Bibliografi:Nittedal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Hakadal kirke.
Hakadal handelsforening rundt 1920.
Parti fra Nittedal.
 • Dammann, Åse: Gamle hus da og nå : status for SEFRAK-registrerte bygninger : Nittedal kommune, Akershus fylke 2011. 3. omdrev. Utg. Oslo: NIKU, 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engen, Asbjørn: Nittedal sparebank gjennom 100 år : 1850 - 30. september - 1950. Utg. Nittedal sparebank, 1950. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gunnes, Merete: Nordmarka jordbrukslandskap. Historikk, interesser, forvaltning. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole, 1997. Kommune: Oslo [Merknad: Nittedal: se også Oslo, Jevnaker: se også Oslo]
 • Hansen, Lone: Bygdepreik : Nittedal på 1950- og 60-tallet. Utg. Flisby’n forlag, 2007. 164 s. ISBN 978-82-92841-03-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kirkeby, Birger: Liv og lagnad i Nittedal og Hakadal i gamle dager. Utg. B.Kirkeby. 2006. 137 s.
 • Kjos, Stine Pernille Hauge: Local agenda 21 : challenges, sociotechnical changes and hindrances : the story of four Norwegian municipalites. Masteroppgave ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur - Universitetet i Oslo, 1999. (Fredrikstad, Hole, Hurum, Nittedal)
 • Kopperud, Lasse (red.): Jubileumsbok for Bjertnes videregående skole : 25 år. Utg. Bjertnes videregående skole, 2001. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lotherington, Per Bjørn: 50 år i lag i Nittedal : nitten 47-nitten 97. Utg. Nittedal: Andelslaget Nittedal boligbyggelag, 1997. Digital versjonNettbiblioteket
 • Michaelsen, Kirsti: Skogshyttene i Holterkollen: hyttebygging og hytteliv i Nittedal. Handlingsmønster i et 60 års perspektiv. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1997.
 • Nordby, Hans: Farlig bedrift - farlig arbeid. En undersøkelse om forhold ved Nitedals Krudtværk 1883-1976. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1999.
 • Nørstebø, Eva Olaug, Anne Marie Seiersten: Ikke bare glitter på Glittre : pasienter og ansatte forteller om livet på Glittre sanatorium. Utg. LHL, 2002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ringard, Kristi, Sverre Ringard: Et nabolag blir til : Myhrerskauens vel 1943-1983. Utg. Myhrerskauens vel, 1984. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ruud, Per: Krigsår i Nittedal : 1940-1945 : et minneskrift til markeringen av 50-årsdagenfor frigjøringen våren 1945. Utg. Nittedal kommune, 1995. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sæther, Tor: Gamle hus i Nittedal : rapport om registrering av hus bygd før 1900. Utg. Miljøverndepartementet, 1983. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sæther, Tor: Verneverdige kulturminner og kulturhistoriske miljøer : eksempelkommune: Nittedal. Utg. Miljøverndepartementet, Planavdelingen, 1983. Digital versjonNettbiblioteket
 • Øgaard, Per, Jan Høgberg, Halvard Didriksen: Den Bergenske kongevei : Nittedal-Hakadal. Utg. Statens vegvesen, Akershus vegkontor, 1994. Digital versjonNettbiblioteket

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (247 NITTEDAL)
Manntallet for Nittedal fra 1801. Avskrevet og bearbeidet efter manntallslister opbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.1 (1936-44). S. 132-144. Merknad: Modernisert ortografi.

Aviser

Eksterne lenker