Bibliografi:Marker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Brochmann, Jørgen Henrik Hegermann: Rødenes prestegjelds kaldsbog 1885. Utg. Marker historielag. 2011. 198 s.
 • Markerminner : Tirsdagsklubben. Utg. Marker historielag. 2006-
 • Myhrvold, Ragnar Elwin: Rødenes i Østfold : en bygds historie. 1: Gårder og slekter, folkeminner m.m. Utg. Rødenes kommune. 1962. 753 s. Digital versjonNettbiblioteket. – (Opptrykk 2007).
 • Nilsen, Grete Brustad: Gårds- og slektshistorie for Øymark. 4 b. Utg. Marker historielag.
  • B.1. 2007. 712 s. ISBN 978-82-997594-0-3.
  • B.2. 2008. 644 s. ISBN 978-82-997594-2-7.
  • B.3. 2009. 600 s. ISBN 978-82-997594-3-4.
  • B.4. 2011. 562 s. ISBN 978-82-997594-4-1.
 • Vikeby, Johan Karsten: Marker 1940-1945 : Mørketid. Utg. Marker kommune. 1995. 152 s.
 • Østensvig, Martha: Aarnæs-slekten i Øymark : med de tilknyttede slekter Kirkeby og Morbach. Halden 1942. 542 s. Digital versjonNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Daldorf, Tron: Basmo festning. (Marker.) Oslo 1929 Fag: Historie
 • Kvam, Per Morten: Generasjonsforhold i gårdsmiljø. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukerpar i Eidsberg, Marker og Trøgstad. Landbruksøkonomi. NLH 1985 Fag: NLH
 • Nilsen, Grete Brustad: Ørje Brug 1886-1900 : en bedrift sett fra ulike synsvinkler. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Tobiassen, Anna Helene: Et avfolkningsmiljø. En undersøkelse av to mindre områder i indre Østfold. (Marker.) Oslo 1972 Fag: Etnologi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (82 AREMARK)
 • Dagbok (143 MARKER) «Fra Andreas Bergers dagbok for 1905.» I: Marker. Historielagets årsskrift. 1980. S. 11-19.
 • Skoskatt 1711. Aremark og Øymark, Idd og Marker fogderi, Østfold. Utg./Red. Guri Isaksen. 1991. 10, 7 s.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (83 AREMARK) Ekstra skatt 1762 for Aremark og Øymark prestegjeld. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1989. 39 s.
 • Tingsvitne (144 MARKER)
 • «Hvordan det så ut i Marker (Aremark, Øymark og Rødenes) etter krigsårene 1657-1660.» I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.1 (1947-49). S. 97-119. Red. Martha Østensvig. Merknad: 3 tingsvitne 1660.

Aviser

Eksterne ressurser