Flesberg historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
«Flesbergs Ungdomslokale». Historielaget arbeider blant annet med å ta vare på arkiv etter lag og foreninger i bygda.

Flesberg historielag i Flesberg kommune i Numedal ble stifta 21. august 1988. Laget «har til formål å fremme interessen for slektshistorie, lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Flesbergs historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene».

I 2018 hadde Flesberg historielag 58 betalende medlemmer. Medlemstallet har vært svakt stigende.

Ledere

Den første lederen (formannen?) var Bjarne Bratås. Han ble etterfulgt av Kjell Landerud.

Hovedaktiviteter

Tov Flatin. Han var lærer, bygdehistoriker, folkeminnesamler og lokalpolitiker.

Laget har vært i jevn aktivitet siden starten, med terminliste utgitt hvert år til medlemmene. Det er gjennomført 5-6 arrangement i året, blant annet rusleturer, bussturer og foredragskvelder. De første årene av historielagets historie var innsamling av dialektord, kartlegging av historisk materiell, foto og dokumenter det viktigste.

Særlig har aktiviteten vært stor etter at laget kom i gang med bygdearkivet i lokaler, med hvelv, i kommunehuset på Lampeland. Her arbeider ei dugnadsgruppe hver tirsdag fra september til juni. De skanner gamle og nyere foto og legger dem ut på nett, arbeider med publikasjoner og ordner arkiv etter lag/foreninger etc.

Bygdebokarkivet er også innlemma i Flesberg historielags samlinger. Dette er en stor samling av opplysninger om gard og slekt i bygda og stammer fra Tov Flatin (1878–1945) sitt arbeid med de første bygdebøkene Flesberg frå dei eldste tidir skrevet mellom 1917 og 1947, og Sigurd Vingers kartotek fra sitt arbeid med Flesbergboka bustad og ætt fra 1976 til 2004.

Videre fikk laget etter hvert innlevert ordsamlinger fra folk som hadde samlet og notert dialektord. Svært mye foto kom inn, lydbånd med intervjuer av gamle bygdefolk helt fra 1950-årene (fra Bjarne Bratås) ble en del av arkivet. Lagsprotokoller og andre protokoller ble innlevert. Mye film fra amatøropptak ble også innlevert.

Et stort og omfattende arbeid legges også ned i å legge ut dialektord og stedsnavn på nettsida numedalsmal.no. Dette er et samarbeid med Numedal mållag.

Publikasjoner

  • Juvenes skole - minner fra grendeskulens tid. Utg. 2011(?).
  • Kulturminner langs Lyngdalsvassdraget. Utg. 2011(?).

Pr. 2019 arbeider arkivgruppa med to nye store publikasjoner, en om seterdrift i kommunen gjennom tidene, en annen om alle forretninger som har vært i bygda.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker

Se også