Bibliografi:Gol kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bakken, Halvor J.: Løstegård : Gårdsnr. 48 i Gol. Utg. 1961. 43 s.
 • Boka om Gol. Utg. Gol kommune. 1961-
  • B.1. Svello, Hallvard: Fra busetjing til kommunalt sjølvstyre. 1961. 599 s.Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Svarteberg, Kristen i Heimen, b. XII, s. 458–461.
  • B.2. Svello, Hallvard: 100 år i strid og vokster. 1963. 481 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Svarteberg, Kristen i Heimen, b. XIII, s. 142–144.
  • B.3. Østro, Terje: Gards- og ættesoge. Herad. 1986. 863 s.
  • B.4. Østro, Terje: Gards- og ættesoge. Åsgardane, Hesla, Gol sentrum. 1988. 746 s.
  • B.5. Østro, Terje: Gards- og ættesoge. Rotneim, Grogardane, Jegleim. 1989. 604 s.
  • B.6. Østro, Terje: Gards- og ættesoge. Golreppen. 1991. 921 s.
  • B.7, del A-B. Østro, Terje: Gards- og ættesoge. Øygardane og Grønliane. 1993. 491 s., s. 505-1001
  • (B.8). Brenno, Reidun: Boka om Gol. Register b.1-7. 2005. 619 s. ISBN 82-991422-5-3.
 • Gols gamle Stavkirke og Hovestuen paa Bygdø Kongsgaard : 1. Utg. Særtrykk av: Bygdø kongsgaard. Beretning nr 4. 1885. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haavelmo, Halvor: Bondeætt i Gol : Haavelmoen, Eikro. Strømmen 1961. 144 s.
 • Narum, Guro Hoftun: Livet i en fjellbygd omkring århundreskiftet. Utg. Aschehoug. 1965. 135 s.
 • Rimeslåtten, O.: Gol sparebank : med drag av den økonomiske framvoksteren i bygda 1871–1945. Oslo. 1949. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Reinton, Torgny i Heimen, b. VIII, s. 223–224.
 • Skredegård, Marit: Bunader frå Hallingdal : Flå, Nes, Gol, Hemsedal. Utg. Bunadbrosjyrenemnda for Flå, Nes, Gol og Hemsedal og Hallngdal husflid. 1987. 39 s.
 • Thoner, Just: Kreftsygdommene i Gol og Hemsedal i årene 1902-21 : på grunnlag av 120 kreftforskningsskjemaer. Utg. Det medicinske selskab i Kristiania. 1924. 155 s. Merknad: Tilleggshefte til Norsk magazin for lægevidenskaben, desember 1924. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ulsaker, Halgrim: Gol kyrkje, Hemsedal kyrkje, 1882-1982 : festskrift. Utg. Gol sokneråd, Hemsedal sokneråd. 1982. ISBN 8299086302. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ulshagen, Håkon: Skogen i Gol. Utg. 1962. 35 s.

Hovedoppgaver 1907-

 • Lien, Eirik: Det lokale sjølvstyre i Gol, 1837-70. Oslo 1946 Fag: Historie
 • Navrud, Ståle: Økonomisk verdsetting av fritidsfisket etter ørret (Salmo trutta L.) i Hallingdalselva i Gol kommune. NLH 1984 Fag: Skogøkonomi

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1893 Fra: Halgrim + Kristi E. Aamundsen + Wasfaret, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: "Kjære Svigersønn og Datter Kari", USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.225, des. 1968
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, tømmerkjøring, difteri, Helse og sykdom, Arbeidsliv,
 • År: 1921 Fra: "Sterk-Ottar" (korrespondent?), Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Skandinaven, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr. 36, sept. 1921
Stikkord: ungdomsstevne, legat, byfolk, gamlehjem, kraftutbygging, kinematograf, solformørkelse, Årsvekst og avling, hjemmebrenning, Nærmiljø,
 • År: 1924 Fra: E. Bækkestad (korrespondent), Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Hallingen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr. 49, des. 1924
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, vegarbeid, valgkamp, Politikk,
 • År: 19270730 Fra: Haavel S. Haugen (slektning), Gol, Buskerud Til: John E. Haugen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: foto, bokgave, amerikabrev, skriveferdighet, Arbeidsliv, Familieforhold, Værforhold, klesdrakt, Amerikanske forhold, tjenestejente, onnearbeid, seterdrift, bygdelag, gardskjøp, Alderdom, husbygging, amerikareise, slektshistorie,
 • År: 1932 Fra: Olav Thorshaug, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Ellen Ellenson, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.79, juni 1932
Stikkord: Kultur, folkedans, Værforhold,
 • År: 19351010 Fra: Anna Stub, Gol, Buskerud? Til: Haugen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, bok, Kultur, bokhandler,::År: 1946 Fra: Per og Liv Hagen, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Berget og Gurie Lee, Minnesota, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.135, juni 1946
Stikkord: Hverdagsliv (under krigen), frigjøringen,
 • År: 1966 Fra: Guro Hoftun Narum, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Peder H. Nelson (red. Hallingen), USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.217, des. 1966
Stikkord: legat, grunnlovsfest, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 1966 Fra: Olav Bakke, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Hallinglaget, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.216, sept. 1966
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, Kultur, skole, turisme,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Jordebok - odel (783 HALLINGDAL)
Odelsjordeboka for Hallingdal 1624. Utg. Hallingdal historielag. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Årg. 15 (1983). S. 97-118. Red. Botolv Baklien. Merknad: Omfattar Nes prestegjeld (Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommunar).
 • Dagbok (798 GOL)
Dagboksnotatar frå krigsdagane våren 1940 i Gol. Utg. Hallingdal historielag. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Årg. 22 (1990). S. 46-48. Merknad: Skrive av Halvor Ulsaker.
 • Eigedomsdokument (799 GOL)
Torstein Belgis arvinger - et tillegg. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 4 (1990). S. 297-299. Red. Fredrik Dyhren. Merknad: Truleg frå 1650-åra.
 • Søknad (800 GOL)
Litt um den store ætti frå Frøysåk i Gol. I: Tidsskrift for Valdres historielag. B.8 (1958-62). S. 263-266. Red. Torstein Rudi. Merknad: Brev til amtmannen frå Guri Eivindsdotter 1710. Også trykt i "Dølaminne: årbok for Hallingdal" 1984 s. 38.

Aviser