Modums historie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Modums Historie Bind I

Modums historie er et verk i sju bind utgitt av Modum Sparebank midt på 1900-tallet. De første tre bindene ble skrevet av Roar Tank. De tre neste av Arnt Ruud. Det sjuende bindet er et register.

Verket består av

Det kan være greit å være oppmerksom på at gårdshistorien er blitt mye kritisert for feil og mangler.

Roar Tank

Roar Tank levde fra 1880 til 1957.

Det er litt opplysende det han selv skriver 17. september 1952 i forordet i første bind av Modums historie. Han begynner slik:

Da sogneprest Amlund, for 25 år siden, anmodet mig om å påta mig å skrive Modum Herreds historie, var jeg alt meget godt inne i Modums fortid, da jeg helt fra 1907 hver sommer hadde lært bygden å kjenne ved å streife om der og hadde samlet viten om bygden i fortid og nutid. Det var derfor en glede å påta meg oppgaven. Og jeg gikk med stor interesse og av all min kraft inn for dette arbeide.

Arnt Ruud

Arnt Ruud fullførte arbeidet til Roar Tank: I forordet til bind IV av Modums Historie begynner han selv med å skrive slik:

Da forfatteren av Modums Historie, lektor Roar Tank døde i 1958 hadde han ennå ikke rukket å få ferdig de avsluttende bind som skulle inneholde de enkelte gårders historie.

Etter anmodning fra fru Mimi Tank og Modum Sparebank påtok jeg meg å fulleføre gårdshistorien på grunnlag av det kildemateriale som var gjennomgått og registrert av Roar Tank.

Dette forordet er datert november 1965.