Bibliografi:Østfold fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Amundsen, Arne Bugge: Folketradisjon i Østfold 1867. Sarpsborg 1983. 47 s.
 • Bolkesjø, Torjus og Bjørn Guvåg: Østfold byoffensiv : evaluering av et utradisjonelt omstillingsprogram. Utg. Telemarksforsking ; Møreforsking. 2002. 200 s. ISBN 8274012178;ISBN 8278300488. Digital versjonNettbiblioteket
 • Borud, Tove, Johnsen, Elisabeth: Priser og prisutvikling på landbrukseiendommer på fritt salg. En undersøkelse i Sør-Trøndelag og Østfold i perioden 1976-85. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: [Merknad: Østfold: se også Sør-Trøndelag]
 • Brunvoll, Nina Mork: Voksenkorarbeid. En presentasjon av voksenkorarbeidet i Akershus og Østfold, sett i lys av en spørreundersøkelse gjennomført våren 1991. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: [Merknad: Østfold: se også Akershus]
 • Christie, Johan: Mobilitet i en byregions randsone. Byutvikling i indre Østfold. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune:
 • Christie, Sigrid og Håkon: Norges kirker. Østfold, b. I–II. Utg. Forlaget Land og kirke. Oslo. 1959. 262 + 361 s.
  • Melding: Hoffmann, Marta i Heimen, b. XII, s. 525–528.
 • Dahl, Rudolf: Veileder. Austfold Fylke av D.N.T. nr. 6; 2.kv. 1932, 1932
 • Dahl, Rudolf: Veileder. Austfold Fylke av D.N.T. nr. 9; 1.kv. 1933, Glommens trykkeri, Sarpsborg 1933
 • D.N.T. Austfold Fylke: Austfold fylkes 43. årsmøte: 3. og 4. januar 1931 i Fredrikstad, Dagbl. Glommens trykkeri, Sarpsborg 1931
 • Dyrhaug, Marit Åshill og Myhren, Bengt: Del I: Gårdbrukere og ugraskampen. En undersøkelse om hvordan ugrasbekjempelsen ble drevet av gårdbrukere i Akershus og Østfold, og hvilke kilder de benyttet til informasjon i ugraskampen. Del II: Rådgiving i ugrasbekjempelse. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse. Hovedoppgave. NLH 1983 Fag: NLH
 • Dæhlen, Per A.: Jordbrukets strukturrasjonalisering i Østfold. Jordverdi til jordbruksformål. Hovedoppgave. NLH 1970 Fag: NLH
 • Eftedal, Odd: Tremasseindustrien i Østfold fra 1867 til den annen verdenskrig. Hovedoppgave. Oslo 1956 Fag: Historie
 • Eliassen, Sven G.: Pest og plage. Sykdom og helsebok, særlig i det gamle Østfold. 2006. 64 s.
 • Engelstad, Eivind S.: Storgårder i Østfold. Utg. Aschehoug. 1959. 150 s. 48 pl. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Skard, Torfinn i Heimen, b. XI, s. 603–604.
  • Melding: Kjærheim, Steinar i Heimen, b. XII, s. 479–480.
 • Enghaug, Pål: Ny teaterpolitikk i Østfold. En beskrivelse av teatermiljøet i Østfold, med modell for videre utvikling. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1987. Fag: Teatervitenskap. Kommune:
 • Eriksen, Birger: Østfold Fylkesforening av Norges Kooperative Kvinneforbund 25 år 1936 - 15. september - 1961, Fredrikstad 1961.
 • Forseth, Lars: Vikingtid i Østfold og Vestfold. En kildekritisk granskning av regionale forskjeller i gravfunnene. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling). Kommune: [Merknad: Vestfold: Se også Østfold]
 • Fossen, Asbjørn: De gamle bygder : Indre Akershus i ord og bilder. Utg, Memoria bok og forlag. 2004. 275 s. ISBN 8299639034. Merknad: Undertittel på omslaget: 1900-1965 : Aurskog, S. Høland, N. Håland, Setskog, Rømskog, Enebakkneset, Gansdalen, Sørum, Blaker, Fet. Digital versjonNettbiblioteket
 • Garsegg, Åge Johannes: Oppkomsten og utviklingen av industrien i 3 agglomerasjoner ved Østfoldbanens østre linje. En økonomisk-geografisk undersøkelse. Hovedoppgave. Oslo 1952 Fag: Geografi
 • Glosli, P.A. og Andr. Nødtveidt: Fylkesmøde (det 15de) for Smaalenenes fylke af D. N. T. holdt i Rakkestad den 2den og 3die januar 1903, Haldens Trykkeri, Fredrikshald 1903.
 • Gundersen, Niels Henning: Samordning og planlegging rundt fylkesplan for Østfold 1984-87. En statsteoretisk og planteoretisk tilnærming til forutsetninger og muligheter for fylkesplanlegging. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune:
 • Hersleth, Egil: Jordbrukets strukturrasjonalisering i Østfold. Hovedoppgave. NLH 1970 Fag: NLH
 • Holm, Jon-Harald: Milorg og S.O.E. i D 11 1940-45. (Akershus, Østfold.) Hovedoppgave. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Holm, Terje: Hær og samfunn. En studie i de konsekvenser hærens organisasjon, rekruttering og finansiering hadde på slutten av 1700-tallet, med særlig vekt på forholdene i Østfold. Hovedoppgave. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Holme og Sollid: Personer i Østfold. (Registrering av opplysinger i tre personalhistoriske tidsskrifter). Hovedoppgave. Oslo?? 1979 Fag: SBH
 • Husaas, Ellen Merete: Næringsetablering i motorveglandskap. En trussel mot de visuelle landskapskvaliteter. Med E6 gjennom Østfold som eksempelområde. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune:
 • Hvinden-Haug, Ole Fredrik: Østfoldske setegårder. Bygningshistorisk utredning. Hovedoppgave. NTH 1980 Fag: Kunsthistorie
 • Iversen, Johs.: Havneganger og fæ i Østfold i gammel tid. Utg. E. Sems forlag. 1927. 117 s.
 • Kirkeby, Birger: Prestegarder og andre garder i Østfold ca. 1300-1700. Utg. B. Kirkeby (Kolofon). 2005-2007.
  • B.1: Prestegjeldene Trøgstad, Askim, Spydeberg og Skiptvet. 2005. 330 s.
  • B.2: Prestegjeldene Rakkestad, Eidsberg og Rødenes. 2006. 404 s.
  • B.3: Prestegjeldene Aremark, Idd og Berg. 2006. 365 s.
  • B.4: Prestegjeldene Skjeberg, Hvaler, Borge og Torsnes. 2007. 305 s.
 • Kisuule, Annkristin Engh: De regionale forskjellene i gravmaterialet fra Østfold og Vestfold i vikingtiden. Et uttrykk for tidlig kristen påvirkning samt maktpolitiske forhold i Viken. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Nordisk vikingtid- og middelalderkultur (masterg.). Kommune: [Merknad: Vestfold: se også Østfold]
 • Koren, Per: Lokalsamfunnsmiljø og religion. Kirken i Borg bispedømme i romlig perspektiv. Hovedoppgave. Oslo 1977 Fag: Geografi
 • Korslund, Frode: Eldre jernalder i vestre Østfold. En studie av to bygdebøker: Rygge 1957 og Onsøy 1994. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Arkeologi. Kommune: Rygge
 • Kristoffersen, Ragna W.: Lesevaner hos elever i den videregående skolen. En leserundersøkelse blant 155 elever på allmennfaglig studieretning ved to skoler i Østfold. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Nordisk språk. Kommune:
 • Lindblom, Inge: Former for økologisk tilpasning i mesolitikum, Østfold. Hovedoppgave. Oslo 1978 Fag: Arkeologi
 • Linn, Kurt Ole: Forsvarsverk langs Glomma : en lokalhistorisk veiviser gjennom Østfold. Utg. Askim kommune. 1998. 98 s.
 • Lystad, Ingrid Lydersen: Administrasjon og finansiering av nye kirkebygg i perioden 1660-1690. Kirkene i Østfold og Akershus fylker. Hovedoppgave. Trondheim 1974 Fag: Historie
 • Løken, Trond: Gravminner i Østfold og Vestfold. Et forsøk på en typologisk kronologisk analyse og en religionshistorisk tolkning. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Arkeologi
 • Løkke, Øyvind: Råtomtpriser i Østfold. Beskrivelse og analyse av prisutviklingen ved kommunale erverv til utbyggingsformål i 10 kommuner i Østfold fylke 1970-80. Hovedoppgave. NLH 1982 Fag: Jordskifte
 • Mariussen, M. (red): Rundskriv nr. 1 1944: Austfold fylke av D.N.T., Arne Storm Johansens trykkeri, Selbak 1944
 • Nordby, Peder: Fra adel til odel : jordegodset fordeling i Tune og Åbygge skiprede i det 17. århundre. Utg. Østfold historielag. 1957. 125 s.
  • Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. XI, s. 287–288.
 • Nordby, Peder: Jordegodsets fordeling i Tune og Åbygge skiprede i det 17. århundre. Hovedoppgave. Oslo 1937 Fag: Historie
 • Nordvik, Nils: Barokkhager i Østfold. Belysning av anleggene på Rød og Hafslund med omtale av de eldste anleggene på Jeløya i Moss. Hovedoppgave. NLH 1957 Fag: NLH
 • Nygaard, Truls: Bilder fra gamle Østfoldalbum. Utg. Landbruksforlaget. 1984. 168 s.
  • Melding: Jensen, Inger i Heimen, b. XXII, s. 221.
 • Nygaard, Truls: Østfold i gamle dager. Utg. Valdisholm. 2012?. 168 s. ISBN 9788274120785. Merknad: Bilder fra gamle Østfoldalbum.
 • Meldingsblad. Utg. Østfold historielag. 1976-. ISSN 0806-402x
 • Næsgaard, Olaf: "Goodtemplarordenen i Smaalenene i 33 aar". Fredrikstad U.Å.
 • Næss, Jo: Idrett og lokalpresse. En innholdsanalyse av fire aviser i Østfold. Hovedoppgave. Norges idrettshøgskole 1984. Fag: . Kommune:
 • Over grenser : Østfold og Viken i yngre jernalder og middelalder. Red. Jón Viðar Sigurðsson og Per G. Norseng. Utg. Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder ; Unipub. 2003. 177 s. ISBN 8292359052. Digital versjonNettbiblioteket
 • Parmer, Vidar: Fløting i de sørlige grensetrakter. Utg. Haldenvassdragets fløtningsforening. 1959. 286 s.
  • Melding: Daldorff, Tron i Heimen, b. XII, s. 45–48.
 • Rødevand, Øivind: Østfold. En geografisk analyse av fylket med henblikk på ferie- og turistspørsmål. Hovedoppgave. Oslo 1949 Fag: Geografi
 • Rognerød, Dag-Ivar: Kongeveien fra Moss til Kungälv : en kulturhistorisk reiseguide til kulturminner og severdigheter i 16 kommuner. Utg. Østfold fylkeskommune og Munkedals kommun. 2007. 223 s. ISBN 9788230308950.
 • Sagn fra Østfold. Ved K. Weel Engebretsen og Erling Johansen. Utg. Norsk Folkeminnelag. 1947. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. VII, s. 383–384.
 • Skancke, Torstein: Ervervsareal i Østfoldbyene. Hovedoppgave. Oslo 1981 Fag: Geografi
 • Sørensen, Morten: Spredt bebyggelse i Østfold. Hovedoppgave. Oslo 1983 Fag: Geografi.
 • Sørlie, Karl, Johs. Hovden og Kr. Røed: Austfold fylke av D.N.T. gjennem 50 år:1888-1938, Frank Vardings trykkeri, Sarpsborg 1938
 • Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. Utg. Østfold historielag. 1947-64
 • Tobiassen, Anna Helene: «Husmannsbosetning og bruksnedleggelse». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 24. 1981. S. 97–137.
 • Veilederkomiteen: Veileder. Austfold Fylke av D.N.T. nr. 54; april-juni 1946, Arne Storm Johansen trykkeri, 1946
 • Vittersø, Gunnar: Et landbruk i utvikling. Om rammebetingelser for økologisk landbruk i Østfold og Akershus/Oslo. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: [Merknad: Akershus: se også Østfold, Oslo: se også Østfold]
 • WiwaR. Utg. Østfold historielag. 1972-. ISSN 0333-3566.
  • Rogstad, Henry: Register 1972-1996. 1997.
 • Vogt, David: Dekonstruksjon - rekonstruksjon: helleristninger og landskap i Østfold. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Weidling, Tor: Adelig godsøkonomi og sagbruksinteresser i Østfold på 1600-tallet. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Historie. Kommune:
 • Wikberg, Vidar: Sosial struktur og politisk aktivitet. En økologisk analyse av stortingsvalgene fra 1906 til 1957 i Østfold fylke. Hovedoppgave. Oslo 1962 Fag: Statsvitenskap
 • Østfold historielags skrifter. Utg. Østfold historielag. 1936-
 • Østfold i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1937. 80 s. (Jonsok 1937).
 • Østfold og Vestfold i manns minne : daglegliv ved hundreårsskiftet. Red. Anne-Berit Ø. Borchgrevink. Utg. Samlaget. 1975. 185 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østfoldarv. Årbok for museer og historielag i Østfold. Utg. Fylkeskonservatoren. 1948/50-. ISSN 0471-1130.
 • Østfolds historie / [billedredaksjon: Kari Grindland ; tegner: Hermod Karlsen]. - [Sarpsborg] : Østfold fylkeskommune, 2003-2005. - 4 b. Bokkomité: Finn-Einar Eliassen ... et al.
  • B. 1 : Øst for Folden / av Ellen Anne Pedersen, Frans-Arne Stylegar, Per G. Norseng. - 2003. - 550 s. ISBN 82-91932-13-1
  • B. 2 : I Borgarsysle / av Per G. Norseng, Sven G. Eliassen. - 2005. - 503 s. ISBN 82-91932-15-8
  • B. 3 : Små len - ett amt / av Sven G. Eliassen. - 2004. - 436 s. ISBN 82-91932-16-6
  • B. 4 : Fylke i grenseland / av Åsmund Svendsen. - 2004. - 514 s. ISBN 82-91932-17-4
 • Østmo, Einar: Enkle skafthulløkser fra Østfold - forsøk på typologisk og kronologisk analyse. Hovedoppgave. Oslo 1975 Fag: Arkeologi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (73 ØSTFOLD)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Smaalenene amt/Østfold fylke. 1838.
 • Eigedomsdokument - skøyte (74 ØSTFOLD)
Oberstløytnant Christian Nilsen Holberg som jordeier i Østfold. To skjøter fra 1669. Claus von Unger - Christian Nielsen Holberg - Peder Olsen Nordmand. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 22-28. Red. Martha Østensvig.
 • Husmannsmanntal (75 ØSTFOLD)
Husmannsplasser i de indre Østfoldbygdene 1749. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 200-224. Red. K. Frøyset. Merknad: Omfattar Rakkestad og Heggen/Frølands fogderi.
 • Lagtingsprotokoll (76 ØSTFOLD)
Fredrikstad lagtingsprotokoll nr I-VIII. 1607-1615. Utg. Kjeldeskriftfondet/Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 1989. 290 s. Red. Odd Sandaaker.
 • Manntal 1710 (77 ØSTFOLD)
Svensker bosatt i Østfold 1710. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 257-277. Red. K. Frøyset. Merknad: Også trykt i "Runar" årg. 5, nr 1-2 (1985) s. 180-200.
 • Militærrulle (78 ØSTFOLD)
Norske soldater overgav seg til fienden i august 1814. Utg. Østfold historielag. I: Wiwar. Nr 2 (1991). S. 9-13. Merknad: "Fortegnelse Over det 2den Skarpskytter Bataillon 4st Division til Fjenden overløbne Mandskab".
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (79 ØSTFOLD)
Skattemanntall 1762 for Borge, Glemmen, Hvaler, Tune og Varteig. Utg. Fredrikstad bibliotek/Østfold fylkesbibliotek. 1988. 129 s. Red. Guri Isaksen. Merknad: Eigne register etter førenamn.
 • Topografi (80 ØSTFOLD)
Beskrivelse over Det Smaalehnsche Amt. Skrifter. Østfold historielag. Nr 8 (1985). 85 s. Merknad: Skrive av Baltzer Sechmann Fleischer.
 • Visitasmelding (81 ØSTFOLD)
Kirkelige forhold i Østfold 1619-35. Fra biskop Nils Glostrups visitaser. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 207-222. Merknad: Dei delane av manuskriptet som er på skrivne på latin er omsett til norsk.

Aviser

Eksterne ressurser