Bibliografi:Modum kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Badehusgangen i Modum bad på slutten av 1800-tallet, hentet fra bildeboka Bad Sandefjord og Bad Modum i Norge.
Gudstjeneste i Snarum kirke, tegning fra boka Nordiska taflor (1870).
FlattumModum i 1950, Flattum skole midt i bildet.
Vinterlandskap på Sysle, bilde fra boka Norske skiløpere (1955).
Hopprenn i Vikersundbakken, 15. februar 1986.
 • Andersen, Helge: Historien om Ivan Stepanovytsj Sapa og andre slavearbeidere fra Øst-Europa : en nedtegnelse av personlige opplevelser om de "russiske" fangene som var slavearbeidere i Modum det siste krigsåret 1944 / 45. Utg. Modum historielag. 2001. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bollerud, Trond mfl. (red.): Buskerud gård 4000 år : utdanning i 100 år. Utg. Buskerud fylkeskommune. 2012. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borgen, Per Otto: Hvor Drammenselven iler : en beretning om da paven var laksedommer og andre hendelser i, på og langs en elv-. Utg. Forl. for by- og bygdehistorie. 1997. 215 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bradt, D.E.: Kort beskrivelse over det Kongelige Modumske blaafarveverk i Buskeruds amt 1781. Utg. NTH-trykk. 1966. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brøgger, A.W., Anders Bugge: Bronsefløiene fra Heggen og Tingelstad kirker. Utg. Universitets Oldsaksamling. 1925. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dansk porselen, norsk blåfarve : en utstilling av blåmalte stell fra Den kongelige porcelainsfabrik i perioden 1776-1856. Utg. Stiftelsen Modums blaafarveværk. 1979. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Edvardsen, Erik Henning: Åndelige sanger og ballader om bruderov og svik : Ludvig Mathias Lindemans samlerferder til Modum i 1862 og 1865. Utg. Caspersens trykkeri. 2002. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Falch, Giert: Sorenskriver Giert Falchs beskrivelse av Eger, Modum og Sigdals sorenskriverdistrikt. Utg. Eiker historielag. 1967. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Øyvind: PM 3 : fra begynnelse til slutt 1897-2002. Utg. Drammenselvens papirfabrikker/Nordic Paper Geithus. 2003. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Øyvind: Union-Geithus, A/S Drammenselvens papirfabrikker : en lokal hjørnestensbedrift gjennom 120 år. Utg. Lokalhistorisk forl.. 1993. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holm, Unni Venke: Skolegang og sosial posisjon. En undersøkelse fra Modum Blaafarveverks skoler i første halvdel av forrige århundre. Hovedoppgave i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1997.
 • Hunstadbråten, Kai: Læreren som var mer enn lærer : Jacob Andreas Samuelsens virke i Modum. Utg. Modum kommune. 2005. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lange, Marit: Munch og malervennene på Modum : Frits Thaulow, Gustav Wentzel, Edvard Munch, Kalle Løchen, Karl Jensen-Hjell, Jørgen Sørensen. Utg. Blaafarveværket. 2013. 210 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lauritzen, Bjørn: Fra industriell konsentrasjon til regional integrasjon. Omstilling i Eiker og Modum etter 1960. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1996.
 • Lorentzen, Ida: Huset, rommene, fortellingen : utstilling på Nyfossum, Blaafarveværket, 18. mai-22. september 2002. Utg. Stiftelsen Modums Blaafarveværk. 2002. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Thure: Sauens historie i Modum : 80 år siden Østmodum sauavlslag ble stiftet, 1917-1998. Utg. [Modum saualslag]. 1998. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Thure, Arnt Berget: Fra Misjonsberja til Rævva hass Bjønn : stedsnavn i Modum. Utg. Norli i samarbeid med Modum kommune og Modum historielag. 2004. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Thure, Kristian Linnerud: Elkrafta i Modum : Modum elverk 80 år : 1913-1993. Utg. Elverket. 1993. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Eli: Modum - ei bygd, tre elver : industrialiseringen av ei østlandsbygd 1870-1940. Utg. Modum kommune. Vikersund. 1993. 415 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Eli: "Rift om brødet?" Arbeiderne ved Modum Blåfarveverk 1822-1848. Hovedoppgave i historie, Oslo 1984.
 • Myhr, Steinar, Bjørn Gjefsen: Blåfargen som verden ville ha : historien om koboltgruvene og Blaafarveværket på Modum. Utg. Orkana. 2008. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Poulsson, Vidar: Fritz Thaulow i 1880-årene : Stiftelsen Modums Blaafarveværk 28. juli-1. oktober 1979. Utg. Stiftelsen. 1979. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reisz, Bjørn A.: Hurum og Modum : ensidige industrikommuner i mangesidige omgivelser. Utg. Industriøkonomisk institutt. 1978. 49 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rynning, Siri mfl. (red.): Ved St. Olavs kilde : Modum bads nervesanatorium 25 år. Utg. Fabritius. 1982. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røgeberg, Bjarne (red.): Finnemarka II : finnespor, store slekter, ødemarksliv og krigsår. Utg. Drammens og oplands turistforening. 2001. 199 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Samuelsen, Jakob Andr.: Folkeminne frå Modum. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 1966. 210 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Kvideland, Reimund i Heimen, b. XIV, s. 151–152.
 • Samuelsen, Jakob Andr.: Gamle moinger og andre følk : tradisjon frå Modom. Ved Kai Hunstadbråten. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1991. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steinsvik, Tone Sinding: Koboltgruvene og Blaafarveværket : en del av den store verden. Utg. Stiftelsen Modums Blaafarveværk. 2000. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sveaas, Per Auen (red.): Modum-slekter : hjemme og i utfart : slektsbok anno 2000. Utg. Augun forl.. 2000. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Per: Modum Blaafarveverk : et verkssamfunn i 1830-40 årene. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 1976. Ny utg. Inst.for folkelivsgransking, 1979. 238 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Einar: Fossesholm, studier i gårdens bygningshistorie sammenholdt med et utvalg samtidige herregårdsanlegg på Eiker og Modum. Hovedoppgave i kunsthistorie, Oslo 1982.
 • Tandberg, Malle Eken: En vandring langs "Storveien", R287 fra Åmot til Flenten : lokalhistorie. Utg. Malle Eken Tandberg. 2007. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thorsby, Svein: Effekten av statlig vannforurensningspolitikk på kommunal innsats i avløpssektoren. En studie av de fire kommunene som grenser til Tyrifjorden: Lier, Modum, Hole og Ringerike. Hovedoppgave i statsvitenskap, Oslo 1981.
 • Torgersen, Rolf: Modum arbeiderparti 100 år : 1904-2004 : en beretning for de siste 25 åra. Utg. Partiet. 2004. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981.
 • Werp, Hans L., Arne Kr. Hovde: "Kr." på Tangen : fortellingen om skiløperen, skimakeren og bakkesjefen Kristian Hovde. Utg. Hovde marketing. 2006. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (775 EIKER)
Sorenskriver Giert Falchs beskrivelse av Eger, Modum og Sigdals Sorenskriverdistrikt. Utg. Eiker historielag. 1967. 60 s. Red. M. Hamarstrøm.
 • Amerikabrev (817 MODUM)
Amerikabrev fra 1858 og 1871. I: Gamle Modum. Årsskrift for Modum historielag. Årg. 3 (1988). S. 17-20. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Ole Jens Høgaasen 1858, Hans J. Rustad 1871.
 • Amerikabrev (818 MODUM)
Et amerikabrev. I: Gamle Modum. Årsskrift for Modum historielag. Årg. 6 (1991). S. 45. Red. Trygve Granli. Merknad: Avsendar: Inga Albeck 1934.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (819 MODUM)
Modum for 250 år siden. Beskrivelse af Modums Præstegjæld. Ved sognepræst Anders Nielsen Aal. I: Gamle Modum. Årsskrift for Modum historielag. Årg. 2 (1987). S. 37-40. Red. Geir Helgen.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 201 :
Indberetninger til E. J. Jessen fra Aggershuus Stift; deribl. Falcks Beskr. over Eger, Modum og Sigdals Sorenskriverie 1744; P. Clausens over Jarlsberg Grevskab 1735, samt Adskilligt af Jessen selv utarbeidet om Stiftet i Alm. 73
 • Ny kongl. S. Fol. 982 b:
Beskrivelse angaaende Eger, Modum og Sigdals Sorenskriveries District udi Aggershuus Stift; forfattet af G. Falch, Sorenskriver 1744. 76 b