Aksjeselskap

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Aksjeselskap (tidligere Aktieselskab, Actieselskab; forkortes AS, A/S, A/s, a.s med mer) er en selskapsform hvor en aksje gir eierskap til en forholdsmessig andel av en aksjekapital.

Trolig under svensk påvirkning ble mange norske (aksje)selskaper på 1800- og tidlige 1900-tallet kalt bolag. Et slikt var Christiania Meieribolag.

Aksje

Aksjer kan inndeles i aksjeklasser som hver har ulike regler for stemmerett, utbytterett med mer. I slike tilfeller snakkes det gjerne om A-aksjer, B-aksjer, C-aksjer og så videre, alternativt om ordinære aksjer og preferanseaksjer.

Aksjer skal som hovedregel føres i hvert selskaps aksjeeierbok, noe som er lovpålagt. Det er valgfritt å benytte Verdipapirsentralen som erstatning for aksjeeierbok.

Før var hvert selskap pålagt å utstede fysiske aksjebrev. Flere hundreårs produksjon har gjort aksjebrev til et eget samlerområde. I tillegg er aksjebrev historiske kilder.

Aksjekapital

Aksjer har en vedtektsfestet pålydende verdi, slik at pålydende verdi ganget med antall utstedte aksjer utgjør aksjekapitalen i hvert selskap. Aksjekapital er med andre ord et vedtektsfestet beløp som aksjonærer gjennom tegning av aksjer skyter inn i selskapet, det vil si innskutt kapital til forskjell fra opptjent kapital.

Noen ganger betaler tegnere mer for en aksje enn dens pålydende verdi utgjør. Differansen kalles overkurs, og overføres vanligvis til et overkursfond, selv om dette ikke lenger er lovpålagt.

Litteratur