Bibliografi:Buskerud fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Buskerud»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Buskerud i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1928. 75 s. (Jonsok 1928).
 • Christensen, Trygve: Skogfinner og finnskoger : vandringene vestover på 1500- og 1600-tallet - fra Finland til de svenske og norske finnskogene - og videre vestover til store deler av Østlandet, Oslomarka og Finnemarka. Utg. T. Christensen. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jakobsen, Asbjørn N.: Med nikkel i lasten. Sagaen om dampskipstrafikken på Tyrifjorden, Ådalsvassdraget og Krøderen, samt Randsfjordsbanen, dens sidebaner og Valdresbaner. Utg. A.N. Jakobsen. 1999.
 • Martens, Irmelin og Anders Hagen: Arkeologiske undersøkelser langs elv og vann : Gyrinosvatn, Hallingdal og Tokke-Vinje-vassdraget, Telemark : meddelelser om registreringer og utgravninger i forbindelse med vassdragsreguleringer 1959. Utg. Oldsaksamlingen. 1961. 95 s. Merknad: Serie Norske oldfunn ; nr. 10. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pressen i Buskerud : 30-årsskrift. Utg. Buskerud krets av Norsk presseforbund. Drammen. 1947. 138 s.
  • Melding: Reinton, Torgny i Heimen, b. VII, s. 428–429.
 • Solhjell, Kåre Olav: «Lokalhistorie i Buskerud – ei vekstnæring». I: Heimen, b. XXX, s. 146–157.
 • Svendsen, Bernt Bærem og Olav Solberg: Buskerud og Telemark i nær fortid. Utg. Landslaget for lokalhistorie og Nasjonalforeningen for folkehelse ; Samlaget. 1983. 308 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver 1907-

 • Bangum, Catrine: Fristilling av sykehus. En analyse av beslutningsprosessen i Buskerud fylkeskommune. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Bastøe, Per Øyvind: Sosialplanlegging. En studie av planer og planarbeid i kommunene i Buskerud. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Sosiologi. Kommune:
 • Bech, Axel: Gårder og gårdsanlegg i Nedre Buskerud og Vestfold. Setegårdene rundt Eikernvassdraget. En kulturhistorisk fremstilling. NLH 1969 Fag: NLH
 • Berg, Hallgrim: Buskerud fylkesting 1955-67. Frå hestehandel til mini-storting. Oslo 1972 Fag: Historie
 • Bolstad, Birger: Høgre i Buskerud. Landdistrikt og byar 1920-1930. Bergen 1983 Fag: Historie
 • Ek, Bent: Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Oppland: Se også Buskerud]
 • Hallingby, Even Gunnar: De tre arbeiderpartiene ved stortingsvalget i Buskerud i 1924. Oslo 1971 Fag: Historie
 • Hansen, Kristoffer Ullern: Konflikter mellom bruk og vern i Hardangervidda Nasjonalpark. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: [Merknad: Buskerud: se også Hardanger, Telemark: se også Hardanger]
 • Hontvedt, Nils Henning: Arbeiderforeninger i Buskerud Amt 1868-1904. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Hugdahl, Monica Gjerpe: Endringer i norsk kommunestruktur. Tre fylker 1837-1994. NTNU 1997. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Vestfold: se også Buskerud, Rogaland: se også Buskekrud]
 • Løken, Roar: Militær motstand i Milorgs D 16 1940-1945. (Telemark og Buskerud.) Oslo 1976 Fag: Historie
 • Petersen, Lars: Miljø og levevilkår. En studie i statslig planlægning og lokal hverdagspraksis på Hardangervidda. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: [Merknad: Buskerud: se også Hardanger]
 • Stormark, Ståle: Rådmannsrollen - lederrolle i styrt utvikling? Undersøkelse om rådmannsrollen i Buskerudskommunene. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune:
 • Træen, Jan: Splittelsen innen Arbeiderbevegelsen i Buskerud. Diskusjon, kamp og partisplittelse i 20-åra. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Valheim, Asbjørn: Organisering av fylkeskommunal industripolitikk. En studie av Buskerud Industriselskap A/S. Etablering, organisasjonsutforming og resultater. Oslo 1982 Fag: Statsvitenskap
 • Westhrin, V.: Regionsreformen - en kamp om lokaldemokratiets framtid? En dybdestudie av politikerrollen i regionsforsøket Buskerud-Telemark. 2006.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (773 BUSKERUD)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Buskerud amt/fylke. 1838-.

Aviser

Eksterne ressurser