Bibliografi:Hallingdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne. Utg. Sogelagi i Hallingdal og Numedal. 1919-32. ISSN 0807-867x.
 • Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Utg. Hallingdal historielag. Årg.1 (1968)-. ISSN 0801-4310.
  • 2009: Bergensbanen 100 år. Red. Marit Holme Mehlum, Kjell Snerte. 216 s. ISBN 9789-82-90084-17-7
 • Harsson, Bjørn Geirr og Per Christian Hurum: De kom om natten. Om slippstedene på Hadeland, Ringerike og Hallingdal. 2005.
 • Heber, Gustav: Hallingdals fortid. Oslo 1935. 58 s.
 • Myhre, T.G.: Hallingdalens historie. Omfatter begivenheder i tiderne omkring aar 700 efter Kristi fødsel, til vor tid 1927. 1928-34.
  • B.1. 1928. 410 s.
  • Melding: Christiansen, Reidar Th. i Heimen, b. II, s. 362–363.
  • B.2. 1930. 416 s.
  • B.3. 1932. 448 s.
  • B.4. 1934. 448 s.
 • Nielsen, J.E.: Søgnir frå Hallingdal. 3. utg. ved R. Djupedal. Utg. Samlaget. 1968. 165 s. (1. utg. 1868).
 • Opsata, Lars: Den gamle garden : skildringar frå Hallingdal. Utg. Samlaget 1972. 158 s.
 • Opsata, Lars: Oppi dalo. Skildringar frå Hallingdal. Utg. Rune. 1977. 160 s.
 • Sandvik, O.M.: «Tor Knutson Villand. En storsanger fra Hallingdal». I: Heimen, b. XI, s. 304–308.
 • Solhjell, Kåre Olav: Øydegard og rudning : trekk frå busetnadshistoria i Hallingdal ca 1350–1700. Utg. Kulturutvalet for Hallingdalsregionen. 1987. 253 s.
  • Melding: Marthinsen, Liv i Heimen, b. XXVI, s. 236–239.

Hovedoppgaver 1907-

 • Brugård, Harald: Linjestriden om Bergensbanen. En undersøkelse av Numedalsalternativets stilling spesielt i forhold til Hallingdalsalternativet i tidsrommet 1871-1898. Oslo 1972 Fag: Historie
 • Fjøse, Sigurd: Regionplan for Hallingdal - en analyse. Bergen 1980 Fag: Geografi
 • Klevmark, Thomas: Varom mer i hia i Haddingiadale. Særtrekk ved vokalismen i brev fra Hallingdal 1309-1463. Oslo 1983 Fag: Norsk??
 • Morken, Sigvat: Reiselivsnæringa i Hallingdal. Ein analyse av samanhengen mellom planlegging, sysselsetting og offentleg støtte. NLH 1981 Fag: Jordskifte
 • Nilsen, Tore: Forholdet mellom allmuen i Hallingdal og Ringerikes sorenskriveri og den lokale og sentrale øvrighet under den store nordiske krig 1709-1720. Bergen 1978 Fag: Historie
 • Noss, Aagot: Gamle skikkar ved høgtider og samvær i Ål og elles i Hallingdal. Oslo 1954 Fag: Nordisk
 • Solhjell, Kåre Olav: Øygard og Rudning. Trekk frå busetnadshistorie i Nedre Hallingdal ca. 1350-1700. Oslo 1983 Fag: Historie
 • Stubbråten, Per Håvard: Milorg D 14.2 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden på Ringerike, Hadeland, Sollihøgda og i Hallingdal. Oslo 1972 Fag: Historie
 • Svare, Liv: Reiselivsnæringen i tre Hallingdalsbygder fra ca. 1960 og fram til i dag. Universitetet i Oslo 1987. Fag: Historie. Kommune:
 • Søyland, Aud: La hundre blomar bløme ... . Ei gransking av amatørdikting i Hallingdal i dag. Universitetet i Oslo 1983. Fag: Nordisk. Kommune:
 • Telste, Kari: Mellom liv og lov. Kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-1710. Universitetet i Oslo 1992. Fag: Etnologi. Kommune: Ringerike [Merknad: Hallingdal: Se også Ringerike]
 • Aass, Astrid: Levedyktig landsbygd: Økonomiske tilpasningsformer og rekruttering i utvalgte grender i Hallingdal. Oslo 1978 Fag: Geografi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - fredlysing (782 HALLINGDAL)
Fredlysings-dokument. Utg. Numedal fylkeslag, Numedal sogelag. I: Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne og bygdesoge. Årg. 10, nr 4 (1931). S. 79-80. Merknad: Om tjuvbeiting 1781.
 • Jordebok - odel (783 HALLINGDAL)
Odelsjordeboka for Hallingdal 1624. Utg. Hallingdal historielag. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Årg. 15 (1983). S. 97-118. Red. Botolv Baklien. Merknad: Omfattar Nes prestegjeld (Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommunar).
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (784 HALLINGDAL)
Skattelista for Hallingdal 1528. Utg. Hallingdal historielag. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Årg. 11 (1978-79). S. 25-30. Red. Botolv Baklien.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 205 :
Beskrivelse over Præstegield i Jarlsbergs Grevskab, Kongsbergs Provstie, Hadelands, Totens og Valders, Gudbrandsdalens, Ringeriges, Hallingdalens, Østerdalens, Øvre- og Nedre Rommeriges, Mell. og Nedre Borgesyssels Provstier. 72 Ms micro 418
 • Thotts S. 4. 1722 :
Foged Iver Wiels Beskrivelse over Ringerige og Hallingdalens Fogderie. 76
 • Kalls S. Fol. 206 :
Chr. Paludans Beskrivelse over Ringerige og Hallingdalen 1744. 76
 • Kalls S. 4. 593 :
I. Wiels Beskrivelse over Ringerige og Hallingdalen 1743. 76