Bibliografi:Råde kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Askim · Eidsberg · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hobøl · Hvaler · Marker · Moss · Rakkestad · Rygge · Rømskog
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Spydeberg · Trøgstad · Våler
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bassøe, Hans: Gårder og slekter i Råde. Bearb. Og ajourført ved Knut W. Engebretsen og Søren N. Roer. Utg. Råde historielag. 1968. 750 s. 2.oppl. 1980.
 • Eriksen, Nils Philip H.: Råde bibliotek 150 år. Jubileumsberetning 1992. Utg. Råde bibliotek. 1992. 45 s.
 • Grimstad, Arne: Rygge og Råde i krigsåra 1940-1945. De militære hjemmestyrkenes aktivitet og motstand. 1990. 77 s. ISBN 82-992282-0-4. E-bok
 • Hauge, Ivar J. og Jan-Erik Sundby: Et streif gjennom Tomb jordbruksskoles 70 år. Utg. Tomb jordbruksskole. 2009. 38 s. ISBN 978-82-993967-1-4.
 • Huseby, H.A.: Raade herred 1814-1914. 1914. 244 s.
 • Oskarson, Sverre: Historisk atlas over Råde. 2001. 203 s.
 • Pedersen, Svein Erik: Råde arbeiderpartis historie. 2000. ISBN 82-996005-0-2.
 • B.1: "Fra Arbeiderforening til Arbeiderparti". 2000. 168 s. Merknad: Bygger på forfatterens hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1973. Utgitt i anledning partiets 75-årsjubileum i 2000.
 • Roer, Per: En slektskrønike. Fra landsbygda i Råde gjennom 300 år. Utg. P. Roer. 2008. 179 s. ISBN 978-82-303-1133-2.
 • Steinsli, Gunnar: Tomb. Frå Simon Kåreson til Tomb jordbruksskole. Utg. Tomb jordbruksskole. 1996? 71 s. ISBN 82-993967-0-0.
 • Steinsli, Gunnar: Råde kirke 800 år. Utgitt ved kirkens 800 års jubileum. Utg. Råde menighetsråd. 1985. 56 s.
 • Tangen, Eigill: Karlshus bruk. Fra en liten lokal historie til et spennende stort eventyr. Utg. Karlshus bruk. 2006. 47 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Faanes, Morten Brevik: Et maktsenter i eldre romertid? : et 61 meter langt langhus på Missingen gård i Råde kommune. Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Oslo, 2010. E-bok
 • Larsen, Tom Reese: Tomb Herregård. Historien om eiendommen og landskapet : hovedoppgave ved Institutt for landskapsplanlegging, seksjon landskapsarkitektur. Hovedoppgave i Landskapsarkitektur - Norges landbrukshøgskole, 1999.
 • Pedersen, Svein Erik: Fra arbeiderforening til arbeiderparti. En oversikt over arbeidet for politisk samling av småkårsfolk i Råde. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Sørensen, Ola Forren: "Sover aldri bilene?". Medvirkning i forhold til støyproblemer for utvidelsen avE6 i Østfold. Mastergradsoppgave i Arealplanlegging og eiendomsfag - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2008.
 • Tappel, Trond Inge: Nytt Liv : karakteristiske trekk ved vekkelsene i Råde i 1973 og 1979. Spesialavhandling i teologi - Det teologiske Menighetsfakultet, høsten 2010.
 • Thorbjørnsen, Rolf: Om diftonger og monoftonger i et overgangsområde i Østfold (Råde). En synkronisk og diakronisk undersøkelse. Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 1973.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1865 (165 RÅDE)
Folketelling 1865 for Råde kommune. Utg. Råde lokalsamling. 1992. 112, 37 s. Red. Nils Philip H. Eriksen.
 • Folketeljing 1875 (166 RÅDE)
Folketelling 1875 for Råde kommune. Utg. Råde lokalsamling. 1992. 156, 44, 6 s. Red. Nils Philip H. Eriksen.
 • Folketeljing 1900 (167 RÅDE)
Folketelling 1900 for Råde kommune. Utg. Råde lokalsamling. 1992. 133 s. Red. Nils Philip H. Eriksen.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (168 RÅDE)
Skattemanntall for Råde 1762. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1988. 35 s. Merknad: Eige register etter førenamn. (12 s.).

Eksterne lenker