Bibliografi:Gjerdrum kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Garden Søndre Sandum. Fotografi fra boka Toreid-ætten fra Romerike av Sverre Halbo (1945).
Våningshus i Gjerdrum tidlig på 1900-tallet.
 • Berger, Sverre Bjørnsson og Bruun, Halvor: Areal- og eiendomsstruktur i landbruket i Gjerdrum kommune, Akershus. Hovedoppgave NLH 1974 Fag: NLH
 • Bogen, Iren, Halvorsen, Solveig: Landbruk i tettbygde områder. Hvilke holdninger har folk i tettbygde områder til landbruk, og hvordan benyttes landbruksområdene til fritidsaktiviteter? Et studium basert på en spørreundersøkelse i Lørenskog og Gjerdrum. Hovedoppgave Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Lørenskog [Merknad: Gjerdrum: se Lørenskog]
 • Fladby, Rolf (red.): Prest og bonde : Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758. Utg. Norsk lokalhistorisk institutt, 1988. Digital versjonNettbiblioteket
 • Limseth, Øivind Thorleif: Arbeidsforhold og pendling i Nannestad og Gjerdrum. Hovedoppgave Oslo 1963 Fag: Geografi
 • Sæter, Ivar (red.): Gjerdrum : jubilæumsskrift 1914. Utg. Kristiania: Arnesens Bok- & Akcidenstrykkeri, 1915. 120, 81 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Sæter, Ivar: Gjerdrum : jubilæumsskrift 1914.
  • Bergwitz, Joh. K.: Litt mere om Gjerdrumbygden og dens gaarder, særlig i ældre tid.
  • Tank, G.: Gjerdrums almenning : en historisk oversigt.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (231 GJERDRUM)
Dagbok fra året 1866. For Carl Frithjof Fjeldstad. Skrevet på Fjeldstad i Gjerdrum. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.16 (1990). S. 175-194. Red. Per Frantzen. Merknad: Utdrag.
 • Dagbok (232 GJERDRUM)
Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758. Utg. NLI. 1988. 124 s. Red. Rolf Fladby. (Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt nr 19).
 • Folketeljing 1801 (233 GJERDRUM)
Manntallet for Gjerdrum fra 1801. Avskrevet og bearbeidet etter manntallslister oppbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.3 (1952-60). S. 233-247. Merknad: Modernisert ortografi.

Aviser

Eksterne ressurser