Bibliografi:Asker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur fra nye Asker kommune

 • Smaken av Asker : tradisjonsmat fra Hurum, Røyken og Asker. Red. Helle Tungesvik ofl. Utg. Asker kommune. 2019. 167 s. ISBN 9788299065139.

Lokalhistorisk litteratur fra Asker

 • Aars, N.: Beretning om Asker Seminariums Femtiaarsjubileum den 20de Oktober 1884. Utg. Asker seminar. 1885. 63 s.
 • Akershus fylke : Asker herred. Utg. Hanche. 1923. 50 s. Merknad: Serie: Fra Norges næringsveie i tekst og billeder.
 • Anderson, Berit: Hulda og heimen : heimstell og nasjonsbygging hos Hulda og Arne Garborg. Utg. Bonytt forlag. 2001. 152 s. ISBN 8270390526. Digital versjonNettbiblioteket
 • Askeland, Harald: Reform av den lokale kirke : kontekst, prosess, utfall. Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 2000. Merknad: Omhandler bl.a. kirkeloven. Eksempelstudier fra Søndre Land, Asker, Nøtterøy, Hjelmeland og Osterøy. Digital versjonNettbiblioteket
 • Asker I 50 år. Utg. Norges speiderpikeforbund. 1977. 19 s.
 • Asker elverk : utviklingen 1962-1987. Asker kommunale elektrisitetsforsyning gjennom 50 år : 1912-1962. Utg. Asker kommunale elektrisitetsforsyning. [Asker]. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aurmark, Svein: Arven etter Karl og Hjørdis Moen : Moen-selskapene 90 år 1927-2017. Utg. S. Aurmark. 2017. 51 s. ISBN 978-82-303-3598-7.
 • Aurmark, Svein: Bakkekontakt : kommunaltekniske tjenester i Asker gjennom 100 år. Utg. Asker kommune. Kommunalteknisk avdeling. 2014. 158 s. ISBN 978-82-990651-2-2.
 • Bakken, Tor Christian (red.): Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2008. 507 s. ISBN 9788257315344.
 • Bergan, Gunvor Øverland: En skole i tiden - en skole for fremtiden : Nesbru videregående skole : kilde til kunnskap, vekst, mangfold : 1980-2005. Utg. Nesbru videregående skole. 2005. 128 s.
 • Bjørndal, Jorunn: Lokalbibliografi for Asker kommune 1984-1993. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1997. Fag:Bibliotekfag Kommune: Asker
 • Bjørsrud, Bergliot og Svein Aurmark: Gudshus og bygdesentrum : Heggedal kapell 1931-1981. Utg. Østenstad menighetsråd. 1981. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Borgen, Per Otto: Asker og Bærum leksikon. Utg. Forlaget for by- og bygdehistorie. 2006. 580 s. ISBN 82-91649-10-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Borse, Sønnøv Sem: Hulda Garborg og miljøet i Asker. Utg. Forskningsstiftelsen Bics. 1997. 84 s. ISBN 8275990157. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brækken, Per: Allmueskolen i Asker til 1860. En lokalhistorie på rikshistorisk bakgrunn. Hovedoppgave. Oslo 1967 Fag: Pedagogikk
 • Brækken, Per: Asker-skolen gjennom tidene : 1739 - 1844 - 1969. Utg. 1969. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. XV, s. 155–156.
 • Bøckman, Inger: Løst og fast fra Asker. Utg. I. Bøckman. 2019. 84 s.
 • Bøhmer, Anne Marie: Bondestanden i Asker 1650-1800. En undersøkelse av sosiale og økonomiske forhold. Hovedoppgave. Oslo 1967 Fag: Historie
 • Calmeyer, Reidar (red.): Dampskipstrafikken på Askerlandet ca. 1850–1950 : båter med bær, bønder og byfolk.. Utg. Asker og Bærum historielag. 1983.
 • Cortner, Heidi: Lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1955-1960. Hovedoppgave. 1970. Fag: SBH
 • Dahl, Frøydis Bryhn og Terje Martinsen: Asker under okkupasjonen. 1981. 91 s.
 • Dahl, Frøydis Bryhn: Barnetjenere, fosterbarn og legdebarn. En undersøkelse av omsorgstrengende barn i Asker prestegjeld 1801-1835 med utgangspunkt i barns plassering i husstanden. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Historie. Kommune: Asker
 • Danielsen, Helge: Politi mellom by og land : politiet i Asker og Bærum 1949-1999. Utg. Asker og Bærum politidistrikt. 1999. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dessen, Reidun: Annotert lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1971-1975. Hovedoppgave. 1977. Fag: SBH
 • Djupvik, Harald Sørgaard: Gammelt og nytt fra Hvalstad : Hvalstad vel 100 år 1913-2013. Utg. Hvalstad vel. 2014. 278 s. ISBN 9788299972802.
 • Drangevåg, Bjørn Egil: 50-årsjubileum : Asker & Bærum politihundlag. Utg. Tjenestehundens hverdag. 2007. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eikenes, Randi: Fra Asker seminar til Holmestrand offentlige lærerskole. Elevrekrutteringen 1876-1914. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Historie. Kommune: Asker (Merknad: Holmestrand: Se Asker)
 • Ellefsen, Karl Otto (red.): Project: Asker Mortuary and Crematorium, architect: Carl-Viggo Hølmebakk. Utg. Pax. 2012. 383 s. ISBN 9788253035680.
 • Enger, Anne Johanne: Fra store ord til handling. Kommunene Asker og Bærum i et miljøvernpolitisk perspektiv. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Asker (Merknad: Bærum: se også Asker)
 • Eriksen, Eva Lill: Turveiregistrering i Asker kommune og friluftområders bæreevne. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag. Kommune: Asker
 • Festskrift : Asker museum, Valstads samlinger 1949-1989. Utg. Asker museum Valstads samlinger. 1989. 71 s.
 • Fidjestøl, Alfred: Frå Asker til Eden : historia om askerkretsen 1897-1924. Utg. Samlaget. 288 s. ISBN 9788252184594.
 • Fosse, Elisabeth: Læreryrket i støpeskjeen? : nye arbeidstidsordninger for lærere i kommunene Asker og Os. Utg. Senter for samfunnsforskning. 1990. 37 s. Merknad: Asker og Os (Hedmark). Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossum, Arvid: Milorg i Asker 1940-1945 : til minne om de kamerater som ikke fikk oppleve freden 1945. 1991. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fure, Eli: -en besynderlig Regelmæssighed : dødeligheten i Asker og Bærum på 1800-tallet med særlig vekt på spedbarnsdødeligheten. Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 2004. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gabrielsen, Arild (red.): Ungdom under utdanning : Asker yrkesskole - Bleiker videregående skole, 1969-1994. Utg. Bleiker videregående skole. 1994. 239 s. ISBN 8299315301.
 • Granli, An-Magritt: Ungdom velger dåp. En undersøkelse i Oslo bispedømme. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Kristendomskunnskap. Kommune: Oslo (Merknad: Asker: se også Oslo, Bærum: se også Oslo)
 • Hanevold, Margit og Agnes Tune: Asker Kvinneråds 50 års beretning : 1906-1956. Utg. 1950. 63 s.
 • Hansen, Knut Ingar: Fra omgangskole til åpen skole : Askers fjerde skoledistrikt : 1737-1998. Billingstad. 1998. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Tore: Fotobilag til familiekrøniken Jakten Ellida av Landøya i Asker og eierfamilien. [S.l.] 1999. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Hesthaug, Mindor: Det magiske kruset : eventyrlige historier fra Asker og Bærum. Utg. Asker museum. 2012. 96 s. ISBN 9788291583075.
 • Hjortnæs, Gerd og Alette Buttingsrud: Asker bondekvinnelag 50 år : jubileumsskrift 1934-1984. Utg. Asker bondekvinnelag. 1984. 40 s.
 • Holmen skolekorps 1955-1985 : 30 års jubileumsskrift. Utg. Holmen skolekorps. 1985. 50 s.
 • Holst, Ola og Mindor Hesthaugen: Asker seminar. Skolen som forsvant og orgelet som ble igjen. Utg. Asker museum. 2016. 16 s. ISBN 978-82-91583-13-6.
 • Holst, Ola: Gamle dage : Conradine Dunker og Asker : Bleiker - Syverstad. Utg. O. Holst. 1992. 8 s.
 • Holst, Ola: Gunnar fra Konglungsundet : fiskeskøyte i miljøet. Utg. O. Holst. 1992. 7 s.
 • Holst, Ola: Hanna Groseths oppskriftsbok : Asker. Utg. O. Holst. 1992. 16 s.
 • Holst, Ola: Jakten Ellida av Landøya i Asker og eierfamilien. Utg. O. Holst. 1998. 24 bl.
 • Holst, Ola: Konglungens vel 1995 : Asker en sosiologisk dokumentasjon. Utg. O. Holst. 1995. 11 s.
 • Holst: Ola: Sundbaken i Konglungsundet. Utg. O. Holst. 1993. 7 s.
 • Holt, Alf og Eivind Reiersen: Tyve-års-beretning for Hallenskog vel. Utg. 1944. 61 s.
 • Hvalstad, Arne: Hvalstad gård 1864-1964 : Jubileumsskrift over Marthe og Martin D. Hvalstad. Utg. 1964. 37 s.
 • Indstilling fra Præstegjeldskomiteen i Asker og Bærum. Utg. Præstegjeldskomiteen i Asker og Bærum. 1890. 20 s.
 • Johannessen, Finn Erhard: Dyp bukt med dyre båter : Holmen yachtværft 1918-2018. Utg. Holmen yachtværft. 2018. 55 s. ISBN 978-82-303-3823-0.
 • Johnsen, Gro: Fra fritidskelnere til feltarbeidere. Fra det oppsøkende arbeidet i Asker. Hovedoppgave. Oslo 1982 Fag: Sos.ped.
 • Johnson, Gisle: Asker og Bærum krets av Norsk speidergutt forbund : 1929-1978. Utg. Norges speiderforbund, Asker og Bærum krets. 1996. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Karlsen, Helge: Nesøya 1629-1782. Utg. H.Karlsen. 2014. 36 s.
 • Kittelsen, Kjell H.: Brent kalk. 900 år med kalkbrenning. Utg. Asker og Bærum historielag, 2005. 155 s. ISBN 82-90095-10-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kluge, Rolf: For Asker og Bærum gjennom 100 år : Asker og Bærums budstikke 1898-1998. Utg. Budstikka. 1998. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kommunalt vannverk for Asker. Utg. 1934. 72 s.
 • Kyhn, Maria Stavem: Parken på Øvre Sem : historisk utvikling = The park at Upper Sem : historical development. Mastergradsoppgave i Landskapsarkitektur - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging, Ås, 2011.
 • Larsen, Jan Martin: Vestmarka : seterliv og kølabrenning. Utg. Asker og Bærum historielag. [Slependen]. 2001. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lavold, Bente: Helgener mot pest i Norge i senmiddelalderen. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1997. Merknad: Ørsta, Asker, Bjugn, Ringsaker.
 • Loe, Tove Helene: Annotert lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1961-1965. Hovedoppgave. 1973. Fag: SBH
 • Lønnå, Finn og Karl Nilsen: Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Utg. Asker og Bærum historielag. 1986. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mamen, Hans Chr.: Det var en gang - på våre kanter. Ut. K. Kildahl. [Hvalstad]. 1992–
 • Martinsen, Terje: Heggedal : fra 1800-tallet fram til våre dager. Utg. Asker og Bærum historielag. 2008. 323 s. ISBN 978-82-90575-37-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Melby, Cecilia (red.): Kulturhistorisk veiviser. Utg. Kulturetaten. 1991–.
  • Kulturhistorisk veiviser. 1 : Tur 1: Asker sentrum gjennom tidene, tur 2: Semsvannet rundt. 1991. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kulturhistorisk veiviser. 2 : Tur 3: Hvalstad - Skaugumåsen, tur 4: Hval - Holmen - Grønlia, tur 5: Brendsrud - Hogstad. Utg. kulturetaten. [Asker]. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Michelet, Jan: En hilsen fra Asker : kjente og ukjente samleobjekter forteller sin del av Askers lokalhistorie. Utg. Nico media. 2009. 303 s. ISBN 9788299813600.
 • Mjøen, Synnøve: Annotert lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum 1966-1970. Hovedoppgave. 1973. Fag: SBH
 • Mortvedt, Hilde: Lund og Slaattos Asker rådhus (1958-1964) og endringer innen modernismen : en arkitekturhistorisk analyse av samarbeid og tilpasning mellom arkitekter og oppdragsgiver. Masteroppgave i kunsthistorie - Universitetet i Oslo, 2011.
 • Neumann, Jacob: Bidrag til statistisk-oeconomisk Kundskab om Asker Præstegjeld : Selskapet for Asker Præstegjelds Vel Uddrag af Annalene. Utg. Asker og Bærum historielag. Asker. 1964. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XIII, s. 443–444.
 • Nilsen, Sidsel Bræin: Krokskogen, Bærumsmarka og Vestmarka : en bibliografi. Hovedoppgave. Statens bibliotekhøgskole 1986.Kommune: Bærum (Merknad: Asker: se også Bærum, Ringerike: se også Bærum, Hole: se også Bærum)
 • Nygårdshaug, Bergsvein: Asker arbeiderparti gjennom 50 år : 1903–1953. Utg. Asker arbeiderparti. 1959. 206 s.
  • Melding: Bull, Edvard (d.y.) i Heimen, b. XII, s. 230–231.
 • Næss, Jørgen: Asker sparebank 1859-1909 : Beretning i anledning av 50 aars jubilæet : Asker sparebank. Utg. Asker sparebank. 1909. 16 s.
 • Olsen, Knut Mikkel Normann: "Reguleringstvil og byggeskjønn" : om reguleringsgrunnlaget for byggesaksbehandling med eksempler fra gammel reguleringsplan i Asker kommune : sett opp i mot en mulig eiendomsutvikling av Gnr. 61 Bnr. 130 = "Zoning doubt and building valuation" : zoning foundation of building permission treatment with examples from old regulation plans in Asker : compared with other possible property development of the property Gnr. 61 Bnr. 130. Mastergradsoppgave i Eiendomsutvikling - Universitetet for miljø-og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging, Ås, 2010.
 • Osland, Oddgeir: Ved sidan av Skaugum - i skuggen av Ås: Statens småbrukslærarskule på Sem. Utg. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. 1999. 38 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ouren, Finn: Dikemark personalforening, avd. 61 av NKF, Asker 50 år, 1918-7/2-1968 : beretning om "rikets" tilstand fra 1918 og fremover. Utg. 1968. 24 s.
 • Plan for Asker folkeskoler. Utg. Asker kommune. Asker skolestyre. 1933. 103 s.
 • Reglement for det i Asker Præstegjeld oprettede Skolelærer-Seminarium : Stockholms Slot den 14de Januar 1837. Utg. 1837. 12 s. Merknad: Asker seminar.
 • Robbestad, Henry: Hvem er hva på det kristne arbeidsfelt i Oslo, Bærum og Asker. Utg. Land og Kirke. 1956. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rustad, Anton B.: Grønn var min barndoms dal. Utg. Anton B. Rustad. 1941. 6 s.
 • Skrøvseth, Per Erik: Arealbruksforandringer i et forstadsområde. (Asker, Bærum.) Hovedoppgave. Oslo 1973 Fag: Geografi.
 • Snersrud, Erik: Sangen i Asker 1851-1941. Utg. Asker mannskor. 1941?. 36 s.
 • Solli, Kjell: Askerelva : en collage av kulturhistorie og fotografier av Askers livsnerve i årtusener. Utg. K. Solli. 2003. 80 s. ISBN 8299682800. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solli, Liv Bjøchne: Minner fra barndom og oppvekst på Sem. Utg. L.B. Solli. 2010? 51 s.
 • Stein, Mille: Asker kirke, Asker kommune i Akershus : bevaring av kirkens barokke inventar. Utg. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. 2000. 16 s. ISBN 8242611688. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stenseng, Jon: Asker musikkorps 50 år : 1932-1982 : jubileumsskrift. Utg. Asker musikkorps. 1982. 46 s.
 • Strandbu, Åse: Gutter og jenter i Asker og Bærum : ungdomsundersøkelsen 1996. Utg. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 1997. 130 s. ISBN 8278940045. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørholt, Olav: Landbrukets utvikling i Asker og Bærum gjennom 100 år. Utg. Landbrukskontoret i Asker og Bærum. [Sandvika?]. 1998. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thorstensen, Cathrine: Tuftene på Nesøya hovedgård. En befestet setegård fra 15-1600-tallet? Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Arkeologi. Kommune: Asker
 • Tobro, Reidar Johan: På vei mot Østenstad kirke : tilbakeblikk på Kirkelagets arbeid 1961-1978. Utg. Østenstad menighet. 1979. 64 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tveit, Gunnar: Kongevei og andre drammenske hovedveier i Asker og Bærum. Utg. Statens vegvesen. Akershus vegkontor. 1997? 56 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ugland, Ellen og Magnus Birkeland: Ankomst Brønnøya! : øyliv i indre Oslofjord - før og nå. Utg. E. Ugland ; M. Birkeland. 2007. 201 s. ISBN 9788230308899. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ulving, Ellen: "Det har med hele min identitet å gjøre". Bunadbruk i Asker og Tinn. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Etnologi. Kommune: Asker (Merknad: Tinn: se også Asker). Digital versjonNettbiblioteket
 • Vesseltun, Ida: "Det er verre for han som holder i den andre enden av saga!". Isarbeid og isarbeidere i Vollen og Bjerkås. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Etnologi. Kommune: Asker
 • Waage, Gry: Fra Konglungen til Padda : om øyene innerst i Oslofjorden. Utg. Schibsted. 1998. 112 s. ISBN 8251617006. Digital versjonNettbiblioteket
 • Winje, Ellen: To torg - ett levende sentrum : en sosiokulturell stedsanalyse av sentrumstorgene i Asker. Masteroppgave i samfunnsgeografi - Universitetet i Oslo, 2007.
 • Wold, Terje (red.): God bør : kystkultur og seilhistorie på Børsholmen. Utg. Børsholmen stiftelse. 2001. 135 s.
 • Wøien, Grete: Askerslekten Wøien : etterslekten til Tollef Pedersen Wøien og Larine Larsdatter Bergseie. Utg. G. Wøien. 2001. 175 s. ISBN 8299590310. Digital versjonNettbiblioteket
 • Yggeseth, Einar L.: Litt om seilskipstiden : sjømenn og båtbyggere i Asker fra midten av forrige århundrede og frem til våre dager. 1959. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Yggeseth, Einar L.: Yggeseth-slekten : litt historie og slektsregister for familien fra Søndre Yggeseth i Asker. 1948. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øksnes, Berit: Menneskeverd og tomannsrom. Utg. B. Øksnes. 2014. 54 s. ISBN 9788299989800. Merknad: Omhandler bl.a. Ellen og Sigurd Øksnes og Sikta sykehjem, Asker.
 • Øverland, Per: The Asker family tree. Utg. P. Øverland. 2005. 96 s. ISBN 8292176721.
 • Øverland, Per: The Ravnsborg family tree : the family of Helle and Petter P. Ravnsborg and posterity. Utg. P. Øverland. 1992. 46 bl. ISBN 8290936427

Lokalhistorisk litteratur fra Hurum

 • Alice, Rigmor og Fosmo, Otto Adolf. Uten år. "Regesta Hudrimiense". Innholdet av Aktstykker (ca 1190-1599). Et lite bidrag til kunnskap om Hurums eldste skrevne historie ved Rigmor Alice og Otto Adolf Fosmo. Privat manuskript, utrykt.
 • Arnesen, Martin:Stamtavler over familien Breder og de med den beslægtede familier Preus og Arctander med alle disse familiers sidelinier. Utg. Bentzens Bogtrykkeri. 1876. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ballin, Torben Bjarke: Oslofjordforbindelsen : arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1998. 152 s. Varia nr. 48. ISBN 8271811495.
 • Barman, Gregor: Prost Gregorius Barman's efterlatte papirer vedrørende slegten Mørch fra Hurum og Slagen. Utg. ca 1930? 116 bl.
 • Blom, O.: Familien Blom fra Hurum. En slægtebog, affattet paa grundlag af de af rigsarkivar H.J. Huitfeldt-Kaas i Personalhistorisk tidsskrift IV meddelte stamtavler over familien. Utg. 1902.
 • Borgersen, Margit: Tofte samvirkelag 1927-77 : 50 år i forbrukernes tjeneste. Utg. Tofte samvirkelag. 1978. 13 s.
 • Borgersen, Roy: Forsamlingslokalet - Gamle Folkets Hus - 100 års jubileum lørdag 21. juni 1997. Utg. Privat trykk. 1997. 12 s.
 • Brosø, Jens: IF Huringen 1928-2003. Jubileumsskrift med historisk oversikt i anledning 75-års feiring 29. november 2003. Utg. IF Huringen. 2003. 95 s.
 • Busland, H. K.: Hurum før og nu. A.M. Hanches forlag. 1902. 146 s.
 • Børresen, Egil og Pettersen, Petter Normann: 1739-1989 - Fra omgangsskole til grunnskole. Utviklingen av skolestellet i Hurum gjennom 250 år. Utgitt av Hurum skolestyrerkontor. 1989. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Danielsen, Harald: Ingeborg Huitfeldt: Adelsjomfruen som i 1620 ble offer for et justismord?. Utg. Eget forlag. 1998. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Døhlie, Elsa og Anne Schanche Kristoffersen: En gjennomgang av flyktningarbeidet i Hurum kommune : rapport. Utg. Diakonhjemmet høgskole, Avd. for forskning og utvikling. 2004. 50 s. ISBN 8280480447. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ekeberg, Fred: Fra Hurumlandet til Køgebukt. Utg. Licentia forlag. 2014. 179 s. ISBN 9788282581547. Merknad: En fortelling om 4 generasjoner Huitfeldt på Hurum fra år 1582. Digital versjonNettbiblioteket
 • Erichsen, Bodil Chr.: Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1685. Utg. Tingbokprosjektet. 1996. 98 s. ISBN 8291472149. Digital versjonNettbiblioteket
 • Finne-Grønn, S. H.: Slegten Michelet : genealogisk-personalhistoriske meddelelser, med vaabentegninger, facsimiler og portrætter. Utg. Centraltrykkeriet. 1919. 373 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Follestad, Åge: Tofte Misjonsforening 1908-2014. Historisk tilbakeblikk. Utg. Privat trykk. 2014. 51 s.
 • Fornminner i Buskerud : rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket : [Del 6] : Hurum kommune. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1988. Digital versjonNettbiblioteket
 • Foss, Olav og Geir Orderud: Hovedflyplass på Hurum : regionale forutsetninger, perspektiver og problemstillinger : befolkningsutvikling, næringsutvikling, arbeidsmarked, boligmarked. Utg. NIBR. 1989. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fra omgangsskole til grunnskole : utviklingen av skolestellet i Hurum gjennom 250 år : 1739-1989. Utg. Hurum skolestyrekontor. 1989. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gløersen, A. T. Slægten Meidell i Norge og Danmark. 2 : Med talrige nærstaaende familier. I kommission hos Grossererne Holm & Meidell. 203 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gran, Svein-Thore og Hugo Lauritz Jenssen: Hundreårsveien : Arthur Hurum & Co A/S 1889-1989 : beretningen om en handelsbedrifts virke gjennom hundre år. Utg. Arthur Hurum & Co. 1989. 94 s. ISBN 8299200601.
 • Hagemann, Barthold Henrik: Slektstavle for Tofte - Selvig - Holtenæsætten - fra Hurum. Utg. Cammermeyer. 1948. 1 pl i mappe.
 • Halvorsen, Terje: Kunstnerkirken i Holmsbu. Utg. Hurum kirkelige fellesråd. 2014. 84 s. ISBN 9788230327005.
 • Hanssen, Aage Berg: Cellulosefabrikken på Tofte gjennom hundre år (1897-1997). Utg. Norske Skogindustrier ASA. 1997. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Aage Berg: Slekters gang : fortellingen om en industribedrift, mennesker og miljø. Utg. Södra Cell Tofte. 2006. 117 s.
 • Hauge, Yngvar: Under flyvende vimpel. Iver Huitfeldts ungdom. Utg. 1953.
 • Heber, Gustav: Hurumslekten Holtenæs-Tofte med inngiftede slekter i den utstrekning der fra disse nedstammer efterkommere av kjøbmann Andreas Tofte og hustru Sophie, født Holst. Utg. Eget forlag. 1942.Digital versjonNettbiblioteket
 • Holst, Christian et. al. 1811. Love for Lier, Røgen og Hurums Sogne-Selskab. Trykt hos N. Wulfsberg. Christiania. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hudrimar. Hurum historielags årsskrift. (1988, 1993-2009). Utgitt av Hurum historielag.
 • Hurum : gårds- og slektshistorie. Red. Erik Bjune ofl. Utg. Hurum historielag. 2023. 2 b.
  • B. 1: [uten bindtittel]. 575 s.
  • B. 2: [Uten bindtittel]. Side 581-1183.
 • Hurums historie. Utg. Hurum bygdeboknemnd. 1963-2004.
 • Høibraaten, Einar: Folkelivet i Follo : rundt århundreskiftet i Drøbak, Frogn og Hurum. Utg. E. Høibraaten. 1975. 95 s. ISBN 8299036909. Digital versjonNettbiblioteket
 • Høibraaten, Einar: Skjemt og alvor fra en svunnen tid i Drøbak, Frogn og Hurum. Utg. E. Høibraaten. 1976. 93 s. ISBN 8299036917. Digital versjonNettbiblioteket
 • Killingstad, A og H. K. Busland: Røyken og Hurum i tekst og billeder. Utg. 1927. 16 s. Merknad: Serie: Kjenn ditt land ; nr 27.
 • Kjos, Stine Pernille Hauge: Local agenda 21 : challenges, sociotechnical changes and hindrances : the story of four Norwegian municipalites. Masteroppgave ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur - Universitetet i Oslo, 1999. (Fredrikstad, Hole, Hurum, Nittedal)
 • Klykken, Daniel: Fritid - friluftsliv - landskap. Vurdering av Søndre Hurum som friluftsområde. NLH 1969 Fag: NLH
 • Neuman, Conrad: Nogle Ord til mine Medborgere i Hurum. Utg. 1865. 90 s.
 • Nome, Helge: Holmsbu kirke : smykkeskrin og kunstnerloft. Utg. Hurum menigetsråd. 1987. 32 s.
 • Norske gardsbruk : Buskerud fylke. 2 : Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Øvre Eiker. Utg. Krøderen forlag. 1991. 736 s. ISBN 82-91124-02-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Næss, Sturle og Kari Wærness: Fra pasient til bruker : utviklingen fra tradisjonell kommunal eldreomsorg til rehabiliteringsorienterte hjemmetjenester i Hurum kommune : notat. Utg. SEFOS. 1995. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Reisz, Bjørn A.: Hurum og Modum : ensidige industrikommuner i mangesidige omgivelser. Utg. Industriøkonomisk institutt. 1978. 49 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Reitan, Gaute. Neolitikum i Buskerud. Skikk, bruk og erverv i et langtidsperspektiv. Universitetet i Oslo 2005. Fag: Nordisk arkeologi.
 • Rosfjord, Helge Alvin: Politisoldatens frigjøringsdrama: Med Torgeir Foss fra Blücher til blodslit i Finnmark. Bergen 2019. Utg: Rosfjord Forlag. ISBN 978-82-691467-1-4
 • Saltnes, Ole Bjørn: Kristenliv i Hurum : en tusenårig historie. Utg. Misjon Europa forlag. 2019. 110 s. ISBN 9788269126327.
 • Sandberg, Christian Juell: Hurum kirke. Utg. 1955?. 1 ark, brettet til 6 s.
 • Santi, Inger Lise: Hurum: en lokalbibliografi 1850-1988. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1989. Fag: . Kommune: Hurum
 • Scnitler, Knud H.: Hurum Høyre gjennom åtti år. Utg. Hurum Høyre. 1981. 39 s.
 • Schnitler, Knud H.: Kommune - styr deg selv. Et riss av Hurum kommunes historie 1837-1987. Utg. Hurum formannskapskontor. 1987. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Seberg, Kjell: Verdier i jordbrukslandskapet. Generell del: Jordbrukslandskapets egenverdi og opplevelsesverdiene i jordbrukslandskapet. Spesiell del: Fortid, tilstand og utvikling i Hurums jordbrukslandskap. Landskapsarkitektur. NLH 1983 Fag: NLH
 • Spangen, Marte: Sandgårdenes historie : fra istid til nyere tid i Hurum. Utg. Anne og Terje Wiggo Nielsen. 2011. 31 s. ISBN 978-82-998696-0-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steffens, Haagen Krog: Selvig i Hurum. Et stykke norsk gaards- og slægts-historie. Utg. W. C. Fabritius & Sønner A/S. 1902. Digital versjonNettbiblioteket
 • Strange, Trine: Jordeiendoms- og bosetningsforhold i Røyken og Hurum fra 1661 til seinkatolsk tid. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Historie. Kommune: Røyken (Merknad: Hurum: Se også Røyken)
 • Søhoel, Elin og Svein Becken: Slekten Jørgensen og Jørnsegården. Utg. E. Søhoel?. 2012. 32 s.
 • Tangen, Frank: Hjørnestein på Tofte i 117 år : vi skapte verdier av norsk skog 1897-2013. Utg. Medarbeiderfondet ved Södra Cell Tofte? 2014? 117 s.
 • Teknisk kulturminne. Engene. Sprengstoffhistorisk museum. (Museumsguide) Privat trykk. 12 s.
 • Vangen, Målfrid Ravnåsen: Innseilingen til de lykkelige øyer : historien om kunstnerkolonien i Holmsbu 1911-1961. Utg. Skald. 2018. 191 s. ISBN 978-82-7959-241-9.
 • Wicklund, Margit: Industrien i Hurum, noen trekk av utviklingen. Oslo 1958 Fag: Historie
 • Ydersbond, Trond og Olav Foss: Hovedflyplass og regional utvikling : forprosjekt for en konsekvensanalyse. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1989. 77 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østern, Sverre: Kongsdelene kirke 1905-2005. Utgitt av Nynorsk Antikvariat. 2005. 48 s. ISBN 82-996316-1-0.

Artikler med relevans for Hurum

 • Christiansen, Per-Reidar Bjørnerud. 1999. Ætten fra Liltvedt i Hurum og dens forgreininger i bygdene rundt Oslofjorden. NST, Bd. XXXVII, hefte 1, 1999, s. 12 (+29, 32-34, 39-40). Digital versjonNettbiblioteket
 • Christiansen, Per-Reidar Bjørnerud. 2005. Tjuvkil-ætten i Båhuslen og odelen til Tronstad og Tronstadgodset i Hurum. Nye momenter til halvannet århundres forskning. Genealogen. Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening. Nr. 1/2005, s. 37-54. Digital versjonNettbiblioteket
 • Høeg, Helge Irgens. 1999. Resultatene fra den pollenanalytiske undersøkelsen på Hurum i Buskerud. Det norske Videnskabs-akademi. Årbok 1999, s. 261-284. Oslo.
 • Håvie, Erik. 1947. Et brev fra Nicolai Wergeland. Kirke og kultur. Hefte 5. Mai 1947. 52. årg. (Gir opplysninger om Bjørnstjerne Bjørnssons besøk på Hurum prestegård på 1850-tallet).
 • Lindblom, Inge. 1980 Etterundersøkelse og restaurering av en hellekiste fra yngre steinalder, Holtenes i Hurum, Buskerud. Festskrift til Sverre Marstrander på 70-årsdagen, s. 149-153. UO Skrifter 3. Oslo.
 • Nydal, R., Gulliksen, S., Lövseth, K. og F. Skogseth. 1985. Trondheim Natural Radiocarbon Measurements IX. Radiocarbon, Vol. 27, No. 3, 1985, s. 525-609.
 • Reitan, Gaute. 2012. Siste nytt fra Norges "megalitikum". Om en sikringsgraving nær en megalittgrav på Hurum. I: Solberg, A, Stålesen, J. A og C. Prescott (red.). Neolitikum nye resultater fra forskning og forvaltning. Nicolay skrifter 4. Oslo.
 • Sørensen, Rolf. 1979. Late Weichselian deglaciation in the Oslofjord area, south Norway. Boreas. Volume 8. Nr. 2. ISSN 0300-9483.
 • Sørensen, Rolf. 1999. Hurumlandskapets utvikling gjennom 300 millioner år. Det norske Videnskabs-akademi. Årbok 1999, s. 323-333. Oslo
 • Østmo, Einar. 1985 En dysse på Holtenes i Hurum. Nytt lys over østnorsk traktbegerkultur. Viking 1984, s. 70-82. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østmo, Einar. 2007. The Northern Periphery of the TRB. Graves and Ritual Deposits in Norway. Acta Archaeologica vol. 78:2 2007, s. 111-142.

Monografier med relevans for Hurum

 • Brøgger, Wilhelm. C. 1905. Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge. Kristiania. (Gir opplysninger om landhevinga i Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Christie, Håkon & Sigrid Christie. 1993. Norges kirker. 3. Buskerud. Gyldendals forlag. Oslo. Digital versjonNettbiblioteket (Gir opplysninger om Hurum kirke).
 • Ekroll, Øystein. 1997. Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen. Oslo. (Gir opplysninger om Hurum kirke). Digital versjonNettbiblioteket
 • Glørstad, Håkon. 2010. The structure and history of the late mesolithic societies in the Oslo fjord area 6300-3800 BC. Lindome. (Gir opplysninger om steinalderfunn fra Hurum).
 • Helgesen, Tom. 1999. Buskerudskogene. Skogbruk, natur, friluftsliv og historie. Utg. Buskerud skogselskap. 287 s. ISBN 8299531802. Digital versjonNettbiblioteket (Gir opplysninger om kulturminner i utmark i Hurum).
 • Hinsch, Erik. 1956. Yngre steinalders stridsøkskulturer i Norge. Universitetet i Bergen årbok 1954. Historisk-Antikvarisk rekke. Nr. 1. Bergen. (Gir opplysninger om funn fra yngre steinalder fra Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen. 1908. Efterretninger om familien Huitfeldt. Et ufuldendt arbeide. Kristiania. Digital versjonNettbiblioteket (Gir opplysninger om den adelige setegården Tronstad og familien Huitfeldt i Hurum).
 • Indrebø, Gustav. 1929. Stadnamn fraa Oslofjorden. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1928. No. 5. Oslo. (Gir opplysninger om stedsnavn ved sjøen i Hurum).Digital versjonNettbiblioteket
 • Inntjore, Hilde. 2000. Nonneseter. Et middelalderkloster i Oslo. Forskningsserien nr. 24. Høgskolen i Agder. Kristiansand. (Inneholder opplysninger om Nonneseter klosters eiendommer i Hurum).
 • Johansen, Øystein Koch. 1981. Metallfunnene i østnorsk bronsealder. Kulturtilknytning og forutsetninger for en marginalekspansjon. UO Skrifter, Ny rekke Nr.4. Oslo. (Gir opplysninger om bronsealderfunn fra Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Kraft, Jens. 1840. Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. 1-3 2. Det Søndenfjeldske Norge. Buskeruds- , Jarlseberg og Laurvigs amt. Christiania. (Gir historiske opplysninger om bla. Sætre bruk og Schimmelmanns glassverk i Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Nicolaysen, Nicolay. 1866. Norske Fornlevninger. En oplysende Fortegnelse over Norges Fortidslevninger, ældre enn Reformationen og henførte hver til sit Sted. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Kristiania. (Gir opplysninger om Hurum kirke og forhistoriske kulturminner i Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Nygård-Nilssen, Arne. 1998. [1944]. Norsk jernskulptur. Bind 2. J. W. Cappelens forlag. Oslo. Opptrykk i Næs Jernverksmuseums Skrift Nr. 3. Tvedestrand. (Inneholder en beskrivelse av Hurum-lensmannen Anders Rosengs gravminne).
 • Olsen, Magnus. 1912. Stedsnavnestudier. Aschehoug. Kristiania. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket (Inneholder ei drøfting av stedsnavnet "Hurum").
 • Sejersted, Francis. 1965. Kræmmeren og hans hus. Anth. B. Nilsen & Co. Limited A/S. Oslo. Digital versjonNettbiblioteket (Inneholder bedriftshistorie om Tofte Cellulose AS og Hurum fabriker AS).
 • Stubhaug, Arild. 2002. Helt skal jeg ikke dø. Conrad Nicolai Schwach, hans liv og erindringer. Aschehoug. Oslo. 434 s. ISBN 82-03-18590-8. (Inneholder memoarer fra Hurum prestegård tidlig på 1800-tallet). Digital versjonNettbiblioteket
 • Undset, Ingvald. 1878. Norske Oldsager i Fremmede Museer. En Oplysende Fortegnelse. Kristiania. (Omtaler arkeologiske funn fra Hurum som befinner seg i Nationalmuseet i København). Digital versjonNettbiblioteket
 • Østmo, Einar. 2011. Krigergraver. En dokumentarisk studie av hellekister i Norge. Norske Oldfunn XXVI. Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. (Gir opplysninger om hellekister fra yngre steinalder på Verket i Hurum). Digital versjonNettbiblioteket

Kildeutgivelser for Hurum

 • Johnsen, O. A. 1951. Aktstykker til de norske stændermøders historie. 1548-1661. Andet bind, første hefte, Frederik III's hylding 1648. Oslo. (s. 89 inneholder fullmakten fra Hurum datert 8. august 1648 på Sem stevnestue).
 • Lange, C. 1861. Norske Rigsregistranter. Første bind. 1523-1571. Christiania. (s. 11 om uspesifisert følgebrev til Hurum 1527, s. 55 om forbud mot hugst av eiketømmer i Hurum 1538, s. 114 om forlening av gården Hov til lagmann Niels Lauritsen Lystrup i Oslo 1549, s. 255 om forlening av Hov til lagmannens enke Marine Pedersdatter 1559, s. 553 om forlening av Hov til Jens Gregersen 1567).
 • Petersen, S. 1862. Norske Rigsregistranter. Andet binds første hefte. 1572-1579. Christiania. (s. 143 om forlening av Hov til Christen Staldsvend 1574).
 • Lundh, O. 1863. Norske Rigsregistranter. Andet binds andet hefte. 1579-1588 Christiania. (s. 334 om at kirketienden av Hurum prestegjeld igjen skal gå til Hurum kirke, etter å i lang tid ha blitt brukt til gjenoppbygging av Oslo domkirke 1579).
 • Lundh, O. Og E. Sars. 1874. Norske Rigs-Registranter. Femte bind. 1619-1627. Christiania. (s. 98 om forlening av Hov til Laurits Munk 1620, s. 115 om forlening av Hov til fogd i Bragernes, Christen Lauritsen 1620), s. 271 om forlening av Inglingstad og Korsegården til fogd i Bragernes, Christen Laugesen 1622).
 • Lundh, O. 1880. Norske Rigs-Registranter. Syvende bind. 1635-1640. Christiania. (s. 74-75 om forlening av Hov til toller Morten Lauritsen 1635, s. 256 om gjeld etter Jakob Huitfeldts bestyrelse av Kronens sager og toll på Hurum 1636, s. 297-298 om gjeld etter Jakob Huitfeldts bestyrelse av Kronens sager og toll på Hurum, s. 412 om forespørsel om forlening av Storsand til toller Morten Lauritsen 1638).
 • Lundh, O. og O. A. Øverland. 1887. Norske Rigs-Registranter. Niende bind. 1648-1649. Christiania. (s. 162 om at enke Maren Skram skal beholde Hartvig Huitfeldts inntekt av to av Kronens sager på Hurum).

Kulturminneregistreringer fra Hurum

 • Andersson, J. et. al. 1990. Rapport om arkeologiske undersøkelser i forbindelse med planer om ny flyplass på Hurum. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Brede, A. et. al. 2011. Kulturhistorisk registrering. Hurum kommune. Verket masseuttak sandtaksområde. Saksnr. 11/1106-4. Buskerud fylkeskommune.
 • Christensen, Arne Emil. 1988. Igangsatt og planlagt igangsatt planarbeid i Hurum kommune. Brev til Hurum kommune, datert 6. juli 1988. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Christie, Håkon. 1972. A.52. Hurum kirke. Arkeologiske utgravninger og bygningshistoriske undersøkelser i kor og apsis 18 og 19 des. 1972. Jnr. 64-A/NK-1972. HC/AS. Riksantikvarens arkiv.
 • Christie, Håkon og Molaug, Svein. 1955. Hurum kirke. Gravkammer under korgulvet. Besiktigelse 17. januar 1955 ved konservator Svein Molaug og arkitekt Håkon Christie. Riksantikvarens arkiv.
 • Christie, Håkon. 1973. Hurum kirke i Buskerud. Arkeologisk utgravning i koret desember 1972. Jnr. 166 - A/52-1973. Riksantikvarens arkiv.
 • Christie, Håkon. 1998. Hurum kirke. Buskerud. Innberetning om undersøkelser 29. april 1998. NINA-NIKU. Riksantikvarens arkiv.
 • Grindkåsa, Line. 2008. Kulturhistorisk registrering Hurum kommune. Storsandprosjektet. Rapport Storsand og Grønsand. Saksnr. 08/1207, 08/157108/1571. Buskerud fylkeskommune.
 • Halvorsen, Sunniva Wilberg. 2013. Reguleringsplan Hovtun. Saksnr. 2012/1977, Hurum kommune. Buskerud fylkeskommune.
 • Haraldsen, Tom. 1988. Rapport om arkeologisk registrering i Voldenleina 24. oktober 1988. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Hauglid, Lars. 1973. Hurum kirke. Undersøkelser etter kalkmalerier i apsis, 7/12-1972. Jnr. 95 - A/52-1973. Riksantikvarens arkiv.
 • Høeg, Helge Irgens. 1991. Analyse av trekull fra Sandspollen, Kapellviken, Hurum k., Buskerud. Rapport datert 28.02.1991. Vedlagt brev til Hurum kommune fra Universitetets Oldsakssamling v/Birthe Weber datert 01.03.1991. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Høgseth, Harald Bentz. 1999. Arkeologisk registrering og oppmåling på Slottet 54/1 i Hurum. Rapport datert 16.12.1999. Buskerud fylkeskommune.
 • Karlberg, Inger. 1989. Arkeologiske registreringer i forbindelse med plan om storflyplass på Hurum. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Lorvik, Katarina. 2010. Hurum kirke 3 - 2010. Arkeologisk overvåkning av grøft for sprinkleranlegg. Hurum kirke, Buskerud (ID 84662). NIKU Oppdragsrapport 179/2010. Norsk institutt for kulturminneforskning.
 • Pedersen, Ellen Anne og Melvær, Anja Sveinsdotter. 2016. Tillaløkka 6 - Skålgroper. 08/1247, Hurum kommune. Buskerud fylkeskommune.
 • Sellevold, Berit. 2011. Skjelettfunn fra middelalder og nyere tid fra Hurum kirke, Hurum k., Buskerud. Rapport NIKU Osteoarkeologiske undersøkelser 286/2011. Norsk institutt for kulturminneforskning.
 • Skjelsvik, Elizabeth. 1988. Fornminner i Buskerud. Rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket. Universitetets Oldsakssamling. Oslo. ISBN 82-7181-065-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Storsletten, Ola. 1999. A-52 Hurum kirke - Hurum kommune. Dokumentasjon av murverk. Rapport. NINA-NIKU. Riksantikvarens arkiv.
 • Aannestad, Hanne Lovise. 2000. Rapport fra arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor, Slottet 54/1, Hurum kommune, Buskerud 14.-16. november 2000-11-17. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.

Lokalhistorisk litteratur fra Røyken

 • Andresen, Erik: Radikalisering og splittelse på lokalplanet. Slemmestad-arbeiderne 1913–1924. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1977.
 • Ask, Han Erik: Hyggen skole 150 år : en beretning om Hyggen skole fra 1867 og fram til Hyggen oppvekstsenter i 2017. Utg. Historiegruppa i Hyggen/Jerdal. 2017. 247 s.
 • Ask, Jan Erik: Landbruk- og gårdshistorie for Hyggen/Jerdal med omegnen. Utg. Historiegruppa i Hyggen/Jerdal. 2015-
  • B. 1. Landbruks- og gårdshistorie for Hyggen, Jerdal og Grimsrud, også med områdene Guttersrud, Muserud, Ovnerød og Brøholt. Utg. 2015. 70 s.
  • B. 2: Landbruk- og gårdshistorie for Hyggen/Jerdal med omegnen : også med hvem er hvem og eiere av hvilke eiendommer, samt den sosiale utvikling. Utg. 2018. 496 s.
 • Ask, Jan Erik: Stedsnavn i Hyggen/Jerdal/Grimsrud/Guttersrud/Muserud/Ovnerud : hva, hvorfor, hvor. Utg. Historiegruppa i Hyggen. 2015. 98 s.
 • Crøger, Johannes: Til hver Qvinde og Mand i hele Røgen Præstegjeld, fra deres nu her indsatte og nylig hidkomne Sognepræst i Røgen Sogn, Crøger. Utg. Drammens Bogtrykkerie. 1826. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eide, Ole Egil: Innberetning til Riksantikvaren om undersøkelse av antatt middelalderbygning på Store Åros i Røyken 1.-6. august 1979. Utg. 1982. 6 bl.
 • Ekeberg, Fred: 'Fra Hurumlandet til Køgebukt. Utg. Licentia forlag. Bodø. 2014. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: "En fortelling om 4 generasjoner Huitfeldt på Hurum fra år 1582".
 • Fossnes, Bjørn J.: Røyken Energiverk 80 år : 1919-1999. Utg. Røyken Energi. 1999. 128 s. ISBN 82-412-0432-9.
 • Hofgaard, Ragnhild: Spikkestad : en barndom på 50-tallet. Utg. R. Hofgaard. 2014. 70 s. ISBN 9788230326367.
 • Holst, Ola: Erik Groseths opptegnelser : Asker - Hurum - Røyken. Utg. O. Holst. 1996. 23 s.
 • Hurum, Jørn H.: Trilobittene på Slemmestad. Utg. Aschehoug. 2019. 24 s. ISBN 9788249220007.
 • Idrettslaget R.O.S. 1919 : 100 års jubileum 2019. Red. Roar Wiik. Utg. Idrettslaget R.O.S.. 2019. 108 s.
 • Jacobsen, Erik og Kåre Selvik: Vi sees til neste år! : historien om Ramton. Utg. Taangen maritime forlag. 2013. 57 s. ISBN 8291876037.
 • Karlsen, Arne: Fornminner : i Hyggen og Gjerdal. Utg. Historiegruppa for Hyggen og Gjerdal. 2017. 49 s.
 • Killingstad, A.: Røyken bygd før og nu. Utg. Med bidrag av Røyken herredsstyre og Røykens bank A/S. 1928. 623 s. - Fotografisk opptrykk 1987. Merknad: Bygdehistorie og gardshistorie. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Jansen, Einar i Heimen, b. II, s. 314–315.
 • Kirkerud, Gustav: Slemmestad kirke 1935-1985 : 50 år. Utg. Slemmestad menighetsråd. 1985. 39 s.
 • Kristensen, Hans: Slemmestad arbeiderforening : avd. 2 av N.K.I.F : 22. mars 1896-1966 : 70 år. Utg. Slemmestad arbeiderforening. 1966. 22 s.
 • Kristoffersen, Anne Schanche: gjennomgang av flyktningarbeidet i Røyken kommune. Utg. Diakonhjemmet høgskole, Avdeling for forskning og utvikling. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lian, Rolv og Ola Mowé: Fire småhusfelt i Røyken. Utg. Norges byggforskningsinstitutt. 1983. 48 s. ISBN 8253601778.
 • Sandberg, Bjørn: Røyken kirke. Utg. 1952.
 • Selvik, Maria: Sementindustrien på Slemmestad. Rekruttering til Christiania Portland Cementfabrik A/S, 1940–1969. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 2000.
 • Slemmestad arbeiderforening : [avd. 2 av N.K.I.F] : 50-årsberetning 22. mars 1896 - 22. mars 1946. Utg. Slemmestad arbeiderforening. 1947. 22 s.
 • Østre Åros vel : 90-års jubileum : 2009. Red. Gro Andersen. Utg. Østre Åros vel. 2009. 65 s.
 • Årbok. Utg. Røyken historielag. 1970-. ISSN 0802-5762.
  • Nr. 8 (1989): Kirkerud, Gustav: Slemmestads gårdshistorie. Utg. 1989. 60 s.
  • Nr. 9 (1992): Røyken bondelag : 100 år : 1892-1992. Red. Ole Sønju og Terje Martinsen. Utg. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 12 (1995): Kirkerud, Gustav: Røyken i krigsårene 1940-1945. Utg. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 17: Røyken i forrige århundre. Red. Terje Martinsen, Gustav Kirkerud, Odd H. Sandlund. 2000. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev fra Asker

 • År: 19060811 Fra: Jørgen Andersen Stabæk, Asker, Akershus Til: Marthin og Andreas Andersen Ovenstad, USA Eier: NAHA, USA. Stikkord: dødsfall, Familieforhold, arv, fullmakt, sorenskriver, arveløs, testament. Brevnummer: 996
 • År: 19170107 Fra: Gina (søster), Asker, Akershus Til: Bror og svigerinne, USA Eier: NAHA, USA. Stikkord: første verdenskrig, Amerikanske forhold, matforsyning, rasjonering, frakt, Hverdagsliv, havebruk, fosterdatter, musikkinstrument, Økonomiske kår, Arbeidsliv, dampskipsaksjer, import, Værforhold, priser, fotografi, ved. Brevnummer: 998
 • År: 19270313 Fra: E.Kr. Johnsen, Asker, Akershus Til: Bøe, Mrs., USA Eier: NAHA. Stikkord: Helse og sykdom, Alderdom, Helg og høytid, julegaver, Værforhold, Hverdagsliv, besøk, arbeidsledighet, Emigrasjon. Brevnummer: 2565
 • År: 19381230 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: bankbok, Helg og høytid, jul, Værforhold, Nærmiljø, Familieforhold. Brevnummer: 1242
 • År: 19401001 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: Familieforhold, pengegave, bankbok, Annen verdenskrig, proviantering, militære, seter, krigføring, Politikk, konge, regjering. Brevnummer: 1243
 • År: 19471222 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: norgesbesøk, Amerikanske forhold, Alderdom, Familieforhold, Økonomiske kår, skatter, Annen verdenskrig, Politikk, fedrelandsfølelse, "stripete". Fulltekstversjon av brev nr. 1244
 • År: 19510501 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: norgesbesøk, Helse og sykdom, prostata, lungebetennelse, Alderdom, Værforhold, Amerikanske forhold. Brevnummer: 1245
 • År: 19541214 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: Nærmiljø, minner, ::kirkeforfall, Helse og sykdom, bronkitt, Amerikanske forhold, Økonomiske kår. Brevnummer:1246
 • År: 19550410 Fra: Johan Bojer (gudfar), Asker, Akershus Til: Andreas Wikan, Petersburg, Alaska, USA Eier: Sharon Wikan Burrell, BX.1188,Petersburg,AK 99833 (Vesterheim). Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og ::sykdom, bronkitt, slag, Alderdom, lungebetennelse, Værforhold, påske, Helg og høytid, Familieforhold, Religiøsitet. Brevnummer: 1247

Norgesbrev fra Hurum

 • År: 18910720 Fra: Ellef Berg (bror), Hurum, Buskerud Til: A.T. Berg, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, Helse og sykdom, Arbeidsliv, undervisning, lønn, Religiøsitet, Økonomiske kår, lån, Værforhold, gardssalg, gardskjøp, priser, barnepike, fosterdatter, flytting, tæring, religiøse bevegelser, trykkeri, onnearbeid, butikkarbeid, tungsinn

Norgesbrev fra Røyken

 • År: 18860816 Fra: T.D. Reymert (far), Røyken, Buskerud Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: sesjonsreise, Kommunikasjon, embetsmenn, Familieforhold, Alderdom, unge ekteskap, Politikk,
 • År: 19551006 Fra: Milly Bachke, Røyken, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Helse og sykdom,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (189 ASKER)
Frands Vogelius' svar på de 43 spørsmål. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 2 (1957). S. 51-60. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Asker sokn med anneksa Haslum og Tanum.
 • Finnemanntal (190 ASKER)
Finnemanntallet for Asker og Bærum 1686. Et litet bidrag til skogfinnenes saga. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 2 (1957). S. 61-78. Red. Kristian Nissen.
 • Folketeljing 1801 (191 ASKER)
Manntallet for Asker og Bærum 1801. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 3/4 (1958-59). S. 125-240. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Med alfabetisk gardsnamnregister.
 • Haugianardokument (192 ASKER)
Betenkning om Haugianerne i Asker prestegjeld (1804). I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 21 (1978). S. 182-188. Merknad: Skrive av J. Neumann, residerande kapellan i Vestre Bærum.
 • Husmannskontrakt (193 ASKER)
Husmannskontrakter fra Eidbråten i Asker og Ringi i Bærum. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 26 (1985). S. 216-222. Red. Karl Nilsen. Merknad: Eidbråten under Søndre Blakstad 1851 samt revisjon 1868. Modernisert ortografi.
 • Husmannsmanntal (194 ASKER)
Avskrift av manntall over husmenn i Asker og Bærum 1771. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 6 (1962). S. 76-82. Red. Ingeborg Flood. Merknad: Har med plassnamna.
 • Kongebrev - privilegium (195 ASKER)
Privilegier på Dikemark jernverk i 1698. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 5 (1960). S. 294-305.
 • Manntal 1664-66 ; jordebok - kyrkje (196 ASKER)
Manntallet for Asker og Bærum 1664. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 5 (1960). S. 267-293. Merknad: Inkluderer Asker prestebords jordebok.
 • Matrikkel 1826 (197 ASKER)
(Hovedmatrikkel 1826. Asker præstegjeld). Utg. J.F. Hanson. 1828. 37s.
 • Militærrulle (198 ASKER)
Militære ruller 1806 for Asker og Bærum. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 7 (1964). S. 97-113. Red. Lars Kiærland. Merknad: Mannskap og offiserar i Askerske og Aggerske Compagnier. For Aggerske Comp. berre tatt med heimehøyrande i Asker/Bærum.
 • Militærrulle (199 ASKER)
Askerske infanterikompani og litt om militærforhold i Asker og Bærum i eldre og nyere tid. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 6 (1962). S. 1-44. Red. Lars Kiærland. Merknad: Rullar 1665 og 1697.
 • Thranitterdokument (200 ASKER)
En konflikt i 1850 mellom Marcus Thranes tilhengere i Bærum og Askerpresten Alexander Lange med en kommentar av Eilert Sundt. I: Skrift. Asker og Bæ rum historielag. Nr 7 (1964). S. 114-128. Merknad: Brev frå A. Lange til baron H. Wedel Jarlsberg, brev frå E. Sundt til A. Lange.
 • Thranitterliste (201 ASKER)
Thranitterbevegelsen i Asker. I: Skrift. Asker og Bærum historielag. Nr 21 (1978). S. 136-156. Red. W. Stølum. Merknad: Liste over medlemmar av M. Thrane sine arbeidarforeiningar i Asker og Bærum tinglag 1851.
 • Dei 43 spørsmål (849 RØYKEN)
Kort beskrivelse over Røgen Præstegield 1745. Ved sognepræst Povel Chr. Holst. I: Årbok. Røyken historielag. 1970. S. 19-23.
 • Diplom (850 RØYKEN)
Delegang mellom garden Kjekstad i Røyken og gardane Sigbjørnsrud, Budavell og Dikiamork i Asker. 24 juli 1408. (Etter originalen i Riksarkivet). I: Årbok. Røyken historielag. Skrift 6 (1983). S. 8-9. Merknad: Fotografisk avtrykk frå DN.
 • Eigedomsdokument - panteobligasjon (851 RØYKEN)
Pantobligasjon anno 1737. I: Bygdemagasinet. Nr 22 (1992). S. 30-32. UTG. Røyken historielag. Merknad: Tilhøyrde Eskild Halvorsen Stokker.
 • Kommunestyreforhandlingar (852 RØYKEN)
[Kommunejubileet]. I: Bygdemagasinet. Nr 7 (1987). S. 1-10. Utg. Røyken historielag. Merknad: Frå 1837-38.
 • Kyrkjeskøyte (853 RØYKEN)
Da menigheten atter ble eier av sin kirke. Skjøde. I: Årbok. Røyken historielag. 1971. S. 30-31. Merknad: Sal av Røyken kyrkje i 1849.
 • Manntal 1664-66 (854 RØYKEN)
Manntal 1664. I: Gjallarhorn. Tidsskrift for Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud. Årg. 5, nr 9 (1992). S. 6-8.
 • Takstforretning (855 RØYKEN)
Trasevalg og grunnavståelser for Christiania-Drammen jernbanen. Guttersrud ble ikke jernbaneknutepunkt. I: Årbok. Røyken historielag. 1976. S. 22-36. Merknad: Jfr. (210 BÆRUM).

Aviser

Eksterne ressurser