Bibliografi:Follo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Akershus fylkeskommune. Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold: Kulturlandskap i Follo : registrering og verdivurdering. Utg. Akershus fylkeskommune. 2008. 116 s.
 • Dahl, N.A.: Norske bygder og byer : [B. 19] : Nesodden, Ås, Drøbak, Frogn, Hvitsten, Høen og Soon. Utg. Kjenn ditt land. 1925. 16 s.
 • Follo sparebank 1843-1943 : Folloug Sparebank 1ste april 1843 Follo sparebank 1ste april 1943 : vedtægterne approberet 26. Juni 1843. Utg. Follo sparebank. 1943. 121 s.
 • Helskog, Svenn R.: Follo flyklubb, 1963-1973. Utg. Follo flyklubb. 1974?. 20 s.
 • Naturen i Ski og det sentrale Follo. Utg. Formatic fagbokforlag og Ski kommune. 1991-
  • Del 1: Faarlund, Thorbjørn og Svein B. Lie: Planter og dyr. 1991. 288 s.
 • Rossnes, Gustav: Vinterarbeid i Follo i gamle dager : teksthefte til utstillingen. Utg. Follo museum og Fylkeskonservatoren i Akershus. 1978. 56 s.
 • Skogseth, Olav: Gamle hus i Follo : tradisjonsrike bygninger i Ski, Ås, Vestby, Oppegård og Enebakk : Bind 2. Utg. Østlandets blad. 2000. 97 s. Merknad: ekster og tegninger tidligere publisert i Østlandets blad 1998-2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørmarka. Red. Birger Løvland. Utg. Andresen & Butenschön. 2006. 215 s. ISBN 978-82-7981-040-7.
 • Årbok for Follo historie og museumslag. 1951-1962/63. Fra 1967 skiftet navn til Follominne. ISSN 0333-3434

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Arnesen, Kjell D.: Follo fogderi. Jordegodsets fordeling mellom samfunnsklassene i tidbolken 1661-1723. Oslo 1954 Fag: Historie
 • Bergersen, Eva: Lokalbibliografi for Follo 1973-1980. Oslo. 1984 Fag: SBH
 • Brunvoll, Tonje Ek: Omorganisering av Folloklinikken psykiatriske senter, en prosess preget av bevisst styring eller kulturell motstand? Universitetet i Oslo 1996. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Flatjord, Lillian: Lokalhistorisk bibliografi for Follo : 1981-2002. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2003.
 • Nilsen, Steinar: Sentrumsutvikling i Follo. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Jordskifte. Kommune:
 • Soelberg, Helge: Mobilisering og rekruttering til stortingsvalgene i Aker og Follo - og Nedre Romerike fogderi 1879-1885. En valgundersøkelse fra Akershus amt. Oslo 1975 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev ; kongebrev (59 AUSTLANDET)
Om "onde og usedvanlige orme, hvilke fortærer enge-markene". Et tidsbilde anno 1742 fra Aggershuus stift. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Årbok. Nr 29 (1991). S. 17-22. Red. Erik Aas jr. Merknad: 2 brev frå biskopen i Akershus, eit svarbrev frå kongen.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (185 FOLLO)
Follobygdene gjennom prestebriller. Svarene på spørsmålene i 1743. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. 1969. S. 10-33. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Svar frå prestane i Nesodden, Kråkstad med Ski, Ås og Vestby.
 • Supplikk (186 FOLLO)
Framstøtet fra Follo mot odelsretten. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Nr 17 (1979). S. 10-15. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Bønder i Follo ber kongen fjerna odelsretten 1787.
 • Almanakk (227 FROGN)
Christen Carlsens almanakk for 1767. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne nr 19 (1981). S. 53-72. Red. Reidunn Groll Borchgrevink. Merknad: Ufullstendig transkribering på grunn av skadd original.
 • Kongebrev - løyve (229 FROGN)
Første hotell i Drøbak. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. 1967/68. S. 57-58. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Frå 1680.
 • Skattemanntal - koppskatt/eldstadskatt 1699 (230 FROGN)
Drøbak i 1699 og eldre eiendomsforhold på stedet. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. 1951. S. 45-48. Red. Hans Krag. Merknad: Skrive av sokneprest Woldemar Fritz.
 • Eigedomsdokument - bygsel (246 NESODDEN)
Et "livbrev" på Røer i Nesodden. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. 1962/63. S. 61-63. Merknad: Frå 1578. På originalspråk og i omsetjing.
 • Husmannskontrakt (248 OPPEGÅRD)
Villa Sandvigen - Veikro ved Gjersjøen. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Årbok. Nr 29 (1991). S. 9-11. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Plass under Dal 1859.
 • Kongebrev - løyve (254 SKI)
Litt om sagbrukerne i Follo i eldre tid. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. B.3 (1954-59). S. 9-13. Red. Hans Krag. Merknad: For Nøstvedt sag i Kråkstad 1688.
 • Diplom (261 VESTBY)
Ein strid om kyrkjemessedagen i Vestby sokn. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. B.3 (1954-59). S. 51-58. Red. Hallvard Magerøy. Merknad: 2 brev frå 1391. Modernisert ortografi.
 • Amerikabrev (262 ÅS)
Et Amerika-brev. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Nr 19 (1981). S. 50-52. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Avsendar: Christian Treider 1873.
 • Jordebok - privat (292 OSLO)
Stor-Oslo ca. 1700. Utg. Selskabet for Oslo Byes Vel. I: St. Hallvard. B.10 (1932). S. 263-288. Red. Arno Berg. Merknad: Oversyn over proprietærgods i Aker og Follo ført av slottsfogd Hans Bang 1714.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Ny kongl. S. 4. 1549
f) Beskrivelse over Aggers og Folloug Fogderie. , 75
 • Ny kongl. S. 4 1549
Et Bundt med følgende Stykker til Norges Topographie og Statistik: a) O. Schielderups Betænkninger over Moskø-Strømmen. b) Beskrivelse over Soløer, Østed og Oudalens Fogderie. c) H. Stampes Erklæring ang. Christiansands Byes Privilegier dat. 27. Sept. 1760. d) O.S. Pihls over Gudbrandsdalen. e) Efterretning om Gudbrandsdalens Fogderie. f) Beskrivelse over Aggers og Folloug Fogderie. g) Ober-Bergamtets Relation om Bergværkernes Tilstand dat. Throndhiem d. 24. Mart. 1736. h) Dr. P. Krogs Beretning om Moskøestrømmen. 1700. 143 b