Norges Bondelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norges Bondelags logo, fra Nord-Trøndelag Bondelags fylkeskontor i Steinkjer.

Norges Bondelag er med over 60 000 medlemmer den største interesseorganisasjonen for gårdbrukere i Norge. Den ble grunnlagt under navnet Norsk Landmandsforbund i 1896, og skifta navn til Norsk Bondelag i 1922. I landbruksoppgjøret forhandler Bondelaget direkte med staten om bøndenes inntektsvilkår.

Forbundets jordkomité vedtok i 1917 å «utarbeide utkast til en lov om ekspropriation av havneret i heiebeiter og høifjeld, der er i aktieselskapers og privates eie».[1] Videre skulle slik ekspropriasjonsrett ligge hos «sammenslutninger av havningsinteresserte».

I 1920 sto Landmandsforbundet bak stiftinga av Bondepartiet, nå Senterpartiet, som skulle kjempe for bøndenes interesser på Stortinget og i lokalpolitikken. Det er i dag ingen formelle bånd mellom Bondelaget og Senterpartiet.

Bondelaget er pr. 2014 organisert i 550 lokallag fordelt på atten fylkeslag. Oslo er eneste fylke uten eget fylkeslag, men Akershus Bondelag har sine kontorer i Landbrukets Hus i Schweigaards gate i Oslo.

Referanser

  1. NN 1917. «Ekspropriation av heier og fjeldbeiter.» Ukeskrift for landbruk, 7: 724. Digital versjonNettbiblioteket

Kilder