Bibliografi:Follo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Traktor på jordet foran Norges Landbrugshøiskole, i dag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås kommune. Bak til høyre synes spiret på Ås kirke. Bildet er fra en gang mellom 1900 og 1925.
Hvitsten Hotel, Vestby kommune.
Foto: Ole Skarbø .
Parti fra Ski i 1923, Nordre Follo kommune.
Foto: Carl Normann.
Kolbotnvannet i 1920-åra, Nordre Follo kommune.
Tangen hotell, Nesodden kommune.
Utsikt ved Mjær i Enebakk kommune.
 • Akershus fylkeskommune. Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold: Kulturlandskap i Follo : registrering og verdivurdering. Utg. Akershus fylkeskommune. 2008. 116 s.
 • Arnesen, Kjell D.: Follo fogderi. Jordegodsets fordeling mellom samfunnsklassene i tidbolken 1661-1723. Hovedoppgave i historie, Oslo 1954.
 • Brunvoll, Tonje Ek: Omorganisering av Folloklinikken psykiatriske senter, en prosess preget av bevisst styring eller kulturell motstand? Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1996.
 • Dahl, N.A.: Norske bygder og byer : [B. 19] : Nesodden, Ås, Drøbak, Frogn, Hvitsten, Høen og Soon. Utg. Kjenn Ditt Land. 1925. 16 s.
 • Flatjord, Lillian: Lokalhistorisk bibliografi for Follo : 1981-2002. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2003.
 • Follo sparebank 1843-1943 : Folloug Sparebank 1ste april 1843 Follo sparebank 1ste april 1943 : vedtægterne approberet 26. Juni 1843. Utg. Follo sparebank. 1943. 121 s.
 • Guttormsen, Torgrim Sneve: Gård og landskap : en landskapsarkeologisk analyse av jernalderens bosetning i Follo. Hovedfagsoppgave i nordisk arkeologi - Universitetet i Oslo, 2001.
 • Hansen, Aage: Hjemmestyrkene i Follo : 1940-1945. Utg. Drøbak/Frogn forsvarsforening : Frogn historielag. 1982. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helskog, Svenn R.: Follo flyklubb, 1963-1973. Utg. Follo flyklubb. 1974?. 20 s.
 • Klavestad, Lars Ole: Kirken i landskapet : langs pilegrimsledene gjennom Østfold, Follo og Romerike. Utg. Gyldenstierne forlag. 2019. 590 s. ISBN 9788292159354
 • Kulturlandskap i Follo : registrering og verdivurdering. Utg. Akershus fylkeskommune. Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. 2008. 116 s.
 • Lilleslåtten, Bjørn, Ivar Simastuen: Politiet i Follo gjennom 100 år : Follo politimesterembete 1902-2002. Utg. Politimesteren i Follo, 2002. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løvland, Anita og Birger: Til fots i Follomarka : 50 fotturer : Nesodden, Frogn, Vestby og Ås. Utg. Dreyer. 2016. 364 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Naturen i Ski og det sentrale Follo. Utg. Formatic fagbokforlag og Ski kommune. 1991-
  • Del 1: Faarlund, Thorbjørn og Svein B. Lie: Planter og dyr. 1991. 288 s.
 • Nilsen, Steinar: Sentrumsutvikling i Follo. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1990.
 • Opstad, Lauritz: Trelast gjennom femti år : Østfold og Follo Trelastnæringsforening 1937-1987. Utg. Foreningen. 1987. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rossnes, Gustav: Vinterarbeid i Follo i gamle dager : teksthefte til utstillingen. Utg. Follo museum/Fylkeskonservatoren i Akershus. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogseth, Olav: 50 hus i Follo : gamle og tradisjonsrike bygninger i ord og strek. Bind 1. Utg. Østlandets Blad. 1998. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogseth, Olav: Gamle hus i Follo : tradisjonsrike bygninger i Ski, Ås, Vestby, Oppegård og Enebakk : Bind 2. Utg. Østlandets blad. 2000. 97 s. Merknad: ekster og tegninger tidligere publisert i Østlandets blad 1998-2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Soelberg, Helge: Mobilisering og rekruttering til stortingsvalgene i Aker og Follo - og Nedre Romerike fogderi 1879-1885. En valgundersøkelse fra Akershus amt. Hovedoppgave i historie, Oslo 1975.
 • Tømmer, is og kalk : lokalhistorie fra Akershus. Utg. Akershus fylkeskommune, Prosjekt "Kjenn dine røtter". 1996. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Zakariassen, Olav: Slik ble ØB ØB : jubileumshefte til Østlandets blads historie fra 1908 til 1919. Utg. Østlandets blad. 2008. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årbok for Follo historie og museumslag. 1951-1962/63. Fra 1967 skiftet navn til Follominne. ISSN 0333-3434

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev ; kongebrev (59 AUSTLANDET)
Om "onde og usedvanlige orme, hvilke fortærer enge-markene". Et tidsbilde anno 1742 fra Aggershuus stift. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Årbok. Nr 29 (1991). S. 17-22. Red. Erik Aas jr. Merknad: 2 brev frå biskopen i Akershus, eit svarbrev frå kongen.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (185 FOLLO)
Follobygdene gjennom prestebriller. Svarene på spørsmålene i 1743. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. 1969. S. 10-33. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Svar frå prestane i Nesodden, Kråkstad med Ski, Ås og Vestby.
 • Supplikk (186 FOLLO)
Framstøtet fra Follo mot odelsretten. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Nr 17 (1979). S. 10-15. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Bønder i Follo ber kongen fjerna odelsretten 1787.
 • Almanakk (227 FROGN)
Christen Carlsens almanakk for 1767. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne nr 19 (1981). S. 53-72. Red. Reidunn Groll Borchgrevink. Merknad: Ufullstendig transkribering på grunn av skadd original.
 • Kongebrev - løyve (229 FROGN)
Første hotell i Drøbak. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. 1967/68. S. 57-58. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Frå 1680.
 • Skattemanntal - koppskatt/eldstadskatt 1699 (230 FROGN)
Drøbak i 1699 og eldre eiendomsforhold på stedet. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. 1951. S. 45-48. Red. Hans Krag. Merknad: Skrive av sokneprest Woldemar Fritz.
 • Eigedomsdokument - bygsel (246 NESODDEN)
Et "livbrev" på Røer i Nesodden. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. 1962/63. S. 61-63. Merknad: Frå 1578. På originalspråk og i omsetjing.
 • Husmannskontrakt (248 OPPEGÅRD)
Villa Sandvigen - Veikro ved Gjersjøen. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Årbok. Nr 29 (1991). S. 9-11. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Plass under Dal 1859.
 • Kongebrev - løyve (254 SKI)
Litt om sagbrukerne i Follo i eldre tid. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. B.3 (1954-59). S. 9-13. Red. Hans Krag. Merknad: For Nøstvedt sag i Kråkstad 1688.
 • Diplom (261 VESTBY)
Ein strid om kyrkjemessedagen i Vestby sokn. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. B.3 (1954-59). S. 51-58. Red. Hallvard Magerøy. Merknad: 2 brev frå 1391. Modernisert ortografi.
 • Amerikabrev (262 ÅS)
Et Amerika-brev. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Nr 19 (1981). S. 50-52. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Avsendar: Christian Treider 1873.
 • Jordebok - privat (292 OSLO)
Stor-Oslo ca. 1700. Utg. Selskabet for Oslo Byes Vel. I: St. Hallvard. B.10 (1932). S. 263-288. Red. Arno Berg. Merknad: Oversyn over proprietærgods i Aker og Follo ført av slottsfogd Hans Bang 1714.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Ny kongl. S. 4. 1549
f) Beskrivelse over Aggers og Folloug Fogderie. , 75
 • Ny kongl. S. 4 1549
Et Bundt med følgende Stykker til Norges Topographie og Statistik: a) O. Schielderups Betænkninger over Moskø-Strømmen. b) Beskrivelse over Soløer, Østed og Oudalens Fogderie. c) H. Stampes Erklæring ang. Christiansands Byes Privilegier dat. 27. Sept. 1760. d) O.S. Pihls over Gudbrandsdalen. e) Efterretning om Gudbrandsdalens Fogderie. f) Beskrivelse over Aggers og Folloug Fogderie. g) Ober-Bergamtets Relation om Bergværkernes Tilstand dat. Throndhiem d. 24. Mart. 1736. h) Dr. P. Krogs Beretning om Moskøestrømmen. 1700. 143 b