Bibliografi:Vestby kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Parti fra Son
Badehus i Hvitsten.
Parti fra Hølen.
Flyfoto over Vestby med Østfoldbanen.
 • Berg, Evy: Dobbeltspor/E6-prosjektet : steinalderlokaliteter fra senmesolittisk tid i Vestby, Akershus. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1995. 174 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Ingvar: Glimt fra Hølens historie gjennom 300 år : fra storhetstid på 1600-tallet til innlemmelse i Vestby. Utg. Vestby historielag. 2014. 192 s. ISBN 978-82-991655-6-3.
 • Dahl, Ingvar: Hølen viadukt på Smålensbanen : et jernbaneteknisk og stedshistorisk kulturminne. Utg. Follo historielag. 2011. 28 s. Merknad: Særtrykk av Follominne 2011.
 • Garder. Den frodige bygda midt i verden. Red. Jens Wollebæk. Utg. Garder vel. 2010. 192 s. ISBN 978-82-303-1630-6.
 • Gjølstad, Sverre: Verneverdige trær i Vestby kommune. Hovedoppgave i Landskapsarkitektur - Norges landbrukshøgskole, 1986.
 • Glimt fra de første 25 år. Utg. Vestby videregående skole. 2005. 70 s. ISBN 82-303-0621-4. {nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012030706107}}.
 • Hoelstad, Hans: Ættebok for Hans Erlandsen, Høland og Helge Toresen Revling, Vestby. Utg. H. Hoelstad. 1940. 36 s.
 • Hunnes, Einar: Vern av naturmiljø og kulturlandskap i Vestby kommune. En analyse av verneverdige områder og forekomster. Hovedoppgave, NLH, 1973.
 • Hvistendahl, Nanette Forsmo: Tettstedsutvikling : med stedsanalyse og utviklingsidéer for Vestby. Hovedoppgave i Landskapsarkitektur - Norges landbrukshøgskole, 2002.
 • Karlstad, Henning: Thi kjendes for Ret. Saken mot Christine Marie fra Store Brevig. Utg. Vestby historielag. 2011. 95 s. ISBN 978-82-303-1848-5. Merknad: Bygger på en dokumentasjonsoppgave i historie ved Elverum off. lærerskole 1952-54. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlstad, Henning: Å sa du : -på leiting etter Vestbymålet. Utg. Vestby historielag. 2014. 144 s. ISBN 978-82-991655-7-0.
 • Kringlebotn, Torfinn: Landskap - trafikkårer - skog : teoretisk basis for planlegging av sidearealene til trafikkårer med vekt på skogens betydning & skoglig skjøtselsplan for sidearealene til ny trase for E6 og jernbane, parsell Smørbekk - Vestby. Hovedoppgave i Skogbruk - Norges landbrukshøgskole, 1991.
 • Kleven, Nils og Per Øgaard: Den Fredrikshaldske kongevei : Vestby. Utg. Statens vegvesen, Akershus vegkontor. 1998. 1 b. Merknad: Løpetittel: Kongeveiene. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krag, Hans: Slekten Olsen fra Hvidsten : Fred. Olsens slekt. Utg. 1957. 160 s.
 • Linnestad, Bjørn og Henrik Linnestad: Hvitsten and Son : the ports and sailing ships of Vestby. Utg. Vestby historielag. 1989. 88 s. ISBN 82-991655-2-0.
 • Linnestad, Bjørn og Marit Linnestad: Lokalhistorien i Vestby avis. Utg. Vestby Historielag. 1990. 80 s. ISBN 82-99165-53-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Linnestad, Bjørn: Vestby og skutene. Utg. Vestby historielag. 1988. 88 s. ISBN 82-991655-1-2.
 • Linnestad, Bjørn: Vestby - sett med kunstnerøyne. Utg. Vestby historielag. 1994 s. 69 s. Merknad: 1. utg, utgitt 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordheim, Jarleif: Søndre Garder i Vestby : om gården og de som bodde der. Utg. J. Nordheim. 2022. 88 s. ISBN 978-82-303-5428-5.
 • Nordli, Eli: Edellauvskogsområder i Vestby kommune. Hovedoppgave i biologi - Universitetet i Oslo, 1985.
 • Nygård, Gunnar: Vestby-slekta fra Blådammen : Kari Olsdatter og Anders Amundsen : deres foreldre og etterkommere. Utg. Nygård pressetjeneste. 2003. 259 s. ISBN 82-303-0099-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slagtern, Ottar: Faktorer som påvirker valg av driftsform på mindre skogeiendommer. En undersøkelse blant Nedre Glommen skogeierforenings medlemmer i Frogn, Vestby og Ås. NLH 1984 Fag: Skogbr.driftstekn
 • Strøm, Ole og Trond R. F. Berthelsen: Slektene og husene ved Hvidstenstranden. Utg. Kolofon. 2019. ISBN 978-82-300-1884-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Utskrift av Rettsbok for Holmestrand herredsrett : overskjønnsretten vedrørende ekspropriasjonene i anledning kraftledningsgaten Øvre Eiker i Buskerud - Vestby i Akershus. 1956. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vanem, Jørgen: Slekt fra Tørfest, Hvidsten, Stavnes, Vanem. Utg. J.Vanem. 1979. 40 s.
 • Vestby bygdebok. Utg. Vestby kommune. 1997-
 • Vestby historielag : 25-års beretning 1980-2005. Red. Trond Berthelsen, Henning Karlstad og Dagrun Mongstad. Utg. Vestby historielag. 2009. 35 s.
 • Wollebæk, Jens (red.): Garder : den frodige bygda midt i verden. Utg. Garder vels kulturminnekomité. 2010. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østberg, Willy: Jegstad : en gårds- og slektshistorie fra Vestby. Utg. W. Østberg. 2002. 35 s. ISBN 82-996345-0-4. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

De 43 spørsmål 1743

 • Dei 43 spørsmål 1743 (185 FOLLO)
Follobygdene gjennom prestebriller. Svarene på spørsmålene i 1743. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. 1969. S. 10-33. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Svar frå prestane i Nesodden, Kråkstad med Ski, Ås og Vestby.

Diplom

 • Diplom (261 VESTBY)
Ein strid om kyrkjemessedagen i Vestby sokn. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. B.3 (1954-59). S. 51-58. Red. Hallvard Magerøy. Merknad: 2 brev frå 1391. Modernisert ortografi.
 • Diplom (281 OSLO)
Et par gamle Oslo-dokumenter. I: St. Hallvard. Organ for Selskabet for Oslo Byes Vel. B.6 (1928). S. 164-171, 226-229. Red. Didrik Arup Seip. Merknad: Testamente ca. 1500 og vitneavhøyr vedrørande grensetvist i Vestby 1520.

Aviser

Eksterne ressurser