Bibliografi:Ås kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Utsikt over Norges Landbrukshøiskole, i dag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Svaner svømmer på en dam på høgskoleområdet i 1922.
Parti fra Ås i 1920.
Foto: Carl Normann.
Traktor på jorde ved Norges Landbrugshøiskole, Ås kirke i bakgrunnen.
Meieriet i Ås i 1957.
Berg sanatorium en gang mellom 1880 og 1910.
Brønnerud skole, illustrasjon fra boka Aas herred av N. A. Dahl, utgitt 1916.
Foto: Ukjent.
Garden Syverud, som ble prestegard for Ås i 1862. Illustrasjon fra boka Aas herred av N. A. Dahl, utgitt 1916.
Foto: Ukjent.
 • Akershus fylkeskommune. Fylkeskonservatoren i Akershus: Kulturminner i Frogn og Ås : rapport : fergefri forbindelse over Oslofjorden ved Drøbak i forbindelse med flyplassutbyggingen på Hurum. Utg. Akershus fylkeskommune. 1988. 87 s.
 • Amundsen, Solveig: Ås herred, bibliografi. (Norges landbrukshøgskoles bibliotek, 4). SBH, Oslo (?), 1972. 32 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Asheim, Vidar: Årungselva og Tjuvåsen : rekonstruksjon av et historisk landskap. Utg. Ås historielag og Frogn historielag. 2018. 71 s. ISBN 978-82-991832-7-7.
 • Bakken, Laila, Nora Ingdal ofl.: Åsgård skole : 100 år 1913-2013 : fra pugging til kunnskap. Utg. Åsgård skole. 2013. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Evy: Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, Akershus : Dobbeltspor/E6-prosjektet 1996. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1997. 123 s. ISBN 8271811428. (Varia ; 44). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, N.A.: Norske bygder og byer : [B. 19] : Nesodden, Ås, Drøbak, Frogn, Hvitsten, Høen og Soon. Utg. Kjenn Ditt Land. 1925. 16 s.
 • Dørum, Knut: Ås bygdebokverk 1850-2010. Utg. Ås kommune. 2007-2012.
 • Essen, Madeleine von: Verneplan for UMB : Universitetet for miljø- og biovitenskap : bygninger og park i det sentrale universitetsanlegget : del 1. Utg. Universitetet for miljø- og biovitenskap. 2006. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Knut Magnus: "Erindringer om krigen og tyske hermakts ophold her i landet" : Knut Magnus Hansens nedtegnelser fra krigen. Utg. Ruth Kjærsti Raanaas. 2018. 83 s. ISBN 978-82-303-3942-8. Merknad: Avskrift av håndskrevne nedtegnelser ved Ruth Kjærsti Raanaas.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. Oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Haugen, Gunnar, Geir Krogh: Lensmennene i Ås og Frogn : fra kongens mann til bygdas lensmann. Utg. Politimesteren i Follo. 2005. 216 s. ISBN 8299627109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoel, Ole A.: Steinkirken i Ås (ca. 1150-1866). Utg. S.N. 199?. 16 s.
 • Holtestaul, Halvor, Egil Gabrielsen (red.): Norges landbrukshøgskole 125 år : 1859-1984. Utg. [NLH]. Ås. 1984. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Horn, Lill-Anita: Landskapskartlegging i Ås : Korsegården - Norges landbrukshøgskole - Ås tettsted. Utg. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. Ås. 1994. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jaksland, Lasse: Hvorfor så mange økser? : en tolkning av funnene fra den klassiske Nøstvetboplassen i Ås, Akershus. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2005.
 • Jaksland, Lasse: Vinterbrolokalitetene : en kronologisk sekvens fra mellom- og senmesolitikum i Ås, Akershus. Utg. Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen. 2001. 134 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlgård, Bernt og Bjarne Ljones: Ås-studenter i hundre år : elevforeningen ved den Høiere landbrugsskole paa Aas og Studentsamfunnet i Ås, 1864-1964. 1964. 416 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Landmark, Th: Gaardsbruget paa Aas Landbrugsskolegaard : fra 1860 til 1902. Utg. Grøndahl. 1904. 31 s.
 • Mamen, Hans Christen: Kroer kirke. Utg. Kroer menighetsråd. 1985. 48 s.
 • Mangset, Knut: Oversiktsplanleggingen i Follo : en analyse av oversiktsplanleggingen i kommunene Ski, Ås og Vestby : med vekt på boligplanlegging og arealdisponering. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole, Institutt for jordskifte og eiendomsutforming, 1978.
 • Natvik, Hans J.: Fra ku til korn : Ås landbrukslag (Aas Sogneselskab) 1893-1993. Utg. [Ås landbrukslag]. 1993. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilssen, L.P. (red.): Aas høiere landbruksskoles 3 første kurser : 1859-1865 : med korte biografier over direktør, lærere og elever. Utg. Grøndahl. 1914. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordby kirke ved 150 årsjubileet : 1826-1976. Utg. Nordby menighetsråd. 1976. 30 s.
 • Posthistorie i Ås : Åsdagene, posten i Ås 180 år. Utg. Ås kommune og Posten. 4 s.
 • Skistad, Stian Slaatten, Håkon Sandberg Johansen: Ås-studenter i 150 år : bind II : Studentsamfunnet i Ås, 1964-2014. Utg. Studentsamfunnet i Ås. 2014. 348 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ween, Anders: Follo yrkesskole Ås ved 10-årsjubileet 1957. 1957. 51 s.
 • Ås menighetshus 100 år (1899-1999) : jubileumsskriv til markeringa av jubiléet 4. og 5. september 1999. Red. Arve Skutlaberg ofl. Utg. Stiftelsen Ås menighetshus. 1999. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (262 ÅS)
Et Amerika-brev. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Nr 19 (1981). S. 50-52. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Avsendar: Christian Treider 1873.

Aviser

Eksterne ressurser