Bibliografi:Flesberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Flesberg stavkyrkje, bilete frå boka Buskerud fylke (1924).
Tun på Søre Høymyr.
Loft på Nordre Vangestad i 1939.
Stue på Nordre Gjellerud.
 • Baklid, Knut: Busettingsmønsteret i Flesberg kommune i Buskerud. Kritisk analyse av overordna retningsliner, situasjonen i dag og planlagt utvikling. Hovudoppgåve ved NLH, 1977.
 • Berget, Herbrand: Vokalismen i Flesbergmålet. Hovudoppgåve i norsk (?), Oslo 1942.
 • Bratås, Bjarne: Flesberg: ein lokalhistorisk bibliografi fram til og med 1978. Hovudoppgåve ved SBH, Oslo 1979.
 • Grimstvedt, Målfrid: Frå folkedrakt til kjoleklede og bunad. Kvinnedrakt i Flesberg, Numedal på 1800- og 1900-talet. Hovudoppgåve i etnologi, Oslo 1978. 275 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ingebo, Tom Anders: Moelven Numedal AS : 30 år (1974-2004) : et stykke norsk sagbrukshistorie. Utg. [Moelven Numedal]. Flesberg. 2004. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Juveli, Konrad: Stadnamn frå Flesberg. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1939.
 • Kulturminner langs Lyngdalsvassdraget. Utg. Flesberg historielag 2011(?).
 • Låg, Jul: «Funn av bruddstykke av flint i Lyngdal i Numedal». I: Heimen, b. XIX, s. 193–195.
 • Meyer, Johan: Fortids kunst i Norges bygder. 2 : Numedal Veggli, Rollag, Flesberg, Svene, og Lyngdal. Utg. Aschehoug, Alb. Cammeyer, 1932. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjaavatn, Per Egil: Målbryting i ei Østlandsbygd. Noen fonetiske og leksikalske endringer i Flesbergmålet de siste 30 åra. Hovudoppgåve i nordisk, Trondheim 1975.
 • Olstad, Tone Marie: Konserveringsarbeid i Lyngdal kirke, Numedal. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo, 1995. Digital versjonNettbiblioteket
 • Olstad, Tone Marie: Videreføring av konserveringsarbeidene i Lyngdal kirke, Numedal : konservering av limfargedekor i kor og skip. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo, 1996. Digital versjonNettbiblioteket
 • Olstad, Tone Marie: Avslutning av konserveringsarbeidene i Lyngdal kirke, Numedal. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo, 1999. Digital versjonNettbiblioteket
 • Or Flesbergmaalet : ord og vendingar. Utg. Lyngdal maallag. 1928. 45 s.
 • Vinger, Sigurd: Gards- og plassnamn i Flesberg. Hovudoppgåve i nordisk, Oslo 1975.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1842 Fra: Kristoffer Gulliksen, Flesberg, Buskerud Til: Ole Herbrandsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: dødsfall, tukthus,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (794 FLESBERG)
Brev "Til Welagte Mand Ole Olsen Troli under Gaarden Wæraas" i 1825. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 2, nr 1 (1980). S. 18-19. Red. Einar Øygarden. Merknad: Avsendar: Sivert Olsen.
 • Diplom (795 FLESBERG)
Skinnbrev fra tirsdag nest etter jonsok i 1358 om Liv Helliksdatter. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 4, nr 3 (1982). S. 132-134. Merknad: 2 brev. Fotografisk avtrykk etter DN og i omsetjing.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (796 FLESBERG)
Beskrivelse over de matriculerede Eiendomme i Flesberg Herred med hosføiet Forslag til ny Skylddeling. 1867. 78 s.

Aviser