Bibliografi:Østfold fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Borregård ved Sarpsborg.
Evje herregård i Rygge, Moss kommune. Fotografi fra boka Norske Storgaarder av Wladimir Moe (1920).
Parti fra parken i Halden i 1922.
Os kirke i Rakkestad. Fotografi fra boka Rakkestad herred 1814-1914 av Torleiv H. Toftdahl (1914).
Vamma kraftstasjon i Askim, Indre Østfold kommune en gang før 1920.
Bauta over Engebret Soot ved Ørje sluser rett før 1950.
Svinesundbrua i 1940-åra.
Garden Tveter i Skiptvet i 1937.
Parti fra Råde i 1920-åra.
Konvensjonsgården i Moss i 1930-åra.
Haldenkanalen ved Skotsberg i Aremark kommune i 1919.
Fredriksten festning i Halden. Tegning av Peter Frederik Wergmann, publisert i boka Norge, fremstillet i lithographerede Billeder efter Naturen (1836-1837).
Badeliv på Storesand i Hvaler i 1930-åra.
Foto: H. Eilertsen/Nasjonalbiblioteket.
Fra Cicignon i Fredrikstad i 1920-åra.

Allment

 • Carlsen, Terje og Erling Johansen: Strandhugg i Østfold med Erling Johansen : streiftog gjennom 10.000 år. Utg. Valdisholm forl. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Trygve: Skogfinner og finnskoger : vandringene vestover på 1500- og 1600-tallet - fra Finland til de svenske og norske finnskogene - og videre vestover til store deler av Østlandet, Oslomarka og Finnemarka. Utg. T. Christensen. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frislid, Ragnar: Glomma : natur og mennesker i elvelandet : fra bergstaden Røros til festningsbyen Fredrikstad. Utg. Cappelen. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norge i 1743 : innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli : 1 : Akershus stift og amt : Østfold, Akershus . Red. Kristin M. Røgeberg. Utg. Solum. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østfolds historie. Bokkomité: Finn-Einar Eliassen et al. Billedredaksjon: Kari Grindland; tegner: Hermod Karlsen. Fire bind, Sarpsborg, Østfold fylkeskommune, 2003-2005.

Arkeologi og forhistorisk tid

 • E6-prosjektet Østfold. Red. Gro Anita Bårdseth. Utg. Varia/Kulturhistorisk museum. -2008.
  • Bind 1:
  • Bind 2: Hus, gard og graver langs E6 i Sarpsborg kommune. Utg. 2007. 244 s. Serie: Varia/Kulturhistorisk museum nr 67.
  • Bind 3: Hus og gard langs E6 i Fredrikstad og Sarpsborg kommunar. Utg. 2007. Digital versjonNettbiblioteket. Serie: Varia/Kulturhistorisk museum nr 67.
  • Bind 4:
  • Bind 5: Evaluering - resultat. Utg. 2008. 220 s. ISBN 9788280840387. Serie: Varia/Kulturhistorisk museum nr 69.
 • Glørstad, Håkon: The structure and history of the Late Mesolithic societies in the Oslo Fjord area 6300-3800 BC. Utg. Bricoleur Press. 2010. ISBN 9789185411191.
 • Hoxtvedt, Vidar Fryksten: Kontinuitet eller brudd? : jordbruksbosetningen i Østfold og Vestfold fra senneolitikum til merovingertid. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2013.
 • Istidsinnvandrere : en fascinerende dyregruppe i Østfolds store og dype innsjøer. Ingvar Spikkeland ofl. Utg. Østfoldmuseene. 2012. 18 s. ISBN 9788299775151. Merknad. Serie: Østfoldmuseenes skriftserie nr. 6.
 • Korslund, Frode: Eldre jernalder i vestre Østfold. En studie av to bygdebøker: Rygge 1957 og Onsøy 1994. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo 1995.
 • Lindblom, Inge: Former for økologisk tilpasning i mesolitikum, Østfold. Hovedoppgave i arkeologi, Oslo 1978.
 • Løken, Trond: Gravminner i Østfold og Vestfold. Et forsøk på en typologisk kronologisk analyse og en religionshistorisk tolkning. Hovedoppgave i arkeologi, Oslo 1974.
 • Töpfer, Ulrike: Beinkammer i jernaldergraver : hverdagslig gjenstand eller kroppsrelatert symbol? en komparativ analyse av gravfelt i Østfold fylke. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2010.
 • Vibe-Müller, Karl: Gravfeltene på Ula, Glemmen, Østfold : keltisk jernalder, romertid og folkevandringstid. Utg. Universitetets oldsaksamling. Oslo. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vogt, David: Dekonstruksjon - rekonstruksjon: helleristninger og landskap i Østfold. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø 1998.
 • Vogt, David: Helleristninger i Østfold og Bohuslän : en analyse av det økonomiske og politiske landskap. Utg. Unipub. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østmo, Einar: Enkle skafthulløkser fra Østfold - forsøk på typologisk og kronologisk analyse. Hovedoppgave i arkeologi, Oslo 1975.

Vikingtid og middelalder

 • Forseth, Lars: Vikingtid i Østfold og Vestfold. En kildekritisk granskning av regionale forskjeller i gravfunnene. Magistergradsavhandling i arkeologi, Universitetet i Oslo 1993.
 • Kisuule, Annkristin Engh: De regionale forskjellene i gravmaterialet fra Østfold og Vestfold i vikingtiden. Et uttrykk for tidlig kristen påvirkning samt maktpolitiske forhold i Viken. Hovedoppgave i nordisk vikingtid- og middelalderkultur, Universitetet i Oslo 2000.
 • Nyborg, Lillian O.: Kirkeby og Presterud : kirkeindikerende stedsnavn og muntlig tradisjon som kilde til middelalderens kirkelandskap i Østfold. Masteroppgave i vikingtid og nordisk middelalder, Universitetet i Oslo, 2004.
 • Over grenser : Østfold og Viken i yngre jernalder og middelalder. Red. Jón Viðar Sigurðsson og Per G. Norseng. Utg. Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder ; Unipub. 2003. 177 s. ISBN 8292359052. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ødegaard, Marie: Tingsted og territorium : organisering av rettslandskapet i Viken i jernalder og middelalder. Utg. Universitetet i Bergen. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirkehistorie

 • Christie, Sigrid og Håkon: Norges kirker. Østfold, b. I–II. Utg. Forlaget Land og kirke. Oslo. 1959. 262 + 361 s.
  • Melding: Hoffmann, Marta i Heimen, b. XII, s. 525–528.

Klavestad, Lars Ole: Kirken i landskapet : langs pilegrimsledene gjennom Østfold, Follo og Romerike. Utg. Gyldenstierne forlag. 2019. 590 s. ISBN 9788292159354

 • Koren, Per: Lokalsamfunnsmiljø og religion. Kirken i Borg bispedømme i romlig perspektiv. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1977.
 • Lystad, Ingrid Lydersen: Administrasjon og finansiering av nye kirkebygg i perioden 1660-1690. Kirkene i Østfold og Akershus fylker. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1974.

Storgårder og jordegods

 • Engelstad, Eivind S.: Storgårder i Østfold. Utg. Aschehoug. 1959. 150 s. 48 pl. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Skard, Torfinn i Heimen, b. XI, s. 603–604.
  • Melding: Kjærheim, Steinar i Heimen, b. XII, s. 479–480.
 • Hvinden-Haug, Ole Fredrik: Østfoldske setegårder. Bygningshistorisk utredning. Hovedoppgave i kunsthistorie, NTH 1980.
 • Kirkeby, Birger: Prestegarder og andre garder i Østfold ca. 1300-1700. Utg. B. Kirkeby (Kolofon). 2005-2007.
  • Bind 1: Prestegjeldene Trøgstad, Askim, Spydeberg og Skiptvet. 2005. 330 s.
  • Bind 2: Prestegjeldene Rakkestad, Eidsberg og Rødenes. 2006. 404 s.
  • Bind 3: Prestegjeldene Aremark, Idd og Berg. 2006. 365 s.
  • Bind 4: Prestegjeldene Skjeberg, Hvaler, Borge og Torsnes. 2007. 305 s.
 • Nordby, Peder: Fra adel til odel : jordegodset fordeling i Tune og Åbygge skiprede i det 17. århundre. Utg. Østfold historielag. 1957. 125 s.
  • Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. XI, s. 287–288.
 • Nordby, Peder: Jordegodsets fordeling i Tune og Åbygge skiprede i det 17. århundre. Hovedoppgave i historie, Oslo 1937.
 • Nordvik, Nils: Barokkhager i Østfold. Belysning av anleggene på Rød og Hafslund med omtale av de eldste anleggene på Jeløya i Moss. Hovedoppgave ved NLH 1957.
 • Weidling, Tor: Adelig godsøkonomi og sagbruksinteresser i Østfold på 1600-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1988.

Landbruk

 • Borud, Tove, Johnsen, Elisabeth: Priser og prisutvikling på landbrukseiendommer på fritt salg. En undersøkelse i Sør-Trøndelag og Østfold i perioden 1976-85. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1986.
 • Bunger, Anne: Jordbruks- og matindustrifylket Østfold : variert produksjon og høy foredling. Utg. AgriAnalyse. Oslo. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christie, Johan: Mobilitet i en byregions randsone. Byutvikling i indre Østfold. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1985.
 • Dyrhaug, Marit Åshill og Myhren, Bengt: Del I: Gårdbrukere og ugraskampen. En undersøkelse om hvordan ugrasbekjempelsen ble drevet av gårdbrukere i Akershus og Østfold, og hvilke kilder de benyttet til informasjon i ugraskampen. Del II: Rådgiving i ugrasbekjempelse. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse. Hovedoppgave ved NLH 1983.
 • Dæhlen, Per A.: Jordbrukets strukturrasjonalisering i Østfold. Jordverdi til jordbruksformål. Hovedoppgave ved NLH 1970.
 • Hersleth, Egil: Jordbrukets strukturrasjonalisering i Østfold. Hovedoppgave ved NLH 1970.
 • Holien, Svein Olav: Storfeholdet i Østfold, Vestfold og Akershus. Utg. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Oslo. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Johs.: Havneganger og fæ i Østfold i gammel tid. Utg. E. Sems forlag. 1927. 117 s.
 • Tobiassen, Anna Helene: «Husmannsbosetning og bruksnedleggelse». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 24. 1981. S. 97–137.
 • Verdifulle kulturlandskap i Østfold. Jan Ingar Iversen Båtvik ofl. Utg. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vittersø, Gunnar: Et landbruk i utvikling. Om rammebetingelser for økologisk landbruk i Østfold og Akershus/Oslo. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1993.

Andre næringer

 • Bakken, Erling: På veien i 40 år : A/S Østfold Bilruter 1961-2001. Utg. 2001. 127 s.
 • Eftedal, Odd: Tremasseindustrien i Østfold fra 1867 til den annen verdenskrig. Hovedoppgave i historie, Oslo 1956.
 • Fredriksen, Tommy: Østfold Energi 1988-2019 : bygger fundament for en grønn framtid. Utg. 2Østfold Energi. 2019. 360 s. ISBN 9788299501637.
 • Garsegg, Åge Johannes: Oppkomsten og utviklingen av industrien i 3 agglomerasjoner ved Østfoldbanens østre linje. En økonomisk-geografisk undersøkelse. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1952.
 • Husaas, Ellen Merete: Næringsetablering i motorveglandskap. En trussel mot de visuelle landskapskvaliteter. Med E6 gjennom Østfold som eksempelområde. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Moen, Eli: Gründertid i Østfold : framveksten av en industriregion 1860-1920 . Utg. Borgarsyssel museum. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Atle: Fossekraft og lange linjer : Hafslund ASA 1898-1998 : en fortelling om kraft, mennesker og kapital gjennom hundre år. Utg. Gyldendal. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Parmer, Vidar: Fløting i de sørlige grensetrakter. Utg. Haldenvassdragets fløtningsforening. 1959. 286 s.
  • Melding: Daldorff, Tron i Heimen, b. XII, s. 45–48.
 • Rognes, Grete Nygren: Arbeiderkvinnene i Østfold. Utg. Mitt-forl. 2013. 84 s. ISBN 9788292778654.
 • Tangen, Eigill: Skolts historie gjennom 50 år : brødrene Svein, Arne og Knut Egil Skolt ser tilbake på næringsvirksomhet gjennom 50 år. Utg. Skolt. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østfold bil A.S. 50 år : 1931-1981 : kort historikk. Utg. Østfold Bil AS. 1981. 11 s.
 • A/S Østfold Byggekompani : 75 år : 1918 - 1993. Utg. Østfold Byggekompani. 1993. 8 s.

Folkekultur og folketro

 • Amundsen, Arne Bugge: Folketradisjon i Østfold 1867. Sarpsborg 1983. 47 s.
 • Eliassen, Sven G. (Sven Gøran): Det eneste sikre : dødens kulturhistoriske landskaper. Utg. S.G. Eliassen. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eliassen, Sven G.: Pest og plage. Sykdom og helsebok, særlig i det gamle Østfold. 2006. 64 s.
 • Nustad, Øyvind Brodtkorb: Østfold-historier : anekdoter og grusomme historier fra Østfold gjennom 300 år. Utg. NP fprlag. 2020. 95 s. ISBN 9788269125368.
 • Ryan, Leif J.: Folkemusikk og tradisjonsmusikk i Østfold, nordre Bohuslän og grensetraktene : et historisk tilbakeblikk. Utg. Licentia forl. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sagn fra Østfold. Ved K. Weel Engebretsen og Erling Johansen. Utg. Norsk Folkeminnelag. 1947. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. VII, s. 383–384.
 • Vestli, Leif: Da bygda var full av skrømt : lokale fortellinger om spøkeri, trolldom, nisser, tradisjon og håndverk. Utg. Gyldenstierne. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østfold og Vestfold i manns minne : daglegliv ved hundreårsskiftet. Red. Anne-Berit Ø. Borchgrevink. Utg. Samlaget. 1975. 185 s. Digital versjonNettbiblioteket

Språk

Lag og foreninger

 • Austfold fylkes 43. årsmøte: 3. og 4. januar 1931 i Fredrikstad. Utg D.N.T. Austfold fylke. Glommens trykkeri, Sarpsborg 1931.
 • Bjørlo, Terje: Østfold bonde- og småbrukarlag gjennom 100 år : og utviklingstrekk fra jordbrukets opprinnelse. Utg. Østfold bonde- og småbrukarlag. 2018. 205 s. ISBN 978-82-303-3962-6.
 • Brunvoll, Nina Mork: Voksenkorarbeid. En presentasjon av voksenkorarbeidet i Akershus og Østfold, sett i lys av en spørreundersøkelse gjennomført våren 1991. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1991.
 • Dahl, Rudolf: Veileder. Austfold Fylke av D.N.T. nr. 6; 2.kv. 1932, 1932.
 • Dahl, Rudolf: Veileder. Austfold Fylke av D.N.T. nr. 9; 1.kv. 1933, Glommens trykkeri, Sarpsborg 1933.
 • Enstad, Nils-Petter: Frelseskrig i Østfold : litt om historien, menighetene og de andre tiltakene Frelsesarmeen har hatt i fylket. Utg. Frelsesarmeens historiske selskap. 2017. 64 s. ISBN 978-82-91919-36-2.
 • Eriksen, Birger: Østfold Fylkesforening av Norges Kooperative Kvinneforbund 25 år 1936 - 15. september - 1961, Fredrikstad 1961.
 • Glosli, P.A. og Andr. Nødtveidt: Fylkesmøde (det 15de) for Smaalenenes fylke af D. N. T. holdt i Rakkestad den 2den og 3die januar 1903, Haldens Trykkeri, Fredrikshald 1903.
 • Granquist, Tor: Leir nr. 7, Østfold, I.O.O.F. : 25 års beretning, 1960 - 9 november - 1985. Utg. 1986. 16 s.
 • Jubileumsboken - DNT Vansjø 10 år, 2009-2019. Red. Helge Jodalen. Utg. DNT Vansjø. 2019. 125 s.
 • Mariussen, M. (red): Rundskriv nr. 1 1944: Austfold fylke av D.N.T., Arne Storm Johansens trykkeri, Selbak 1944
 • Næsgaard, Olaf: "Goodtemplarordenen i Smaalenene i 33 aar". Fredrikstad U.Å.
 • Sørlie, Karl, Johs. Hovden og Kr. Røed: Austfold fylke av D.N.T. gjennem 50 år : 1888-1938, Frank Vardings trykkeri, Sarpsborg 1938
 • Tveterås, Olaf: Festskrift ved distriktslosjens 75-års jubileums : de siste 25 år : 1938-1963. Utg. I.O.G.T. Østfold distriktslosje. 1963. 67 s.
 • Veilederkomiteen: Veileder. Austfold Fylke av D.N.T. nr. 54; april-juni 1946, Arne Storm Johansen trykkeri, 1946.
 • Voices of Østfold : 100 år med Norges korforbund Indre Østfold, 1913-2013. Red. Unni Beate Bergsland og Asbjørn Hjorthaug. Utg. Indre Østfold korforbund. Slitu. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østfold i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1937. 80 s. (Jonsok 1937).

Krig og forsvar

 • Holm, Jon-Harald: Milorg og S.O.E. i D 11 1940-45. (Akershus, Østfold.) Hovedoppgave i historie, Oslo 1977.
 • Holm, Terje: Hær og samfunn. En studie i de konsekvenser hærens organisasjon, rekruttering og finansiering hadde på slutten av 1700-tallet, med særlig vekt på forholdene i Østfold. Hovedoppgave i historie, Oslo 1978.
 • Linn, Kurt Ole: Forsvarsverk langs Glomma : en lokalhistorisk veiviser gjennom Østfold. Utg. Askim kommune. 1998. 98 s.
 • Sandaker, Peder N.: Milorg i Sarpsborg-distriktet : og om containerslipp i bl.a. Eidsberg, Halden, Hobøl, Rakkestad, Spydeberg, Trøgstad, Våler, Høland og Ski. Utg. Eggen Press. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skulberg, Per Kristian: Pax scandinavica : Østfold i augustdagene 1814 - med særlig vekt på hendingene i Spydeberg og Moss. Utg. Østfold fylkeskommune. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker og tidsskrift

 • Meldingsblad. Utg. Østfold historielag. 1976-. ISSN 0806-402x
 • Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. Utg. Østfold historielag. 1947-64
 • WiwaR. Utg. Østfold historielag. 1972-. ISSN 0333-3566.
  • Rogstad, Henry: Register 1972-1996. 1997.
 • Østfold historielags skrifter. Utg. Østfold historielag. 1936-
 • Østfoldarv. Årbok for museer og historielag i Østfold. Utg. Fylkeskonservatoren. 1948/50-. ISSN 0471-1130.

Samferdsel og offentlig infrastruktur

 • Benterud, O.: Vegvesenet i Smaalenenes amt : fra vegloven av 1824 til "Kombinationen" av 1895. Utg. O. Benterud. 1978. 108 s.
 • Innsyn og utsyn : jubileumsskrift fra barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering : 1969-2019. Utg. Sykehuset Østfold. 2010. 95 s. ISBN 9788230343432.
 • Lie, Ragnar: Veisjefen som var for langt foran sin tid : om Edvard Munchs tremenning: Jens Munch og hans mangeårige arbeid ved Østfold veikontor. Utg. Statens vegvesen, Region øst. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Grete Brustad: Kulturminner langs Haldenkanalen. Utg. Fortidsminneforeningen. 2017. 333 s. ISBN 978-82-997793-1-9.
 • Rognerød, Dag-Ivar: Kongeveien fra Moss til Kungälv : en kulturhistorisk reiseguide til kulturminner og severdigheter i 16 kommuner. Utg. Østfold fylkeskommune og Munkedals kommun. 2007. 223 s. ISBN 9788230308950.
 • Solberg, Harald: Engebret Soot : Grasmo kanalanlegg - Sootkanalen. Utg. Flisby'n forlag. 2014. 212 s. ISBN 9788292841259.

Diverse

 • Aanesland, Normann og Olaf Holm: Landbrukets betydning for sysselsetting og inntekt i Akershus og Østfold. Utg. UMB/IØR. 2005. Merknad: Rapport (Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for økonomi og ressursforvaltning), nr.: Nr 28.
 • Andreassen, Inger og Britt Kristiansen: Liv etter liv : i grenseland : Ola Petter Olsson fra Gesäter i Dalsland, hans forfedre og etterkommere. Utg. Kolofon. 2016. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Autobiography by pastor Olai O. Bergh of Ostfold County, Norway and Volga, SD, USA, (March 14, 1852-March 8, 1930) and Bergh family history : historical data and the Rev. Ole Anderson Bergh genealogy : also an update of the Rev. Olai O. Bergh family history by various family members and miscellaneous sources. Red. Dorothy E Steinberg og Jay M Steinberg. Utg. J.M. and D. Bergh Steinberg. 1993. 1 b.
 • Bolkesjø, Torjus og Bjørn Guvåg: Østfold byoffensiv : evaluering av et utradisjonelt omstillingsprogram. Utg. Telemarksforsking ; Møreforsking. 2002. 200 s. ISBN 8274012178;ISBN 8278300488. Digital versjonNettbiblioteket
 • Enghaug, Pål: Ny teaterpolitikk i Østfold. En beskrivelse av teatermiljøet i Østfold, med modell for videre utvikling. Hovedoppgave i teatervitenskap, Universitetet i Oslo 1987.
 • Fossen, Asbjørn: De gamle bygder : Indre Akershus i ord og bilder. Utg, Memoria bok og forlag. 2004. 275 s. ISBN 8299639034. Merknad: Undertittel på omslaget: 1900-1965 : Aurskog, S. Høland, N. Håland, Setskog, Rømskog, Enebakkneset, Gansdalen, Sørum, Blaker, Fet. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gundersen, Niels Henning: Samordning og planlegging rundt fylkesplan for Østfold 1984-87. En statsteoretisk og planteoretisk tilnærming til forutsetninger og muligheter for fylkesplanlegging. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1988.
 • Holme og Sollid: Personer i Østfold. (Registrering av opplysinger i tre personalhistoriske tidsskrifter). Hovedoppgave ved SBH, Oslo (?) 1979.
 • Kristoffersen, Ragna W.: Lesevaner hos elever i den videregående skolen. En leserundersøkelse blant 155 elever på allmennfaglig studieretning ved to skoler i Østfold. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1994.
 • Lie, Anne Lene: Hva hadde Tordenskiold i lasten? : en mathistorisk reise fra renessansens adelskjøkken til dagens gourmetkjøkken. Utg. Kolofon. 2016. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løkke, Øyvind: Råtomtpriser i Østfold. Beskrivelse og analyse av prisutviklingen ved kommunale erverv til utbyggingsformål i 10 kommuner i Østfold fylke 1970-80. Hovedoppgave i jordskifte, NLH 1982.
 • Mosbæk, Eilif: Sagaen om Haldenkanalen : fra spenstig idé til handlekraftig realitet. Utg. Haldenvassdragets kanalselskap. 2010. 38 s.
 • Myhre, Georg Øren: Uthus på museum og bygdetun i Østfold og Akershus : hovedoppgave i byggeteknikk og arkitektur ved Norges landbrukshøgskole våren ... = Farmbuildings at museums and district museums in Østfold and Akershus counties, Norway. Hovedoppgave i Tekniske fag - Norges landbrukshøgskole, 2004.
 • Nilsen, Grete Brustad: Kulturminner langs Haldenkanalen. Utg. Fortidsminneforeningen, Østfold. 2017. 333 s. ISBN 978-82-997793-1-9.
 • Nygaard, Truls: Bilder fra gamle Østfoldalbum. Utg. Landbruksforlaget. 1984. 168 s.
  • Melding: Jensen, Inger i Heimen, b. XXII, s. 221.
 • Nygaard, Truls: Østfold i gamle dager. Utg. Valdisholm. 2012?. 168 s. ISBN 9788274120785. Merknad: Bilder fra gamle Østfoldalbum. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Jo: Idrett og lokalpresse. En innholdsanalyse av fire aviser i Østfold. Hovedoppgave, Norges idrettshøgskole 1984.
 • Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold : 2013-2016. Utg. Fylkesmannen i Østfold. 2013? 66 s.
 • Rødevand, Øivind: Østfold. En geografisk analyse av fylket med henblikk på ferie- og turistspørsmål. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1949.
 • Skancke, Torstein: Ervervsareal i Østfoldbyene. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1981.
 • Solberg, Sverre: Ravinene : Østlandets jungel. Utg. Isfugl forlag. 2019. 224 s. ISBN 9788230342756
 • Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Sarpsborg kommune, Østfold 2014. Utg. NIKU. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stubberud, Tore: J. N. Wilse : en opplysningsmann. Utg. Valdisholm forlag. 2016. 249 s. ISBN 978-82-7412-081-7.
 • Syversen, Svein: Fjella i Østfold : naturen, historien, menneskene, friluftslivet. Utg. 2005-
 • Sørensen, Morten: Spredt bebyggelse i Østfold. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1983.
 • Thome, Johan Andreas: J.A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold 1875-1910. Utg. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. Moss. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thoresen, Jon: Bilder i bakspeilet : barne- og ungdomsminner fra etterkrigstiden i Østfold. Utg. [J. Thoresen]. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wikberg, Vidar: Sosial struktur og politisk aktivitet. En økologisk analyse av stortingsvalgene fra 1906 til 1957 i Østfold fylke. Hovedoppgave i statsvitenskap, Oslo 1962.
 • Wilse, Jacob Nicolai: Skrifter i utvalg. Utg. Valdisholm. 2016. Merknad: Spydeberg Præstegield, Eidsberg-beskrivelse fra 1790-årene, Reiser i Østfold på 1700-tallet. Samleutgave.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (73 ØSTFOLD)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Smaalenene amt/Østfold fylke. 1838.
 • Eigedomsdokument - skøyte (74 ØSTFOLD)
Oberstløytnant Christian Nilsen Holberg som jordeier i Østfold. To skjøter fra 1669. Claus von Unger - Christian Nielsen Holberg - Peder Olsen Nordmand. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 22-28. Red. Martha Østensvig.
 • Husmannsmanntal (75 ØSTFOLD)
Husmannsplasser i de indre Østfoldbygdene 1749. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 200-224. Red. K. Frøyset. Merknad: Omfattar Rakkestad og Heggen/Frølands fogderi.
 • Lagtingsprotokoll (76 ØSTFOLD)
Fredrikstad lagtingsprotokoll nr I-VIII. 1607-1615. Utg. Kjeldeskriftfondet/Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 1989. 290 s. Red. Odd Sandaaker.
 • Manntal 1710 (77 ØSTFOLD)
Svensker bosatt i Østfold 1710. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 257-277. Red. K. Frøyset. Merknad: Også trykt i "Runar" årg. 5, nr 1-2 (1985) s. 180-200.
 • Militærrulle (78 ØSTFOLD)
Norske soldater overgav seg til fienden i august 1814. Utg. Østfold historielag. I: Wiwar. Nr 2 (1991). S. 9-13. Merknad: "Fortegnelse Over det 2den Skarpskytter Bataillon 4st Division til Fjenden overløbne Mandskab".
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (79 ØSTFOLD)
Skattemanntall 1762 for Borge, Glemmen, Hvaler, Tune og Varteig. Utg. Fredrikstad bibliotek/Østfold fylkesbibliotek. 1988. 129 s. Red. Guri Isaksen. Merknad: Eigne register etter førenamn.
 • Topografi (80 ØSTFOLD)
Beskrivelse over Det Smaalehnsche Amt. Skrifter. Østfold historielag. Nr 8 (1985). 85 s. Merknad: Skrive av Baltzer Sechmann Fleischer.
 • Visitasmelding (81 ØSTFOLD)
Kirkelige forhold i Østfold 1619-35. Fra biskop Nils Glostrups visitaser. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 207-222. Merknad: Dei delane av manuskriptet som er på skrivne på latin er omsett til norsk.

Aviser

Eksterne ressurser