Bibliografi:Rollag kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Rollag stavkyrkje i slutten av 1940-åra.
Tunet på Søndre Tråen i 1911.
Loft frå 1729 på Ulrikshov i 1949.
 • Bjørnsrud, Halvor H.: Fridtjof Nansens kongerike : ni somrar på Sørkje i Rollag 1899-1908. Utg. Noregs boklag. 1961. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørset, Karl: Nord-Rollag-målets lyd- og formlære i kort omrids tilligemed målprøver fra Numedal og Dovre. Utg. O. Steens bogtrykkeri. 1902. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjøse, Ole: Heilskap og del. Om forming av utbyggingssaker i Rollag 1970-75. Hovudoppgåve i sosiologi, Bergen 1977.
 • Meyer, Johan: Fortids kunst i Norges bygder. 2 : Numedal Veggli, Rollag, Flesberg, Svene, og Lyngdal. Utg. Aschehoug ; Alb. Cammeyer. 1932. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Seip, Karl: Lydlæren i Rollagmålet. Hovudoppgåve i norsk (?), Oslo 1928.
 • Tråen, Even: Rollag-målet. Utg. Rollag mållag. 1997. 62 s.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1857 Fra: K.P. Haslerud (bror), Rollag, Buskerud Til: Peter Peterson, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: skoleholder, seminar, frieri, Nærmiljø, dagguereotypi, giftermål, fotografi, Amerikanske forhold, Emigrasjon, indianere, krig, priser, kirkebygg, Årsvekst og avling, uår, arbeidsulykke,
 • År: 1858 Fra: K.P. Haslerud (bror), Rollag, Buskerud Til: Peter Peterson, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: Familieforhold, fødsel, amerikabrev, gave, Emigrasjon, priser, Nærmiljø, leseferdigheter, skriveferdigheter, Økonomiske kår, pengemangel, Værforhold, kongehuset,
 • År: 1859 Fra: K.P. Haslerud (bror), Rollag, Buskerud Til: Peter Peterson, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: pengekrav, Emigrasjon, reisepenger,
 • År: 1861 Fra: K.P. Haslerud (bror), Rollag, Buskerud Til: Peter Peterson, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: Økonomiske kår, skatt, Årsvekst og avling, uår, Emigrasjon, betler, Sosiale kår, priser, forpaktning av gard,
 • År: 1862 Fra: K.P. Haslerud (bror), Rollag, Buskerud Til: Peter Peterson, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: forpaktning av gard, føderåd, Årsvekst og avling, Helse og sykdom, kreft, Alderdom, senilitet, Årsvekst og avling, Værforhold, Emigrasjon, krig, indianere, Amerikanske forhold,
 • År: 1878 Fra: K.P. Haslerud, Rollag, Buskerud Til: Peter Peterson Haslerud, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: Værforhold, Helse og sykdom, Emigrasjon, Økonomiske kår, pengemangel, uår, amerikareise, billett, Nærmiljø, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1878 Fra: K.P. Haslerud (bror), Rollag, Buskerud Til: Peter Peterson, Fillmore County, Minnesota, USA Eier: Totenlaget, USA
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, pengemangel, postkort, Nærmiljø, Helse og sykdom, verk, avis, Amerikanske forhold,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (845 ROLLAG)
Første Amerika-brevet til ei bygd på Østlandet skrivi av Halstein frå Veggli i 1838. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 7, nr 4 (1985). S. 182-184. Red. Knut Hoff. Merknad: Avsendar: Halstein Halvorsson Fløse.
 • Amerikabrev, Norgesbrev (846 ROLLAG)
Gamle brev til Peterson = Old letters to Peterson. Utg. Peterson Station Museum. 1983. 78 s. Red. John Erickson. Merknad: Brevsamling etter familien til Peter Peterson Haslerud. Breva er omsett til engelsk. Tilgjengeleg m.a. i NLI's bibliotek.
 • Brev (847 ROLLAG)
Brev heimanfrå: Kittil Lie i Rollag skreiv til sonen Knut som var soldat i Danmark. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 12, nr 4 (1990). S. 154-158. Red. Narve Lid. Merknad: 2 brev, frå 1849 og 1850.
 • Eigedomsdokument - markegang ; skifte (848 ROLLAG)
To gl. brev vedk. Traaen i Rollag. Utg. Sogelagi i Hallingdal og Numedal. I: Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne. Årg. 9, nr 3/4 (1927). S. 85-87. Merknad: Frå 1680 og 1692.

Aviser