Bibliografi:Eidsvoll kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Anker, Hedevig: Hedevig Anker og Eidsvollsbygningen. Utg. Teknisk industri. 2014. 98 s. ISBN: 978-82-93281-03-0.
 • BokEidsvoll. Utg. Eidsvoll historielag. 2005-
  • B.1: Eriksen, Leif: Andelva, treforedlingsindustrien og Nygård. 2005. 98 s. ISBN 82-997204-0-0
  • B.2: Sundli, Eirik: Henrik Wergeland og Eidsvoll. 2006. 191 s. ISBN 978-82-997204-1-0.
  • B.3: Baraas, Benjamin: Setring i Eidsvoll og Feiring. 2007. 245 s. ISBN 978-82-997204-2-7. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.4: Strømnes, Åsmund: Norsk hoved-jernbane og Eidsvoll : 1845-1870. 2008. 199 s. ISBN 978-82-997204-3-4. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.5: Ljødal, Neri: Fra Eidsvoll i krigsåra : opplevelser og minner 1939-1945. 2009. 425 s. ISBN 978-82-997204-4-1. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.6: Granly, John (red.): Det Beste fra Vi og værket : 1956-1994 : historiske perler av almen interesse. 2013. 528 s. ISBN 978-82-997204-9-6.
 • Bødtker, K. Emil: «Eidsvoll prestegård i Wergelandstiden». I: Wergelandiana : studier tilegnet dr. Rolf Laache. Utg. Tanum. 1936. S. 5–45.
 • Christophersen, H.O.: Prestegårdsbilleder fra sytti-årene : Eilert Sundt på Eidsvoll. Utg. Schibsted. 1962. 35 s.
 • Eidsvoll bygdetun gjennom 50 år, 1950-2000 : Eidsvoll historielag 25 år, Bygdetunets venner 10 år. Red. Bjørn Sverre Hol Haugen. Utg. Eidsvoll historielag og Eidsvoll museum. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eidsvoll bygds historie. Utg. Eidsvoll bygdebokkomite og Eidsvoll kommune. 1936-2005.
  • B.1, del 1. Holmsen, Andreas: Bygdehistorien til omkring 1700. 1936-[58]. 388, 68 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding (av h. 1–4): Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 266.
  • B.1, del 2. Fladby, Rolf: Bygdehistorien 1700-1914. 1952-61. 718 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Hexeberg, Thor i Heimen, b. IX, s. 459–462.
  • Melding (av b. 1, del 2, h. 2): Mykland, Knut i Heimen, b. IX, s. 601–604.
  • B.2, del 1. Holmsen, Andreas: Gardene på østsida av Vorma. 1950. 583 s.
  • Melding (av b 1, hf. 1–10 og b. 2, hf. 1–3): Reinton, Lars i Heimen, b. VI, s. 309–315.
  • B.2, del 2-3. Kirkeby, Birger: Gardene på vestsida av Vorma. [1958]-61. 513 og 568 s.
  • Flyen, Simen: Eidsvoll bygds historie 1914–1940. 2002. 531 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Flyen, Simen: Eidsvoll bygds historie 1940 –1964. 2005. 620 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Stigum, Hilmar: Hus og gårdsanlegg i Eidsvoll. Tillegg. [1963]. 68 s.
 • Granly, John: Et møbeleventyr på Romerike : Leto møbler gjennom 50 år - 1957-2007. Utg. Bohus Leto møbler. 2007. 165 s. ISBN 978-82-303-0912-4.
 • Halvorsen, Henry og Trond Øivindson Lunde: Lokalhistorie Sørvestgreina Gullverket. Utg. Halvorsen og Lunde. 1995. 225 s.
 • Halvorsen, Henry og Trond Øivindson Lunde: Lokalhistorie nordre og østre Gullverket. Utg. Halvorsen og Lunde. 2001. 304 s. ISBN 82-996043-0-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Henry og Trond Øivindson Lunde: Lokalhistorie sør-østre og vestre Gullverket. Utg. Halvorsen og Lunde. 2003. 329 s. ISBN 82-996043-1-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Hans Fredrik: Historien om Buss-Olsen og RUBIS : og familielivet på "Berglund". Utg. 2016. 154 s.
 • Helliksen, Wenche: Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr.-1400 e.Kr : Gardermoprosjektet. Utg. Universitetets oldsaksamling, 1997. Digital versjonNettbiblioteket
 • Husøy, Inger-Lill: Kampen om kåret : generasjonskonflikter i det gamle bondesamfunnet belyst ved føderådssaker i forlikskommisjonene fra Eidsvoll, Hedrum og Tjølling 1797-1821. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2007. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Korsmo, Harald: Skogbruk gjennom 100 år : Eidsvoll skogeierlag 1910-2010. Utg. Eidsvoll skogeierlag. 2013. 180 s. ISBN 978-82-303-2378-6.
 • Ljødal, Gunner: Livets nøkkel : Eidsvoll i gamle dager : før og nå : Eidsvolls kvinner og menn. Utg. Balder forl. 2012-. Merknad: Alter Ego-serien Livets nøkkel med stoff fra Eidsvoll, og med utgangspunkt her, i historisk, ideologisk, eksistensiell og aktuell sammenheng.
  • Nr. 1: Livets nøkkel : vak vak : Eidsvolls kvinner og menn. 2012. 256 s. ISBN: 9788299844161.
  • Nr. 2: Livets nøkkel : vale veda : Eidsvolls kvinner og menn. 2012. 280 s. ISBN: 9788299844161.
  • Nr. 3: Livets nøkkel : veve vykua : Eidsvolls kvinner og menn. 2014. 288 s. ISBN: 978-82-93247-03-6.
  • Nr. 4: Livets nøkkel : visavis Camilla : Eidsvolls kvinner og menn. 2014. 288 s. ISBN 978-82-93247-03-6.
 • Ljødal, Leif: Eidsvoll i gamle dage. Red. Ola Ljødal. Utg. Durål forlag. 2013. 235 s. ISBN 978-82-993891-4-3.
 • Nordbye, Eva Udnes: Mork 85 år : fra velrenommert husmorskole til videregående skole 1919-2004. Utg. Mork videregående skole. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norheim, Otto: Eidvoll : bygdebok for ungdom. Utg. Eidsvoll skolestyre. 1967. 136 s.
  • Melding: Try, Hans i Heimen, b. XIV, s. 351–353.
 • Sandvik, Ole: Fra sentrum til periferi i en storbyregion. Endringer i bolig og arbeidsmarkedstilpasninger over familiefasen. En retrospektiv studie av barnefamilier i Eidsvoll og Ullensaker. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1986.
 • Stigum, Hilmar: «Byggeskikken i Eidsvoll ved år 1700». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 1. 1951. S. 1–40.
 • Svare, Bjarne og Eyolf Knudsen: Eidsvoll sparebank gjennom hundre år : 1848–1948. Eidsvoll. 1948. 110 s.
  • Melding: Bull, Edvard (d.y.) i Heimen, b. VII, s. 525–526.
 • Tyskerud, Sverre: Fra små kår til et rikt liv : Sverre Tyskerud skriver, og forteller fra sitt liv. Red. John Granly. Utg. S. Tyskerud. 2012. 224 s.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aursøy, Tove; Borsli, Vigdis; Hansen, Irene;. Janb: Eidsvoll kommune: en kortkatalog. Oslo?? 1979 Fag: SBH
 • Brekke, Jan: Bebyggelsesutviklingen i Eidsvoll 1947-1978. Oslo 1981 Fag: Geografi
 • Svendsen, Stein Arild: Allmueskolen i Eidsvoll. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Historie. Kommune: Eidsvoll
 • Winge, Sissi Solem: Eidsvold 1814: historiemaleri og samtidsdokument. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Kunsthistorie (magistergradsavhandling). Kommune: Eidsvoll

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Adresse 1814 (212 EIDSVOLL)
Brev fra Eidsvollinger til Riksforsamlingen. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.16 (1990). S. 27-30. Red. Jørgen Klaseie.
 • Dødsfallsprotokoll (213 EIDSVOLL)
Døde i Eidsvoll 1815-1865. Utg. Eidsvoll kommune. [1974 - ]. 220 s. Red. Otto Nordheim. Merknad: Ført av lensmennene.
 • Eigedomsdokument - kontrakt (214 EIDSVOLL)
Gruvedrift etter smaragd på Byrud Minnesund. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.12 (1982). S. 90-93. Red. Kirsten Dag Lindaas. Merknad: Salskontrakt for gruveområde 1899.
 • Folketeljing 1801 (215 EIDSVOLL)
Manntallet for Eidsvoll fra 1801. Avskrevet og bearbeidet etter manntallslister oppbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.3 (1952-60). S. 280-319. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Husmannskontrakt (216 EIDSVOLL)
En husmannskontrakt fra 1764 fra Vestre Aas i Eidsvoll. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.17 (1992). S. 347-348. Red. Eivind Marstein.
 • Skifte (217 EIDSVOLL)
En skifteforretning i Klaseie, Eidsvoll Verk, i 1848. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.15 (1988). S. 216-223. Red. Jørgen Klaseie.
 • Testamente (218 EIDSVOLL)
Theodor Georg von Schlanbusch's testament til Eidsvolds prestegjelds skole og fattigvæsen. Efter bekreftet gjenpart i Riksarkivet. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.16 (1990). S. 32-37. Red. Jørgen Klaseie. Merknad: Frå 1746.

Aviser

Eksterne ressurser