Bibliografi:Hallingdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Nes prestegard, teikning av Andreas Wulfsberg Grøtting.
Foto: Andreas Wulfsberg Grøtting (1841).
«Piker i Nationaldrakt» kring 1920.
Foto: Ukjend.
Kyrkjene på Torpo i Ål, nyekyrkja til venstre, stavkyrkja til høgre.
Foto: C. Christensen Thomhav.
Folkedans på Holsdagen 1959 på Hol bygdemuseum.
Foto: Jac Brun/Nasjonalbiblioteket.
Hemsedal sett frå sør, med Hydnefossen til venstre.
Foto: Ukjend (1962).
Kamben Hotell på Gol.
Foto: Ukjend (1966).
Hallingdøla millom Torpo og Gol i 1960-åri.
Foto: Ukjend.
Gamal stugu frå Flå på Frognerseteren i Oslo.
Foto: Olaf Martin Peder Væring.
 • Bloch-Nakkerud, Tom, Inge Lindblom: Far etter folk i Hallingdal : på leiting etter den eldste historia. Utg. Buskmål. 1994. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breiehagen, Paul: "Det tilla og det læt" : folkemusikken i Hallingdal, spel, dans, song og leik. Utg. Regionrådet for Hallingdal. 2000. 437 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breiehagen, Paul: Hallingdal folkemuseum 1899-1999 : med hus, ting og hende frå Hardangervidda til Gulsvik. Utg. Museet. 1999. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brekke, Kirsti: Det var en gang en hallingstue - : fra folkestue til antikvitet. Utg. Bastion forlag, 2012. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne. Utg. Sogelagi i Hallingdal og Numedal. 1919-32. ISSN 0807-867x.
 • Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Utg. Hallingdal historielag. Årg.1 (1968)-. ISSN 0801-4310.
  • 2009: Bergensbanen 100 år. Red. Marit Holme Mehlum, Kjell Snerte. 216 s. ISBN 9789-82-90084-17-7
 • Flaathen, Tore: I lys av kraft : 50-års beretning for Hallingdal og Aurland kraftstasjonsforening 1949-1999. Utg. [Foreningen]. 1999. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Ole Olsen: Slektslinjer i Hallingdal : tilbake til vikingtida - og enda lenger. Utg. [Ole Olsen Foss], 2002. 255 sider. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gotaas, Thor (red.): Det Beste om Hallingdal i Nu : notiser og artikler fra Anders Mehlums avis Nu (1894-1932). Utg. Haug forlag, 2005. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grågås : Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620. Utg. Agder historielag i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand. 1986. 295 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harsson, Bjørn Geirr og Per Christian Hurum: De kom om natten. Om slippstedene på Hadeland, Ringerike og Hallingdal. 2005.
 • Harsson, Bjørn Geirr og Per Christian Hurum: Med Milorg D 14.2 på skauen, 1944-45 : Ringerike, Hadeland og Hallingdal. Utg. Hjemmestyrkemuseets venner D 14.2. 1995. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heber, Gustav: Hallingdals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende de øverste bygder i Hallingdal. Utg. I kommisjon hos Grundt Tanum. 1935. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lilleaas, Olav ofl.: Ungdomsrørsla i Hallingdal : Hallingdal fylkeslag 1927-1977 : 75-års festskrift. Utg. Fylkeslaget. 1983. 346 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lågrinn, Lars: Pelsdyrnæringa i Hallingdal 1920-2003 : Hallingdal pelsdyralslag 75 år 1928-2003. Utg. Hallingdal pelsdyralslag, 2003. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noss, Aagot: Frå Hallingdrakt til Hallingbunad : katalog til utstilling på Norsk Folkemuseum 1961. Utg. Norsk Folkemuseum. 1961. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, O.M.: «Tor Knutson Villand. En storsanger fra Hallingdal». I: Heimen, b. XI, s. 304–308.
 • Solhjell, Kåre Olav: Historia om Hallingdal : Hallingdals historie ved 200-årsjubileet for Grunnlova i 2014. Utg. Regionrådet for Hallingdal, 2014. 471 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solhjell, Kåre Olav: Ord og jord : landbruk og landbruksopplæring i Hallingdal og Numedal 1911-1986 : jubileumsskrift for Lien landbruksskole. Utg. Lien landbruksskole. 1986. 284 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solhjell, Kåre Olav: Øydegard og rudning : trekk frå busetnadshistoria i Hallingdal ca 1350–1700. Utg. Kulturutvalet for Hallingdalsregionen. 1987. 253 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Marthinsen, Liv i Heimen, b. XXVI, s. 236–239.
 • Springgard, Eldgrim H.: Fra kobber til kabel : om hvordan Hallingdal fikk felles linjenett. Utg. Hallingdal kraftnett, 2005. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæland, Jon: Hallingdal og Numedal : studier vedrørende utvandringen. Utg. I hovedkommission hos Grøndahl. 1911. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovudoppgåver

 • Aass, Astrid: Levedyktig landsbygd: Økonomiske tilpasningsformer og rekruttering i utvalgte grender i Hallingdal. Geografi, Oslo 1978.
 • Brugård, Harald: Linjestriden om Bergensbanen. En undersøkelse av Numedalsalternativets stilling spesielt i forhold til Hallingdalsalternativet i tidsrommet 1871-1898. Historie, Oslo 1972.
 • Fjøse, Sigurd: Regionplan for Hallingdal - en analyse. Geografi, Bergen 1980.
 • Klevmark, Thomas: Varom mer i hia i Haddingiadale. Særtrekk ved vokalismen i brev fra Hallingdal 1309-1463. Norsk (?), Oslo.
 • Morken, Sigvat: Reiselivsnæringa i Hallingdal. Ein analyse av samanhengen mellom planlegging, sysselsetting og offentleg støtte. Jordskifte, NLH 1981.
 • Nilsen, Tore: Forholdet mellom allmuen i Hallingdal og Ringerikes sorenskriveri og den lokale og sentrale øvrighet under den store nordiske krig 1709-1720. Historie, Bergen 1978. 95 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noss, Aagot: Gamle skikkar ved høgtider og samvær i Ål og elles i Hallingdal. Nordisk, Oslo 1954.
 • Solhjell, Kåre Olav: Øygard og Rudning. Trekk frå busetnadshistorie i Nedre Hallingdal ca. 1350-1700. Historie, Oslo 1983.
 • Stubbråten, Per Håvard: Milorg D 14.2 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden på Ringerike, Hadeland, Sollihøgda og i Hallingdal. Historie, Oslo 1972.
 • Svare, Liv: Reiselivsnæringen i tre Hallingdalsbygder fra ca. 1960 og fram til i dag. Historie, Universitetet i Oslo 1987.
 • Søyland, Aud: La hundre blomar bløme ... Ei gransking av amatørdikting i Hallingdal i dag. Nordisk, Universitetet i Oslo 1983.
 • Telste, Kari: Mellom liv og lov. Kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-1710. Etnologi, Universitetet i Oslo 1992. Utg. Tingbokprosjektet. 1993. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - fredlysing (782 HALLINGDAL)
Fredlysings-dokument. Utg. Numedal fylkeslag, Numedal sogelag. I: Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne og bygdesoge. Årg. 10, nr 4 (1931). S. 79-80. Merknad: Om tjuvbeiting 1781.
 • Jordebok - odel (783 HALLINGDAL)
Odelsjordeboka for Hallingdal 1624. Utg. Hallingdal historielag. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Årg. 15 (1983). S. 97-118. Red. Botolv Baklien. Merknad: Omfattar Nes prestegjeld (Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommunar).
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (784 HALLINGDAL)
Skattelista for Hallingdal 1528. Utg. Hallingdal historielag. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Årg. 11 (1978-79). S. 25-30. Red. Botolv Baklien.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 205 :
Beskrivelse over Præstegield i Jarlsbergs Grevskab, Kongsbergs Provstie, Hadelands, Totens og Valders, Gudbrandsdalens, Ringeriges, Hallingdalens, Østerdalens, Øvre- og Nedre Rommeriges, Mell. og Nedre Borgesyssels Provstier. 72 Ms micro 418
 • Thotts S. 4. 1722 :
Foged Iver Wiels Beskrivelse over Ringerige og Hallingdalens Fogderie. 76
 • Kalls S. Fol. 206 :
Chr. Paludans Beskrivelse over Ringerige og Hallingdalen 1744. 76
 • Kalls S. 4. 593 :
I. Wiels Beskrivelse over Ringerige og Hallingdalen 1743. 76