Bibliografi:Modum kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Hurum · Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nedre Eiker · Nes
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Røyken · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Hunstadbråten, Kai: Læreren som var mer enn lærer : Jacob Andreas Samuelsens virke i Modum. Utg. Modum kommune. 2005. 109 s.
 • Modums historie. Utg. Modum sparebank. 1941-76
  • B.1. Tank, Roar: 1952. 455 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2. Tank, Roar: 1941-50. 544 s.
  • B.3. Tank, Roar: 1957. 275 s.
  • Melding (av b. 1–3): Ropeid, Andreas i Heimen, b. XI, s. 496–500.
  • B.4-6. Ruud, Arnt: Gårdshistorien Digital versjonNettbiblioteket (B.4)
  • Melding (av b. 4): Wasberg, Gunnar Christie i Heimen, b. XIV, s. 37–38.
  • Melding (av b. 5): Bjørkvik, Eilert i Heimen, b. XVI, s. 746–747.
  • B.7. Ruud, Arnt: Register, matrikkel. 1976. 452 s.
 • Moen, Eli: Modum - ei bygd, tre elver : industrialiseringen av ei østlandsbygd 1870-1940. Utg. Modum kommune. Vikersund. 1993. Digital versjonNettbiblioteket
 • Samuelsen, Jakob Andr.: Folkeminne frå Modum. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 1966. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Kvideland, Reimund i Heimen, b. XIV, s. 151–152.
 • Samuelsen, Jakob Andr.: Gamle moinger og andre følk : tradisjon frå Modom. Ved Kai Hunstadbråten. Utg. Lokalhistorisk forlag.1991. Digital versjonNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Holm, Unni Venke: Skolegang og sosial posisjon. En undersøkelse fra Modum Blaafarveverks skoler i første halvdel av forrige århundre. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Pedagogikk. Kommune: Modum
 • Lauritzen, Bjørn: Fra industriell konsentrasjon til regional integrasjon. Omstilling i Eiker og Modum etter 1960. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Geografi. Kommune: Nedre Eiker (Merknad: Øvre Eiker: se også Nedre Eiker, Modum: se også Nedre Eiker)
 • Moen, Eli: "Rift om brødet?" Arbeiderne ved Modum Blåfarveverk 1822-1848. Oslo 1984 Fag: Historie
 • Sæther, Per: Modum Blaafarveverk, et verkssamfunn i 1830-40årene. Oslo 1976 Fag: Etnologi
 • Sørensen, Einar: Fossesholm, studier i gårdens bygningshistorie sammenholdt med et utvalg samtidige herregårdsanlegg på Eiker og Modum. Oslo 1982 Fag: Kunsthistorie
 • Thorsby, Svein: Effekten av statlig vannforurensningspolitikk på kommunal innsats i avløpssektoren. En studie av de fire kommunene som grenser til Tyrifjorden: Lier, Modum, Hole og Ringerike. Oslo 1981 Fag: Statsvitenskap
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.) Oslo 1981 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (775 EIKER)
Sorenskriver Giert Falchs beskrivelse av Eger, Modum og Sigdals Sorenskriverdistrikt. Utg. Eiker historielag. 1967. 60 s. Red. M. Hamarstrøm.
 • Amerikabrev (817 MODUM)
Amerikabrev fra 1858 og 1871. I: Gamle Modum. Årsskrift for Modum historielag. Årg. 3 (1988). S. 17-20. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Ole Jens Høgaasen 1858, Hans J. Rustad 1871.
 • Amerikabrev (818 MODUM)
Et amerikabrev. I: Gamle Modum. Årsskrift for Modum historielag. Årg. 6 (1991). S. 45. Red. Trygve Granli. Merknad: Avsendar: Inga Albeck 1934.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (819 MODUM)
Modum for 250 år siden. Beskrivelse af Modums Præstegjæld. Ved sognepræst Anders Nielsen Aal. I: Gamle Modum. Årsskrift for Modum historielag. Årg. 2 (1987). S. 37-40. Red. Geir Helgen.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 201 :
Indberetninger til E. J. Jessen fra Aggershuus Stift; deribl. Falcks Beskr. over Eger, Modum og Sigdals Sorenskriverie 1744; P. Clausens over Jarlsberg Grevskab 1735, samt Adskilligt af Jessen selv utarbeidet om Stiftet i Alm. 73
 • Ny kongl. S. Fol. 982 b:
Beskrivelse angaaende Eger, Modum og Sigdals Sorenskriveries District udi Aggershuus Stift; forfattet af G. Falch, Sorenskriver 1744. 76 b