Bibliografi:Nesbyen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Nes prestegard i fyrste delen av 1900-talet.
Foto: Narve Skarpmoen.
Skjong i Nes i fyrste delen av 1900-talet.
Foto: Narve Skarpmoen.
Stugu på Toen i Nes.
Foto: Halvor Vreim (1941).
Rødningen i Nes.
Foto: Narve Skarpmoen.
 • Aass, Astrid: Levedyktig landsbygd : Økonomiske tilpasningsformer og rekruttering i utvalgte grender i Hallingdal. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Oslo, 1978.
 • Berg, Thorvald: Liodden : gard og ætt i 279 år : fra 1690 til 1969. Utg. T. Berg. 1969. 68 s.
 • Brøto, Knut (red.): Skogshyttene : Nes i Hallingdal ; og skjemt og alvor fra skogen. Utg. Nes historielag. 2017. 228 s. ISBN 978-82-995916-4-5.
 • Christie, Håkon: Nes stavkirke = The stave church of Nes = The stave church of Nes. Utg. Fabritius. 1979. 111 s. ISBN 8207004878. Merknad: Riksantikvarens skrifter ; 3.
 • Flatland, Petter: Turismens betydning for Nes kommune i Hallingdal. Hovedoppgave, NLH 1967.
 • Gram, Frederick: Rømcke-slekten fra Nesbyen : etterkommerne etter landhandler på Nesbyen Otto Knoph Rømcke og Maren Mathea Tandberg. Utg. F. Gram. 2003. 254 s.
 • Hanserud, Einar: Framveksten av det kommunale sjølvstyre i Nes prestegjeld i Hallingdal. Hovedoppgave i historie, Oslo 1967.
 • Hanssen-Bauer, Jon: Om å ha det godt i byen og på landet : en undersøkelse av livskvalitet i spredtbygd, på tettsted og i by : 1. Utg. Inst.for anvendt sosialvitenskapelig forskning. 1978. 247 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hermundsgård, Petter P.: Slekta vår - : gjennom bygder og dalar, ja, like inn der villmarken suser. Utg. P.P. Hermundsgård. 1983. 107 s. ISBN 8299103509.
 • Høva, Johs.: Nes skytterlag 1861-1962. Utg. Nes skytterlag. 1962. 10 s.
 • Kristendom og kirkehus i Nes prestegjeld : festskrift ved Nes kirkes 100 års jubileum 1962. Utg. 1962. 23 s.
 • Langslet, Ola: Nes herred i Hallingdal : av en fjeldbygds utviklingshistorie væsentlig de 100 sidste aar : historie og topografi. Utg. efter kommunens foranstaltning. 1914. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindahl, Magnus: Vi er hornmusikken, kommer fra Nes : med Nesbyen hornmusikklag gjennom 120 år. Utg. Nesbyen hornmusikklag. 2012. 92 s.
 • Livgård, Ole E.: Livgard-slekta. Utg. O. E. Livgård. 1979. 92 s.
 • Mathismoen, Arne: Tidt eg minnest : gløtt frå liv i fred og krig. Utg. A. Mathismoen. 2005. 288 s. ISBN 8230303894. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nes i bilder og tekst : 1865-1999. Utg. Nes historielag. 2001. 352 s. ISBN 8299591600.
 • Nes kirke - "Hallingdomen" - gjennom 150 år : kristelig arbeid i Nes fra eldre tider til 2012. Utg. Nes menighetsråd. 2012. 224 s. ISBN 978-82-303-2205-5.
 • Norlie, Olaf Morgan: Ness jubelskrift 1911 : Ness norsk luthersk menighed : Meeker County, Minn.. Utg. Augsburg Publishing House. 1911. 154 s.
 • Næss, Siri: Livskvalitet : om å ha det godt i byen og på landet. Utg. Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning. 1979. INAS-rapport. Merknad: Hemsedal, Nes (Buskerud), Drammen og Oslo. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønningen, John: Nesboka. Bygdehistorie for Nes i Hallingdal. Utg. Nes kommune. 1981-92. 660 og 268 s.
 • Skredegård, Marit: Bunader frå Hallingdal : Flå, Nes, Gol, Hemsedal. Utg. Bunadbrosjyrenemnda for Flå, Nes, Gol og Hemsedal og Hallngdal husflid. 1987. 39 s.
 • Sveinsson, Olav W. (red): Langs kongeveg og bygdeveg i Nes : tilbakeblikk i tekst og bilder. Utg. Nes historielag (Buskerud). 2010. 216 s. ISBN 9788299591621. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thoengen, Vigdis: Hallingmål eller bokmål? En talemålsundersøkelse blant skolebarn i Nes i Hallingdal. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo 1994.
 • Østro, Terje: Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal. Utg. Nes kommune. 2002-.
  • B. 1: Bergs- og Lifjerdingen (ført fram til 1970). 2002. 653 s. ISBN 82-990674-4-8. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 2A: Nesfjerdingen A: Opphavsgardene Tolleivsgard, Jorde, Bringo, Devegge, Veggjirudningen, Hagale, Olsgard og Nistugu Arnegard. 2006. 784 s. ISBN 82-990674-7-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 2B: Nesfjerdingen B: Opphavsgardene Uppistugu Arnegard, Grimsgard, Havassgard og Onsgard. 2007. 753 s. ISBN 978-82-990674-8-5. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 4C: Nesfjerdingen : (ført fram til 1970) Opphavsgardene Prestgarden, Haraldset, Høva, Myre, Rud, Garnås og Svenkerud. Utg. 2012. 750 s. ISBN 82-990674-4-8.Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 5: Øygardsfjerdingen : (ført fram til 1970). 2015. 908 s. ISBN 9788269022100. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B. 6: Bingefjerdingen (ført fram til 1970). 2017. 890 s. ISBN 978-82-690221-1-7.Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1926 Fra: E. Nordhagen, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.59, juni 1927
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, fehold, buksedamer, turisme, bondestue, Nærmiljø,
 • År: 1928 Fra: E. Nordhagen, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.62, mars 1928
Stikkord: steinrøyser, jordforbedring, seminar, Værforhold,
 • År: 1928 Fra: Endre O. Nordhagen, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: O. Nilsen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.65, des. 1929
Stikkord: autobiografiske opplysninger
 • År: 1928 Fra: Endre O. Nordhagen, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.65, des. 1928
Stikkord: Kommunikasjon, jernbane, elektrisitet, folketall, Næringsliv, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 1931 Fra: E. Nordhagen (korrespondent?), Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.77, des. 1931
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, arbeidsledighet, vegarbeid, reveavl, Arbeidsliv, Næringsliv,
 • År: 19321112 Fra: E. Nordhagen, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: D.D. Lee (Hallingen), Newfolden, MN, USA Eier: Hallingen, Hallinglaget i Amerika, Fergus Falls, MN, USA Publisert i: Hallingen, 81.hefte, Dec. 1932
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, seter, Familieforhold, Nærmiljø,
 • År: 1934 Fra: Endre Bringo, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.89, des. 1934
Stikkord: Årsvekst og avling, skogsdrift, byggevirksomhet, nydyrkning, Økonomiske kår, elektrisitet, kommunevalg, Politikk, Værforhold, priser,
 • År: 1935 Fra: E. Nordhagen (korrespondent), Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen, Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.91, juni 1935
Stikkord: Værforhold, flyulykke,
 • År: 1935 Fra: Endre Bringo (korrespondent), Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.90, 1935
Stikkord: Værforhold, vegbygging, basar, skatt, Politikk, bolsjevik-styret, Nærmiljø, Økonomiske kår,
 • År: 1936 Fra: E. Nordhagen (korrespondent), Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.95, juni 1936
Stikkord: Værforhold, turisme, arbeidsledighet, Næringsliv, Økonomiske kår,
 • År: 1940 Fra: Margit Hilde (kusine), Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Peter Leinan, Canada Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.114, mars 1941
Stikkord: sommerferie,
 • År: 1940 Fra: E. Nordhagen, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: "Kjære søsterdatter ...", USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.14, mars 1941
Stikkord: Værforhold, rasjonering, krigshandlinger, Årsvekst og avling, Annen verdenskrig, priser, Økonomiske kår,
 • År: 1941 Fra: Eline Rauk, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Ingebregt Sevre, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.114, mars 1941
Stikkord: Annen verdenskrig,
 • År: 1945 Fra: Olav Kaare Sevre, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen (?), USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.132, sept. 1945
Stikkord: krigsoperasjoner, Hverdagsliv, krigshverdag, rasjonering, priser,
 • År: 1945 Fra: Eline Rauk, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen (?), USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.132, sept. 1945
Stikkord: frigjøringen, Hverdagsliv (under krigen),
 • År: 1946 Fra: Ragna Løviken, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Ingebregt Sevre (?), USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr. 134, mars 1946
Stikkord: sykehusopphold, krigsoperasjoner, Hverdagsliv, Annen verdenskrig
 • År: 1946 Fra: Oscar O. Odegaard, Hallingdal, Nes, Buskerud Til: Hallingen (?), USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.140, sept.1947
Stikkord: norgesreise,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Jordebok - odel (783 HALLINGDAL)
Odelsjordeboka for Hallingdal 1624. Utg. Hallingdal historielag. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Årg. 15 (1983). S. 97-118. Red. Botolv Baklien. Merknad: Omfattar Nes prestegjeld (Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommunar).
 • Eigedomsdokument - makeskifte (820 NES)
Makeskifte millom Garnaas i Nes og Skarsgard i Aal. Utg. Sogelagi i Hallingdal og Numedal. I: Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne. Årg. 9, nr 3/4 (1927). S. 55-56. Red. E. Bækkestad. Merknad: Frå 1631. Også trykt i same tidsskrift nr 1/2 (1927) s. 45-46.
 • Skolefundas (821 NES)
Skulefundatsen for Nes fraa 1742. Utg. E. Bækkestad. I: Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne. Årg. 1, nr 2 (1919). S. 63-64. Red. Sogelagi i Hallingdal og Numedal.

Aviser