Bibliografi:Rakkestad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Kirkelund skolehus, fotografi fra boka Rakkestad herred 1814-1914 av Torleiv H. Toftdahl (1914).

Bygdebøker mm.

 • Aalborg, Thore Christian: Rakkestad, Degernes og Os som det var. Utg. T. C. Aalborg. 1992. 95 s. ISBN 8299278805
 • Larsen, L.O.: Rakkestad og Degernes herreder 1837-1937 : et festskrift i anledning hundreårsjubileet for formannskapsloven og det kommunale selvstyre. Utg. Rakkestad og Degernes kommuner. 1937. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torper, Roger: Husmannsplasser i Rakkestad, Degernes og Os : om bosteder og setrer, om folk og livet de levde. Utg. Rakkestad historielag. 2015. 784 s. ISBN 9788293121053. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirkehistorie

Rakkestad kirke, fotografi fra boka Rakkestad herred 1814-1914 av Torleiv H. Toftdahl (1914).
Degernes kirke, fotografi fra boka Rakkestad herred 1814-1914 av Torleiv H. Toftdahl (1914).
 • Fladstad, Odd F.: Rakkestad kirke gjennem syv århundrer. Utg. 1979. 88 s.
 • Holøs, Odd: Rakkestad kirke : et middelalderens gudshus til bruk for mennesker i dag. Utg. Rakkestad menighetsråd. 1992.
 • Kirken ved veien : Degernes kirke 150 år. Red. Bjørn Solhaug ofl. Utg. Degernes menighetsråd. 2013. 88 s. ISBN 9788230324523

Slektshistorie

 • Eng, Elise: Eng-slekten og tilknyttede slekter : et stykke slektshistorie. Utg. E. Eng. 1966. 480 s.
 • Flakstad, Ottar og Truls Hansen: Halvor Olsen Lille Brattås og hustru Mari Rolfsdatter fra Rakkestad og deres etterslekt. 1626-1968. Utg. Forf., Bøhlervegen 15, 1405 Langhus. 1969. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harlem, Haakon: Ole Kristian Harlem og hans slekt : en gren av Harlem-Bjørnebyslektene. Utg. H. Harlem. 1985. 109 s.
 • Heier, Petter: Slekten fra Heier, Rakkestad i Østfold. Utg. P. Heier. 1985 67 s.
 • Jensen, Synnøve Kasbo og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Søbysetret og Foss slekt fra Marker. Utg. S. Kasbo Jensen. Mysen. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kleiven, Rubert A.: Slekta vår. Utg. R. Kleiven. 1993-
  • D. 1 : Omfatter slekter knyttet til gårdene Greaker, Haug, Vatvedt, Berger, Lilleheier, Storeheier, Vatnemellem, Sandbekk, Ås, Wæhle, Førrisdal, Heen m.fl., likeså forgreininger til bl.a. Telemark, Danmark, Sverige og Tyskland. Utg. [R.A. Kleiven]. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
  • D. 2 : Omfatter slekter knyttet til bl.a. gårdene Greaker, Mellegård, Aas, Wæhle, Heen, Nakkim, Berger, Storefosser, Kraugerud, Røsæg, Kopperud, m. flere, - likeså forgreninger til Aremark, Telemark, Danmark og Tyskland. Utg. [R.A. Kleiven]. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordal, Johannes: Fosser-Tjernes-slekter fra Rakkestad. Utg. J. Nordal. 1968. 81 s.
 • Skjørten, Fredrik Johannes: Johannes Olsen Masengs slekt fra Nord-Maseng i Askim fra 1900 til ca. 1300 ; Elise Marie Hansdatters forfedre fra Rakkestad fra 1900 til ca. 1600. Utg. F.J. Skjørten. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • 1. Rakkestad speidergruppe 60 år : 1919 - 17.juni - 1979.. Utg. Norsk speidergutt-forbund Rakkestad speidergruppe. 1. 1979. 118 s.
 • Aalborg, Thore Christian: Rakkestad idrettsforening (RIF) 100 år : 1914-2014 stiftelsesdato 11. november. Utg. Rakkestad idrettsforening. 2014. 148 s. ISBN 9788230327609.
 • Degernes bondelag 1932-1982 : 50 års beretning : samt beretning for Degernes landbrukslag 1896-1932. Utg. Degernes bondelag. 1982. 100 s.
 • Halvorsrød, Thomas: Søndagsskolens musikkorps Rakkestad : 1922 - 90 år - 2012 : jubileumskonsert 24. mars 2012. Utg. Rakkestad janitsjar. Utg. 92012. 21 s.
 • Johansen, Sigurd: Fra samtalelag til aktiv arbeiderpolitikk. Utg. s.n.]. 1984. Merknad: Om Rakkestad arbeiderparti og Rakkestad arbeiderforening. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Koht-Norbye, Hakon: Degernes landbrukslag A/L 1896-1996 : tilbakeblikk på bygd og leveveier. Utg. Degernes landbrukslag. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rakkestad skogeierlag 50 år, 1929-1979. Utg. Rakkestad skogeierlag. 1980. 9 s.

Bedrifter

Rakkestads bank- og kommunelokale, illustrasjon fra boka Rakkestad herred 1814-1914 av Torleiv H. Toftdahl (1914).
 • Haugse, Svein: Rakkestad samvirkelag gjennom 50 år : 1910-1960. Utg. 1960. 23 s.
 • Lier, Carsten og Roger Torper: 100 år med kraft og vekst : Rakkestad energi 1913-2013. Utg. Rakkestad energi. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rakkestad og Degernes telefonselskap gjennom 50 år : 1898-1948. Utg. Rakkestad og Degernes telefonselskap. 1948. 52 s.

Diverse

Parti fra Degernes, fotografi fra boka Rakkestad herred 1814-1914 av Torleiv H. Toftdahl (1914).
 • Aalborg, Thore Christian: Hjemmefrontmuséet Rakkestad 20 år, 1983-2003. Utg. Hjemmefrontmuseet Rakkestad. 2003. 72 s. ISBN 8230301085
 • Buer, Klara og Karsten Karstensen: Min barndom : førkrigsminner fra en østfoldsk bondegård. Utg. MITT forl. 1988. 56 s. ISBN 8290658427
 • Davidsen, Frode: Grunnvann - vannforsyning. Utnyttelse av grunnvann i Rakkestad kommune. Hovedoppgave i naturforvaltning, NLH 1985.
 • Ekker, Harald: Generalplanarbeidet i en blanda landbruks- og industrikommune. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1976. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fladstad, Odd F.: Rakkestad i førhistorisk tid : en skisse. Utg. O. F. Fladstad. 1980 158 s.
 • Hjemmefrontmuséet, Rakkestad : historisk bakgrunn. Utg. Hjemmefrontmuséet, Rakkestad. 1983. 36 s.
 • Holmsen, Per Holm: Ungdom og fraflytting i relasjon til grendestrukturen. En sosiologisk undersøkelse i Rakkestad. Hovedoppgave ved NLH 1970.
 • Kaalstad, Even: "Slaget ved Rakkestad kirke" : en minnebok. Utg. E. H. Kaalstad. 2014. 48 s.
 • Kjerkreit, Inger Helene: Alleer i de sentrale åpne deler av Rakkestad kommune - strategi for bevaring og videreutvikling. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Lie, Sigrid: Erindringer fra Rakkestad. Utg. Torodd Lie. 2006? 326 s.
 • Nordlund, Anders Ragnvald, Roterud, Tom: Landbrukets betydning for Rakkestad kommune. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Offentlig helsevesen blir til : jubileumsskrift i anledning det norske helsevesenets 400-årsjubileum 1603-2003 : Rakkestad kommune presenterer trekk fra den lokale utviklingen sett i lys av den nasjonale. Utg. Rakkestad kommune. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rakkestad og Degernes HV-område gjennom 30 år. Red. John H. Jensen. Utg. Rakkestad HV. 1977. 32 s.
 • Rolin, Marianne: En undersøkelse av lekmannsorganisering i Rakkestad kommune, Østfold, i perioden ca. 1870-1920. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Tokerud, Jørn Henrik og Undrum, Steinar: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på bruk hvor det er nydyrket i kommunene Eidsberg og Rakkestad. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1981.
 • Sandaker, Peder N.: Milorg i Sarpsborg-distriktet : og om containerslipp i bl.a. Eidsberg, Halden, Hobøl, Rakkestad, Spydeberg, Trøgstad, Våler, Høland og Ski. Utg. Eggen Press. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Husmannsmanntal (75 ØSTFOLD)
Husmannsplasser i de indre Østfoldbygdene 1749. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 200-224. Red. K. Frøyset. Merknad: Omfattar Rakkestad og Heggen/Frølands fogderi.
 • Kyrkjebok (149 RAKKESTAD)
Ministerial-Bog No 1 eller Optegnelse paa De i Rachestad Sogn Fødde, Døde, Trolovede, Copulerede etc: udi Aarene 1722[-1740]. Utg./ Red. Petter Andreas Heier. 1992. 121 s.
 • Manntal 1664-66 (150 RAKKESTAD)
Folketelling 1664 for Rakkestad prestegjeld, Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 32 s. Merknad: Eige register.
 • Matrikkel 1723 (151 RAKKESTAD)
Skattemandtall 1723 for Rakkestad med Degernes og Os. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1990. 62 s. Merknad: Eige register.
 • Skattemanntal - folkeskatt 1711 (152 RAKKESTAD)
Manntall tienerlønn 1711 Rakkestad. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 12 s.

Aviser

Eksterne ressurser