Bibliografi:Rakkestad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

  • Davidsen, Frode: Grunnvann - vannforsyning. Utnyttelse av grunnvann i Rakkestad kommune. Hovedoppgave i naturforvaltning, NLH 1985.
  • Holmsen, Per Holm: Ungdom og fraflytting i relasjon til grendestrukturen. En sosiologisk undersøkelse i Rakkestad. Hovedoppgave ved NLH 1970.
  • Kjerkreit, Inger Helene: Alleer i de sentrale åpne deler av Rakkestad kommune - strategi for bevaring og videreutvikling. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1994.
  • Kleiven, Rubert A.: Slekta vår. Utg. R. Kleiven. 1993-
    • D. 1 : Omfatter slekter knyttet til gårdene Greaker, Haug, Vatvedt, Berger, Lilleheier, Storeheier, Vatnemellem, Sandbekk, Ås, Wæhle, Førrisdal, Heen m.fl., likeså forgreininger til bl.a. Telemark, Danmark, Sverige og Tyskland. Utg. [R.A. Kleiven]. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
    • D. 2 : Omfatter slekter knyttet til bl.a. gårdene Greaker, Mellegård, Aas, Wæhle, Heen, Nakkim, Berger, Storefosser, Kraugerud, Røsæg, Kopperud, m. flere, - likeså forgreninger til Aremark, Telemark, Danmark og Tyskland. Utg. [R.A. Kleiven]. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Koht-Norbye, Hakon: Degernes landbrukslag A/L 1896-1996 : tilbakeblikk på bygd og leveveier. Utg. Degernes landbrukslag. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nordlund, Anders Ragnvald, Roterud, Tom: Landbrukets betydning for Rakkestad kommune. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1993.
  • Rolin, Marianne: En undersøkelse av lekmannsorganisering i Rakkestad kommune, Østfold, i perioden ca. 1870-1920. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1997.
  • Tokerud, Jørn Henrik og Undrum, Steinar: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på bruk hvor det er nydyrket i kommunene Eidsberg og Rakkestad. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1981.
  • Torper, Roger: Husmannsplasser i Rakkestad, Degernes og Os : om bosteder og setrer, om folk og livet de levde. Utg. Rakkestad historielag. 2015. 784 s. ISBN 9788293121053. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

  • Husmannsmanntal (75 ØSTFOLD)
Husmannsplasser i de indre Østfoldbygdene 1749. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 200-224. Red. K. Frøyset. Merknad: Omfattar Rakkestad og Heggen/Frølands fogderi.
  • Kyrkjebok (149 RAKKESTAD)
Ministerial-Bog No 1 eller Optegnelse paa De i Rachestad Sogn Fødde, Døde, Trolovede, Copulerede etc: udi Aarene 1722[-1740]. Utg./ Red. Petter Andreas Heier. 1992. 121 s.
  • Manntal 1664-66 (150 RAKKESTAD)
Folketelling 1664 for Rakkestad prestegjeld, Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 32 s. Merknad: Eige register.
  • Matrikkel 1723 (151 RAKKESTAD)
Skattemandtall 1723 for Rakkestad med Degernes og Os. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1990. 62 s. Merknad: Eige register.
  • Skattemanntal - folkeskatt 1711 (152 RAKKESTAD)
Manntall tienerlønn 1711 Rakkestad. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 12 s.

Aviser

Eksterne ressurser