Bibliografi:Eidsvoll kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Bygdebøker

Lokalhistoriske serier

 • BokEidsvoll. Utg. Eidsvoll historielag. 2005-
  • Bind 1: Eriksen, Leif Herbrand: Andelva, treforedlingsindustrien og Nygård. 2005. 98 s. ISBN 82-997204-0-0. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: Sundli, Eirik: Henrik Wergeland og Eidsvoll. 2006. 191 s. ISBN 978-82-997204-1-0. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3: Baraas, Benjamin: Setring i Eidsvoll og Feiring. 2007. 245 s. ISBN 978-82-997204-2-7. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 4: Strømnes, Åsmund: Norsk hoved-jernbane og Eidsvoll : 1845-1870. 2008. 199 s. ISBN 978-82-997204-3-4. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 5: Ljødal, Neri: Fra Eidsvoll i krigsåra : opplevelser og minner 1939-1945. 2009. 425 s. ISBN 978-82-997204-4-1. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 6: Granly, John (red.): Det Beste fra Vi og værket : 1956-1994 : historiske perler av almen interesse. 2013. 528 s. ISBN 978-82-997204-9-6.
 • Ljødal, Gunner: Livets nøkkel : Eidsvoll i gamle dager : før og nå : Eidsvolls kvinner og menn. Utg. Balder forlag 2012-. Merknad: Alter Ego-serien Livets nøkkel med stoff fra Eidsvoll, og med utgangspunkt her, i historisk, ideologisk, eksistensiell og aktuell sammenheng.

Diverse

Den nye vegen over Morskogen i 1924.
Stasjonsbyen i Eidsvoll med hotellet og dampskipsbrygga i 1880-åra.
 • Anker, Hedevig: Hedevig Anker og Eidsvollsbygningen. Utg. Teknisk industri. 2014. 98 s. ISBN: 978-82-93281-03-0.
 • Baalsrud, Kjell: Slekten etter Halvor Andersen Lønli 1768-1840, som kjøpte Nedre Baalsrud (Kroken) i 1807. Utg. [K. Baalsrud]. Blommenholm. 1988. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bradt, David Eberhard: Om Guldværket i Edsvold i Norge 1781, med Tillæg om hvad derved til 1789 Aars Udgang videre er foretaget. Utg. NTH-Trykk. 1967. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bødtker, K. Emil: «Eidsvoll prestegård i Wergelandstiden». I: Wergelandiana : studier tilegnet dr. Rolf Laache. Utg. Tanum. 1936. S. 5–45.
 • Christophersen, H.O.: Prestegårdsbilleder fra sytti-årene : Eilert Sundt på Eidsvoll. Utg. Schibsted. 1962. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dæhlie, Erling: En mester og hans stasjon : historien om Eidsvoll stasjon og jernbanehotell. Utg. AS Eidsvold blad. 2001. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eidsvoll bygdetun gjennom 50 år, 1950-2000 : Eidsvoll historielag 25 år, Bygdetunets venner 10 år. Red. Bjørn Sverre Hol Haugen. Utg. Eidsvoll historielag og Eidsvoll museum. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eidsvoll folkebibliotek 150 år. Redaksjonskomite: Kari Ørbech Åse, John Granly, Eirik Sundli. Utg. Eidsvoll folkebibliotek. Eidsvoll. 1979. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekornholmen, Anne (red.): Veit du hva? : 777 spørsmål om Feiring. Utg. Feiringregjeringa. Feiring. 2012. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granly, John: De som satte sporene : Eidsvold værks skiklub gjennom 125 år : 1881-2006. Utg. [Klubben]. 2006. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granly, John: Et møbeleventyr på Romerike : Leto møbler gjennom 50 år - 1957-2007. Utg. Bohus Leto møbler. 2007. 165 s. ISBN 978-82-303-0912-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granly, John (red.): Jobben er gjort! : Eidsvollfabrikkens historie i sammendrag 1965-2002. Utg. Electrolux Norge. 2003. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Henry og Trond Øivindson Lunde: Lokalhistorie nordre og østre Gullverket. Utg. Halvorsen og Lunde. 2001. 304 s. ISBN 82-996043-0-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Henry og Trond Øivindson Lunde: Lokalhistorie sør-østre og vestre Gullverket. Utg. Halvorsen og Lunde. 2003. 329 s. ISBN 82-996043-1-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Hans Fredrik: Historien om Buss-Olsen og RUBIS : og familielivet på "Berglund". Utg. 2016. 154 s.
 • Haugen, Bjørn Sverre Hol: Mamre Lund : nøysomhet og ekstravaganse på hytte i Eidsvoll 1920-1965. Utg. Eidsvoll museum. Eidsvoll. 1998. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helliksen, Wenche: Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr.-1400 e.Kr : Gardermoprosjektet. Utg. Universitetets oldsaksamling, 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husøy, Inger-Lill: Kampen om kåret : generasjonskonflikter i det gamle bondesamfunnet belyst ved føderådssaker i forlikskommisjonene fra Eidsvoll, Hedrum og Tjølling 1797-1821. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2007. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Nordbye, Eva Udnes: Mork 85 år : fra velrenommert husmorskole til videregående skole 1919-2004. Utg. Mork videregående skole. 2004. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordheim, Otto: Eidsvoll : bygdebok for ungdom. Utg. Eidsvoll skolestyre. 1967. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Try, Hans i Heimen, b. XIV, s. 351–353.
 • Sandvik, Ole: Fra sentrum til periferi i en storbyregion. Endringer i bolig og arbeidsmarkedstilpasninger over familiefasen. En retrospektiv studie av barnefamilier i Eidsvoll og Ullensaker. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1986.
 • "Stein på stein" : Eidsvoll kirke : ved 800/100-års-jubileet 1. september 1985. Utg. Eidsvoll menighet. Eidsvoll. 1985. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steingrimsen, Oskar, Arne Tollan (red.): De Røde hunde : hvor ble de av? : hva fant de på? : hvordan har de det 25 år etter? : en biografi over Eidsvollrussen 1956. Utg. [Distribusjon: Arne Tollan]. 1981. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stigum, Hilmar: «Byggeskikken i Eidsvoll ved år 1700». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 1. 1951. S. 1–40.
 • Svare, Bjarne og Eyolf Knudsen: Eidsvoll sparebank gjennom hundre år : 1848–1948. Eidsvoll. 1948. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bull, Edvard (d.y.) i Heimen, b. VII, s. 525–526.
 • Trapness, Thor, Jan Høgberg, Per Øgaard: Kongeveien over Totenåsen. Utg. Statens vegvesen, Akershus vegkontor. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tyskerud, Sverre: Fra små kår til et rikt liv : Sverre Tyskerud skriver, og forteller fra sitt liv. Red. John Granly. Utg. S. Tyskerud. 2012. 224 s.
 • Vold, Helge (red.): Landsgymnasår : Eidsvoll 1957-60 : skolehistorie, rektorer, lærere, elever, internat- og hybelliv, fritid, idrett, episoder. Utg. ELG-bok. 2006. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Voss, J. Fredrik: Eidsvoll off. landsgymnas : attersyn og utsyn : uppgjerd : ei utfylling til 25 årsskriftet 1947. Utg. I kommisjon hos Bokhandler Per Nes. Rena. 1947. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wergeland, Nicolai: Liig-Prækener over Bønderfolk i Eidsvold Præstegjeld. Utg. Trykt i H. T. Winthers Officin af P. T. Malling. 1830. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver

 • Aursøy, Tove; Borsli, Vigdis; Hansen, Irene;. Janb: Eidsvoll kommune: en kortkatalog. SBH, Oslo (?) 1979.
 • Brekke, Jan: Bebyggelsesutviklingen i Eidsvoll 1947-1978. Geografi, Oslo 1981.
 • Svendsen, Stein Arild: Allmueskolen i Eidsvoll. Historie, Universitetet i Oslo 1986.
 • Winge, Sissi Solem: Eidsvold 1814: historiemaleri og samtidsdokument. Kunsthistorie (magistergradsavhandling), Universitetet i Oslo 1994.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Adresse 1814 (212 EIDSVOLL)
Brev fra Eidsvollinger til Riksforsamlingen. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.16 (1990). S. 27-30. Red. Jørgen Klaseie.
 • Dødsfallsprotokoll (213 EIDSVOLL)
Døde i Eidsvoll 1815-1865. Utg. Eidsvoll kommune. [1974 - ]. 220 s. Red. Otto Nordheim. Merknad: Ført av lensmennene.
 • Eigedomsdokument - kontrakt (214 EIDSVOLL)
Gruvedrift etter smaragd på Byrud Minnesund. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.12 (1982). S. 90-93. Red. Kirsten Dag Lindaas. Merknad: Salskontrakt for gruveområde 1899.
 • Folketeljing 1801 (215 EIDSVOLL)
Manntallet for Eidsvoll fra 1801. Avskrevet og bearbeidet etter manntallslister oppbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.3 (1952-60). S. 280-319. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Husmannskontrakt (216 EIDSVOLL)
En husmannskontrakt fra 1764 fra Vestre Aas i Eidsvoll. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.17 (1992). S. 347-348. Red. Eivind Marstein.
 • Skifte (217 EIDSVOLL)
En skifteforretning i Klaseie, Eidsvoll Verk, i 1848. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.15 (1988). S. 216-223. Red. Jørgen Klaseie.
 • Testamente (218 EIDSVOLL)
Theodor Georg von Schlanbusch's testament til Eidsvolds prestegjelds skole og fattigvæsen. Efter bekreftet gjenpart i Riksarkivet. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.16 (1990). S. 32-37. Red. Jørgen Klaseie. Merknad: Frå 1746.

Aviser

Eksterne ressurser