Bibliografi:Kongsberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Hurum · Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nedre Eiker · Nes
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Røyken · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Berg, Bjørn Ivar: Glemte mennesker. Bergmannsslekten Bratteberg på Kongsberg 1742–1812. Utg. Novus forlag i samarbeid med Norsk bergverksmuseum. 2005. 189 s. ISBN 978-82-7099-415-1.
 • Buskerud fylke : Kongsberg med distrikter : utgitt i anledning av Kongsbergs 300-aars jubileum 1924. Utg. Norges næringsveie i tekst og billeder. 1924. 140 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bergwitz, Johan K.: Kongsberg som bergkoloni, bergstad og kjøpstad 1624-1924. Utg. på kommunal foranstaltning ved en tremannskomité. 1924. 400 og 931 s.
 • Bygda, berget og byen. Jubileumsbok for Kongsberg og Sandsvær historielag. Utg. Kongsberg og Sandsvær historielag. Red. Odd Arne Helleberg ofl. 2007. 140 s. ISBN 978-82-7494-0796.
 • Helleberg, Odd Arne: «Et par momenter til Kongsberg Sølvverks historie på 1700-tallet». I: Heimen, b. XXV, s. 217–222.
 • Jensen, Turid langaas og Hermod Skogen: Grendebok for Bævergrenda i Kongsberg : folk og bosetting gjennom 300 år. Utg. Kongsberg byhistorielag. 2017. 569 s. ISBN 978-82-690994-0-9.
 • Kongsberg våpenfabrikk i forsvarets og arbeidslivets tjeneste. 20.mars 1814-20.mars 1939. Utg. Grøndahl og søns boktrykkeri. 27 s.
 • Langs Lågen. Natur og kultur fra Larvik til vidda. 1979-. ISSN 0332-7019.
 • Moen, Kristian: Kongsberg sølvverk 1623–1957. Utg. Universitetsforlaget. 1967. 482 s.
  • Melding: Stang, Gudmund i Heimen, b. XIV, s. 258–261.
 • Popperud, Erling: Streiftog gjennom Kongsberg våpenfabrikks historie 1814-1975. 1976. 135 s.
 • Sandsværs historie. Utg. Sandsvær bygdebokkomite, forlaget Langs Lågen. 1973-
  • B.1. Lunde, Aage: Bygdehistorien fram til 1964. 1973. 547 s.
  • Melding: Imsen, Steinar i Heimen, b. XVI, s. 600–601.
  • B.2. Såtvedt, Olav: Gårds- og slektshistorie. 1991. 494 s.
  • Melding: Kristoffersen, Dag i Heimen, b. XXIX, s. 190–191.
  • B.3. Såtvedt, Olav: Gårds- og slekthistorie. 1992. 790 s.
  • B.4. Såtved, Olavt: Gårds- og slektshistorie. 1994. 648 s.
  • B.5. Såtvedt, Olav: Gårds- og slektshistorie. 1995. 590 s.
  • B.6. Såtvedt, Olav: Gårds- og slektshistorie. 1997. 660 s. ISBN 82-7494-021-0.
  • B.7. Såtvedt, Olav: Gårds- og slektshistorie. 1998. 560 s. ISBN 82-7494-023-7.
  • B.8. Såtvedt, Olav: Gårds- og slektshistorie. 2001. 544 s. ISBN 82-7494-036-9.
 • Skrift. Utg. Norsk bergverksmuseum. ISSN 0800–1885.
  • Nr 24: Berg, Bjørn Ivar: Samsonberg og Labrogruvene 1538–1736. 2003. 130 s. ISBN 82-91337-28-4.
 • Sunmann, Per: A.S Kongsberg våpenfabrikks musikkorps 1930-1980. Et jubileumsskrift. 1980. 15 s.
 • Sunmann, Per: Byen vår. Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg. Utg. Laagendalsposten. 1982. 64 s. Merknad: Hefte laget i forbindelse med utstillingen "Byen vår", arrangert av Kongsberg kunstforening 4.-11. november 1982.
 • Sunmann, Per: "Da klokken klang -" : kort historikk om gamle skoler og skolesteder i Kongsberg kommune gjennom 360 år. Utg. Kongsberg skolestyre. 1990. 56 s.
 • Sunmann, Per og Sæmund Wulfsberg: Efteløt kirke 800 år 1983. Utg. Laagendalsposten. 1983. 224 s.
 • Sunmann, Per: Fra kongelig "qvæsthuus" til fylkeskommunalt sykehus. Kongsberg sykehus 250 år 1738-1988. 1988. 151 s.
 • Sunmann, Per: Fra Kongsberg arbeider-idrettslag til I.L.Bergkameratene. Et 50 års jubileumsskrift. Utg. Bergkameratene. 1980. 125 s.
 • Sunmann, Per: Jubileumsberetning : Kongsberg boligbyggelag 50 år, 1946-1996. Utg. KBBL. 1996. 16 s.
 • Sunmann, Per: Kongsberg apotek : Apoteket Mynten 300 år : 1690-1990. 1990. 213 s. ISBN 82-992216-0-9.
 • Sunmann, Per: Kongsberg indremisjon 100 år : 1887-1987. Et jubileumsskrift. Utg. Kongsberg indremisjon. 1987. 32 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Kongsberg: Det arbeides med en gards- og slektshistorie for Jondalen og Bævergrenda på frivillig basis. Det er ikke meldt om utgivelsestidspunkt. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2007

Hovedoppgaver 1907-

 • Aakre, Reidun: Almueskolen i Kongsberg fram til 1860. Med hovedvekten på perioden 1848-1860. Oslo 1983 Fag: Historie
 • Berg, Bjørn Ivar: Riksdaler på sledeføre. Hestekjørsel ved Kongsberg sølvverk i første halvdel av 1700-tallet. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Bilstad, Dag Åsmund: Bygdebasert reiseliv i Kongsberg og Numedal. Muligheter og utfordringer for næringen, det offentlige og andre aktører. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Kongsberg (Merknad: Numedal: se også Kongsberg)
 • Blengsdalen, Anne Svånaug: Med Spil at betiene Alle og Eenhver : stadsmusikantordningen i Norge 1660-1800, med særlig vekt på Kongsberg og Skien. Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2015. ISBN 9788232609826
 • Bognæs, Gunnvor, Indreeide, Gunnhild: Kongsberg - en lokalbibliografi. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1991. Fag: . Kommune: Kongsberg
 • Deberitz, Bjørn: Sølvverket og skattmesteren : en studie i Danmark-Norges finansielle og økonomiske historie 1760-75. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1973.
 • Engeseth, Kjersti Jorunn: Løkkene på bergstaden Kongsberg. En undersøkelse av jordeiendomsforhold og utnyttelse 1734-1797. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Fladmoe, Henrik: Sølvverket og bergalmuen. En studie i gruvearbeidernes leveforhold på Kongsberg i tilknytning til kommisjonssaken 1772-1775. Oslo 1974 Fag: Historie
 • Fraas, Morten: Kongsberg - et lokalt industrielt miljø med nasjonale og internasjonale samarbeidsrelasjoner. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Kongsberg
 • Grawert, Nina: Lokalsamfunn og omstilling. En studie av omstillingen ved Kongsberg våpenfabrikk. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Geografi. Kommune: Kongsberg
 • Haave, Linnea Sølvette: Sølv og grønne skoger. Erverv av skogeiendom og tildeling av sirkumferenser ved Kongsberg Sølvverk i perioden 1623-1957. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Planfag. Kommune: Kongsberg
 • Haugen, Synnøve: Desentralisert rådhus på Kongsberg - en mulig utvikling av et historisk byområde. NTH 1990. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Kongsberg
 • Hervig, Wenche: Sysselsettings-, pensjonerings- og forsorgspolitikk ved nedleggelsen av sølvverket i 1805. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: Kongsberg
 • Sjulsen, Einar: Kongsbergs Handelstandsforenings historie 1895-1945. Oslo 1948 Fag: Historie
 • Tellefsen, Inger: Kongsberg off. skoles historie. Oslo 1955 Fag: Historie
 • Tho, Audhild Margareth: Stedsnavnene i Jondalen - femti år etter. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Nordisk språk. Kommune: Kongsberg
 • Tho, Hallvard: Stedsnavnene i Jondalen. (Kongsberg) Oslo 1949 Fag: Norsk
 • Øygard, Anne G.: Kongsberg fra grunnlegging til storhetstid. Oslo 1956 Fag: Kunsthistorie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18860822 Fra: T.D. Reymert (far), Kongsberg, Buskerud Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: sesjon, sølvverk, Værforhold, Religiøsitet, Amerikanske forhold, Familieforhold,
 • År: 19190928 Fra: Ole Larsen Kortgaard (bror), Kongsberg, Buskerud Til: Kristian Kortgaard, 302 Shippen St., West Hoboken, NJ, USA Eier: kopibøker her, (Thor Kortgaard, Mauds v. 7, 2200 Kongsvinger)
Stikkord: arbeidsreise, folkeavstemning, alkoholforbud, religionsstrid, folkeforbundet, Værforhold,
 • År: 19360621 Fra: Erling Winnæss, Kongsberg, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, konsert, Helg og høytid, jul, Familieforhold, skiulykke, Værforhold, Amerikanske forhold, englands konge
 • År: 19411127 Fra: Erling Winnæss, Kongsberg, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Annen verdenskrig, matmangel, mørklegging, Kultur, bridge,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (807 KONGSBERG)
Et Amerika-brev og dets opphavsmann. Han satt i Amerika og ventet på brev som ikke ble skrevet og ba så tynt om et livstegn. Utg. Arve Kværnum. I: Langs Lågen. Årg. 7, nr 3 (1985). S. 124-125. Red. Reidar Ristvedt. Merknad: Avsendar: Olaves Opjorden 1887.
 • Brev (808 KONGSBERG)
Den gang Sandsvær hadde seks kroer. Gjestene hadde med seg mat og drikke - og seks kroverter skrev klagebrev til fogden. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 8, nr 2 (1986). S. 80. Merknad: Frå 1761.
 • Diplom (809 KONGSBERG)
Mange i Lardal og Sandsvær kan finne slektstråder bakover til Lyngdal i Numedal. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 8, nr 2 (1986). S. 60-62. Red. Sæmund Wulfsberg. Merknad: Makeskifte, truleg frå 1400.
 • Gardsprotokoll (810 KONGSBERG)
Om Peder og Maris brulag i 1825 og såning og høsting på Søndre Nyhus i Sandsvær. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 3 (1981) nr 1 s. 27-30; årg. 4 (1982) nr 1 s. 15-17, nr 2 s. 91-94. Merknad: Frå 1825-65. Ny tittel kvar gong. Gjengitt tittel frå nr 1 (1981).
 • Gruverapport (811 KONGSBERG)
Beretning om Grubevæsenet med dertil henhørende Indretninger ved Kongsberg Sølvverk 1800. Tegninger over De ved Sølv Verket brugelige Verktøy, Beslag og Redskab 1773. Utg. Bergverksmuseet. 1983. 46, XXVIII s. Red. Bjørn Ivar Berg. (Skrift nr 2). Merknad: Skrive av Morten Thrane Br Gnnich (Beretning ...) og Herman Holm (Tegninger...).
 • Husmannskontrakt (812 KONGSBERG)
Husmannskontrakt i Komnes 1865. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. 1987. S. 171.
 • Manntal 1732 ; borgarrulle (813 KONGSBERG)
Eksaminasjonsmanntall Kongsberg sølvverk 1732. En datamaskinell bearbeiding. Utg. Bergverksmuseet. 1983. 92 s. Red. Bjørn Ivar Berg. (Skrift nr 1).

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 205 :
Beskrivelse over Præstegield i Jarlsbergs Grevskab, Kongsbergs Provstie, Hadelands, Totens og Valders, Gudbrandsdalens, Ringeriges, Hallingdalens, Østerdalens, Øvre- og Nedre Rommeriges, Mell. og Nedre Borgesyssels Provstier. 72 Ms micro 418
 • Thotts S. Fol 927 :
Veiviiser eller Anviisning til at faae Efterretning og Kundskab om de Ting, som forfalde i Henseende til Bjergværker og Myntvæsenet, af Lorentz Prætorius; ordine alphab., angaaer for største Deelen Norge. Bagi ligger samme Forfatters Forklaring og Bergning over hvor meget ved Kongsbergs Sølvværk er virket og udbragt fra 1674 til 1753. 102
 • Ny kongl. S. Fol. 1007 :
Relation over Sølvverket Kongsberg samt Kobber- og Jern-Værkerne udi Norge af Christopher Ditric Witzthum von Eickestedt i de Aar 1711 og 1713. 103
 • Ny kongl. S. 4 1579 :
D.E. Brandt's Beretning om Kongsberg-Sølvværk, Wallø-Saltværk, Edsvold Guldværk Kobold - eller Blaafarve-Værket samt Glasværkerne i Norge; en efter Kgl. Resol. 1781 giordt Reise. 103 b
 • Ny kgl. S. Fol. 1920 :
Th.Fr. Clausens Tegning 1706 af Legen Gottes Grube, Kongsberg. 105 Ukjendt Proveniens
 • Uldalls S. 4 319 :
Casse Reglement for Kongsberg Sølvverk af 9. Novbr. 1778. 105
 • Thotts S. Fol. 929 :
Om Kongsbergs Sølverk og dets Drift. 105
 • Ny kongl.S. Fol. 1008 :
Liste over det Kongsbergske Sølvverks Ober- og Underbetientere, saavelsom de udi tredie Maaned 1723 anlagdte Arbeidere, saa og Officianternes og Betienternes aarlig Gage og hvis dem ellers er tillagd, med kort Forklaring over deres Function; item hvad en hver Arbeyder maanedlig eller daglig nyder og hvis Deres Arbeide og Forretning er. 105
 • Ny kongl. S. 4 1579 b:
Samling af endeel Acter og Hytte-Procedurer, som i Henseende den av Jens Borrings Quick-Machino indtil 1729 inclusive ere indkomne og in Ao 1732 ved den paa Kongsberg anordnede Commission ere blevne producered. 105

Eksterne lenker