August Western

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Byste av Western, utarbeidet av Dyre Vaa

August Western (født 6. august 1856 i Christiania, død 25. april 1940 i Fredrikstad) var skolemann og språkforsker.

Western ble født i Pipervika i Christiania, og vokste opp i Forstanderboligen til Krohgstøtten sykehus i Christiania, som sønn av Hans Johan Western, født i Pipervika i 1826 og Hansine Claudine Western, født 1828 i Vejle på Jylland.

Han tok examen artium ved Christiania katedralskole i 1874. I 1879 tok han språklig-historisk embetseksamen med fagene norsk, tysk, engelsk og fransk og ble dr.philos. i 1893 på avhandlingen De engelske bisætninger. En historisk-syntaktisk studie og året etter ble han medlem av Videnskabsselskabet i Christiania.

I 1881 ble han lærer ved Fredrikstad høiere almenskole, fra 1898 overlærer, og fra 1910 til 1926 var han rektor ved samme skole. Også som pensjonist ble han boende i Fredrikstad.

Westerns hovedarbeider er doktoravhandlingen om De engelske bisætninger (1893), en meget utførlig Norsk riksmålsgrammatikk (1921) og flere lærebøker i engelsk lydlære. Noen av dem ble oversatt til tysk. Han tok ivrig del i diskusjonen om fornorsking av skriftspråket.

Han deltok på «Opprop om norsk rettskrivning» fra 1917 fra Østlandsk reisning hvor det ble tatt til orde for større frihet i valg av skriftsform.

I Skoleparken i Fredrikstad er det oppsatt en byste i bronse utarbeidet av Dyre Vaa. I 1938 ble han æresmedlem i Fredrikstad historielag.

Verker

  • Engelsk lydlære for studerende og lærere (1882)
  • De engelske bisætninger (1893)
  • Western, Aug.: Fredrikstad: 1814–1914. [Fredrikstad]. 1914. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Fredrikstad høiere almenskole gjennem 300 aar. Utg. I hovedkommisjom [sic] hos Einar Chr. Lionæs. Fredriksstad. 1915. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Skriv norsk: nogen punkter av riksmaalets sproglære (1915)
  • Norsk riksmåls-grammatikk for studerende og lærere (1921)
  • Det britiske parlament (1922)
  • Om sprogriktighet og sprogfeil (1931)

Kilder