Bibliografi:Råde kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Auberg, Arne: Raade bygde-magasin 1820-73 og Raade sparebank gjennom hundre år : 1860 - 1. mai - 1960. Utg. Råde sparebank. 1960. 135 s.
 • Borgenstrand, Odd: Kristian Olimb A/S, autorisert entreprenør : 1957 - 30 år - 1987. Utg. Kristian Olimb AS. 1987. 15 s.
 • Engebretsen, Knut W.: Fredrikstadslekten Engebretsen : etterkommere av skreddermester Engebret Nielsen (1803-1857) og hustru Helene Sophie f. Jonsten (1808-1877) -og dens forfedre i det gamle Råde. Utg. 1949. 47 s.
 • Grimstad, Arne: Rygge og Råde i krigsåra 1940-1945. De militære hjemmestyrkenes aktivitet og motstand. 1990. 77 s. ISBN 82-992282-0-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Truls: Jens Pedersen fra Råde og hans slekt 1698-1943. Utg. 1943. 67 s.
 • Hauge, Ivar J. og Jan-Erik Sundby: Et streif gjennom Tomb jordbruksskoles 70 år. Utg. Tomb jordbruksskole. 2009. 38 s. ISBN 978-82-993967-1-4.
 • Karstensen, Karsten og Eigill Tangen: Mjølkebokken : folk og fé i Råde før i verden. Utg. MITT. 1988. 58 s. ISBN 8290658400,
 • Oskarson, Sverre: Historisk atlas over Råde. 2001. 203 s.
 • Pedersen, Svein Erik: Råde arbeiderpartis historie. 2000. ISBN 82-996005-0-2.Digital versjonNettbiblioteket
  • B.1: "Fra Arbeiderforening til Arbeiderparti". 2000. 168 s. Merknad: Bygger på forfatterens hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1973. Utgitt i anledning partiets 75-årsjubileum i 2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Roer, Per: En slektskrønike. Fra landsbygda i Råde gjennom 300 år. Utg. P. Roer. 2008. 179 s. ISBN 978-82-303-1133-2.
 • Raade Brandkasse gjennom 25 år : 1927-1952. Utg. Råde brannkasse. 1952. 11 s.
 • Rådes eldste historie. Utg. Råde kommune. 2002-2013.
  • B.1: Johansen, Øystein Kock: De første… 2002.337 s. ISBN 82-996344-0-7. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2: Dørum, Knut og Per Norseng: - vendt mot kontinentet. 1000-1837. 2005. 544 s. ISBN 82-996344-3-1.
  • B.3: Dørum, Knut: - midt mellom byene. 1830-1940. 2008. 687 s. ISBN 978-82-996344-4-1.
  • B.4: Saugestad, Finn: Råde i vår tid. 1940-2010. 2013. 451 s. ISBN 978-82-996344-5-8.
 • Sollied, P.R.: «Oberst Hans Bassøes optegnelser om Råde prestegjeld». I: Heimen, b. VI, s. 534–538.
 • Steinsli, Gunnar: Tomb. Frå Simon Kåreson til Tomb jordbruksskole. Utg. Tomb jordbruksskole. 1996? 71 s. ISBN 82-993967-0-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steinsli, Gunnar: Råde kirke 800 år. Utgitt ved kirkens 800 års jubileum. Utg. Råde menighetsråd. 1985. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tangen, Eigill: Karlshus bruk. Fra en liten lokal historie til et spennende stort eventyr. Utg. Karlshus bruk. 2006. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket

Hovedoppgaver 1907-

 • Faanes, Morten Brevik: Et maktsenter i eldre romertid? : et 61 meter langt langhus på Missingen gård i Råde kommune. Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Oslo, 2010. E-bok
 • Larsen, Tom Reese: Tomb Herregård. Historien om eiendommen og landskapet : hovedoppgave ved Institutt for landskapsplanlegging, seksjon landskapsarkitektur. Hovedoppgave i Landskapsarkitektur - Norges landbrukshøgskole, 1999.
 • Pedersen, Svein Erik: Fra arbeiderforening til arbeiderparti. En oversikt over arbeidet for politisk samling av småkårsfolk i Råde. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Sørensen, Ola Forren: "Sover aldri bilene?". Medvirkning i forhold til støyproblemer for utvidelsen avE6 i Østfold. Mastergradsoppgave i Arealplanlegging og eiendomsfag - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2008.
 • Tappel, Trond Inge: Nytt Liv : karakteristiske trekk ved vekkelsene i Råde i 1973 og 1979. Spesialavhandling i teologi - Det teologiske Menighetsfakultet, høsten 2010.
 • Thorbjørnsen, Rolf: Om diftonger og monoftonger i et overgangsområde i Østfold (Råde). En synkronisk og diakronisk undersøkelse. Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 1973.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1865 (165 RÅDE)
Folketelling 1865 for Råde kommune. Utg. Råde lokalsamling. 1992. 112, 37 s. Red. Nils Philip H. Eriksen.
 • Folketeljing 1875 (166 RÅDE)
Folketelling 1875 for Råde kommune. Utg. Råde lokalsamling. 1992. 156, 44, 6 s. Red. Nils Philip H. Eriksen.
 • Folketeljing 1900 (167 RÅDE)
Folketelling 1900 for Råde kommune. Utg. Råde lokalsamling. 1992. 133 s. Red. Nils Philip H. Eriksen.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (168 RÅDE)
Skattemanntall for Råde 1762. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1988. 35 s. Merknad: Eige register etter førenamn. (12 s.).

Eksterne lenker