Roar Tank

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lektor Roar Tank.
(Hentet fra Studentene fra 1898 (1923)).

Roar Tank (født 27. juni 1880 i Kristiania, død 19. oktober 1957i Drammen) var lektor og lokalhistoriker.

Familie

Roar Tank var sønn av historikeren Yngvar Nielsen (1843–1916) og Karen Juliane Anna Hedvig Wedel Jarlsberg (1847–1927). Han ble gift i Skoger i 1912 med Wilhelmine Marie Bülow (1890–1970). Sønnen Yngvar Tank (1915–1974) var skattejurist.

Liv og virke

I folketellinga 1885 er Tank oppført som Roar Nielsen, og bodde med foreldrene i Inkognito terrasse 4. To eldre brødre, Carsten Tank Nielsen (ikke å forveksle med farfaren Carsten Tank Nielsen eller fetteren Carsten Tank-Nielsen) og Gunnar Nielsen (senere kjent som Gunnar Tank), bodde også der.

I 1900 var familiesammensetninga den samme, bortsett fra at søsteren Astrid Nielsen hadde blitt født i 1886. Familien hadde nå adresse Oscars gate 48. Roar Nielsen var nå stud.philol.. Han tok examen artium i 1898.

I folketellinga 1910 har han navnet Roar Tank, og bodde alene på kvisten i Sommerfrydgata 2 i Drammen (navneskifte til Tank ble foretatt i 1901). Han står oppført som konstituert adjunkt. Senere ble han lektor ved latinskolen i Drammen.

Tank fulgte i farens fotspor med å gi ut flere reisebøker og historieverk. Han skrev også Idyll og arbeidsår (1956), som handler om faren.

Av lokalhistoriske bøker sto han bak Jarlsberg hovedgaard og dens besiddere gjennem tiderne fra 1930 samt de tre første bindene av Modums historie, som ble utgitt i årene 1941 til 1957. Han var også redaktør for Eikerminne, tidsskriftet til Eiker Historielag, i årene 1949, 1950 og 1957.

Tank bodde i en årrekke i Strøtvetveien 3 i Drammen, nordøst for Bragernes kirke, og det var også der han døde.

Ettermæle

Roar Tank er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet var noe vanskelig lesbart på fotograferingstidspunktet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I et minneord over Roar Tank i Drammens Tidende 30. oktober 1957, signert Arnt Ruud, ble han beskrevet slik (utdrag):

Hele hans liv var viet den historiske forskningen, og der var han videnskapsmannen, med en sikker historisk følelse, og aldri har han vel vært så lykkelig som i de siste år, da han var ferdig med skolegjerningen og helt og fullt kunne gå inn for sitt forfatterskap. ... Han var en særpreget skikkelse, og i mangt og meget en åndens aristokrat. Var man først på bølgelengde med ham, fikk man også mange og rike minner fra samtaler med ham, om det var fra en fem minutters prat på gaten -  han hadde nemlig alltid tid til å stanse opp og gi et vennlig ord til den han møtte - eller om det  var fra lengre samtaler og samvær.

Roar Tank er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen lektor er benyttet på gravminnet.

Kilder

Modums historie var Roar Tanks mest omfattende verk. Tredje bind kom ut i 1957, året han døde, og resten av verket ble forfatta av Arnt Ruud.

Eksterne lenker