Bibliografi:Nesodden kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Nesoddtangen med seilbåt i forgrunnen.
Fra Hellvik, ukjent år.
Fra Svestad, ukjent år.
Utsikt over Ildjernet en gang mellom 1880 og 1910.
Oxval Landhandleri, Oksval.
Bakersvennenes feriehjem på Hellviktangen.
 • Andresen, Knut: Konsekvenser av den teknologiske utvikling i jordbruket. En analyse på grunnlag av undersøkelser på en del gårdsbruk i Nesodden kommune. Hovedoppgave. NLH 1977 Fag: NLH
 • Berner, Hj.: Nesodden herred. Bidrag til bygdens historie. Utg. paa bekostning av Nesodden herred. 1924. 323 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Orholt, E.W. i Heimen, b. I, s. 307–308.
 • Berner, Jørgen H.: Flaskebekk Vel : 1894-1944. Utg. Flaskebekk vel. 1944. 45 s.
 • Bjerklund, Karl J.: Fundingrud Østre : gnr. 19, bnr. 2 i Nesodden : gårds- og slektshistorie. Utg. K. J. Bjerklund. 1998. 47 s.
 • Borg, Åge og Ivar Borg: Torvviks idrettsforening 1917 - 20. juni - 1947 : jubileumsskrift ved 30-årsjubileet. Utg. Torvvikbukt idrettsforening. 1947. 31 s.
 • Dahl, N.A.: Norske bygder og byer : [B. 19] : Nesodden, Ås, Drøbak, Frogn, Hvitsten, Høen og Soon. Utg. Kjenn Ditt Land. 1925. 16 s.
 • Eeg-Henriksen, Eli Maria: Fagerstrand, mot fjordby? Landskapsanalyse og utviklingsplan. Mastergradsoppgave i Landskapsarkitektur - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås. 2010. 126 s.
 • Folketellinger:
Folketellinga 1875 for 0216 Nesodden. Utg. Registreringssentral for historiske data. 1993. 77 s. ISBN 8276633390. Digital versjonNettbiblioteket
Folketellinga 1900 for 0216 Nesodden. Utg. Registreringssentral for historiske data. 1993. 99 s. ISBN 8276633358. Digital versjonNettbiblioteket
Folketellingen 1. november 1960 : tellingsresultater : tilbakegående tall : prognoser : : 0216 Nesodden. Utg. Statistisk sentralbyrå. 1963. 8 s. Digital versjonNettbiblioteket
Folke- og boligtelling 1. november 1980 : 0216 Nesodden. Utg. Statistisk sentralbyrå. 1982. 47 s. ISBN 8258701258. Digital versjonNettbiblioteket
Folke- og boligtelling 1990 : kommunehefte : 0216 Nesodden. Utg. Statistisk sentralbyrå. 1992. 46 s. ISBN 8253733771. Digital versjonNettbiblioteket
Folke- og boligtelling 2001 : Nesodden. Utg. Statistisk sentralbyrå. 2003. 59 s. ISBN 8253753616. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ford, Ann-Turi: 100 år med Bomannsvik. En lokalhistorie om arven etter Georg Boman ved Bomannsvik vels 100-års jubileum. Utg. Ford forlag. 2014. 118 s. ISBN 978-82-998452-6-7.
 • Ford, Ann-Turi og Cato Hals: Hvorfor heter det-? : femti stedsnavn på Nesodden - forklaring og litt historie. Utg. Ford forlag. 2010. ISBN 9788299845205. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ford, Ann-Turi og Espen Tjernshaugen: Til skafottet : en hittil ukjent og sann historie fra 1755 om dobbeltmorderen Kristian Svensen Grisebu fra Nesodden. Utg. Ford forlag. 2013. 58 s. ISBN 9788299845250.
 • Geard, Kathrine: Kunstnerkommunen : skisser fra Nesodden. Utg. Ford forlag. 2018. 304 s. ISBN 978-82-93512-06-6-
 • Granerud, Osvald: Nesodden landbrukslag (Nesodden Landmandsforening) 1895-1970. Utg. Nesodden landbrukslag. 1970. 22 s.
 • Holm, Christian Hintze: Jordbruket i Nesodden kommune under krigen. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: Nesodden
 • Lorentzen, Harald: Fra Nesoddkystens historie. Fortellinger om familieskjebner langs Nesoddkysten. Utg. H. Lorentzen. 1998. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lorentzen, Harald: Kulturminner på Nesodden. Utg. Frifant forlag. 2006. 96 s. ISBN 978-82-7889-103-2. 1.utg. 1999. Digital versjonNettbiblioteket
 • A/l Nesodden boligbyggelag 25 år : jubileumsskrift utgitt i anledning Nesodden boligbyggelags 25 årsjubileum 7.4.1973. Utg. Nesodden boligbyggelag. 1973. 49 s. ISBN 8299009405.
 • Nordbø, Bente: Befolkningsutviklingen i Nesodden prestegjeld 1710-1875. Hovedoppgave. Oslo 1980 Fag: Historie
 • Oksval Vel 1904-1944 : jubileumsberetning. Utg. Oksval vel. 1944. 64 s.
 • Oksval vel 1904-1954. Utg. Oksval vel. 1954. 32 s.
 • Olsen, Johan P.: Kommunal-budsjetteringens beslutningsprosess. Rapport fra en intervjuundersøkelse i en norsk primærkommune. (Nesodden.) Hovedoppgave. Oslo 1967 Fag: Statsvitenskap
 • Sopelimen. Årsskrift. Utg. Nesodden historielag. 1992- ISSN 0804-5089
 • Støp-Bowitz, Carl: Oksval vel 1904-1979 : 75 års jubileum. Utg. Oksval vel. 1979. 46 s.
 • Thorén, Anne-Karine Halvorsen ofl.: Arealnormer : virkemiddel for livskvalitet i fysisk planlegging. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2000. 248 s. ISBN 8270712140. Merknad: Oslo kommune og Nesodden kommune. Digital versjonNettbiblioteket
 • Turtumøygard, Stein: Historiens spor i Nesoddmarka : med nordre Frogn. Utg. Ford forlag. 2011. 129 s. ISBN 9788299845212. Digital versjonNettbiblioteket
 • Turtumøygard, Stein: Stedsnavn i skogen på Nesodden. Med Nordre Frogn. 1997. 103 s. ISBN 82-993853-2-6. (1. utg. 1996). Digital versjonNettbiblioteket
 • Tvedt, Nils: Steilene : 5 øyer i Oslofjorden. Utg. Nesodden kommune]]. 2009. 76 s.
 • Vestel, Viggo og Geir H. Moshuus: Ung på Nesodden : om holdninger, rusmidler, problemadferd og ønsker om fritidstiltak blant ungdom på Nesodden 1996. Utg. NOVA. 1997. 65 s. ISBN 8278940029. Digital versjonNettbiblioteket

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19250703 Fra: G. Th. Mejden, Nesodden, Akershus Til: N. A. Grevstad, USA? Eier: NAHA,
Stikkord: avisartikkel, Amerikanske forhold, amerikansk tidsskrift, Politikk, eiendomssalg. Brevnummer: 2889

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (185 FOLLO)
Follobygdene gjennom prestebriller. Svarene på spørsmålene i 1743. Utg. Follo historie- og museumslag. I:Follominne. 1969. S. 10-33. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Svar frå prestane i Nesodden, Kråkstad med Ski, Ås og Vestby.
 • Eigedomsdokument - bygsel (246 NESODDEN)
Et "livbrev" på Røer i Nesodden. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. 1962/63. S. 61-63. Merknad: Frå 1578. På originalspråk og i omsetjing.

Aviser

Eksterne ressurser