Bibliografi:Halden kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Andersen, Stein: Tistedalen. Fra istid til sag og møllebruk. Utg. Halden arbeiderblad. 2004. 167 s. ISBN: 82-991262-8-2.
 • Bakke, Harald. Id herred. En grænsebygds historie. 1915.
 • Bjørndal, Ivar. Fra vannsag til atomreaktor. ... trekk av Haldens historie i 100 år. Utg. av Halden kommune ved 300 års jubileet. 1965. 324 s.
  • Melding: Dehli, Martin i Heimen, b. XIV, s. 41–43.
 • Eliassen, Sven G. Halden. Byen, landskapet og menneskene. 2000. ISBN 82-992627-7-1.
 • Elnes, Trond: "Divisjonsmusikken" i Halden. Dens historie og plass i musikklivet. Hovedoppgave. Oslo 1980 Fag: Musikk
 • Evensen, Ulf Harry: Halden-bibliografi 1951-1975. Søkbar on-line og utskrift med mikro polydoc. Statens bibliotekhøgskole 1986. Fag: . Kommune: Halden
 • Fett, Harry: Gamle bygaarde paa Fredrikshald. Utg. Grøndahl. 1919 29 s. (Fortidsminder IV).
 • Glosli, P.A. og Andr. Nødtveidt: Fylkesmøde (det 15de) for Smaalenenes fylke af D. N. T. holdt i Rakkestad den 2den og 3die januar 1903, Haldens Trykkeri, Fredrikshald 1903
 • Guttormsen, Egil Kjølholdt: Forfatterinnen Nini Roll Ankers modningsår i Fredrikshald 1892-1906. En studie i betydningen av sosial virksomhet som betingelse for kunstnerisk vekst. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1981. Fag: Nordisk. Kommune: Halden
 • Hansen, Erik Arne: Metodister i kirke og samfunnsliv. Metodistkirkens medlemmer i Fredrikstad-, Sarpsborg- og Haldendistriktet i perioden 1875-1900. Hovedoppgave. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Haug, Edvin 800 Haldenprofiler. 1950.
  • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. IX, s. 415–416.
 • Holm, Gry: Rød Herregårds hage og park. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Halden
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. (Ørland, Bjugn, Hemne, Tingvoll, Ringsaker, Onsøy, Rygge, Tune, Halden, Berg.) Hovedoppgave. Oslo 1981 Fag: Historie
 • Hovde, Siri Synnøve: Sjøbod - rønne - kulturminne. Striden om sjøbodene på Lekterbrygga i Halden. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Etnologi. Kommune: Halden
 • Ida. Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen historielags årbok. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 2002-.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Lokalhistorisk veiviser for Halden og Aremark. Utg. Valdisholm. 1992. 135 s. ISBN 8274120310. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jacobsen, Karl Georg. Haldenbiografier. 1973-75, 2 b., ISBN 82-990174-0-8.
 • Johanson, Arvid: Fra union til krig og frigjøring : historien om Halden, Berg og Idd 1900-1950. Utg. Halden arbeiderblad. 1999. 222 s. ISBN 8299126231. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvittingen, Tordis Five: Utbyggingen av Haldenvassdraget i treforedlingens tjeneste (ca. 1850 - 1940). Hovedoppgave. Oslo 1947 Fag: Historie
 • Larsen, Kari: Tiltaksarbeid og industriutvikling i Halden kommune. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Geografi. Kommune: Halden
 • Leivestad, Valborg Hegseth: Friluftsliv ved Haldenvassdraget fra Skulerud til Tistedal. Hovedoppgave. NLH 1974 Fag: NLH
 • Midtun, Astrid: En skole i utvikling i et bysamfunn. Fra den spede folkeundervisningen i Fredrikshald til 9-årig skole i Halden. Hovedoppgave. Universitetet i Trondheim 1981. Fag: Pedagogikk. Kommune: Halden
 • Mjelde, Håvard: Entreprenørens betydning i distrikts-Norge. En undersøkelse foretatt i Halden og Trøgstad kommune. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Halden [Merknad: Trøgstad: se også Halden]
 • Myhre, Reidar: Vokalismen i Iddemålet. Hovedoppgave. Oslo 1942 Fag: Norsk??
 • Nag, Martin: Vincentz Gaarder (1874–1945). En norsk-russisk kulturpersonlighet. Universitetet i Oslo, Slavisk-baltisk institutt ISBN 82-90250-21-5 1983
 • Parmer, Trine-Cecilie: Mads Wiels Bomuldsfabrik 1813-1835. Norges første moderne industribedrift? (Halden.) Hovedoppgave. Oslo 1979 Fag: Historie
 • Parmer, Vidar. Teater på Fredrikshald. Halden 1967. 317 s.
 • Schrøder, Johannes: Kort historiske Beskrivelse over Friderichshald. Red. Knut Egil Hamre. Utg. Foreningen Haldens Minder. 1996. 127 s. ISBN 8299382300. Merknad: 1. utg. København : Johan Jørgen Høpffner, 1727.
 • Simonsen, Margrete Figenschou: Hva skolegården skjulte. Jernaldergravene på Berg skole - et formidlingsprosjekt. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Arkeologi. Kommune: Halden
 • Skarstein, Rune: Barns utemiljø i Halden. Hovedoppgave. NLH 1985 Fag: Landskapsarkitektur
 • Tjoflot, Gunn Kristin: Iverksetting av miljøprogram i Norge og Sverige etter inngåelse av avtale om reduksjon av forureining til Nordsjøen. Studie og samanlikning av miljøtiltak for landbruksnæringa ved Haldensvassdraget og Laholmbukta. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Øimoen, Lars: Driftsbygninger i Idd 1867-1954. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Tekniske fag. Kommune: Halden

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold. Brevnummer: 32/33/34
 • År: Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Alderdom, Familieforhold, Hverdagsliv, klesplagg, mat og drikke, amerikabrev. Brevnummer: 32/33/34
 • År: Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse. Brevnummer: 32/33/34
 • År: 18911228 Fra: Jenny (søster) , Halden, Østfold Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, jul. Brevnummer:1385
 • År: 1893 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr., Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, fødsel, tåteflaske, jordmor, Helse og sykdom, årebetennelse, legebesøk. Brevnummer: 31
 • År: 1893? Fra: Karen Agnethe (mor) Nielsdtr., Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA.
Stikkord: Religiøsitet. Brevnummer: 30
 • År: 1895 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr., Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, pengegave, Alderdom, Hverdagsliv. Brevnummer: 27
 • År: 1895 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, Sosiale kår, arbeidshus, fabrikk. Brevnummer: 28
 • År: 1895 Fra: Hans Ludvig (Johansen) Bjerke, Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, begravelse, Religiøsitet, nattverd. Brevnummer: 29
 • År: 1918 Fra: Jakob Grønlund, Halden, Østfold Til: Lorents Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA Eier: Ralph Ohlgren (jnr.10/1994), Moose Lake, Minnesota, USA
Stikkord: dyrtid, spanskesyken, husdyr, onnearbeid, Værforhold, Helse og sykdom, Økonomiske kår. Brevnummer: 198
 • År: 1930 Fra: Karoline Grønlund, Halden, Østfold Til: Lorents Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA Eier: Ralph Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA
Stikkord: fotografi, Værforhold. Brevnummer: 199
 • År: 19490408 Fra: Martha Ohlgren, Halden, Østfold Til: Lawrence Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA Eier: Ralph Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA
Stikkord: fugleliv, Værforhold, Arbeidsliv, traktor, Økonomiske kår, priser, rasjonering. Brevnummer: 200

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Bymatrikkel (122 HALDEN)
Fredrikshalds Bymatrikkel 1878. Opgave over samtlige Eiendomme - .... 1878. 37 s.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev (123 HALDEN)
Nye Østfold-diplomer. Utg. Østfold historielag. I: Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Årg. 3, nr 1 (1983). S. 186-194. Red. Leif O. Merlie. Merknad: Omhandlar Nordre Remmen 1576. På originalspråk og i omsetjing.
 • Folketeljing 1900 (124 HALDEN)
Folketellingen 1900 for Berg med Asak og Rokke. Utg./ Red. Knut Egil Hamre. 1993. 220 s.
 • Kommunikantbok (125 HALDEN)
Konfirmanter i Halden 1789-1815. Utg./ Red. Reidunn Groll Borchgrevink. 1985. 2 b. B.1: 207 s., b.2: 89, 38 s. Merknad: B.2 inneheld: Register + konfirmerte rekrutter på Fredriksten festning 1800-18.
 • Laugsartiklar (126 HALDEN)
Bidrag til næringslivets historie i Østfold på 1700-tallet. Danske arkivstudier. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 417-426. Red. Lauritz Opstad. Merknad: Vedrørande skomakarane sin laugsorganisasjon 1747.
 • Manntal 1664-66 (127 HALDEN)
Skattemanntal - folketelling 1664. Idd og Enningdalen prestegjeld, Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 14 s. Merknad: Eige namneregister (5 s.).
 • Manntal 1664-66 (128 HALDEN)
Folketelling 1664. Berg prestegjeld i Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 18 s. Merknad: Eige namneregister (6 s.).
 • Matrikkel 1723 (129 HALDEN)
Skattemandtall 1723 for Idd og Enningdalen. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 21 s. Merknad: Eige register.
 • Matrikkel 1723 (130 HALDEN)
Skattemandtall 1723 for Berg med Rokke og Asak. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 30 s. Merknad: Eige register.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (131 HALDEN)
Ekstraskatt for Idd prestegjeld 1762. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1989. 36 s. Merknad: Eige register etter førenamn (9 s.).
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (132 HALDEN)
Ekstraskatt 1762 Berg prestegjeld. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 38 s. Merknad: Eige register etter førenamn (12 s.).
 • Skattemanntal - kontribusjon 1646 (133 HALDEN)
Forholdene på Idd 1646. I: Tidsskrift for Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 193-197. Red. Sv. J. Nygaard.
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (134 HALDEN)
Skoskatten 1711. Utg. Østfold historielag. I: Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Årg. 5, nr 1-2 (1985). S. 177-179. Red. Sverre J. Nygaard. Merknad: For Enningdalen anneks.
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (135 HALDEN)
Skoskatt 1711 for Berg prestegjeld, Idd og Marker fogderi, Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 16 s.
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (136 HALDEN)
Skoskatt 1711 for Idd og Enningdalen, Idd og Marker fogderi, Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. [1991 - ]. 13 s.
 • Testamente (137 HALDEN)
Mette Mengs testamente. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 37-42. Red. Martha Østensvig. Merknad: Til fordel for Fredrikshalds fattige 1677.

Aviser

Eksterne lenker