterlag. 1981. 71 s.
 • Bakken, Thorvald J.: Tanum kirke. Utg. 1977. 12 s.
 • Bakken, Stein Arne: krafttak for bygdene : energiforsyningen i Asker og Bærum på 1900-tallet. Utg. Energiselskapet Asker og Bærum. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjerkek, Ole Petter: Bryn kirke 125 år, 1986. Utg. 1986. 16 s.
 • Borgen, Hugo: Stabekk tennisklubb : 10 årsberetning : 1922 - 1932. Utg, 1932. 32 s.
 • Borgen, Per Otto: Asker og Bærum leksikon. Utg. Forlaget for by- og bygdehistorie. 2006. 580 s. ISBN 82-91649-10-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borke, Lars: Grini-museet : sammanhållningen ledstjärna för lägerfångarna under ockupationen, 1941-1945 : en historik. Utg. L. Borke. 2012. 23 s.
 • Bryn, Olaf: Høire i Bærum gjennem 50 år : 1884-1934. Utg. Høire i Bærum. 1934. 34 s.
 • Bugge, Anders: Kirkerne i Bærum. Utg. 1936. 78 s.
 • Bye, Minati: Being a Bearing : culture reproduction in a Norwegian suburb. Avhandling (cand. polit.) i sosialantropologi - Universitetet i Oslo, 1986.
 • Bysveen, Tor: Boligtildeling i Bærum : en analyse av rekrutteringen til tre nybygde boligfelter. Utg. NIBR. 1984. 36 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bærum bygningsarbeiderforening gjennom 25 år : 3. februar 1928-3. februar 1953. Red. Erling Sørensen ofl. Utg, Bærum bygningsarbeiderforening. 1955. 107 s.
 • Bærum drosjeeierforening gjennom 50 år. Utg. Asker og Bærum Budstikkes trykkeri. 1972. 31 s.
 • Bærum kajakklubb 50 år : 1935-1985. Red. Tor Christian Bakken og Andreas Orheim. Utg. Bærum kajakklubb. 1985. 76 s.
 • Bærum kunsthåndverk 20 år. Utg. Galleriet, Bærums verk. 1998. 8 s.
 • Bærum Røde kors 75 år : jubileumsberetning 1909-1984. Red. Thor Lier. Utg. Bærum Røde kors. 1985. 36 s.
 • Bærum samvirkelag 1905-1980 : 75 år i forbrukernes tjeneste. Utg. Bærum samvirkelag. 1980. 16 s.
 • Bærum sportsfiskere : 1938-1944. Red. Rolf Klepzig. 1944. 77 s.
 • Bærum yrkesskole 60-år 1937-1997 : "landets første yrkesskole utenom byene". Rud videregående skole 25 år 1972-1997 : "den største skolen i Akershus". Red. Stein Erik Stiksrud. Utg. Rud videregående skole. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bærums skytterlag gjennom 100 år : 1861 - 10. november - 1961. Utg. Bærum skytterlag. 1961. 35 s.
 • Bærumsbanen : 1919-1944. Utg. 1944. 44 s.
 • Bø, Asbjørn: 'Vestre Bærum salongskytterlag 1955-1960. Utg. 1960. 19 s.
 • Bø, Asbjørn: Vestre Bærum salongskytterlag 40 år : 1925-1965. Utg. 1965. 32 s.
 • Christensen, Trygve: Bærumsmarka før og nå  : med området Kolsås - Dælivann. Utg. Trygve Christensen. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christophersen, Aslaug: Bærumsboka vår. Utg. Bærum kommune, Skoleadministrasjonen. 1983. 60 s.
 • Cortner, Heidi: Lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1955-1960. SBH, Oslo, 1970.
 • Dalbo vel : 25-års jubileum ; 1928 - 24. juni - 1953. Utg. 1953. 20 s.
 • Danielsen, Helge: Politi mellom by og land : politiet i Asker og Bærum 1949-1999. Utg. Asker og Bærum politidistrikt. 1999. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Davidsen, Øyvin: Jernverksfolk under elve konger : en slekts- og kulturhistorisk studie omkring slekten Davidsens forfedre ved Bærums Jernverk. Utg. Cammermeyer. 1944. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. VII, s. 107–108.
 • Dessen, Reidun: Annotert lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1971-1975. SBH, Oslo, 1977.
 • Det nye orgelet i Haslum kirke. Utg. 2012. 16 s.
 • Dillevig, Hans: Grav skolekorps gjennom 50 år : en kort oversikt over korpsets historie. Utg. Grav skolekorps. 1973. 27 s.
 • Egede-Nissen, Adam: «Ungdomsår» i Veien Frem no. 1 1937 (Første kapittel fra boka Et liv i strid, som kom ut 1945).
 • Eiksmarka skole 25 år : 17.8 1953 - 17.8 1978. Utg. Eiksmarka skole. 1978. 24 s.
 • Ekelund, Torbjørn: I begynnelsen var fjellet : historien om Kolsås klatreklubb 1967-2017. Utg. IBY forl. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Enger, Anne Johanne Rønneberg: Fra store ord til handling : kommunene Asker og Bærum i et miljøvernpolitisk perspektiv. Hovedoppgave i statsvitenskap - Universitetet i Oslo, 1993.
 • Erichsen, Rolf Werner: Høire i Bærum 1884 - 1934 - 1959 : jubileumsskrift II 1934-1959. Fra bygden til bygden og byen Bærum. Utg. Bærum Høyre. 1959. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fagerstrand vel 1935-1985 : sammensluttet med Strand og Myrvoll vel (1917-1978). Red. Finn Lønnå. Utg. Fagerstrand vel. 1984. 85 s. ISBN 8271650289
 • Fandens melkebøtte 1970 : informasjonsorgan for Forsøksgym. i Bærum. Red. Ingeborg Lyche Gomnæs ofl. Utg. Forsøksgymnaset i Bærum. 1970. 63 s.
 • Fjermeros, Halvor: Om hundre år er allting glemt? : 100-års jubileumsskrift for Emma Hjorths hjem 1898-1998. Utg. Bærum kommune/Emma Hjorth museum. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forslag til plan for kulturvernet i Bærum : utarbeidet i tilknytning til "Kommuneplan 1987" : Liste over registrerte kulturminner i Bærum. Utg. Bærum kommune. Kulturadministrasjonen. 1988. 46 s.
 • Fossum idrettsforening 1918-1993 : jubileumsbok utgitt i anledning Fossum idrettsforenings 75-års jubileum 1993. Red. Tom Thorsteinsen. Utg. Fossum idrettsforening. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frelsesarmeens saga i Bærum  : festskrift ved Sandvika korps sitt 75-års jubileum 1985. Red. Egil Kjølner ofl. Utg. [Frelsesarmeen, Sandvika korps]. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fure, Eli: -en besynderlig Regelmæssighed : dødeligheten i Asker og Bærum på 1800-tallet med særlig vekt på spedbarnsdødeligheten. Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 2004. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fürst, Hans Backer: Nybygg og ominnredning av hus samt hagestell i Aker og Bærum. Utg. 1940. 68 s.
 • Gjerstad, Kirsten: Bærum husflidsforening 1922-1997. Utg. Bærum husflidsforening. 1997. 64 s.
 • Granlund, Lloyd: Dampskipstrafikken på Askerlandet : ca. 1850-1950 : båter med bær, bønder og byfolk. Utg. Asker og Bærum historielag. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grøgaard, Joachim og Henrik Groth: Henrik Groth : original Grini-bok i tusj, akvarell og blyant. Utg. J. Grøgaard. 32 s. 1945.
 • Gunvald, Gori: Bjerketun : psykologens beretning om ti år (1952-1962) på en offentlig verneskole for unge piker. Utg. Pax. 1967. 327 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Guttormsen, Gro og Cecilie Høigård: Fattigdom i en velstandskommune : en undersøkelse av sosialomsorgen i Bærum. Utg. Universitetsforlaget. 1977. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haave, Morten Nilssen: Hauger skole : 1969-2019. Utg. Hauger skole. 2019. 55 s. ISBN 9788230342695.
 • Haave, Morten Nilssen: Ingen malurt i begeret : Malurtåsen i 100 år, 1914-2014. Utg. [Malurtaasen vel]]. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagen, Andreas (red.): Selskabet for Sandvikens Vel : 1896 - 29 juni - 1946. Utg. Selskabet for Sandvikens vel. 1946. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hagen, Chr: Tollef Bredal AS 1899 - 1. april - 1949 : Tidl. Bærums droge- & kjemikalieforretning A/S. Utg. T. Borgen. 1949. 64 s.
 • Hagen, Gerd: beretning om Stiftelsen Wøyen : fra fattig barnehjem til finansiering av barnevernstiltak. Utg. Stiftelsen Wøyen. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanson, J. F.: Den i Aaret 1826 af Hovedmatriculeringscommissionen for Norge foretagne Befarings-, Opmaalings- og Sammenlignings-Forretning, samt derpaa grundet nye Skyldsætning af Grundeiendommene i Asker Præstegjeld. Utg. 1828. 37 s.
 • Hartmann, Eivind og Øistein Mangset: Neste stopp! : verneplan for bygninger : sporveiens bygningshistorie. Utg. Baneforl. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haslum, Jar og Eik menighetspleie : 50 år, 1942-1992. Utg. 1992? 27 s.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. Oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Haugen, Einar: Psykiatriske undersøkelser av elevene ved Toftes Gave, Bastøy og Bærum Skolehjem. Utg. 1939. 29 s.
 • Hauger fotballklubb 15 år : jubileumshefte : 14. oktober 1969 - 14. oktober 1984. Utg. Hauger fotballklubb. 1984. 66 s.
 • Heide, Eivind: Lysakerelva : lokalhistorie fra Ullern, Bestum, Lilleaker, Lysaker og Vækerø. Utg. E. Heide. 1983. 250 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henie-Onstad kunstsenter 20 år 1968-1988. Red. Karin Hellandsjø. Utg. Henie-Onstad kunstsenter. 1988. 112 s.
 • Hillestad, Ragnar: 50 år i jordbrukets tjeneste : gårdene Hellerud og Øverland. Utg. Det Kgl. selskap for Norges vel. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjort-Johansen, Knut: Bærum Unge høyre, 6. oktober 1921 - 6. oktober 1981 : et kort riss av en forenings historie. Utg. Bærum Unge høyre. 1981. 35 s.
 • Holt, Anna: "Rykkinn er ingen drabantby!" : en studie av hvordan et utvalg innbyggere på Rykkinn i Bærum opplever og identifiserer seg med bostedet sitt. Masteroppgave i samfunnsgeografi - Universitetet i Oslo, 2009.
 • Holten, William: Vellykkethet i eiendomsutviklingen : to casestudier i Bærum = Successfulnes [sic] in property development. Mastergradsoppgave i Eiendomsutvikling - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging, Ås, 2012.
 • Hope, Svein Ola: Alt vel : glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Utg. Berger og Rykkinn vel. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiby, Victoria: Fortetting på historiske Stabekk : bærekraft og stedsidentitet = Densification at historical Stabekk : sustainability and place identity. Masteroppgave i landskapsarkitektur - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Institutt for landskapsplanlegging, Ås, 2016.
 • Høvik ballett. Red. Merete Bergersen ofl. Utg. Orfeus. 2019. 226 s. ISBN 9788293140665.
 • Høvik Verk vel 1915-2015 : et lokalmiljø gjennom 100 år. Red. Inger Lorange Figved. Utg. Høvik Verk Vel. 2015. 192 s. ISBN 9788269006001.
 • Håndstad, Jan: Ungdom og fritid : en undersøkelse om ungdom og fritidsaktiviteter i Bærum kommune 1982. Utg. Bærum sosialkontor. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Idrettslaget Jardar 25 år : 1962-1987. Red. Knut Enersen. Utg. Idrettslaget Jardar. 1989. 111 s. ISBN 8299186102.
 • Jacobsen, Gunnar: "Bærum '96" : en reorganiseringsstudie. Hovedoppgave i statsvitenskap - Universitetet i Oslo, 1997.
 • Jar vel 1924-1939 : beretning for arbeidsåret 1938. Utg. Jar vel. 1939. 31 s.
 • Jens Lange Lyche 1931-1981. Utg. Jens Lange Lyche. 1981. 10 s.
 • Johnsrud, Tryggve T.: Bryllup i Bærum : folketradisjoner, seder og skikker fra "Bærum - en bygds historie". Utg. Bærum bibliotek. 2003. 51 s. ISBN 8299171377. Merknad: Heftet er et kapittel fra "Bærum : en bygds historie" som ble utgitt i 1924.
 • Kielland, Leif: Bærum krets av gutte- og amatørmusikkorps 50 år, 1928-1953. Utg. 1953. 11 s.
 • Kittelsen, Kjell H.: Brent kalk : 900 år med kalkbrenning. Utg. Asker og Bærum historielag. 2005. 155 s. ISBN 82-90095-10-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Klaus Lefdal A/S 50 år : jubileumsberetning. Utg. Klaus Lefdal. 1984. 24 s.
 • Kluge, Rolf: For Asker og Bærum gjennom 100 år : Asker og Bærums budstikke 1898-1998. Utg. Budstikka. 1998. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knoph, Ragnar: Utredning angående Bærumsbanens, Holmenkolbanens og Ekebergbanens rettslige stilling efter de konsesjoner som er meddelt dem. Utg. 1931. 25 s.
 • Koht, Halvdan: Arbeiderpartiets kommunepolitikk i Bærum i perioden 1929-1931. Utg. 1931. 8 s.
 • Kolstad, Harald og Ole Petter Bjerkek: Ståvibekken. Utg. 2014. 39 s.
 • Kommunal-kalender for Bærum. Utg. Høire i Østre Bærum. 1936. 117 s.
 • Korsvik, Trine Rogg: Hva skal skolen være? : forsøksgymnaset i Bærum 1969-1982. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 2003.
 • Kristiansen, Henry: Bærum skiklubb 1885 - 19. desember - 1975. Utg. Bærums skiklub. 1975. 43 s.
 • Kristiansen, Hilde Marie: Biblioteket som bevarer og formidler av lokalhistoriske bilder. Bærum biblioteks billedsamling. Statens bibliotekhøgskole 1988.
 • Krokskogen, Bærumsmarka og Vestmarka : en bibliografi. Red. Sidsel Bræin Nilsen ofl. Hovedoppgave - Statens bibliotekhøgskole, 1986.
 • Kulturminner i Bærumsmarka : Ankerveien, Grini/Ila, Øverland, Burudvann, Brunkollen, Vensåsseter, Abborvann. Red. Liv Frøysaa Moe og Einar Skage Andersen. Utg. Bærum turlag og Skiforeningen. 2017. 83 s. ISBN 978-82-303-3481-2
 • Kulturminner på Isi og Bjørum, Bærum kommune : registrering og uttalelse om verneverdien : forslag om regulering til spesialområde med formål bevaring, bygningsloven § 25.6. Utg. Riksantikvaren. 1982. 279 bl.
 • Kunstnerblikk i Asker og Bærum  : Henie Onstad kunstsenter : 15. august-25. oktober. Utg. Kunstsenteret. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Jan Martin: Kølabrenning : viktig næringsvei i 260 år. Utg. J. M. Larsen. 1993. 17 s.
 • Loe, Tove Helene: Annotert lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1961-1965. SBH, Oslo, 1973.
 • Lokalhistorielaget ved Snarøya Seniorsenter. 2009-
  • [Nr 1:] Minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya og Fornebu. Red. Anita Myhr. Utg. Lokalhistoriegruppen ved Snarøya Seniorsenter. 2009. 57 s.
  • [Nr 2:] Flere minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya, Fornebu og omliggende øyer. Utg. Lokalhistorielaget ved Snarøya Seniorsenter. 2011.101 s.
 • Lønnå, Finn: Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Utg. Asker og Bærum historielag. 1986. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mamen, Hans Chr.: Presteskapet i Asker og Bærum etter reformasjonen. Utg. Asker og Bærum historielag. 1968. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mer himmel på jord : Høvik menighet - levende, nær og tilgjengelig – med Jesus Kristus i sentrum : visitasberetning fra Høvik sokn, til visitas av biskopen, mars 2019. Utg. Høvik sokn. 2019. 20 s.
 • Minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya og Fornebu. Red. Anita Myhr. Utg. Snarøya seniorsenter. 2009. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mjøen, Synnøve: Annotert lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1966-1970. SBH, Oslo, 1973.
 • Moe, Liv Frøysaa: Kulturminner i Vestmarka. Utg. Bærum turlag. 2019. 83 s. ISBN 9788230343111.
 • Munkebakken. Red. Magnus S. Rønning ofl. Utg. Magnum media. 2011. 72 s.
 • NAF avd. Asker og Bærum, 19.11.1931 - 19.11.1956. Utg. Norges automobil-forbund Avdeling Asker og Bærum. 1956. 36 s.
 • Nakken, Karl Otto: Fra epilepsikoloni til spesialsykehus : glimt fra epilepsi-institusjonen ved Solberg gård i Bærum gjennom 100 år. Utg. [Spesialsykehuset for epilepsi]. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Neumann, Jacob: Bidrag til statistisk-oeconomisk Kundskab om Asker Præstegjeld : Selskapet for Asker Præstegjelds Vel Uddrag af Annalene. Utg. Asker og Bærum historielag. 1964. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norge 1940-45 : kampene i Bærum 1940 : skolen gjennom krigsårene. Utg. Bærum kommune. Kommunalavdelingen for undervisning. 220 s.
 • Nyheim, Inger-Lise: Jar vel : 1924-1984. Utg. Jar vel. 1984. 55 s.
 • O.K. Ringstad A/S gjennom 50 år : 1928-1978. Utg. O.K. Ringstad A/S. 1978. 10 s.
 • Olerud, Randi Dønnum: Vi var barn i Bærum under krigen. Utg. Kolofon. 2018. 159 s, ISBN 978-82-300-1814-9.
 • Oslo - Aker - Bærum - Asker - Strømmen - Lillestrøm - Oppegård : billeder og tekst. Utg. 193?. 223 s.
 • Pedersen, Philip: Bærum yrkesskole gjennom 10 år. Utg. 1948. 43 s.
 • Rasch-Engh, Rolf: Isi- og Bjørum-området : et verneverdig område i Bærum. Utg. Skoleadministrasjonen i Bærum. 1984. 35 s.
 • Rasmussen, Betty: Bærum husflidsforenings virke gjennom 30 år fra 1922 til 1952. Utg. Bærum husflidsforening. 40 s.
 • Rasmussen, Tor Fr.: Næringsgeografisk undersøkelse av Bærum kommune. Utg. Bærum kommune. 1963. 54 s.
 • Reksten, Dorte Klarskov: Beslutningsgrundlag for rehabilitering af Nedre Gupu : historie, byggeteknik og aktuelle skader : hovedoppgave (M.Sc.). Hovedoppgave i Skogfag - Norges landbrukshøgskole, 2003
 • Rik på historie : et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Red. Anne Sofie Bjørge. Utg. Bærum kommune, Regulering, Natur og idrett. 2012. 122 s. ISBN 9788292210109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Robbestad, Henry: Hvem er hva på det kristne arbeidsfelt i Oslo, Bærum og Asker. Utg. Land og Kirke. 1956. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rodin, Nora og Hans Oust: Oust gårds historie : 1396-2017 : med et sideblikk til Vestre Jong gård. Utg. 2017. 168 s. ISBN 978-82-690795-0-0.
 • Rud videregående skole : 50 år : 1937-1987. Red. Gunvor Øverland Bergan og Egil Kjølner. Utg. Rud videregående skole. 1987. 46 s.
 • Røed, Erik: 100 år i Bærum : Bærum høyre 1884-1984. Utg. Bærum høyre. 1984. 135 s.
 • Røed, Erik: Bærum Unge Høire 6. oktober 1921 - 6. oktober 1961 : et kort riss av en forenings historie. Utg. Bærum Unge Høyre. 1961. 29 s.
 • Sandbu, Paul: Bærum kommuneskoger : drift i 10-års perioden 1. jan. 1929 - 31. des. 1938. Utg. 1939. 40 s.
 • Sandvika rotary klubb 10 år : (1963-1973). Red. Hans Tilrem. Utg. Sandvika Rotary klubb. 1973. 26 s. ISBN 8299030404.
 • Sars, Michael: Avløs vel : jubileumsberetning 1924-1974. Utg. Avløs vel. 1974? 40 s.
 • Schjander, Fredrik: Bærum rådhus. Utg. Bærum kommune. 1980. 20 s.
 • Schjander, Fredrik: Streiftog på Krokskogen med Fredrik Schjander d.e. Red. Atle Graff. Utg. Kolltopp forl. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Severus, Egede Nissen: 21de - 23de aarsberetning for Barnehjemmene Aug. Herm. Francke og Dr. Barnardo : 1916-1918. Utg. 1919. 15 s.
 • Sivertsen, Halvor: Minneskrinet 1940-1945 : et skrin laget på Grini inneholdt mange minner som 4202 Halvor Sivertsen har laget en bok omkring. Utg. Verbum. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skar, Birgitte: NSB - nytt dobbeltspor fra Skøyen til Asker  : kulturminner og kulturmiljø : KU-fase 2. Utg. NINA-NIKU. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skui samvirkelag, Bærum : i raske trekk gjennom 25 år : 1920 - 1. JULI - 1945. Utg. Skui samvirkelag. 1945. 51 s.
 • Smestad, Jon Erik: Jubileumsskrift 25 år : 31. mars 1952 - 31. mars 1977. Utg. Asker og Bærum politiidrettslag. 1977. 77 s.
 • Smågardistene : Stabekk skoles musikkorps 100 år, 1915-2015. Red. Øivind Amundsen ofl. Utg. Smågardistenes venneforening. 2015. 54 s. ISBN 978-82-303-3069-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Snarøya kirke jubilerer 1968-2018 : 50 : fest- og historieskrift. Red. Endre Skolt. Utg. Snarøya menighet. 2018. 38 s.
 • Solberg, Karin: Finn fortiden! : automatisk fredede kulturminner i Bærum. Utg. Bærum kommune, Natur- og idrettsforvaltningen, Kulturvern. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solvik rolag 1938-1953. Red. Birger Hverven ofl. Utg. Solvik rolag. 1953. 43 s.
 • Stabekk janitsjarorkester : 50-års jubileum : 1918 - 22. august 1968. Red. Ivar Solhaug ofl. Utg. Stabekk janitsjarorkester. 1968. 52 s.
 • Stabekkåsen Vel gjennem 25 år : utarbeidet til vellets 25 års jubileum den 27. mai 1941. Utg. Stabekkåsen vel. 1941. 23 s.
 • Strandbu, Åse: Gutter og jenter i Asker og Bærum : ungdomsundersøkelsen 1996. Utg. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Streiken paa Snarøens Høvleri (Mjølbakka Trysils actiebolag). Utg. Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgd. 18. 1904. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sverdrup, Elise: Piggtrådhegnet er borte. Utg. E. Sverdrup. 1945. 11 s.
 • Sætre, Olav: På fångefärd : skildringar från de norska lärarnas kamp och från tvangsarbetet på Grini, Jørstadmoen och Kirkenes-Elvenes. Utg. 1945. 180 s.
 • Sødal, Henrik: Bærumsskolen i vekst : skolens historie under ekspansjonen 1949-66. Utg. Bærum skolestyre. 1967. 84 a. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sødal, Henrik: Fortsettelsesskole, framhaldsskole, i Bærum : skolens historie 1908-1970. Utg. Bærum skolestyre. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søiland, Peder: Lysaker handelsforening : 50-års skrift : 1897 - 10. januar - 1947. Utg. 1947. 31 s.
 • Sørholt, Olav: Landbrukets utvikling i Asker og Bærum gjennom 100 år. Utg. Landbrukskontoret i Asker og Bærum. [Sandvika?]. 1998. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørum, A. og Anne Karin Thori: Servicetiltak i Østerås-området. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd. 1973. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tanggaard, Per og Magne Lerø: Høvik kirke 100 år : 1898-1998 : et glimt av fortiden - en utfordring for fremtiden. Utg. [Høvik menighet]. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tanum skoles musikkorps 40 år : 1933-1973. Utg. Tanum skoles musikkorps. 1973. 22 s. ISBN 8299007402.
 • Tanum vel : 75 årsberetning : 1919-1994. Red. Harald Halvorsen. Utg. Tanum vel. 1994. 115 s.
 • Tanum vel og lokal agenda 21 : innsats for bærekraftig utvikling i det 21. århundre : Tanumplatået og Vestmarka. Red. Anna Marie Graff og Ludvig N. W. Daae. Utg. Tanum vel. 2001. 32 s.
 • Tomten 75 år. Utg Tomten AS Sandvika. 1982. 4 s.
 • Torgersen, Stener og Erik Strand Torgersen: Vestre Bærum samvirkelag 50 år : 1-7 1920 - 1-7 1970. Utg. Vestre Bærum samvirkelag. 1970. 23 s.
 • Tveit, Gunnar: Kongevei og andre drammenske hovedveier i Asker og Bærum. Utg. Statens vegvesen, Akershus vegkontor. 1997? Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveten, M.: Gamle håndverkere i Bærum : bidrag til Bærums håndverkhistorie. Utg. 1937. 49 s.
 • Valler skole 75 og 125 år : Bærum middelskole 1888-1937, Valler videregående skole 1937-2012 : hjerte og ånd, vilje og ansvar. Red. Erik Andersen. Utg. Licentia. 2012. 284 s.
 • Verneverdige offentlige bygninger i Bærum. Utg. Bærum kommune, Kultur- og kinoadministrasjonen. 1985. 64 s.
 • Vi blåser en lang marsj : med Hosle skolekorps 1992-2007. Red. Øystein Eek. Utg. Hosle skolekorps. 2007. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vollestad, Per: Livet på Grini under annen verdenskrig : kampen for tilværelsen i Norges største fangeleir. Utg. Kagge. 2020. 343 s. ISBN 9788248926443.
 • Vårt Bærum : mangfold, utvikling, tilhørighet. Red. Tor Christian Bakken ofl. Utg. Dinamo forlag. 2020. 448 s. ISBN 9788280713339
 • Vårt Rykkinn : fra bondeland til boligparadis. Red. Svein Ola Hope. Utg. Berger og Rykkinn Vel. 2015. 223 s. ISBN 9788299556811.
 • Werp, Hans L.: Skuibakken : en kongelig hoppbakke. Utg. Skuibakkens venner. 2017. 197 s. ISBN 978-82-303-3508-6
 • Westersjø, Martin: Idretten i Bærum 1940-1945 : idrettsfront, nazi-idrett og illegal idrett under okkupasjonen. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen/Høgskolen i Bergen, 2002 II.
 • Øia, Tormod: Midt i mellom  : drikker 12-åringer i Bærum?. Utg. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Oslo. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øisang, Thorleif: Brann i Bærum : Bærum brannvesen gjennom 25 år - og litt til. Utg. Bærum brannvesen. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østmo, Einar: Helleristninger i et utkantstrøk : bidrag til skipshistorien fra nye jernalderristninger på Dalbo i Bærum. Utg. UiO. Oldsaksamlingen 1992. 70 s. Serie: Varia ; 24. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østre Grav vel 100 år : jubileumsskrift og beretning for 1911-2011. Red. Øyvind Fjellhøy og Svein Egil Vestre. Utg. I kommisjon hos Didakta norsk forl.2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øvre Stabekk & omegns fellesråd : 1922 - 20. april - 1947. Utg. Øvre Stabekk & omegn fellesråd. 1947. 88 s.

Aviser

Eksterne lenker