Modum bad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gruppebilde ved utsikten fra Modum omkring 1870-1880.

Modum bad er en landsdekkende institusjon ved Vikersund i Modum kommune, som behandler psykiske lidelser som angst, depresjon, traumer og spiseforstyrrelser. Institusjonen er en ideell, diakonal virksomhet, forankret i kristne og humanistiske verdier, som innebærer at mennesket er skapt med en absolutt, ukrenkelige og uendelig verdi. Visjonen til Modum Bad er "en kilde til liv", og motivasjonen og oppdraget for virksomheten er å bedre livskvaliteten til klientene gjennom behandling, forskning, formidling av likeverd, respekt og et helhetlig syn på mennesket.

Kurbad fra 1857

Modum bad ble, i følge legenden, oppdaget omkring år 990 av Olav den hellige, og badet skulle visstnok ha en rekke helsefremmende effekter. Badet skulle derfor kurere en rekke psykiske og fysiske lidelser, samt ha en beroligende effekt på sinnet. Heinrich Arnold Thaulow var den første legen som etablerte Modum bad som en egen psykiatrisk institusjon og var blant annet fetter av dikteren Henrik Wergeland. På like linje med Wergeland var Thaulow egentlig et kunstnersinn og drømte egentlig om å kunstmaler, men på grunn av frykt for mangel på arbeid endret han retning til medisin. Thaulow ble blant annet anerkjent som den første legen i Sandefjord og grunnla blant annet Sandefjord bad, som åpnet under navnet St. Olavs bad 17. juni 1857.

Badet ble senere kjent som Modum bad og ble kjent over hele Europa, og ble besøkt av celebre gjester slik som blant annet Edvard Munch, Aasmund O. Vinje og prins Carl. Det sies at også Karl Marx besøkte badet. Badet ble også et tilholdssted for lokale kunstnere og hadde en egen kunstskole frem til Thaulow død i 1943. Etter 1943 overtok psykiater Gordon Johnsen og ledet stedet etter kristne prinsipper. Gordon Johnsen var opprinnelig egentlig fra New Haven i USA, men emigrert etterhvert til Norge og ble først en praktiserende lege i Hedemark. Etterhvert fikk han arbeid ved Lovisenberg sykehus i Oslo og deretter så Modum bad. Modum bad ble så livsverket til Gordon Johnsen som han bygget og drev på et kristent grunnlag hvor pasientene skulle bli behandlet med respekt og likeverd.

Psykiatrisk institusjon

I 1944 ble Modum Bad for første gang grunnlagt som et kristent hvilehjem og nervesanatorium for "hjelp til mennesker i nød" av blant annet legene Johnsen og Einar Lundby. Videre ble Modum Bad endret i 1955 til Modum Bad Nervesanatorium og åpner i 1957 med 64 pasienter. I 1982 feirer Modum Bad Nervesanatoriet 25 års jubileum med blant annet besøk av Kong Olav. Videre oppretter Modum Bad i 1985 et eget forskningsinstitutt hvor målsettingen er å forberede institusjonens behandlingsopplegg, og eksisterer derfor i et grensefelt mellom psykiatrien og utøve "sjelesorg". I 2003 endrer Modum Bad Nervesanatoriet navn til Modum Bad og øker etter hvert plassene fra 117 til 127 behandlingsplasser ettersom det økende behovet og satsningen på psykiatrisk behandling vokser, og til slutt får de i 2008 en egen traumepoliklinikk.

Videre har Modum bad nå i 2020 som verdigrunnlag at alle mennesker skal bli møtt med respekt og nestekjærlighet, og at alle er skapende og kreative kulturvesener. De tilbyr derfor kunst og kultur i behandlingsterapien til pasientene. Badet har tilbud om sjelesorggrupper, livssynsgrupper og samlinger og arrangerer dessuten konserter, kulturkafeer, kurs i stemmebruk m.m. I 1985 fikk institusjonen en egen forskningsavdeling.

Kilder og litteratur

Galleri