Bibliografi:Moss kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Askim · Eidsberg · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hobøl · Hvaler · Marker · Moss · Rakkestad · Rygge · Rømskog
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Spydeberg · Trøgstad · Våler
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Edfeldt, Per: De historiske hendelsene i 1814 i Moss i 1814. Krig, forhandlinger, konvensjon. Utg. Moss kommune. 2005. 104 s.
 • Folketelling for Moss 1875. Utg. Registreringssentral for historiske data. 1998.
 • Moss herred 1814-1914. En kortfattet beskrivelse. Samlet av en komité. [1914]. 76 s.
 • Moss kirke gjennom 350 år. Festskrift utgitt i anledning av 100 års jubileet 1961. Red. Jan Elgarøy ofl. Utg. Moss menighetsråd. 1961. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Opstad, Lauritz: Moss jernverk. Utg. Cammermeyer. 1950. 301 s.
  • Melding: Nordby, Peder i Heimen, b. IX, s. 48–50.
 • Schulstad, Per: "Den nyttige Indretning" : Moss sparebank 1826–1951. Utg. Banken. 1951. 127 s.
  • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. 559–560.
 • Svendsen, Åsmund: Kritt og kunnskap. Skolen, byen og elevene gjennom 175 år. En jubileumsbok fra Kirkeparken videregående skole. Utg. Kirkeparken videregående skole. 2008. 148 s. ISBN 978-82-303-1006-9

Bygdebøker under arbeid

 • Moss: Moss Bys Vel arbeider med å digitalisere Moss bys historie i 3 bind.


Hovedoppgaver 1907-

 • Amundsen, Oddrun Flaat: Friluftsliv på nordre Jeløy, Bevøya og Bile i Moss kommune. Situasjonsbeskrivelse med forslag til videre utvikling. NLH 1984 Fag: Landskapsarkitektur
 • Berg, John Eigil: Moss sentrum - en prinsippdiskusjon med vekt på det fysiske miljø. NLH 1983 Fag: Landskapsarkitektur
 • Eliassen, Jørgen: "Gud give dem et mindre sandseligt Sindelag". Trekk ved giftemålsinngåelser med særlig vekt på begynnelsen av det seksuelle samlivet for arbeidsfolk i Moss 1776-1814. Oslo 1979 Fag: Historie
 • Gregersen, Lone Eva: Moss kommune. En bibliografi 1966-1980. Oslo?? 1985 Fag: SBH
 • Lahn, Jannecke: Livsvilkår og levesjanser i Moss 1776-1825. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Historie. Kommune: Moss
 • Moe, Liv Frøysaa: Verket i Moss. Endringer i fysisk og sosialt miljø, 1914-1994. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Etnologi. Kommune: Moss
 • Nordby, Lars-Erik: Religiøs og sosial uro i Moss. Utmeldelsene av Statskirken 1876-1890 sett på bakgrunn av industrialisering og tilflytting. Bergen 1977 Fag: Kristendomskunnskap
 • Nordvik, Nils: Barokkhager i Østfold. Belysning av anleggene på Rød og Hafslund med omtale av de eldste anleggene på Jeløya i Moss. NLH 1957 Fag: NLH
 • Rolfsen, Ommund: Medlemsrekruttering til Moss metodistmenighet 1890-1980. Oslo 1981 Fag: Sosiologi
 • Skaarer, Åse Camilla: Hvordan møtte Moss kravet om høyere utdannelse for piker ca 1870-1900? Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: Moss
 • Sæterdal, Øistein Edgar: Bystyrevalgene i Moss 1807-1907. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Sørensen, Marita: Vi snakkæ'ke dialekt i Moss! En sosiolingvistisk undersøkelse av språkvaner hos mossinger. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Nordisk. Kommune: Moss
 • Vollestad, Jana L.: Personnavnstudier fra 1750 til 1929 : komparativ studie i navngivingsmønster hos jentebarn i Moss og Løten. Masteroppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2008.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Arbeidarmanntal (145 MOSS)
Verket i Moss 1842. Utg. Østfold historielag. I: Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Årg. 5, nr 1 (1986). S. 219-228. Red. Nils Hetmann. Merknad: Manntal for Moss jernverk.
 • Bymatrikkel (146 MOSS)
Fortegnelse over samtlige Eiendomme i Moss. [1846 - ]. 16 - s.
 • Dissentarforteikning (147 MOSS)
Dissentere i Moss. I: Arven. Medlemsblad for Moss ættehistorielag. Årg. 5, nr 4 (1991). S. 14-15. Red. Nils Hetmann. Merknad: Frå 1876.
 • Skattemanntal - formueskatt 1789 (148 MOSS)
Formueskatt for Moss 1789. Utg. Moss ættehistorielag. 1991. 33s. Red. Nils Hetmann.

Aviser

Eksterne ressurser