Bibliografi:Kongsberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Byhistorie

Bygdebøker

Bergverk

 • Arnesen, Tor: Berget som fødte en by : om Kongsberg og bruk av Gruveåsen. Utg. Østlandsforskning. Lillehammer. 2008. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Bjørn Ivar: Gruveteknikk ved Kongsberg sølvverk 1623-1914. Bind 1. Utg. Norsk bergverksmuseum. 1994. 534 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Øivind: Det Kongelige Norske Berg-Seminariums boksamling : en rekonstruert katalog. Utg. Norsk bergverksmuseum. Kongsberg. 2011. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøen, Gunvor Thingstad: Med bergmannen i fjellets dyp : en vandring gjennom Kongsberg sølvverks historie. Utg. Fabritius. 1978. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haxthausen, Ferdinand Christian von: Kort Efterretning og Beregning om Sølv-Verkets og Grubernes Drift, som også Bergstaden Kongsberg i Norge. Utg. Norges tekniske høgskole]. 1968. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helleberg, Odd Arne: «Et par momenter til Kongsberg Sølvverks historie på 1700-tallet». I: Heimen, b. XXV, s. 217–222.
 • Heltzen, Michael, Nicolai Christian Høpfner: Almindelig Smeede-Taxt for Sølv-Verket Kongsberg. Utg. Trykt hos Directeuren over Hans Kongel. Majestæts og Universitets Bogtrykkerie Nicolaus Christian Høpffner. 1770. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henckel, Gregorius: Par Ord til mine Landsmænd om og fra den gamle Hyttemand Gregorius Henckel, pensioneret Hytteskriver ved Kongsberg Sølvværk. Utg. NTH-Trykk. 1961. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønning, Bjørn R.: Den Kongelige Mynt : 1628-1686-1806 : utgitt ved 300 års-jubileet for Den Kongelige Mynt på Kongsberg i 1986. Utg. Norges bank : Cappelen. 1986. 342 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tingleff, Øyvind, Olav Såtvedt, Aage Gudnitz Skarrud: Der skal byen ligge! tegneserien om Kongsbergs liv og historie. Utg. Forl. Langs Lågen. 2008. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tønsberg, Henning: Med kamera og klatretau i sølvgruvene : Henning Tønsbergs fotografier fra Kongsberg sølvverks gruver og kulturlandskap : særutstilling Norsk bergverksmuseum, Kongsberg, 3. juni - 30. september 1993. Utg. Norsk bergverksmuseum. Kongsberg. 1993. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirke

 • Borgersen, Vidar Skaar, Nils Brandt (red.): Byens landemerke : 250 år : Kongsberg kirke 1761-2011. Utg. Kongsberg menighetsråd. 2011. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Ingebrigt Kornelius: Gjennem Kongsberg kirke : en enkel veileder om dens interiør og symbolikk. Utg. Eget forlag. 1936. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stensrud, Thor, Olav Såtvedt (red.): Glogerorgelet. Utg. Komiteen for restaurering av glogerorgelet i Kongsberg kirke. 2001. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sunmann, Per og Sæmund Wulfsberg: Efteløt kirke 800 år 1983. Utg. Laagendalsposten. 1983. 224 s.
 • Såtvedt, Olav: Hedenstad kirke 800 år. Utg. Jubileumskomiteen for Hedenstad kirke ; Forl. Langs Lågen. 2001. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • Dahl, Åse mfl. (red.): Sandsvær/Kongsberg skogeierforening 100 år (1909-2009). Utg. Sandsvær/Kongsberg skogeierforening. 2009. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dale, Alfhild: Jubileumsberetning : I.L. Bever'n 75 år : 1920-1995 : "fra ungdomslag til idrettslag i ord og bilder". Utg. [Laget]. Kongsberg. 1995. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Daling, Unn Kristin: Våpenarbeidernes fagforening 1896-1996. Utg. Bedriftsklubben ved Kongsberg Protech AS. 2004. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gulbrandsen, Arne: Guttemusikken : Kongsberg guttemusikkorps 1911-1991. Utg. Forlaget for historie, Langs Lågen. 1990. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Landstad, Magnus Brostrup: Kongsberg Håndverkerforening i 50 år : 21. mars 1980 [i.e. 1880] - 21. mars 1930. Utg. Foreningen. 1930. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sunmann, Per: A.S Kongsberg våpenfabrikks musikkorps 1930-1980. Et jubileumsskrift. 1980. 15 s.
 • Sunmann, Per: Fra Kongsberg arbeider-idrettslag til I.L.Bergkameratene. Et 50 års jubileumsskrift. Utg. Bergkameratene. 1980. 125 s.
 • Sunmann, Per: Kongsberg indremisjon 100 år : 1887-1987. Et jubileumsskrift. Utg. Kongsberg indremisjon. 1987. 32 s.
 • Såtvedt, Olav (red.): Med Skrim i hundre : 100 år med idrett, leik og liv i Øvre Sandsvær. Utg. Idrettslaget Skrim. 1998. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Westby, Håkon (red.): HIL i 100 : 1907-2007 : Hvittingfoss idrettslag gjennom 100 år. Utg. Hvittingfoss idrettslag. 2007. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrift

 • Borgersen, Vidar Skaar: Fra drosjebil til taxi : Kongsberg taxisentral 1931-91. Utg. Forl. for historie, Langs Lågen. 1992. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Buskerud fylke : Kongsberg med distrikter : utgitt i anledning av Kongsbergs 300-aars jubileum 1924. Utg. Norges næringsveie i tekst og billeder. 1924. 140 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Daling, Unn Kristin: Offshore Kongsberg : dette er historien om Kongsberg Offshores første 25 år i oljebransjen. Utg. Familievennen. 1999. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Erlandsen, Hans Christian: Mot alle odds : historien om Kongsberg Automotive. Utg. Kongsberg Automotive. 2009. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Irgens, H.: Kongsberg sparebank : 1839-1939 : utgitt i anledning 100 års jubileet september 1939. Utg. Kongsberg sparebank. 1939. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kongsberg våpenfabrikk i forsvarets og arbeidslivets tjeneste. 20.mars 1814-20.mars 1939. Utg. Grøndahl og søns boktrykkeri. 27 s.
 • Storaas, Jarle og Dea Haug: Familien Storaas : historiene som skapte hotellet. Utg. Storaas gjestegaard. 2009. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Såtvedt, Olav (red.): Bank og bergstad : byens bank i 150 år, 1839-1989 : Sparebanken Buskerud, Kongsberg. Utg. Banken. 1989. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Bjerke, Ernst: Drammen latinskoles gamle bibliotek og dets forgjenger ved Kongsberg latinskole. Utg. Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap. 2005. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frostad, Solveig: "Tradisjon og fornyelse" : fra Kongsberg husholdningsskole til Dyrmyr videregående skole : jubileumsberetning ved Dyrmyr videregående skoles 100-års jubileum. Utg. [Skolen]. 1999. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sunmann, Per: "Da klokken klang -" : kort historikk om gamle skoler og skolesteder i Kongsberg kommune gjennom 360 år. Utg. Kongsberg skolestyre. 1990. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sunmann, Per: Fra kongelig "qvæsthuus" til fylkeskommunalt sykehus. Kongsberg sykehus 250 år 1738-1988. 1988. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsbøe, Ingebrigt J.: Kongsberg folkeskole : 15-års melding for skoleårene 1935-1950. Drammen. 1951. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Såtvedt, Olaus: Lågdalsmuseet gjennom 25 år : 1924-1949 : festskrift. Utg. Styret for Lågdalsmuseet. 1949. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveita, Arnfinn (red.): Skolen vår - 100 år : Berg skole 1907-2007 : jubileumsbok. Utg. [Berg skole]. 2007. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Andreas: Statens skogskole Kongsberg 1876-1976 : og om skogskoleundervisningen i Norge gjennom 100 år. Utg. [s.n.]. 1976. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Slektshistorie

 • Gulli, Hans A. (red.): Bilder fra slektene Styrmo i Lardal og Gulli i Sandsvær. Utg. [M. Styrmo]. Hvittingfoss. 1987. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høeg, Hans: Sandsvær-slekten Bjerknes Evju gjennom 600 år. Utg. Kjøpmann Ingvar Bjerknes, Høvik. 1953. 327 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ronold, Knut Olav: Stampeboken : en bok om slekten til snekkermestrene Peter Holmer, Hans Rasch og Hans Stamp som kom fra Hertugdømmet Slesvig til Bergstaden Kongsberg på 1700-tallet. Utg. [K.O. Ronold]. 2005. 554 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Annet

 • Berg, Øivind: En plan for et norsk universitet utarbeidet på Kongsberg i 1793. Utg. Norsk bergverksmuseum. 2011. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Kåre: Adam Fischer : 1677-1736 : understiger ved Kongsberg sølvverk : historisk frontfigur ved opptøyene i Kongsberg etter pinse 1730, bergmennenes utsending til kongen i Kjøbenhavn, dømt til festningsarbeide i jern, gitt amnesti av den dansk/norske konge - og en av Adam Fischers etterslektsgreiner i Kongsberg - fram til i dag. Utg. [Kåre Jacobsen]. 2001. 181 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kittilsen, Ingolf: Vittingfossen i industriens tjeneste : 1647-1947 : en historisk fremstilling. Utg. Fabritius. 1947. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langs Lågen. Natur og kultur fra Larvik til vidda. 1979-. ISSN 0332-7019.
 • Larsen, Øivind (red.): Berglege Henrik Rosted og levekårene på Kongsberg ved slutten av 1700-tallet. Utg. Sølvverkets venner. 1994. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandberg, Jørgen: Med blokk og blyant fra fjell til fjord : et møte med Lågendalen og dens profiler. Utg. Vekten forl.. 1994. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skarrud, Aage Gudnitz, Vidar Skaar Borgersen: Bildebok fra Kongsberg. Utg. Laagendalsposten og stiftelsen Kongsbergpatriot'n. 1997. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strøm-Olsen, Nicolai (red.): Eksperimentell folkefest : Kongsberg jazzfestival 50 år. Utg. Frekk forl.. 2014. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sunmann, Per: Byen vår. Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg. Utg. Laagendalsposten. 1982. 64 s. Merknad: Hefte laget i forbindelse med utstillingen "Byen vår", arrangert av Kongsberg kunstforening 4.-11. november 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Swensen, Just: De gamle bygningene ved Lågen som brukes av Kongsberg Defence & Aerospace AS. Utg. Kongsberg Defence & Aerospace. 2004. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Utne, A.: Drammen og Omegn med deres Seværdigheder : og et kort Omrids af Byens, Jarlsberg Værks og Kongsberg Sølvværks Historie m.m. : en Veileder for Reisende, utgiven i Anledning af den almindelige norske Industriudstilling i Drammen 1873 ; med Illustrationer, 2 Profiler og et kart over Drammen. Utg. Lyche. 1873. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver

 • Aakre, Reidun: Almueskolen i Kongsberg fram til 1860. Med hovedvekten på perioden 1848-1860. Hovedoppgave i historie, Oslo 1983.
 • Berg, Bjørn Ivar: Riksdaler på sledeføre. Hestekjørsel ved Kongsberg sølvverk i første halvdel av 1700-tallet. Hovedoppgave i historie, Oslo 1982. 357 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bilstad, Dag Åsmund: Bygdebasert reiseliv i Kongsberg og Numedal. Muligheter og utfordringer for næringen, det offentlige og andre aktører. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Blengsdalen, Anne Svånaug: Med Spil at betiene Alle og Eenhver : stadsmusikantordningen i Norge 1660-1800, med særlig vekt på Kongsberg og Skien. Avhandling (ph.d.), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2015. 566 s. ISBN 9788232609826. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bognæs, Gunnvor, Indreeide, Gunnhild: Kongsberg - en lokalbibliografi. Hovedoppgave ved, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1991.
 • Deberitz, Bjørn: Sølvverket og skattmesteren : en studie i Danmark-Norges finansielle og økonomiske historie 1760-75. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1973.
 • Engeseth, Kjersti Jorunn: Løkkene på bergstaden Kongsberg. En undersøkelse av jordeiendomsforhold og utnyttelse 1734-1797. Hovedoppgave i historie, Oslo 1982.
 • Fladmoe, Henrik: Sølvverket og bergalmuen. En studie i gruvearbeidernes leveforhold på Kongsberg i tilknytning til kommisjonssaken 1772-1775. Hovedoppgave i historie, Oslo 1974.
 • Fraas, Morten: Kongsberg - et lokalt industrielt miljø med nasjonale og internasjonale samarbeidsrelasjoner. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1999.
 • Grawert, Nina: Lokalsamfunn og omstilling. En studie av omstillingen ved Kongsberg våpenfabrikk. . Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1997.
 • Haave, Linnea Sølvette: Sølv og grønne skoger. Erverv av skogeiendom og tildeling av sirkumferenser ved Kongsberg Sølvverk i perioden 1623-1957. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Haugen, Synnøve: Desentralisert rådhus på Kongsberg - en mulig utvikling av et historisk byområde. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1990.
 • Hervig, Wenche: Sysselsettings-, pensjonerings- og forsorgspolitikk ved nedleggelsen av sølvverket i 1805. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1991.
 • Sjulsen, Einar: Kongsbergs Handelstandsforenings historie 1895-1945. Hovedoppgave i historie, Oslo 1948.
 • Tellefsen, Inger: Kongsberg off. skoles historie. Hovedoppgave i historie, Oslo 1955.
 • Tho, Audhild Margareth: Stedsnavnene i Jondalen - femti år etter. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1999.
 • Tho, Hallvard: Stedsnavnene i Jondalen. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1949.
 • Øygard, Anne G.: Kongsberg fra grunnlegging til storhetstid. Hovedoppgave i kunsthistorie, Oslo 1956.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18860822 Fra: T.D. Reymert (far), Kongsberg, Buskerud Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: sesjon, sølvverk, Værforhold, Religiøsitet, Amerikanske forhold, Familieforhold,
 • År: 19190928 Fra: Ole Larsen Kortgaard (bror), Kongsberg, Buskerud Til: Kristian Kortgaard, 302 Shippen St., West Hoboken, NJ, USA Eier: kopibøker her, (Thor Kortgaard, Mauds v. 7, 2200 Kongsvinger)
Stikkord: arbeidsreise, folkeavstemning, alkoholforbud, religionsstrid, folkeforbundet, Værforhold,
 • År: 19360621 Fra: Erling Winnæss, Kongsberg, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, konsert, Helg og høytid, jul, Familieforhold, skiulykke, Værforhold, Amerikanske forhold, englands konge
 • År: 19411127 Fra: Erling Winnæss, Kongsberg, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Annen verdenskrig, matmangel, mørklegging, Kultur, bridge,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (807 KONGSBERG)
Et Amerika-brev og dets opphavsmann. Han satt i Amerika og ventet på brev som ikke ble skrevet og ba så tynt om et livstegn. Utg. Arve Kværnum. I: Langs Lågen. Årg. 7, nr 3 (1985). S. 124-125. Red. Reidar Ristvedt. Merknad: Avsendar: Olaves Opjorden 1887.
 • Brev (808 KONGSBERG)
Den gang Sandsvær hadde seks kroer. Gjestene hadde med seg mat og drikke - og seks kroverter skrev klagebrev til fogden. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 8, nr 2 (1986). S. 80. Merknad: Frå 1761.
 • Diplom (809 KONGSBERG)
Mange i Lardal og Sandsvær kan finne slektstråder bakover til Lyngdal i Numedal. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 8, nr 2 (1986). S. 60-62. Red. Sæmund Wulfsberg. Merknad: Makeskifte, truleg frå 1400.
 • Gardsprotokoll (810 KONGSBERG)
Om Peder og Maris brulag i 1825 og såning og høsting på Søndre Nyhus i Sandsvær. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 3 (1981) nr 1 s. 27-30; årg. 4 (1982) nr 1 s. 15-17, nr 2 s. 91-94. Merknad: Frå 1825-65. Ny tittel kvar gong. Gjengitt tittel frå nr 1 (1981).
 • Gruverapport (811 KONGSBERG)
Beretning om Grubevæsenet med dertil henhørende Indretninger ved Kongsberg Sølvverk 1800. Tegninger over De ved Sølv Verket brugelige Verktøy, Beslag og Redskab 1773. Utg. Bergverksmuseet. 1983. 46, XXVIII s. Red. Bjørn Ivar Berg. (Skrift nr 2). Merknad: Skrive av Morten Thrane Br Gnnich (Beretning ...) og Herman Holm (Tegninger...).
 • Husmannskontrakt (812 KONGSBERG)
Husmannskontrakt i Komnes 1865. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. 1987. S. 171.
 • Manntal 1732 ; borgarrulle (813 KONGSBERG)
Eksaminasjonsmanntall Kongsberg sølvverk 1732. En datamaskinell bearbeiding. Utg. Bergverksmuseet. 1983. 92 s. Red. Bjørn Ivar Berg. (Skrift nr 1).

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 205 :
Beskrivelse over Præstegield i Jarlsbergs Grevskab, Kongsbergs Provstie, Hadelands, Totens og Valders, Gudbrandsdalens, Ringeriges, Hallingdalens, Østerdalens, Øvre- og Nedre Rommeriges, Mell. og Nedre Borgesyssels Provstier. 72 Ms micro 418
 • Thotts S. Fol 927 :
Veiviiser eller Anviisning til at faae Efterretning og Kundskab om de Ting, som forfalde i Henseende til Bjergværker og Myntvæsenet, af Lorentz Prætorius; ordine alphab., angaaer for største Deelen Norge. Bagi ligger samme Forfatters Forklaring og Bergning over hvor meget ved Kongsbergs Sølvværk er virket og udbragt fra 1674 til 1753. 102
 • Ny kongl. S. Fol. 1007 :
Relation over Sølvverket Kongsberg samt Kobber- og Jern-Værkerne udi Norge af Christopher Ditric Witzthum von Eickestedt i de Aar 1711 og 1713. 103
 • Ny kongl. S. 4 1579 :
D.E. Brandt's Beretning om Kongsberg-Sølvværk, Wallø-Saltværk, Edsvold Guldværk Kobold - eller Blaafarve-Værket samt Glasværkerne i Norge; en efter Kgl. Resol. 1781 giordt Reise. 103 b
 • Ny kgl. S. Fol. 1920 :
Th.Fr. Clausens Tegning 1706 af Legen Gottes Grube, Kongsberg. 105 Ukjendt Proveniens
 • Uldalls S. 4 319 :
Casse Reglement for Kongsberg Sølvverk af 9. Novbr. 1778. 105
 • Thotts S. Fol. 929 :
Om Kongsbergs Sølverk og dets Drift. 105
 • Ny kongl.S. Fol. 1008 :
Liste over det Kongsbergske Sølvverks Ober- og Underbetientere, saavelsom de udi tredie Maaned 1723 anlagdte Arbeidere, saa og Officianternes og Betienternes aarlig Gage og hvis dem ellers er tillagd, med kort Forklaring over deres Function; item hvad en hver Arbeyder maanedlig eller daglig nyder og hvis Deres Arbeide og Forretning er. 105
 • Ny kongl. S. 4 1579 b:
Samling af endeel Acter og Hytte-Procedurer, som i Henseende den av Jens Borrings Quick-Machino indtil 1729 inclusive ere indkomne og in Ao 1732 ved den paa Kongsberg anordnede Commission ere blevne producered. 105

Eksterne lenker