Bibliografi:Fredrikstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

Bygdebøker

 • Amundsen, Arne Bugge. Borge. Utg. Borge kommune og Fredrikstad museum (b.3.).
  • B.1, del 1: 1500-1800. 1993. 430 s.
  • B.2, del 2: 1500-1800. 1993. S. 437-910
  • B.3: 1800-1920. 2004. 544 s. ISBN 82-90301-20-0
 • Fredrikstad bys historie. Utg. Fredrikstad kommune. 1960-1999
  • B.1: Dehli, Martin. Kjøpstad og festningsby. 1567-1767. 1960. 474 s.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. XII, s. 186–188.
  • B.2: Dehli, Martin. Fra festningsby til trelastsentrum. 1767-1860. 1964. 518 s.
  • Melding: Mathisen, Jon i Heimen, b. XIII, s. 484–485.
  • Melding: Thorson, Odd W. i Heimen, b. XIV, s. 38–41.
  • B.3: Dehli, Martin. Sagbrukstiden. 1860-1914. 1973. 561 s.
  • Melding: Fuglum, Per i Heimen, b. XVII, s. 112–114.
  • B.4: Dehli, Martin. Fredrikstad i krigstid og krisetid. 1914-1940. 1987. 593 s.
  • Melding: Kjeldstadli, Knut i Heimen, b. XXVII, s. 189–190.
  • B.5: Dehli, Martin. Krig, gjenreisning og velstand. 1940-1963. 1993. 707 s.
  • Melding: Kraglund, Ivar i Heimen, b. XXXI, s. 43–44.
  • B.7: Figueiredo, Ivo de: Mot et nytt årtusen. 1964-1993. 1999. ISBN 82-993132-6-0. 560 s.
 • Dehli, Martin: Fredrikstad under krig og okkupasjon. Utg. Fredrikstad kommune. 1981. 310 s.
  • Melding: Tøsse, Sigvart i Heimen, b. XIX, s. 55–60.
 • Gårder og slekter i Borge og Torsnes. Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm. Utg. Gyldenstierne forlag. 1999-. Oppdatering og rettelser til de utgitte bindene er å finne på forlagets hjemmesider.
  • B.1: Grimstad og Holm 1999 ISBN 8292159-01-0. 392 s.
  • B.2: Heie, Thorsø og Humlekjær 2000 ISBN 8292159-00-2. 426 s.
  • B.3: Heieren, Fuglenebb, Glosli, Kjelsås, Rød, Veel og Korseberg 2001 ISBN 8292159-03-7. 468 s.
  • B.4: Kile, Ødegård, Refsahl, Roppestad og Husvik 2002 ISBN 8292159-04-5. 409 s.
  • B.5: Næs, Berg, Skalle, Skallegård og Dahl 2003 ISBN 8292159-05-3. 456 s.
  • B.6: Selbak og Kjølberg - del 1 2005 ISBN 8292159-06-1. 417 s.
  • B.7: Selbak og Kjølberg - del 2 2006 ISBN 8292159-08-8. 482 s.
  • B.8: Selbak og Kjølberg - del 3 2007 ISBN 8292159-09-5. 515 s.
  • B.9: Begby, Lilleby, Haugsten, Gansrød, Ulfeng, Grårud, Nybøle Laverød 2008 ISBN 8292159-17-7. 579 s.
  • B.10:Torp søndre, Sandem og Kjølstad. 2010. 480 s. ISBN 978-82-92159-19-4.
  • B.11: Torp mellom. 2012. 447 s. ISBN 9788292159200.
  • B.12: Del 4. Torp nordre samt Selbak og Kjølberg. 2013. 543 s. ISBN 9788292159231
  • B.13: Moum. 2014. 639 s. ISBN 978-82-92159-27-9
  • B.14: Borge, Lilleborge, Pinerød, Balterød, Visur, Ophus, Kjølshunn, Hunn og Skjørviken/Skivika. 2015. 702 s. ISBN 978-82-92159-30-9.
 • Gård og grunn på Kråkerøy : en bok om øyas gamle gårder og boplasser og om miljøene rundt dem. Red. Knut W. Engebretsen, Halvor Sødal, Harald Thoresen. 2005. 268 s. ISBN 82-303-0584-6.
 • Kråkerøy. En østnorsk kystbygd. Utg. Kråkerøy kommune/Fredrikstad kommune. 1957-
  • B.1. Kråkerøys geologi og eldste historie. Det første Kråkerøy. 1957. 615 s.
  • B.1, del 2. Opstad, Laurits. Rydningsrid og brytningstid ca år 1000-1550. 1957
  • B.1, del 3. Engebretsen Knut W. Fra reformasjonstiden til år 1700. 1957
  • Melding: Dehli, Martin i Heimen, b. XI, s. 133–136.
  • B.2. Dehli, Martin: Under okkupasjon og forandring 1940-1993. 1995. ISBN 82993623-1-8 383 s.
 • Onsøys historie. Utg. Onsøy kommune/Fredrikstad kommune. 1993- Hele verket har ISBN 8299313201.
  • B.1. Schou, Terje: Tiden inntil år 1537: Forhistorisk tid. 1994. ISBN 8299313228 273 s.
  • B.2. Schou, Terje: Tiden inntil år 1537: Middelalderen. 1994. ISBN 8299313236 261 s.
  • B.3. Schou, Terje: Tiden fra 1537 til 1700. Utg. Fredrikstad kommune. 1996. ISBN 8299313244 340 s.
  • B.4. Schou, Terje: Tiden fra 1700 til 1801. Utg. Fredrikstad kommune. 1999. ISBN 8299313252 408 s.
 • Thowsen, Elsa, Erling Johansen og Thorstein Johansen. Glemmen bygdebok. En bygd blir til by. Utg. av Glemmen kommune. Glemmen 1962. Nytt opplag 1980. 677s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. XIII, s. 144–147.

Tidsskrifter og årbøker

Øvrig

 • Andreassen, Per-Øistein: FM-motoren og folkene som skapte den, Møklegaard trykkeri, 2008, ISBN 978-82-303-1050-2
 • Apenes, Chr. B.: Banken og byen. Fredriksstad og omegns bank 1926–1951. Utg. Banken. 76 s.
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. IX, s. 559–560.
 • Brennhovd, O.K.: «Kirkesanger og førstelærer Amund Syvertsen» i Norsk skoletidende 1918 50.
 • D.N.T. Austfold Fylke: Austfold fylkes 43. årsmøte: 3. og 4. januar 1931 i Fredrikstad, Dagbl. Glommens trykkeri, Sarpsborg 1931
 • Engebretsen, Knut W.: Fredrikstadslekten Engebretsen : etterkommere av skreddermester Engebret Nielsen (1803-1857) og hustru Helene Sophie f. Jonsten (1808-1877) -og dens forfedre i det gamle Råde. Utg. 1949. 47 s.
 • Forsvarsbygg/Nasjonale Festningsverk:Verneplan for Fredrikstad festning, 2006,
 • Hjardar, Ulf og Tommy Tindlund: Elva vår. Fra fossen til havet. Utg. 2 mar forl. 2006. ISBN 82-997331-6-2. 175 s.
 • Lov for Glemmen Avholdslag, U.Å.
 • Myhre, Bjørn: Poststemplene i Fredrikstad 1848-2013 : inkludert stemplene i de tidligere kommunene Borge, Glemmen, Kråkerøy, Onsøy, Rolvsøy og Torsnes. Utg. Fredrikstad filatelistklubb. 2013. 67 s. ISBN 978-82-999405-0-4.
 • Nilsen, Sidsel Marie: Helst mot urolig vær: Teatermannen Hans Jacob Nilsen, Oslo 1997
 • Seutelvens historie. Fra nytte til rekreasjon. En elvs betydning for mennesker gjennom tidene. Red. Helge Strand og Turid Forsberg. Utg. Seutelvens grunneierlag. 2007. 93 a. ISBN 978-82-303-0949-0.
 • Simensen, Jens O. Fredrikstad-historien på 107-sider. Utg. Tindlund forl. 2007. ISBN 978-82-92923-00-9. 107 s.
 • Simensen, Jens O. Plankeby’n. En bok om plankebærere og plankebaroner i Fredrikstad. Utg. J.O. Simensen. 2002. ISBN 82-996405-0-4. 143 s.
 • Skahjem, Svein: Cicignon : fra festningsverk til villastrøk. Utg. MITT forl. og Bydelsforeningen Cicignon. 2008. 183 s. ISBN 978-82-92778-11-1
 • Skahjem, Svein. Fredrikstadmarka. På sporet av historien. 2006. ISBN 82-92778-03-9. 196 s.
 • «Skoleinspektør Severin Sandvik (Et 25-årsjubileum)» i Norsk skoletidende 1907 - 39
 • Torp Avholdslag: Love for Torp Avholdslag, U.Å.
 • Torp Avholdslag: Til Torp Avholdslag`s 40 års jubileum lørdag 9. februar 1946, Storm Johansen, U.Å.
 • Torp Avholdslag: Torp Avholdslag Barnelag`s Sangkor:Sanghefte, Storm Johansen, U.Å.
 • Torp Avholdslag: Torp Musikkorps: Konsert i Torp Avholdslokale sønd. 16. desember 1945 kl. 18., Storm Johansen, U.Å.

Hovedoppgaver 1907-

 • Arntzen, Ellen: Arealene langs Vesterelva i Fredrikstad. Analyse og forslag til utforming. NLH 1984 Fag: Landskapsarkitektur
 • Arvesen, Unni: Kunstneren fra Fredrikstad: Waldemar Sefland Dahl 1900-1984. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Fredrikstad
 • Bergli, Arne Rino: ''Et historisk tilbakeblikk på transportplanene som omfatter Fredrikstad distriktet. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag. Kommune: Fredrikstad
 • Bossum, Jon Henrik, Langgård, Bjørn: Verdsetting av estetisk kvalitetsforbedring av bybildet. En studie fra Fredrikstad. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Fredrikstad
 • Bratberg, Terje: Utviklingen av et norsk storgods på 1600-tallet. Jens Bjelkes gods 1610-1665. Universitetet i Oslo 1990. Fag: Historie. Kommune: Fredrikstad
 • Fagerlund, Sverre Hind: Kommunesammenslåingen i Fredrikstad-distriktet - en politisk styrt prosess ... eller kanskje snarere prosess-styrt politikk? Universitetet i Oslo 1995. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Fredrikstad
 • Hagen, Tina: Fem er fingrene på hånden, et symbol på enhet og brorskap. En studie av kommunedelsutvalg i Fredrikstad. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Fredrikstad
 • Hansen, Elin Kolstad: Kvinnelivet i en festningsby. Fredrikstad 1700-1750. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Historie. Kommune: Fredrikstad
 • Hansen, Erik Arne: Metodister i kirke og samfunnsliv. Metodistkirkens medlemmer i Fredrikstad-, Sarpsborg- og Haldendistriktet i perioden 1875-1900. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Hansen, Ida-Anette Holm: Leander Olsen - en skötsam stenhoggerformann i grenseland. NTNU 2012. Fag: Historie
 • Hermansen, Marianne: Vaterland i Fredrikstad. Steds-analyse og utviklingsplan for en arbeiderbydel. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Fredrikstad
 • Kaurin, Anne-Carine: Restaurering av Elingård. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Fredrikstad
 • Klavestad, Lars Ole: Historiske endringer i kulturlandskapet på Thorsø Herregård. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Fredrikstad
 • Knudsen, Jan Sverre: Opplev musikken. Fredrikstad kommunale musikkskole møter Zimbabwe. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Fredrikstad
 • Lier, Bjørg: "Vi møtes på badet". Fredrikstad bad - et folkebad. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Etnologi. Kommune: Fredrikstad
 • Lindseth, Gard: Lokal Agenda 21 i et deliberativt demokratiperspektiv. En casestudie av Fredrikstad kommune. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Fredrikstad
 • Mjelstad, Torbjørn: Konsekvenser av kommunesammenslåinger. Rekruttering og representativitet i fredrikstadregionen. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Fredrikstad
 • Møller, Lisbeth: Fortegnelse over avisartikler om Fredrikstad i jubileumsåret 1967. Oslo?? 1968 Fag: SBH
 • Olsen, Birgitte Wisur: Lokalbibliografi over Borge kommune, Østfold 1970-1985. Statens bibliotekhøgskole 1986. Fag: . Kommune: Fredrikstad
 • Paulsen, Sjur Sydnes: Hva skjer når ansvaret for psykiatriske tjenester blir overført til kommunene? En komparativ casestudie av Bergen og Fredrikstad kommune. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Fredrikstad: se også Bergen]
 • Sannrud, Astrid Weel: Etternavn i Fredrikstad i det 19. århundre. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Nordisk språk. Kommune: Fredrikstad
 • Stylegar, Frans-Arne: Dialoger med de døde. Arkeologien og gravskikken. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Arkeologi. Kommune: Fredrikstad [Merknad: Hunn gravfeltet]
 • Tanung, Jon Thomas: Byutvikling i Fredrikstadregionen 1910-1980. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Fredrikstad

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1896 Fra: Anders Gudesen, Fredrikstad, Østfold Til: Kjære "svoger samt syster", USA Eier: Evy Christenson, Santa Barbara, California, USA
Stikkord: Værforhold, husdyr. Brevnummer: 311
 • År: 1909 Fra: Anders Gudesen, Fredrikstad, Østfold Til: Edvart , USA Eier: Evy Christenson, Santa Barbara, California, USA
Stikkord: fotografier, Helse og sykdom, priser, husdyr, Værforhold, Økonomiske kår. Brevnummer: 310
 • År: 1909 Fra: Anders Gudesen, Fredrikstad, Østfold ? Til: Kjære "syster", USA Eier: Evy Christenson, Santa Barbara, California, USA
Stikkord: Værforhold, Økonomiske kår, priser. brevnummer: 312
 • År: 19101212 Fra: Astrid , Fredrikstad, Østfold Til: Ellen Johansen, Massachusetts, USA Eier: Barbara Gunvaldsen, Fairfield, ME, (Vesterheim)
Stikkord: brevkort. Brevnummer: 1241
 • År: 19260310 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: F.V. Mohn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Kultur, bokutgave, bokanmeldelse, norsk-amerikansk tidsskrift, oversettelse, Økonomiske kår, radikal, forlag, krigskonjunkturer, sosialisme, kommunisme, Religiøsitet,spiritisme, seanse, dødsfall, sabotasje, Politikk, konservativ, presse. Fulltekstversjon av brev nr. 984
 • År: 19260717 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: F.V. Mohn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, byrett, dødsulykke, oversettelse, navnebruk, Religiøsitet, seanse, spiritisme, Politikk, demokratisk, Sosiale kår, Økonomiske kår, foredrag, Arbeidsliv, antroposof, kirkemøte, skatt, menneskesyn, forbryter. Brevnummer: 985
 • År: 19270314 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: F.V. Mohn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Politikk, kommunist, arbeider, Religiøsitet, seanse, foredrag, spiritisme, brevskriving, clairvoyance, Kultur, foreningsliv. Brevnummer: 986
 • År: 19280112 Fra: Sofie Andersen (søster), Fredrikstad, Østfold Til: Edvin Nyborg, USA Eier: , Publisert i: Ballastholmen, hefte 5, 1995
Stikkord: Helse og sykdom, hospital, Amerikanske forhold, Alderdom, Helg og høytid, jul, Familieforhold, radio, Hverdagsliv. Brevnummer: 2691
 • År: 19280313 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: Mohn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: ordspråk, bokutgave, bokanmeldelse, norsk-amerikansk tidsskrift, spiritisme, transe, homofili, lovgivning, livsoppfatning, Religiøsitet, clairvoyance, Kultur, foredrag, brevskriving, rettsforfølgning, foreningsliv, seksualitet. Brevnummer: 987
 • År: 19280319 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: Mohn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: spiritisme, foredrag, Kultur, foreningsliv, medium, seanse, Helse og sykdom, lungebetennelse. Brevnummer: 988
 • År: 19291229 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: Mohn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, bokskriving, tidsskrift, Kultur, foredrag, transe, clairvoyance, håndskrift, forfatter, medium, spiritisme, perversitet. Brevnummer: 989
 • År: 19300403 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: Mohn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bokutgivelse, brevskriving, bokanmeldelse, avis, Kultur, falskneri, Næringsliv. Brevnummer: 990
 • År: 19310623 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: Mohn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: ordspråk, brevskriving, spiritisme, litteratur, medium, transe, lege, forskning, livsoppfatning, Religiøsitet, filosofi, bokanmeldelse, engelsk bokutgivelse. Brevnummer: 991
 • År: 19321004 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: Mohn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: straffesaker, dommer, transe, spiritisme, clairvoyance, lege, bok, fotografi, Helse og sykdom, kur, døvhet, magnetisme, medium, bokutgivelse, engelsk bokutgivelse, bokanmeldelse, Kultur, foreningsliv. Brevnummer: 992
 • År: 19340202 Fra: Ludvig Dahl, Fredrikstad, Østfold Til: Mohn, Eagle Rock, California, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bokanmeldelse, bokoversettelse, Økonomiske kår, menneskesyn, filosofi, avis, Kultur, spiritisme, Religiøsitet. Brevnummer: 993
 • År: 1940 vår Fra: Dagmar Adele Holmen (søster), Fredrikstad, Østfold Til: Hilda Maria Alfredsson, USA Eier: Birgit Holmen, Kreklingvn. 3, 1663 Rolvsøy Publisert i: Reform?
Stikkord: Annen verdenskrig, Værforhold, internering, rasjonering, Familieforhold. Brevnummer: 2813
 • År: 1940 vår Fra: Brigit Kristine Holmen, Fredrikstad, Østfold Til: Hilda Maria Alfredsson, USA Eier: Birgit Holmen, Kreklingvn. 3, 1663 Rolvsøy Publisert i: Reform?
Stikkord: svømmekurs, Barndom, Annen verdenskrig, symaskin, piano, evakuering. Brevnummer: 2814
 • År: 1940-45 Fra: Brigit Kristine Holmen, Fredrikstad, Østfold Til: Hilda Maria Alfredsson, USA Eier: Brigit Holmen, Kreklingvn. 3, 1663 Rolvsøy
Stikkord: Barnebrev, fjelltur, piano, Familieforhold. Brevnummer: 2815
 • År: 19411116 Fra: Dagmar Adele Holmen, Fredrikstad, Østfold Til: Hilda Maria Alfredsson, USA Eier: Birgit Holmen, Kreklingvn. 3, 1663 Rolvsøy
Stikkord: Årsvekst og avling, tresking, Familieforhold, Helg og høytid, begravelse, Nærmiljø, fabrikkbrann, Annen verdenskrig, Værforhold, fehold, Helse og sykdom, gulsott. Brevnummer: 2816

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

Amerikabrev

 • Amerikabrev (87 FREDRIKSTAD)
Fra Skallegårdjentenes fotoalbum. Emigrantene. Utg. Borge historielag. I: Åbygge. Årg. 8 (1987). S. 46-51. Red. Svein Åstrøm. Merknad: 2 brev. Avsendar: Andreas Jørgensen (Andrew Wilson) 1895, 1904 (saman med kona Carolina).

Brev

 • Brev (88 FREDRIKSTAD)
Et dokument fra 1814. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 87-89. Red. Norvald Heidel. Merknad: Brev frå byfogd Heiberg til den svenske kommandanten etter at Fredrikstad var okkupert.
 • Brev (89 FREDRIKSTAD)
Vanskelige år for over 200 år siden. Circulaire. Til sognepresten Hr. Stabel i Onsøe. Utg. Onsøy historielag. I: Varden. 1991. S. 23-24. Red. Turi Forsberg. Merknad: Avsendar: Stiftamtmann Levetzau 1781.

Diplom

 • Diplom (90 FREDRIKSTAD)
Diplomet fra 1433. I: Tidsskrift. Rygge historielag. Årg. 3, nr 1 (1985). S. 31-35. Merknad: Skøyte for Ørmen østre i Onsøy.
 • Diplom ; supplikk (91 FREDRIKSTAD)
Mollestad. Gammel ættegård med imponerende gårdsarkiv. I: Varden. Årstidskrift utgitt av Onsøy historielag. 1985. S. 15-19. Red. Ruth H. Berg. Merknad: Dokument om drapssak 1538 (fotografisk avtrykk frå DN), bøneskrift om fritak for kusketeneste 1789.

Folketellinger

 • Folketeljing 1801 (92 FREDRIKSTAD)
Folketellingen 1801. Fredrikstad, Glemmen, Kråkerøy. Utg. Fredrikstad og omegns historielag (Skrifter nr 3)/Fredrikstad museum (Småskrifter nr 1). 1979. 87 s. Red. Nils Hetmann, Ragnar Homstvedt. Merknad: Lett redigert.
 • Folketeljing 1801 (93 FREDRIKSTAD)
Folketellingen i 1801. Utg. Bjørn Enger. I: Hjembygda Onsøy. Nr 0-4 (1975). Red. Nils Hetmann. Merknad: For Onsøy
 • Folketeljing 1801 (94 FREDRIKSTAD)
Folketellingen 1801 for Rolvsøy. Utg./ I: Hjembygda Rolvsøy. Lokalhistorisk stoff for skolene. Årg. 1, nr 1/2 (1974). Red. Svein Skahjem. Merknad: Lett redigert.
 • Folketeljing 1807 (95 FREDRIKSTAD)
Manntall 1807 for Fredrikstad by, Vaterland, Byens marker, Fredrikstad forstad, Glemmen og Kråkerøy. Utg. 1989. Lett redigert.KRÅKERØY Red. Nils Hetmann, Ragnar Homstvedt. (Skrift nr 5). Merknad: Eige register
 • Folketeljing 1835 (96 FREDRIKSTAD)
Forstaden Glemminge og Kragerøen i 1830-årene. Folketellingen 1835, skoleregulativ 1833, skolefravær 1848. Utg. Mitt Forlag. 1988. 57 s. Red. Svein Skahjem.
 • Folketeljing 1865 (97 FREDRIKSTAD)
Folketellingen i 1865. Fredrikstad. Del I.: Fredrikstad by. Del II.: Forstaden, Trosvigstranden, Kragerøsiden, Vaterland og Byens marker. Utg. Fredrikstad historielag. 1990. 2 b. Red. Emmerentze Jervell.
 • Folketeljing 1865 (98 FREDRIKSTAD)
Borge 1865 - folketelling. Utg./ Red. Odd Marthinsen. 1993. 134 s.
 • Folketeljing 1865 (99 FREDRIKSTAD)
Folketellingen i 1865. Gleminge sogn. Utg. Fredrikstad historielag. 1990. 191 s. Red. Emmerentze Jervell.
 • Folketeljing 1875 (100 FREDRIKSTAD)
Folketelling 1875. Glemmen. Utg. Fredrikstad historielag. 1990. 133 s. Red. Emmerentze Jervell.
 • Folketeljing 1875 (101 FREDRIKSTAD)
Folketellingen 1875. Fredrikstad. Utg. Fredrikstad historielag. 1990. 2 b. Red. Emmerentze Jervell. Merknad: B.1: Etter teljingskrets, b.2: personregister etter førenamn.
 • Folketeljing 1875 (102 FREDRIKSTAD)
Kråkerøy. Folketelling 1875. Alfabetisk register ordnet etter fornavn. Utg. Fredrikstad historielag. 1990. 40 s. Red. Emmerentze Jervell.
 • Folketeljing 1885 (103 FREDRIKSTAD)
Folketellingen 1885. Fredrikstad. Utg. Fredrikstad historielag. 1992. 2 b. Red. Emmerentze Jervell m.fl. Merknad: B.1: Etter matrikkelnr., b.2: personregister etter førenamn.
 • Folketeljing 1900 (104 FREDRIKSTAD)
Folketellingen 1900. Utg./ I: Hjembygda Rolvsøy. For skoler og lokalhistorisk interesserte. Årg. 6, nr 1/2 (1979). Red. Svein Skahjem. Merknad: For Rolvsøy. Lett redigert.

Husmannskontrakter

 • Husmannskontrakt (105 FREDRIKSTAD)
Husmannsplasser under Kurød, Ophus, Hunn, Grimstad, Borge og Lilleborge. Utg. Borge historielag. I: Åbygge. Årg. 8 (1987). S. 19-31. Red. Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld. Merknad: 2 kontraktar. Frå Linedalen under Nordre Ophus 1850 og Klemmen under Hunn 1837.
 • Husmannskontrakt (106 FREDRIKSTAD)
Husmann på Rauøy i 1830 åra. I: Varden. Årstidskrift for Onsøy historielag. 1982. S. 38-39. Merknad: Frå 1829.
 • Husmannskontrakt (107 FREDRIKSTAD)
Husmannsplasser under Tofteberg, Vesten, Gretnes, Veberg, Haugen og Kviberg. Utg. Borge historielag. I: Åbygge. Årg. 6 (1985). S. 20-40. Red. Karl Ottar Fjeld, Svein Åstrøm. Merknad: 4 kontraktar 1821-53.
 • Husmannskontrakt (108 FREDRIKSTAD)
Husmannsplasser under Torp, Moum og Sandem. Utg. Borge historielag. I: Åbygge. Årg. 5 (1984). S. 17-33. Red. Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld. Merknad: 3 kontraktar: 1830, 1839, 1852.
 • Husmannskontrakt ; eigedomsdokument - bygsel (109 FREDRIKSTAD)
Husmannsplassene i Borge og Torsnes. Utg. Borge historielag. I: Åbygge. Årg. 3 (1982) s. 21-46; årg. 4 (1983) s. 19-40. Red. Svein Åstrøm. Merknad: 12 husmannskontraktar 1829-60, 1 bygselbrev 1848.
 • Husmannskontrakt ; eigedomsdokument - bygsel (110 FREDRIKSTAD)
Husmannsplasser i Torsnes. Utg. Borge historielag. I: Åbygge. Årg. 9 (1988). S. 22-43. Red. Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld. Merknad: 3 husmannskontraktar 1854, 1872, 1867, 1 bygselbrev 1821.
 • Husmannskontrakt ; skifte (111 FREDRIKSTAD)
Husmannsvesenet. Utg./ I: Hjembygda Rolvsøy. For skoler og lokalhistorisk interesserte. Årg. 3, nr 1 (1976) s. 1-12; årg. 3, nr 2/3 (1976) s. 1-28. Red. Svein Skahjem. Merknad: 2 husmannskontraktar: Sanden under Østre Rekustad 1850, Huset under Sanne og Soli 1857. Skifte frå Børedalen 1822.
 • Husmannskontrakt ; skifte (112 FREDRIKSTAD)
Husmannsplassene under Heia, Sandheia, Aarum, Molteberg, Skjelin og Hystad. Utg. Borge historielag. I: Åbygge. Årg. 7 (1986). S. 15-40. Red. Karl Ottar Fjeld, Svein Åstrøm. Merknad: Husmannskontrakt for Haraldsås under Hafslund 1853, skifte frå Moltebergeie 1848.
 • Husmannskontrakt ; skifte (113 FREDRIKSTAD)
Husmannsvesenet. Utg. Onsøy historielag. I: Hjembygda Onsøy. For skoler og lokalhistorisk interesserte. Årg. 2, nr 1/2 (1976). S. 1-28. Red. Bjørn Enger. Merknad: 3 husmannskontraktar 1825-52, 4 skifte 1822 - 45.

Kirkebøker

 • Kyrkjebok (114 FREDRIKSTAD)
Døpte i Fredrikstad 1717-1731, 17531871. Utg. Fredrikstad historielag. [199192 - ]. 5 b. Red. Emmerentze Jervell.
 • Kyrkjebok (115 FREDRIKSTAD)
Giftermål i Fredrikstad 1717-1731, 17511871. Utg. Fredrikstad historielag. 1993. 41, 21, 21 s. Red. Egil Pedersen, Ove Ovell, Emmerentze Jervell.
 • Kyrkjebok (116 FREDRIKSTAD)
Døde i Fredrikstad 1799-1834. Utg. Fredrikstad historielag. 1991. 59 s. Red. Emmerentze Jervell.

Matrikkel 1723

 • Matrikkel 1723 (117 FREDRIKSTAD)
Skattemandtall 1723 for Borge sogn med Torsnes. Utg./Red. Guri Isaksen. 1993. 27 s.

Sjømannsbrev

 • Sjømannsbrev (118 FREDRIKSTAD)
Kaptein Mørck og hans skip. Utg. Fredrikstad og omegns historielag. 1981. 59 s. Red. Th. Sørlie. (Skrift nr 4). Merknad: Brevsamling frå 1877. Avsendar: Kaptein Eduard Mørck.

Skattemanntall - ekstraskatt 1762

 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (119 FREDRIKSTAD)
Skattemanntall for Onsøy 1762. Utg. Bjørn Enger. I: Hjembygda Onsøy. For skoler og lokalhistorisk interesserte. Årg. 5, nr 1/2 (1979). Red. Terje Larsen. Merknad: Lett redigert.

Topografi

 • Topografi (120 FREDRIKSTAD)
Prestens tidsbilde av Onsøy 1816. Utg. Onsøy historielag. I: Varden. 1992. S. 38-42. Red. Nils E. Øy.

Valgmanntall

 • Valmanntal (121 FREDRIKSTAD)
Manntal over personar i Rolvsøy med stemmerett ved Stortingsvalet 1900. Utg./ I: Hjembygda Rolvsøy. Lokalhistorisk stoff for skolene. Årg. 1, nr 3 (1974). S. 2-8. Red. Svein Skahjem.

Aviser

Eksterne lenker