Bibliografi:Lier kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Kart over Lier prestegjeld i boka Physisk oeconomisk Beskrivelse over Lier Præstegield i Aggershuus Stift i Norge av Jens Essendrop (1761).
Frogner kirke og prestegård i boka Nordiska taflor (1868).
Utsikt over Lier i 1956.
Holsfjorden sett mot Sylling i 1940-åra.
Lier nye jernbanebru i 1916.
To båter på kaia på Øverskogen.
 • Broe, Unni, Solrun Skogstad: "Smukt bebyggede gaarder" : bygningshistorie i Lier. Utg. Lier kommune. 2000. 294 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Elseth, Berit Brenden: Talespråk og normer. En sosiolingvistisk undersøking av talemålet til en del barn og ungdommer i Lier. Hovedoppgave i norsk (?), Oslo 1982.
 • Fladby, Rolf: «Lier». I: Heimen, b. IX, s. 4–9. (I serien: «Bygdeboka tar form»).
 • Hansen, Anton: Vivelstad skole gjennem 125 år : 1807 - 12. mars - 1932 : skoleforhold i Lier 1539-1932. Utg. Fremtiden's trykkeri. 1932. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harsem, Jan: Lierskogen : bygdesamfunn i brytningstider : et informasjonshefte fra Lierskogen grunneierlag. Utg. Laget. 1998. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksen, Eldbjørg A.: Tettstedutvikling i Lier kommune. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Jacobsen, John Willy: I skogen gjennom 100 år : Lier skogeierlags historie 1902-2002. Utg. Skogeierlaget. 2002. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, John Willy: Kjære Lier. Streiftog gjennom kommunens utvikling på 1900-tallet. Utg. Lier historielag. 2007. 200 s. ISBN 978-82-991196-6-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, John Willy: Lier under andre verdenskrig : glimt fra årene 1940-1945. Utg. Lier historielag. 2020. 267 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, John Willy: Sparebanken NOR - 150 år i Lier : glimt fra bank og lokalsamfunn 1844-1994. Utg. Banken. Lier. 1994. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, John Willy: Sånn var det den gangen : glimt fra dagliglivet i Lier fra 1900 til 1960-årene. Utg. Lier øst Rotary klubb. 1999. 238 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, John Willy: Øverst i Lier : streiftog gjennom perioden 1900-1950. Utg. Bondekvinnelaget. Lier. 1989. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knappen, Audun: Motstandskamp og krigsseilas : Drammen, Skoger, Lier : 1939-1945. Utg. Brakar forlag. 1998. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kulturminner i Marka : en oversikt over registrerte kulturminner i Opplands og Buskeruds del av Marka. Utg. Oslo og omland friluftsråd. 1999. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nielssen, Alf Ragnar: Briskeby skole og kompetansesenter as : 50 år : 1956-2006. Utg. Briskeby skole og kompetansesenter. 2006. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reiersgård, Halvard: 100 års innsats for rettferd og utvikling : Lier arbeiderparti 1907-2007. Utg. Lier arbeiderparti. 2012. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røgeberg, Bjarne (red.): Finnemarka II : finnespor, store slekter, ødemarksliv og krigsår. Utg. Drammens og oplands turistforening. 2001. 199 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønniksen, Nils Johan: Fra skifertavle til dataskjerm : trekk av Liers skolehistorie. Utg. Undervisningsetaten i Lier. 1995. 129 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schandy, F.H.: Drammen og Lier brannvesen : 125 år : 7. desember 1864-1989. Utg. F.H. Schandy forlag. 1989. 296 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sellæg, Jo, Jens Petter Nielsen: Drammen - blott til lyst : lystgårdene i og rundt Drammen : 1700-1860. Utg. Jo Sellæg AS. 2014. 416 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjøholt, Peder Karsten: Lier og hagebruket. En kulturgeografisk analyse. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1955.
 • Solnør, Martin: Slekta fra Mørkhaugen i Lier : Christen Pedersen Hårberg, 1754-1823 og Anne Maria Sebjørnsdatter Mørk, 1754-1816 på Mørkhaugen og deres etterslekt : en slektsstudie utført i årene 1997-2000. Utg. [M. Solnør]. 2000. 315 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strand, Tore: Et utsnitt av Lier herreds historie : Lier sparebank 1844-1944. Utg. I kommisjon hos Lyche. 1944. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Einar: «Amtmannsresidensen Frydenlund, Lier», side 355-359 i Norsk havekunst under europeisk himmel. Utg. Scandinavian Academic Press. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thorsby, Svein: Effekten av statlig vannforurensningspolitikk på kommunal innsats i avløpssektoren. En studie av de fire kommunene som grenser til Tyrifjorden: Lier, Modum, Hole og Ringerike. Hovedoppgave i statsvitenskap, Oslo 1981.


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 0428 Fra: Nikkoline Ovenstad (søster), Lier, Buskerud Til: Bror, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, Emigrasjon, drøm, Næringsliv, meieri, brevskriving,
 • År: 19150627 Fra: Gina , Lier, Buskerud Til: Søskenbarn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, gardssalg, boforhold, blomster, skjøte, hagebær, ved, Helse og sykdom, Sosiale kår, begravelse, gardskjøp, gravsted, torvkone, priser, fosterdatter, motorsykkel, musikkinstrument, livsoppfatning,
 • År: 19191018 Fra: Arne Garborg, Lier, Buskerud Til: Mabel Leland, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bokutgivelse, Amerikanske forhold, forlag, forfatter, lønn, priser, oversetter, kontrakt, pengesending, Økonomiske kår,
 • År: 19191215 Fra: Arne Garborg, Lier, Buskerud Til: Mabel Leland, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bokutgivelse, Amerikanske forhold, forord, kontrakt, forfatter, oversetter, forlag, priser, lønn, sjekk, pengesending,

Aviser