Bibliografi:Ås kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Akershus fylkeskommune. Fylkeskonservatoren i Akershus: Kulturminner i Frogn og Ås : rapport : fergefri forbindelse over Oslofjorden ved Drøbak i forbindelse med flyplassutbyggingen på Hurum. Utg. Akershus fylkeskommune. 1988. 87 s.
 • Asheim, Vidar: Årungselva og Tjuvåsen : rekonstruksjon av et historisk landskap. Utg. Ås historielag og Frogn historielag. 2018. 71 s. ISBN 978-82-991832-7-7.
 • Berg, Evy: Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, Akershus : Dobbeltspor/E6-prosjektet 1996. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1997. 123 s. ISBN 8271811428. (Varia ; 44). Digital versjonNettbiblioteket
 • Dahl, N.A.: Norske bygder og byer : [B. 19] : Nesodden, Ås, Drøbak, Frogn, Hvitsten, Høen og Soon. Utg. Kjenn ditt land. 1925. 16 s.
 • Dørum, Knut: Ås bygdebokverk 1850-2010. Utg. Ås kommune. 2007-2012.
  • B.1: Bondestyre, kamp og forsoning. Ås 1850-1940. 2007. 667 s. ISBN 978-82-990211-4-2.
  • B.2: Inn i velstandsnorge : Ås 1940-2010. 2012. 418 s. ISBN 978-82-321-0172-6.
 • Hansen, Knut Magnus: "Erindringer om krigen og tyske hermakts ophold her i landet" : Knut Magnus Hansens nedtegnelser fra krigen. Utg. Ruth Kjærsti Raanaas. 2018. 83 s. ISBN 978-82-303-3942-8. Merknad: Avskrift av håndskrevne nedtegnelser ved Ruth Kjærsti Raanaas.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. Oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Haugen, Gunnar: Lensmennene i Ås og Frogn : fra kongens mann til bygdas lensmann. Utg. Politimesteren i Follo. 2005. 216 s. ISBN 8299627109. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoel, Ole A.: Steinkirken i Ås (ca. 1150-1866). Utg. S.N. 199?. 16 s.
 • Jaksland, Lasse: Vinterbrolokalitetene : en kronologisk sekvens fra mellom- og senmesolitikum i Ås, Akershus. Utg. Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen. 2001. 134 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Karlgård, Bernt og Bjarne Ljones: Ås-studenter i hundre år : elevforeningen ved den Høiere landbrugsskole paa Aas og Studentsamfunnet i Ås, 1864-1964. 1964. 416 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Landmark, Th: Gaardsbruget paa Aas Landbrugsskolegaard : fra 1860 til 1902. Utg. Grøndahl. 1904. 31 s.
 • Nordby kirke ved 150 årsjubileet : 1826-1976. Utg. Nordby menighetsråd. 1976. 30 s.
 • Posthistorie i Ås : Åsdagene, posten i Ås 180 år. Utg. Ås kommune og Posten. 4 s.
 • Ween, Anders: Follo yrkesskole Ås ved 10-årsjubileet 1957. 1957. 51 s.
 • Ås menighetshus 100 år (1899-1999) : jubileumsskriv til markeringa av jubiléet 4. og 5. september 1999. Red. Arve Skutlaberg ofl. Utg. Stiftelsen Ås menighetshus. 1999. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Amundsen, Solveig: Ås herred, bibliografi. (Norges landbrukshøgskoles bibliotek, 4). Oslo?? 1972 Fag: SBH
 • Jaksland, Lasse: Hvorfor så mange økser? : en tolkning av funnene fra den klassiske Nøstvetboplassen i Ås, Akershus. Hovedoppgave i arkeologi - Universitetet i Oslo, 2005.
 • Mangset, Knut: Oversiktsplanleggingen i Follo : en analyse av oversiktsplanleggingen i kommunene Ski, Ås og Vestby : med vekt på boligplanlegging og arealdisponering. Hovedoppgave i Jordskifte - Norges landbrukshøgskole, Institutt for jordskifte og eiendomsutforming, 1978

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (262 ÅS)
Et Amerika-brev. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Nr 19 (1981). S. 50-52. Red. H. Chr. Mamen. Merknad: Avsendar: Christian Treider 1873.

Aviser

Eksterne ressurser