Bibliografi:Numedal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Almenningen, Toril: Kulturminner langs Numedalsvassdraget : plan for registrering, bevaring og bruk av fløtningsminner og andre kulturminner langs Numedalslågen og utvalgte tverrelver. Utg. Styringsgruppa for "Kulturminner langs Numedalsvassdraget". 1997. Merknad: Prosjekt Kulturminner langs Numedalsvassdraget 1997.
 • Dypvik, Daniel: «Husmannsvesenet i Numedal». I: Norsk geografisk tidsskrift. XIV. 1954. S. 369–463.
 • Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne. Utg. Sogelagi i Hallingdal og Numedal. 1919-32. ISSN 0807-867x.
 • Heber, Gustav: Numedals fortid. Et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende Numedal. 1932. 198 s.
 • Kommunalt sjølstyre i Numedal 150 år. Utg. Langs Lågen. 1988. 76 s.
 • Kravik, Henrik: Numedalsfolk. Fortællinger og skildringer. Utg. Erlandsens boghandels forlag. 1897. 300 s.
 • Langs Lågen. Natur og kultur fra Larvik til vidda. Utg. Forlaget Langs Lågen. Årg. 1 (1978)-. ISSN 0332–7019.
 • Norske bygder VI: Numedal. Utg. John Grieg. 1953. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Fridtjov Isachsen: «Natur og gamle veier», s. 9–24.
  • Bjørn Hougen: «Numedal i oldtiden», s. 25–34.
  • Sverre Kjeldstadli: «Økonomisk og administrativ historie», s. 35–64.
  • Magnus Olsen: «Runeinnskrifter i Numedal», s. 65–68.
  • Ingeborg Hoff: «Utsyn over numedalsmålet», s. 69–88.
  • Tov Flatin: «Liv og levemåte», s. 89–106.
  • Halvor Dolva: «Kirken og dalen», s. 107–112.
  • Reidar Th. Christiansen: «Folkediktning», s. 113–130.
  • O.M. Sandvik: «Folkemusikken», s. 131–138.
  • Ragnhild Molaug: «Drakten i Numedal», s. 139–148.
  • Hilmar Stigum: «Husene og tunet», s. 149–205.

Hovudoppgåver

 • Andersen, Gry Ljøterud: Folkekunsten i Numedal. En presentasjon av stil- og motivutviklingen fra 1700 til 1800. Kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1995.
 • Bilstad, Dag Åsmund: Bygdebasert reiseliv i Kongsberg og Numedal. Muligheter og utfordringer for næringen, det offentlige og andre aktører. Økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Brugård, Harald: Linjestriden om Bergensbanen. En undersøkelse av Numedalsalternativets stilling spesielt i forhold til Hallingdalsalternativet i tidsrommet 1871-1898. Historie, Oslo 1972.
 • Dybvik, Daniel: Husmannsvesenet i Numedal. Geografi, Oslo 1950.
 • Gjærder, Per: Bu og loft i Numedal. Kunsthistorie, Oslo 1947.
 • Huseby, Helle: Laksefiske i Numedalslågen. Grunnlag for utvikling av ressursbasert reiseliv. Naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Trollerud, Elin: "Han Far". Bygdefolkets holdninger til presten belyst ut fra sagnmateriale fra Numedal og Telemark ca. 1650-1900. Historie, Universitetet i Oslo 1992.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom ; supplikk (785 NUMEDAL)
En glemt grenseoppgang på Hardangervidda og om strid mellom øst og vest. Forf. Øivin Bakke. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Del 1: Årg. 6, nr 3 (1984) s. 112-118, del 2: nr 4 (1984) s. 163-170. Merknad: Dom 1563 (kopi av originaldokument 1728). Supplikk 1728. Også trykt i "Hardanger. Tidsskrift" 1984 s. 264-267 og Heimen nr 1(1984) s. 51-58.
 • Skattemanntal 1560 (786 NUMEDAL)
Alle numedøler slapp forbausende billig fra skatten i middelalderen. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 6, nr 4 (1984). S. 158-161. Red. Odd Arne Helleberg. Merknad: Årleg skatt av Numedal len 1560)61. Gjengitt etter NLR b.IV. Også trykt i "Gjallarhorn" årg. 4, nr 8 (199192) s. 45-48.
 • Topografi (787 NUMEDAL)
Beretning om Nummedals gruber med vedlegg. Utg. Norsk bergverksmuseum. 1988. 117 s. Red. Odd Arne Helleberg. (Skrift nr 4). Merknad: Skrive av Morten Thrane BrG nnich (1737-1827).
 • Topografi (788 NUMEDAL)
Da Numedal og Sandsvær var "betydeligst og mærkværdigst". Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 8, nr 4 (1986). S. 162-176. Red. Hans A. Gulli, Geir Helgen. Merknad: "Beskrivelse over Nummedahl og Sandsværd" av C. Styhr og H.Z. Flor 1760.

Aviser