Bibliografi:Asker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll· Enebakk· Fet · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Oppegård · Rælingen · Skedsmo · Ski · Sørum · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Asker elverk : utviklingen 1962-1987. Asker kommunale elektrisitetsforsyning gjennom 50 år : 1912-1962. Utg. Asker kommunale elektrisitetsforsyning. [Asker]. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aurmark, Svein: Bakkekontakt : kommunaltekniske tjenester i Asker gjennom 100 år. Utg. Asker kommune. Kommunalteknisk avdeling. 2014. 158 s. ISBN 978-82-990651-2-2.
 • Borgen, Per Otto: Asker og Bærum leksikon. Utg. Forlaget for by- og bygdehistorie. 2006. 580 s. ISBN 82-91649-10-3
 • Brækken, Per: Asker-skolen gjennom tidene : 1739 - 1844 - 1969. Utg. 1969. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. XV, s. 155–156.
 • Calmeyer, Reidar (red.): Dampskipstrafikken på Askerlandet ca. 1850–1950 : båter med bær, bønder og byfolk.. Utg. Asker og Bærum historielag. 1983.
 • Dahl, Frøydis Bryhn og Terje Martinsen: Asker under okkupasjonen. 1981. 91 s.
 • Danielsen, Helge: Politi mellom by og land : politiet i Asker og Bærum 1949-1999. Utg. Asker og Bærum politidistrikt. [Sandvika]. 1999. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Det skjedde i de bygder : hva Budstikka fortalte gjennom 90 år. Utg. Asker og Bærums budstikke. Billingstad. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fossum, Arvid: Milorg i Asker 1940-1945 : til minne om de kamerater som ikke fikk oppleve freden 1945. Asker. 1991. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Knut Ingar: Fra omgangskole til åpen skole : Askers fjerde skoledistrikt : 1737-1998. Billingstad. 1998. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Tore: Fotobilag til familiekrøniken Jakten Ellida av Landøya i Asker og eierfamilien. [S.l.] 1999. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Karlsen, Helge: Nesøya 1629-1782. Utg. H.Karlsen. 2014. 36 s.
 • Kittelsen, Kjell H.: Brent kalk. 900 år med kalkbrenning. Utg. Asker og Bærum historielag, 2005. 155 s. ISBN 82-90095-10-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kluge, Rolf: For Asker og Bærum gjennom 100 år : Asker og Bærums budstikke 1898-1998. Utg. Budstikka. Billingstad. 1998. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Jan Martin: Vestmarka : seterliv og kølabrenning. Utg. Asker og Bærum historielag. [Slependen]. 2001. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lønnå, Finn: Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Utg. Asker og Bærum historielag. [Asker]. 1986. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mamen, Hans Chr.: Det var en gang - på våre kanter. Ut. K. Kildahl. [Hvalstad]. 1992–
  • B.1: Det var en gang - på våre kanter. [1] : Holmen, Landøya, Nesbru, Billingstad, Slependen, Nesøya, Brønnøya, Langåra. 1992. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.2: Det var en gang - på våre kanter. 2 : Åstad, Hvalstad, Skaugum, Høn, Vakås, Hval, Ravnsborg, Syverstad, Konglungen. 1993. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.3: Det var en gang - på våre kanter. 3 : Furuholmen, Gupu, Tveiter, Sem, Berg, Vøyen, Hanevold, Prestegårdene, Asker, Rud-gårdene, Hogstad. 1994. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.4: Det var en gang - på våre kanter. 4 : Vettre, Bjerkøya, Børsholmen, Vollen, Bjerkås, Rustad og Torp, Yggeset, Gisle, Blakstad, Bleiker, Båstad. 1995. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.5: Det var en gang - på våre kanter. 5 : Heggedal, Bondi, Borgen, Drengsrud, Engelsrud, Dikemark, Vardåsen, Askerbørskogen, Asker kirke. 1996. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martinsen, Terje: Heggedal : fra 1800-tallet fram til våre dager. Utg. Asker og Bærum historielag. 2008. 323 s. ISBN 978-82-90575-37-8.
 • Melby, Cecilia (red.): Kulturhistorisk veiviser. Utg. Kulturetaten. 1991–.
  • Kulturhistorisk veiviser. 1 : Tur 1: Asker sentrum gjennom tidene, tur 2: Semsvannet rundt. 1991. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kulturhistorisk veiviser. 2 : Tur 3: Hvalstad - Skaugumåsen, tur 4: Hval - Holmen - Grønlia, tur 5: Brendsrud - Hogstad. Utg. kulturetaten. [Asker]. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Neumann, Jacob: Bidrag til statistisk-oeconomisk Kundskab om Asker Præstegjeld : Selskapet for Asker Præstegjelds Vel Uddrag af Annalene. Utg. Asker og Bærum historielag. Asker. 1964. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XIII, s. 443–444.
 • Nygårdshaug, Bergsvein: Asker arbeiderparti gjennom 50 år : 1903–1953. Utg. Asker arbeiderparti. 1959. 206 s.
  • Melding: Bull, Edvard (d.y.) i Heimen, b. XII, s. 230–231.
 • Robbestad, Henry: Hvem er hva på det kristne arbeidsfelt i Oslo, Bærum og Asker. Utg. Land og Kirke. 1956. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørholt, Olav: Landbrukets utvikling i Asker og Bærum gjennom 100 år. Utg. Landbrukskontoret i Asker og Bærum. [Sandvika?]. 1998. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Yggeseth, Einar L.: Litt om seilskipstiden : sjømenn og båtbyggere i Asker fra midten av forrige århundrede og frem til våre dager. [Sandvika]. 1959. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Yggeseth, Einar L.: Yggeseth-slekten : litt historie og slektsregister for familien fra Søndre Yggeseth i Asker. Asker. 1948. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bjørndal, Jorunn: Lokalbibliografi for Asker kommune 1984-1993. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1997. Fag:Bibliotekfag Kommune: Asker
 • Brækken, Per: Allmueskolen i Asker til 1860. En lokalhistorie på rikshistorisk bakgrunn. Oslo 1967 Fag: Pedagogikk
 • Bøhmer, Anne Marie: Bondestanden i Asker 1650-1800. En undersøkelse av sosiale og økonomiske forhold. Oslo 1967 Fag: Historie
 • Cortner, Heidi: Lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1955-1960. 1970. Fag: SBH
 • Dahl, Frøydis Bryhn: Barnetjenere, fosterbarn og legdebarn. En undersøkelse av omsorgstrengende barn i Asker prestegjeld 1801-1835 med utgangspunkt i barns plassering i husstanden. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Historie. Kommune: Asker
 • Dessen, Reidun: Annotert lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1971-1975. 1977. Fag: SBH
 • Eikenes, Randi: Fra Asker seminar til Holmestrand offentlige lærerskole. Elevrekrutteringen 1876-1914. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Historie. Kommune: Asker (Merknad: Holmestrand: Se Asker)
 • Enger, Anne Johanne: Fra store ord til handling. Kommunene Asker og Bærum i et miljøvernpolitisk perspektiv. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Asker (Merknad: Bærum: se også Asker)
 • Eriksen, Eva Lill: Turveiregistrering i Asker kommune og friluftområders bæreevne. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag. Kommune: Asker
 • Johnsen, Gro: Fra fritidskelnere til feltarbeidere. Fra det oppsøkende arbeidet i Asker. Oslo 1982 Fag: Sos.ped
 • Granli, An-Magritt: Ungdom velger dåp. En undersøkelse i Oslo bispedømme. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Kristendomskunnskap. Kommune: Oslo (Merknad: Asker: se også Oslo, Bærum: se også Oslo)
 • Loe, Tove Helene: Annotert lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1961-1965. 1973. Fag: SBH
 • Mjøen, Synnøve: Annotert lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1966-1970. 1973. Fag: SBH
 • Nilsen, Sidsel Bræin: Krokskogen, Bærumsmarka og Vestmarka. En bibliografi. Statens bibliotekhøgskole 1986.Kommune: Bærum (Merknad: Asker: se også Bærum, Ringerike: se også Bærum, Hole: se også Bærum)
 • Skrøvseth, Per Erik: Arealbruksforandringer i et forstadsområde. (Asker, Bærum.) Oslo 1973 Fag: Geografi.
 • Thorstensen, Cathrine: Tuftene på Nesøya hovedgård. En befestet setegård fra 15-1600-tallet? Universitetet i Oslo 1995. Fag: Arkeologi. Kommune: Asker
 • Ulving, Ellen: "Det har med hele min identitet å gjøre". Bunadbruk i Asker og Tinn. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Etnologi. Kommune: Asker (Merknad: Tinn: se også Asker)
 • Vesseltun, Ida: "Det er verre for han som holder i den andre enden av saga!". Isarbeid og isarbeidere i Vollen og Bjerkås. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Etnologi. Kommune: Asker

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19060811 Fra: Jørgen Andersen Stabæk, Asker, Akershus Til: Marthin og Andreas Andersen Ovenstad, USA Eier: NAHA, USA. Stikkord: dødsfall, Familieforhold, arv, fullmakt, sorenskriver, arveløs, testament. Brevnummer: 996
 • År: 19170107 Fra: Gina (søster), Asker, Akershus Til: Bror og svigerinne, USA Eier: NAHA, USA. Stikkord: første verdenskrig, Amerikanske forhold, matforsyning, rasjonering, frakt, Hverdagsliv, havebruk, fosterdatter, musikkinstrument, Økonomiske kår, Arbeidsliv, dampskipsaksjer, import, Værforhold, priser, fotografi, ved. Brevnummer: 998
 • År: 19270313 Fra: E.Kr. Johnsen, Asker, Akershus Til: Bøe, Mrs., USA Eier: NAHA. Stikkord: Helse og sykdom, Alderdom, Helg og høytid, julegaver, Værforhold, Hverdagsliv, besøk, arbeidsledighet, Emigrasjon. Brevnummer: 2565
 • År: 19381230 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: bankbok, Helg og høytid, jul, Værforhold, Nærmiljø, Familieforhold. Brevnummer: 1242
 • År: 19401001 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: Familieforhold, pengegave, bankbok, Annen verdenskrig, proviantering, militære, seter, krigføring, Politikk, konge, regjering. Brevnummer: 1243
 • År: 19471222 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: norgesbesøk, Amerikanske forhold, Alderdom, Familieforhold, Økonomiske kår, skatter, Annen verdenskrig, Politikk, fedrelandsfølelse, "stripete". Fulltekstversjon av brev nr. 1244
 • År: 19510501 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: norgesbesøk, Helse og sykdom, prostata, lungebetennelse, Alderdom, Værforhold, Amerikanske forhold. Brevnummer: 1245
 • År: 19541214 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: Nærmiljø, minner, ::kirkeforfall, Helse og sykdom, bronkitt, Amerikanske forhold, Økonomiske kår. Brevnummer:1246
 • År: 19550410 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og ::sykdom, bronkitt, slag, Alderdom, lungebetennelse, Værforhold, påske, Helg og høytid, Familieforhold, Religiøsitet. Brevnummer: 1247

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (189 ASKER)
Frands Vogelius' svar på de 43 spørsmål. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 2 (1957). S. 51-60. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Asker sokn med anneksa Haslum og Tanum.
 • Finnemanntal (190 ASKER)
Finnemanntallet for Asker og Bærum 1686. Et litet bidrag til skogfinnenes saga. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 2 (1957). S. 61-78. Red. Kristian Nissen.
 • Folketeljing 1801 (191 ASKER)
Manntallet for Asker og Bærum 1801. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 3/4 (1958-59). S. 125-240. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Med alfabetisk gardsnamnregister.
 • Haugianardokument (192 ASKER)
Betenkning om Haugianerne i Asker prestegjeld (1804). I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 21 (1978). S. 182-188. Merknad: Skrive av J. Neumann, residerande kapellan i Vestre Bærum.
 • Husmannskontrakt (193 ASKER)
Husmannskontrakter fra Eidbråten i Asker og Ringi i Bærum. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 26 (1985). S. 216-222. Red. Karl Nilsen. Merknad: Eidbråten under Søndre Blakstad 1851 samt revisjon 1868. Modernisert ortografi.
 • Husmannsmanntal (194 ASKER)
Avskrift av manntall over husmenn i Asker og Bærum 1771. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 6 (1962). S. 76-82. Red. Ingeborg Flood. Merknad: Har med plassnamna.
 • Kongebrev - privilegium (195 ASKER)
Privilegier på Dikemark jernverk i 1698. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 5 (1960). S. 294-305.
 • Manntal 1664-66 ; jordebok - kyrkje (196 ASKER)
Manntallet for Asker og Bærum 1664. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 5 (1960). S. 267-293. Merknad: Inkluderer Asker prestebords jordebok.
 • Matrikkel 1826 (197 ASKER)
(Hovedmatrikkel 1826. Asker præstegjeld). Utg. J.F. Hanson. 1828. 37s.
 • Militærrulle (198 ASKER)
Militære ruller 1806 for Asker og Bærum. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 7 (1964). S. 97-113. Red. Lars Kiærland. Merknad: Mannskap og offiserar i Askerske og Aggerske Compagnier. For Aggerske Comp. berre tatt med heimehøyrande i Asker/Bærum.
 • Militærrulle (199 ASKER)
Askerske infanterikompani og litt om militærforhold i Asker og Bærum i eldre og nyere tid. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 6 (1962). S. 1-44. Red. Lars Kiærland. Merknad: Rullar 1665 og 1697.
 • Thranitterdokument (200 ASKER)
En konflikt i 1850 mellom Marcus Thranes tilhengere i Bærum og Askerpresten Alexander Lange med en kommentar av Eilert Sundt. I: Skrift. Asker og Bæ rum historielag. Nr 7 (1964). S. 114-128. Merknad: Brev frå A. Lange til baron H. Wedel Jarlsberg, brev frå E. Sundt til A. Lange.
 • Thranitterliste (201 ASKER)
Thranitterbevegelsen i Asker. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 21 (1978). S. 136-156. Red. W. Stølum. Merknad: Liste over medlemmar av M. Thrane sine arbeidarforeiningar i Asker og Bærum tinglag 1851.

Aviser

Eksterne ressurser