Bibliografi:Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
 1. Lokalhistorie i skolen. Red. Hans Try. 1971. 4. oppl. 1978. (Skrifter fra NLI ; 1). Digital versjonNettbiblioteket
 2. Lokalhistoriske årbøker. Redaksjon. Typografi. Økonomi. Oslo. 1972. (Skrifter fra NLI ; 2). Digital versjonNettbiblioteket
 3. Lokalhistorie fra gard til tettsted. Red. Rolf Fladby og Steinar Imsen. Cappelen, 1974. (Skrifter fra NLI ; 3). Digital versjonNettbiblioteket
 4. Lokalhistoriske samlinger : formål, innhold, organisasjon. Red. Harald Winge og Rolf Fladby. 1975. (Skrifter fra NLI ; 4). Digital versjonNettbiblioteket
 5. Lokalsamfunn under omstøping. Den nyeste tids lokalhistorie. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. Cappelen, 1977. (Skrifter fra NLI ; 5). Digital versjonNettbiblioteket
 6. På leiting etter den eldste garden. Nye metoder i studiet av tidlig norsk bosettingshistorie Red. Rolf Fladby og Jørn Sandnes. Universitetsforlaget, 1979. (Skrifter fra NLI ; 6). Digital versjonNettbiblioteket
 7. Den eldste matrikkelen. En innfallsport til historien. Skattematrikkelen 1647. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. 1. utg. 1980. 2. utg. 1991. (Skrifter fra NLI ; 7). Digital versjonNettbiblioteket
 8. Distriktshistorie. Problemer. Metode. Organisering. Red. Rolf Fladby og Liv Marthinsen. Universitetsforlaget, 1979. (Skrifter fra NLI ; 8). Digital versjonNettbiblioteket
 9. Våre gamle kart. Red. Rolf Fladby og Leif T. Andressen. Universitetsforlaget, 1981. (Skrifter fra NLI ; 9). Digital versjonNettbiblioteket
 10. Bygd og by. Stad og omland. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. 1981. 250 s. (Skrifter fra NLI ; 10). Digital versjonNettbiblioteket
 11. Søkelys på lokalhistoria. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. 1981. (Skrifter fra NLI ; 11). Digital versjonNettbiblioteket
 12. Bygd og by under okkupasjonen. Red. Rolf Fladby og Tore Pryser. 1982. (Skrifter fra NLI ; 12). Digital versjonNettbiblioteket
 13. Tranberg, Anna: Bidrag til lokal historie. Utg. Norsk lokalhistorisk institutt. 1983. (Skrifter fra NLI ; 13). Digital versjonNettbiblioteket.
 14. Lokal samtidshistorie. Red. Rolf Fladby, Lars Thue og Harald Winge. 1983. (Skrifter fra NLI ; 14 ). Digital versjonNettbiblioteket
 15. Lokalhistorie i emning : fra idé til bok. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. 1984. (Skrifter fra NLI ; 15). Digital versjonNettbiblioteket
 16. Kvinnekår i det gamle samfunn ca. 1500-1850. Red. Anna Tranberg og Harald Winge. 1. utg. 1985. 2. utg. 1994. (Skrifter fra NLI ; 16). Digital versjonNettbiblioteket
 17. Bidrag til lokal historie 1907-1985. Bibliografi over hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme. Red. Lars Løberg. NLI, 1987. (Skrifter fra NLI ; 17). Digital versjonNettbiblioteket
 18. Tingbok for Finnmark 1620-1633. Red. Hilde Sandvik og Harald Winge. 1987. (Skrifter fra NLI ; 18). Digital versjonNettbiblioteket
 19. Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758. Red. Rolf Fladby. 1988. (Skrifter fra NLI ; 19). Digital versjonNettbiblioteket
 20. Lokalhistoriske årbøker II. Trykkingen. Red. Bjørn Brænd. 1988. (Skrifter fra NLI ; 20). Digital versjonNettbiblioteket
 21. Lover og forordninger 1537-1605. Norsk lovstoff i sammendrag. Red. Harald Winge. 1988. (Skrifter fra NLI ; 21). Digital versjonNettbiblioteket
 22. Tingboka som kilde. En seminarrapport. Red. Liv Marthinsen. 1990. 1. utg. 1990. 2. utg. 1991. (Skrifter fra NLI ; 22). Digital versjonNettbiblioteket
 23. Gå til kommunearkivet - med lokalhistoriske problemstillinger. Red. Liv Marthinsen. 1990. (Skrifter fra NLI ; 23). Digital versjonNettbiblioteket
 24. Lokalhistorisk litteratur 1969-1989. Utg. Norsk lokalhistorisk institutt. 1991. (Skrifter fra NLI ; 24). Digital versjonNettbiblioteket.
 25. Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet. Red. Liv Marthinsen og Harald Winge. 1991. 183 s. (Skrifter fra NLI ; 25). Digital versjonNettbiblioteket
 26. Thi byde og befale vi. Riksstyrets norske korrespondanse under Christian 5. 1670-1699. Av Rolf Fladby. 1991. (Skrifter fra NLI ; 26). Digital versjonNettbiblioteket
 27. Lokalsamfunn og øvrighet ca. 1550-1750. Red. Harald Winge. 1992. (Skrifter fra NLI ; 27). Digital versjonNettbiblioteket
 28. Småsamfunn og storsamfunn. Bidrag til norsk historie gjennom 3-4 hundre år. Artikkelsamling av Rolf Fladby. 1994. (Skrifter fra NLI ; 28). Digital versjonNettbiblioteket
 29. Trykte kjelder til norsk lokalhistorie. Bibliografi. Av Frode Fyllingsnes. 1994. (Skrifter fra NLI ; 29). Digital versjonNettbiblioteket
 30. Fantefortegnelsen 1845. Red. Harald Winge. 1. utg. 1986. 2. utg. 1992. (Skrifter fra NLI ; 30). Digital versjonNettbiblioteket
 31. Skiftene som kilde - en artikkelsamling. Red. Liv Marthinsen. 1996. (Skrifter fra NLI ; 31). Digital versjonNettbiblioteket
 32. Norsk lokalhistorisk litteratur. Bibliografi over by- og bygdebøker, regionhistorie og periodika ca. 1900-1996. Av Frode Fyllingsnes. 1997. (Skrifter fra NLI ; 32). Digital versjonNettbiblioteket
 33. Blikk på lokalhistorie. Norsk lokalhistorie etter 1970, rapport frå eit jubileumsseminar. Red. Else Braut. 1997. 110 s. (Skrifter fra NLI ; 33). Digital versjonNettbiblioteket
 34. Slekt og lokalsamfunn. En seminarrapport. Red. Harald Winge. 1998. (Skrifter fra NLI ; 34). Digital versjonNettbiblioteket
 35. Frå gard til grend. Korleis utvikle gards- og slektshistoria? Red. Else Braut. 2001. (Skrifter fra NLI ; 35). Digital versjonNettbiblioteket
 36. Lokalhistorie - seljelåt og symfoni. Til Harald Winges minne - et utvalg fra hans forfatterskap. Red. Margit Løyland. 2000. (Skrifter fra NLI ; 36). Digital versjonNettbiblioteket
 37. Framtid for den lokale fortida? Norsk lokalhistorie ved millenniumskiftet. Status og framtidsperspektiv. Red. Margit Løyland. 2001. (Skrifter fra NLI ; 37). Digital versjonNettbiblioteket
 38. Å kallast med sitt rette namn. Red. Knut Sprauten. 2002. (Skrifter fra NLI ; 38). Digital versjonNettbiblioteket
 39. Alt mellom himmel og jord. Religion, prest og kirke i lokalsamfunnet. Red. Hans Hosar. 2003. 198 s. (Skrifter fra NLI ; 39). Digital versjonNettbiblioteket.
 40. Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. Red. Ola Alsvik. 2004. 244 s. (Skrifter fra NLI ; 40). Digital versjonNettbiblioteket
 41. Musikk, identitet og sted. Red. Ola Alsvik. 2005. 294 s. (Skrifter fra NLI ; 41). Merknad: Vedlegg: CD med musikkeksempler. Digital versjonNettbiblioteket
 42. Råd, ressurs og rettleiing. Utg. Norsk lokalhistorisk institutt. 2006. Red. Knut Sprauten. (Skrifter fra NLI ; 42). Digital versjonNettbiblioteket.
 43. Lokale tråder - tråkling gjennom tekstil- og lokalhistorie. Red. Ragnhild Hutchison. NLI 2006. 129 s. (Skrifter fra NLI ; 43). Digital versjonNettbiblioteket
 44. Sted, tilhørighet og lokalhistorisk forskning. Lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre. Red. Knut Sprauten. 2007. (Skrifter fra NLI ; 44). Digital versjonNettbiblioteket
 45. Norges lyder. Utg. Norsk lokalhistorisk institutt. 2018. Red. Frank Meyer. (Skrifter fra NLI ; 45). Digital versjonNettbiblioteket.
 46. Sted, fiksjon og historie. Red. Marianne Wiig og Ola Alsvik, 2020. (Skrifter fra NLI ; 46). Digital utgave.
 47. Peder Amundsen Teye : Historie eller Bog om mig Selv. Dagboksopptegnelser og erindringer om livet som lærer og klokker i Fiskum og Vestfossen 1786-1819. Transkribert og tilrettelagt av Oddvar Vasstveit. (Skrifter fra NLI ; 47). 2021. Digital utgave.
 48. Skeiv lokalhistorie. Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser. Red. Dag Hundstad, Tone Hellesund, Runar Jordåen og Marthe Glad Munch-Møller. (Skrifter fra NLI ; 48). 2022. Digital utgave.


Se også